Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


12th World Lithuanian Youth Congress 2006, Canada
XII pasaulio lietuvi jaunimo kongresas 2006 Kanadoje
    http://www.kongresas.org/
 
The Royal Netherlands Embassy in Vilnius
Olandijos karalikoji ambasada Vilniuje
    http://www.netherlandsembassy.lt/

Lithuanian and Russian Collaboration Fund (in Lithuanian)
Jurgio Baltruaiio lietuvi ir rus bendradarbiavimo fondas
    http://www.baltrusaitis.lt/

Stichting Vrienden van Dapkuniskiai
Foundation Friends of Dapkkiai
    http://www.dapkuniskiai.nl/

The Seimas Ombudsmen's Office of the Republic of Lithuania
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieri staiga
    http://www.lrski.lt/


Third Age University (in Lithuanian so far)
Treiojo amiaus universitetas (geriatrijos profilaktikai)
    http://www.3au.lt/

Pastoge -  childrens welfare center and Adoption Agency (in Lithuanian)
Vaik gerovs ir vaikinimo centras
    http://www.pastoge.lt/


Eurouostas  metal constructions and ship repair works
Laiv statyba, remontas, metalo kontsrukcijos
    http://www.eurouostas.com/


CoreCap  investment consultancy, financial intermediation
Finansinis tarpininkavimas / Konsultacijos / Verslo vystymas
    http://www.corecap-group.com/

EKK  EU support advisory (in Lithuanian)
ES paramos lomis rengiami projektai
    http://www.ekk.lt/

NCC Plė housing, real estate development
Nam, biur, keli statyba

    http://www.nccpletra.lt/

Vilnius Region Credit Union
Vilniaus regiono kredito unija
    http://www.vrku.lt/

Audifina  MSI audit, accounting, tax consulting
Audito, apskaitos tvarkymo, mokei ir verslo valdymo konsultavimo paslaugos

    http://www.audifina.lt/

Botasta â audit, accounting (in Lithuanian)
Auditas, apskaita, mokesiai, patarimai
    http://www.ttc.lt/

Det Norske Veritas  risk based certification
Rizikos valdymo paslaugos
    http://www.dnv.lt/

KPMG Lietuva  audit, tax, risk and financial advisory
Auditas, apskaita, rizikos ir finans patarimai (angl k.)
    http://www.kpmg.lt/  


Professional Healthcare Recruitment
medik darbinimas Britanijoje, JAV, Vidurio Azijoje
    http://www.medikams.lt/

Rugute charity fund (in Lithuanian)
Paramos fondas viu sergantiems vaikams
    http://www.rugile.com/


Aukstadvaris regional park (in Lithuanian)
istorija, poilsis, laikratis, mokyklos, seninija
    http://www.aukstadvaris.lt/
 
Memory of the World  famous books (in Lithuanian)
Pasaulio knygos paveldas  UNESCO rinkinys
    http://paveldas.mokslo.info/

Bank of Lithuanian Terms (in Lithuanian)
Lietuvos respublikos termin bankas
    http://www3.lrs.lt:10001/pls/tb/tb.search

 

Naujienos apie Baltijos alis ir Lietuv (News about Baltic states and Lithuania)

http://www.baltictimes.com/  

http://www.topix.net/world/lithuania

http://www.topix.net/city/baltic-oh

http://terminal.bns.lt/login.jsp?lang=en

http://europa.eu.int/index_en.htm

http://www.un.lt/en/publications/un-bulletins/  

Lietuvoje (In Lithuania)   

http://www.eb.lt

 

Knyga apie lietuvi etnografij (an ethnic portrait)

http://www.lfcc.lt/publ/thelt/node1.html#SECTION0001

 

Apie Lietuvos gamt (about nature in Lithunia)

http://www.tourism.lt/nature/nature.htm

 

The site is about Lithuania, Latvia, Estonia

http://neris.mii.lt/homepage/internet.html

 

Apie Lietuv anglikai (About Lithuania)

http://www.inyourpocket.com/lithuania/en/

 http://www.lonelyplanet.com/destinations/europe/lithuania/

 http://www.travel.lt/turizmas/content/welcome.jsp

http://dir.yahoo.com/regional/countries/lithuania/

http://www2.omnitel.net/ramunas/Lietuva/

http://www.travel-lithuania.com/cityport/cgi/main.cgi

 

Lietuvos tradicijos (Traditions of Lithuania)

www.tradicija.lt 

 

Lietuvos muziejai (Museums in Lithuania)

  Lietuvos muziejai http://www.muziejai.lt 

  Lietuvos dails muziejus http://ldmuziejus.mch.mii.lthttp://www.ldm.lt 

  Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-ukausko Muziejus 
http://www.baranauskas.lt/baranausko/turinys.htm 

  Arklio muziejus: http://www.arkliomuziejus.lt

  Siaurojo geleinkelio muziejus http://www.baranauskas.lt/

  emaitija (Samogitia) http://samogitia.mch.mii.lt

  emaitijos muziej, park kelias http://mpkelias.mch.mii.lt 

  Palanga: gintaras, parkas, muziejus http://www.pgm.lt 

  M. Daukos POSTILEi 400 http://postilla.mch.mii.lt 

  Laikrodi muziejus http://www.muziejus.cjb.net 

  Lietuvos taikomoji dekoratyvin dail http://www.tdaile.lt 

  Senoji lietuvi skulptra, kryiai ir koplytls http://www.tradicija.lt 

 

Parodos (Exibitions in Lithuania)

  Lietuvos taikomoji dekoratyvin dail http://www.tdaile.lt 

Lietuvos muziejai http://www.muziejai.lt 

Reginos Palp

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.