Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Balandis (Apr) 13, 2006

Lina Macaitien

Lina Macaitiene has two medical specialties: family physician and endocrinologist.  She has been a practicing physician for many years.  She has also worked in the field of medical journalism (Valstiei laikratis, Lietuvos sveikata, Sostins odis, Medinfo vyriausia redaktore, radijo laidos Konsiliumas vedja) and was also in charge of all health issues for the city of Vilnius.  She is getting ready to leave Lithuania and make a new life abroad.  She doesnt see a future in Lithuania for talented, educated people with ideas.  

 

(Read full text in English)

 


 

Lina Macaitien

                                                                    lina_kastyte@freemail.lt

   

 

Lina Macaitien turi dvi specialybes: vidaus lig gydytojos ir gydytojos endokrinologs, ger praktikinio darbo patirt. Ji taip pat dirbo medicinins urnalistikos srityje (Valstiei laikratis, Lietuvos sveikata, Sostins odis, Medinfo vyriausia redaktore, radijo laidos Konsiliumasautore ir vedanija), Vilniaus miesto savivaldybje (Tarybos pirmininko padjja,vyriausia specialiste).

iuo metu rengiasi ivykti i Lietuvos usien. Nusipirko biliet ir ikeliauja tuo paiu keliu, kuriuo ivyko tkstaniai jos tvynaini. Kaip ir daugelis kit, politini skandal ir korupcijos kreiamoje Lietuvoje, nebemato joki perspektyv monms, kurie turi gabum, turi isilavinim, ger sumanym ir nort  juos gyvendinti.

Lina Macaitien rao: iandien Lietuvoje nebemanoma nei dirbti, nei dorai usidirbti,nei tarnauti savo valstybei pagal sugebjimus. A taip pat esu bedarb ir mano sugebjim niekam nereikia. Esu ileidusi reporta knyg, iliustravusi kit dviej autori knygas. Spauskite ia pairti keli Linos sukurt paveiksl.

**

 L. Macaitien gim Anyki rajone, Svdasuose, mokytoj eimoje. Jos ttis - dailininkas ir mokytojas, o brolis Jonas Kastys-  gydytojas ir urnalistas. Lin visuomet trauk menas, teis ir medicina. Baig medicinos studijas, bet moksi ir kitose srityse. Dirbo laivo gydytoja, Kauno medicinos universiteto klinik gydytoja, aktyviai dalyvavo politikoje, kanditavo Seim. 1993 m. buvo pakviesta dirbti Vilniaus miesto Tarybos pirmininko
padjja, ant jos pei buvo perkelta daug svarbi sostinei reikal. Dirbo tos savivaldybs sveikatos skyriaus vyriausia specialiste, tvarksi su visa sostins sveikatos prieira. Atstovaudavo savivaldyb teismuose ir nei vienos bylos nepralaimjo (net prie Motiek).

Kilus IV/AIDS epidemijai Alytaus kolonijoje, ji buvo paprayta  likviduoti t idin. Nuvyko ir susitvark, nors neapsjo be didelio skandalo. Apie tai ra visi laikraiai ir rod TV (2002-2003 metai).

domiausiai ir daugiausia apie tuos vykius ra Lietuvos dienratis Lietuvos inios.

Ikl byl neteistai pasielgusiems Alytaus kolonijos pareignams ir j laimjo, gro darb kolonijoje, o nuteistieji, pasak jos, pirm kart gyvenime patikjo, kad yra pasaulyje teisingumas. Skmingai dirbo net 1,5 met. Paskui ijo, nes Lietuvos Seimas udraud vadovams usiiminti medicinine praktika.Vliau, okia nuostata buvo pakeista, nes nemaai medik dirba Seime ir per savo kadencijos metus nenori prarasti praktikini gdi.

Macaitienei  gydytojos darbas seksi ir j mgo. I Vilniaus vaindavo dirbti Kaun, Alyt. Taiau ten dirbo  trumpai: alga buvo baisiai maa, o kelias labai tolimas ir labai emas medicinos lygis. Ji pasibaisjo koleg santykiais, grindiamais pavydu,baime,diungli statymais.

Ji rao: Ms medicina- sunaikinta,mons praranda vilt. Taigi, man teko nusprsti: ar tapti Sizifu ar iekoti kitos ieities. Todl ivykstu   usien. Noriau rasti savo viet ir savo sugebjimus atiduoti tai valstybei, kuri moks ir nors juos vertinti. Galiu dirbti ne tik kaip praktikos gydytoja, bet ir kaip urnalist, dailinink, medicinos teiss srityje. Galiu rengti ir vesti sveikatos laidas (skirtas ne tik visuomenei, kaip prasta, bet gydytojams, slaugytojams, farmacininkams). Tokia ir buvo jos radijo laida ,,Konsiliumas".

Dirbdama laivyne gerai vald angl- tarptautin jr- kalb. Jos knyg visuomenei pristat Toronto laikratis Tviks iburiai. Knyg Macaitien para 2003 metais ir pavadino j Mei Dei-is nuskendusio laivo. Tai tas pats, kaip ir signalas SOS, jreivi siuniamas, skstant laivui. Ji sako, kad bt smagu, jei ta knyga patekt pas usienyje gyvenanius lietuvius. Ji lengvai skaitoma, tarytum bestseleris, o juk tikri vykiai, vardai, pavards, net laikrai faksimils (kaip iliustracijos). Dar pieinukai ir nuotraukos. Aukt pareign paraai ant suklastot dokument-nuoga realyb"..

Balandio 19 d. Lietuvoje vyks teismas, kur spauda vadina neturiniu precendento. Bus svarstoma kalinio byla, kuriam nebuvo suteikta tinkama medicinin pagalba. Jam 31 metai ir jis nori prisiteisti i Alytaus pataisos darb kolonijos 6 milijonus lit. Lina Macaitien turs bti pagrindine liudininke.  Mes linkime viso ko geriausio iai drsiai  moteriai. tai  vykio apraymas i Kauno Dienos. Spauskite ia paskaityti.

 

Daugiau apie Lin Macaitien:

 

http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=6&aid=36015

 

http://info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=68503

 

http://www.svedasai.lt/galer.htm

 

http://www.vrk.lt/1995/savivaldybes/rezultatai/pir_apg_e_205_524.htm

 

http://www.sekunde.lt/content.php?p=read&tid=8893

 

http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/3e96716a0ea73?veidas=f9a5ad13aa43d5e1952a9b5827cd4f23

 

Diskusijos:

http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=7&aid=21712&action=comments

 

http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai.asp%3FdskID%3D8408%26view%3D4

 

http://www.infolex.lt/portal/ml/start.asp?act=disk&fwd=komentarai.asp%3FdskID%3D6357%26view%3D1

 

**

 

http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/seim96/kpdl.htm-10133.htm

 

http://www.vilnius.lt/new/vadovybe.php?open=7&efile=paslaugos/sveik.htm

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Lina Macaitien

Lina Macaitien has two medical specialties: family physician and endocrinologist.  She has been a practicing physician for many years.  She has also worked in the field of medical journalism (Valstiei laikratis, Lietuvos sveikata, Sostins odis, Medinfo vyriausia redaktore, radijo laidos Konsiliumas vedja) and was also in charge of all health issues for the city of Vilnius.  She is getting ready to leave Lithuania and make a new life abroad.  She doesnt see a future in Lithuania for talented, educated people with ideas. 

 

Lina Macaitien says: Today it is not possible to work and make a decent living here.  Like many other people, I am unemployed and nobody needs my talents.  I would like to find a place for myself in the world where I could give my talents to a country that will value them.  I published my own book, and illustrated the books of two other authors.  . Click here to see some of her art works.

 

 **

 L. Macaitien was born in to family of teachers.  She was raised in Anyki, a small town.  She graduated from medical school, and also studied art and other subjects.  She worked for a time as a doctor on a merchant ship, worked in several hospitals including Kaunas University, and was very active in politics.  When the HIV epidemic started in Alytaus prison she was given the task of dealing with it.  She did her job well, but set off a major scandal when she discovered and made public a large amount of drug-related corruption at the facility.  She was immediately declared persona non grata and the management of the prison falsified a charge of sexual improprieties against her so she could be fired.  She sued them and won.  She came back to work and stayed there for another year and a half.  This was extensively reported in the Lithuanian press and TV in 2002 and 2003.  She later worked at several other hospitals, but eventually became totally disillusioned with the Lithuanian medical establishment.  She says that the system of Lithuanian medicine has been completely destroyed and no longer functions.  In 2003 she wrote a book called Mayday from a Sunken Ship.  It is easy to read and well-documented. 

 

On April 19 a court case is scheduled to begin that is unprecedented in Lithuania.  It is about a prisoner that was severely injured in prison and denied proper medical care.  He is 31 years old.  He is suing the prison for 6 million litos.  Lina Macaitiene is scheduled to be the key witness.  We wish this brave woman all the best.  Here is her description of what happened as reported in the Lithuanian newspaper Kauno Diena.

 

"When I started work, I went into the section for more seriously ill patients.  I heard somebody squealing like an animal in pain.  The patient, Margelis was in bed in a cold sweat, and was obviously in a serious condition.  I was told that he had fallen from the third floor.  I asked why he was not in the hospital.  By the law and policy, he should have been taken to a place with a surgeon, a neurosurgeon and a trauma specialist.  From the x-rays I could see that he had an infection of the bone marrow.  This condition takes a long time to devlop and a long time to heal.  Usually it becomes chronic and often destroys the bone and creates open sores with constant drainage.  It needs many surgeries and a long course of treatment to heal.  He will never be able to work or live a normal life."

 

 

 

 

More about Lina Macaitiene:

 

http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=6&aid=36015

 

http://info.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=68503

 

http://www.svedasai.lt/galer.htm

 

http://www.vrk.lt/1995/savivaldybes/rezultatai/pir_apg_e_205_524.htm

 

http://www.sekunde.lt/content.php?p=read&tid=8893

 

http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/3e96716a0ea73?veidas=f9a5ad13aa43d5e1952a9b5827cd4f23

 

Discussions:

 

http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=7&aid=21712&action=comments

 

http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=disk&fwd=komentarai.asp%3FdskID%3D8408%26view%3D4

 

http://www.infolex.lt/portal/ml/start.asp?act=disk&fwd=komentarai.asp%3FdskID%3D6357%26view%3D1

 

**

 

http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/seim96/kpdl.htm-10133.htm

 

http://www.vilnius.lt/new/vadovybe.php?open=7&efile=paslaugos/sveik.htm

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.