Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

 

How to Navigate this website

ReginosPalepe.com is getting to be a pretty large website.  There are already hundreds of articles here and we are adding more every week.  Almost everything we have ever published is still available, but it can sometimes be difficult to find what you want.  Here is a brief description of the ways you can find articles on the website.

 

(Read full text in English)

  


Kaip plaukioti iame tinklapyje

ReginosPalepe.com smarkiai iaugo. Tinklapyje jau yra imtai straipsni ir kas savait papildome naujais.  Beveik viskas, k esame skelb, tebra jame, bet skundts, kad kartais sunku surasti norim. ia rasite trump apraym kaip iekoti straipsni ms tinklapyje.

 

Naujausi puslapiai

Kairje ekrano pusje pamatysite sekcij, pavadint Naujausi puslapiai. Tai sraas neseniai ms skelbt straipsni su paiais naujaisiais viruje. Spauskite ant straipsnio pavadinimo ir jis pasirodys puslapio (ekrano) viduryje. Js galite veti tekst emyn,  paspaud deinje ekrano pusje (paiame kamputyje apaioje) esani rodykll; taip pamatysite daugiau neseniai skelbt straipsni pavadinimus. Atsidarykite, spausdami ant pavadinimo.

 

Ankstesni (senesni) puslapiai

Apaioje Naujausi puslapi srao, pamatysite nuorod, pavadint Ankstesni puslapiai. Paspaud j, pamatysite senesnius straipsnius. Veikite taip pat kaip ir prie Naujesni puslapi srao. Js galite vaiuoti emyn, kol pamatysite jus dominant straipsn, kur atsidarysite, paspaudami ant pavadinimo.

 

Visas turinys

Kairs ekrano puss viruje matote nuorod, pavadint Visas turinys. Tai bdas surasti straipsniams pagal temas. Kai paspausite ant nuorodos (Visas Turinys), kairje pusje atsidarys pagrindini kategorij stulpelis. Paspauskite ant vienos i j atsidarys straipsnis arba sub- straipsni rinkinys, vl spauskite dominani antrat. Spaudykite tol (eidami gilyn tem, kol rasite ko norite: i pagrindins temos kartais gali sekti sraas). Pvz,: pamginkite spausti Gyvenimas Amerikoje.

 

Paieka

Galite naudotis ms paiekos priemone rasti straipsniui reginospalepe.com.  Spauskite nuorod- ura Naryk , kuri yra ekrano viruje, deinje pusje, tada raykite (ispausdinkite) vien ar kelis odius, nurodanius ko iekote (pvz.,  sveikatos draudimas). Atsidarys langas su straipsniais, turiniais iuos odius (arba od). Atkreipkite dmes, kad patys naujausi straipsniai tuoj pat nepasirodys, nes Google reikia tam tikro laiko jiems indeksuoti.

 

Kaip grti namo (Home Page)

Kokioje tinklapio vietoje bebtumt, spauskite ant nuorodos ( kamputyje ar centre arba apaioje) ReginosPalepe.com arba ReginospalepeHomeir atsidursite kelions pradioje- ten, kur pradjote. Galite naudotis paiame viruje, ekrano kairje, esania rodyklle su urau Back (nukreipta kair) taip galsite grti ankstesn puslap.

 

Ypatingi interesai

Deinje ekrano pusje matote stulpel, ten yra trumpos nuorodos tas tinklapio dalis, kurios tikrai paliks jums didel spd. Pavyzdiui, spauskite altiniai, tada Skaitykla ir rinkits k norite skaityti (Paspaud Download, skaitysite klasikin lietuvi ir pasaulio literatr lietuvi kalba. Neuilgo papildysime naujais klasik skaitiniais). Arba spauskite altiniai ir Lankytinos vietos Lietuvoje- atsidursite nauj parod salse, Lietuvos muziejuose, draustiniuose ir t.t. Spauskite ir kitur- visur daug domybi.

 

Skelbimai

Visame tinklapyje js matysite nuorodas skelbimus (Google). Be jokios baims spauskite ant j pairti ar nra ko nors juose svarbaus ir aktualaus jums. Keli skaitytojai mums jau para, kad jie tuose skelbimuose aptiko ir pasinaudojo puikiais  dalykais (pigiomis kelionmis Lietuv, bilietai jiems kainavo pigiau negu bet kur kitur). Tai bus naudinga ir jums ir skelbjams ir mums; aprpinti jus gera informacija- ms tikslas. Jei kils klausim  dl altinio patikimumo ar pan. siskite juos mums, bet su tiksliomis nuorodomis, detalmis.

 

Paraykite mums (e-mail)

Nordami parayti  reginospalepe.com, paspauskite Rayk mums nuorod ekrano deinje viruje (su voko pieiniu). Atsidarys atskiras langas ir galsite spausdinti jame. Nesijaudinkite, kad dut tekstui atrodo maa. Ji vaiuos ir leis jums spausdinti kiek tik panorsite. Arba jei norite sisti mums e- laikus tiesiai i savo duts, juos adresuokite: regina@reginospalepe.com

 


(Lithuanian Text)

How to Navigate this website

ReginosPalepe.com is getting to be a pretty large website.  There are already hundreds of articles here and we are adding more every week.  Almost everything we have ever published is still available, but it can sometimes be difficult to find what you want.  Here is a brief description of the ways you can find articles on the website.

 

Newest Pages

On the left side of the screen you will see a section called Newest Pages.  This is a listing of our most recent articles, with the newest at the top.  Click on the title of an article and it will be displayed in the center section of the page.  You can scroll down by clicking the arrow in the lower right corner of the screen to see more articles.  Click on any title to display the article.

 

Older Pages

At the bottom of the Newest Pages list, you will see a link called Older Pages.  If you click there, you will see a list of older articles.  This works just like the newest pages list.  You can scroll down and click on any article you are interested in and it will be displayed.

 

All Content

In the upper left corner of the screen there is a link called All Content.  This is a way to find articles by subject matter.  When you click on this link, a list of general categories will be displayed in the left column.  Click on any of these and either a list of sub-categories or a list of articles will be displayed.  Keep clicking until you find what you want.

 

Returning to the Home Page

From anywhere in the website, you can click on the ReginosPalepe.com link at the top of the page and you will return to the main page where you started.

 

Special Interest

In the right column, there is a short list of links to parts of the website we think you will find particularly interesting.  For example, click on Resources then Reference Room and take a look.

 

Search

You can use our search facility to find articles on reginospalepe.com.  Click the Search link in the upper right, then type in one or more words that relate to the subject you are looking for.  A window will pop up with a list of articles containing those words.  Please note that the most recent articles will not always appear, since it can take a little while for Google to index them.

 

Advertising

Throughout the website you will see links to advertisers. Feel free to click on these if you see something that interests you.  We have heard from some of our readers that they have found some very good deals (like on flights to Lithuania).  Both the advertisers and ReginosPalepe will appreciate it.  Our goal is to provide you with good information.

 

Write us an e-mail

If you would like to write an e-mail to reginospalepe.com, click on the Contact Us link in the top right of the screen.  A separate window will pop up and you can type into it.  Dont worry if the text box looks small.  It will scroll to allow you to type as much as you want.  Or if you  want to send us an e-mail from your mailbox, the address is regina@reginospalepe.com

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.