Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Be your own Valentine

Regina Nuttall

Len Nuttall

 

Valentines Day can be a lot of fun for people who have found their special somebody.  But for many others, it can be a day for being reminded of how lonely they are.  Every Valentines Day advertisement and special event seems particularly calculated to make you feel bad.

 

What can you do?  You could just stay in bed all week and keep the pillow over your head, waiting for it all to go away.  But that probably wouldnt help in the long run.  You could walk around moaning and groaning and telling everybody in sight how miserable you are, but that would just chase away the friends you have and make you feel lonelier.

 

(Read full text in English)

 


Bk Valentinu pati sau

 

Regina Nuttall

Len Nuttall

 

Valentino diena daug diaugsmo ir maloni akimirk gali atneti toms, kurios jau yra sutikusios savo mylimuosius. Taiau daugybei kit ji gali pavirsti vienatvs priminimu. Kiekvienos Valentino dienos reklamos ir proginiai vykiai tarsi sukurti tam, kad priverst blogiau pasijausti.

 

Tai k daryti? Galima vis savait praleisti lovoje, palindus po pagalve ir laukiant kol baigsis valentininis urmulys. Ne, tai ne pats geriausias sprendimas. Vaikioti aplink virkaujant ir bambant, skundiantis kiekvienam savo lidesiu? Atbaidysi draugus ir pasijusi dar vieniesn.

 

Taiau pavelgusi visk blaiviau, gali Valentino dien paversti ypatinga diena- postmiu, kuris privers imtis svarbi pakeitim gyvenime. Prisipaink, kad tai, k darai iuo metu, neatnea geidiam rezultat, vadinasi, laikas pamginti k nors naujo. Pradk nuo veidrodio; atsistok prie j ir pavelk save labai atidiai. Nepriekabiauk, per daug nesureikmink raukli ir dmeli, odos nelygum. Sutelk dmes asmen, kuris tave velgia i veidrodio. Nusprsk, kad j mgsti, kad tai yra kaip tik ta, kurios geriausia drauge trokti tapti. Pastebk, kaip graiai ta moteris veidrodyje atrodo, kai ypsosi, kaip jos akyse suiba linksmos liepsnels. Kol nenusprsi, kad patinki pati sau, tol nesi pasirengusi sutikti kito mogaus.

 

Kaip gali t moter veidrodyje padaryti patrauklesne ir domesne? Pagalvok apie poras, kurias esi sutikusi savo gyvenime ir kurios diaugsi ilgalaike, malonia draugyste.  Didel tikimyb, kad tie mons dalinosi savo gyvenimais vienas su kitu. Jie turjo bendrus pomgius. Leido laik, darydami tai, kas abiems buvo malonu, priimtina. N vienas i j nebuvo vienas kitam ponu ar tarnu. Paklausk savs k Tu mgsti, kuo nortum dalintis su ypatingu vyrikiu?  Jeigu Tau priimtiniausia (tavo protis) sdinti aplink rkant bei apkalbinjant, tai nesistebk, kodl sunku rasti tok, su kuriuo savus pomgiais  galtum dalintis.

 

Paklausk savs: apie k kalbiesi su kitais monmis? Ar skaitai knygas bei laikraius ir ar turi savo nuomon? Ar pakankamai inai kas vyksta pasaulyje?  Jei sutiktum tok, kuris nort kalbti apie politik, moksl ar menus, ar sugebtum pokalb palaikyti iki pat pabaigos? 

 

Daugyb moter yra pakliuvusios pinkles, nes tiki, kad iekant meils nra nieko svarbiau u j ivaizd. Jos jauiasi per storos, turinios per daug raukli, il plauk, per maai stiling rb. Jos pereikvoja savo pastangas ir laik botoxo preparatams, kirpykloms ir ibando kiekvien moderni diet  (fad diet). Taiau atsakymas slypi ne ia. Be jokios abejons, ivaizda svarbi. Neblogai bti varia, tinkamai prisistatania ir gal iek tiek stilinga, bet tikrai didels reikms turintys dalykai yra tarp Tavo aus (amer. posakis, reikiantis smegenis, iuo atveju prot).

 

Dar kart pavelk veidrod ir nusprsk, kad asmuo jame Tau yra svarbus. Praleisk iek tiek laiko su ja. Iplsk savo pomgius. Paklausk savs kokio naujo dalyko nortum imokti ir usirayk kursus. Gal patikt keramika, o gal prancz kalba? O gal labiau traukia sporto klubas ir idja pagraktinti kno linijas?  O gal vilioja mintis nusipirkti dvirat ir minti j savaitgaliais eero pakrantje?  Susirask vietos bibliotek ir imok ja naudotis. Jeigu gyveni Amerikoje ir negali imtis i uduoi, nes neinai angl kalbos, tai usibrk tiksl jos imokti. 

 

Nesvarbu k veiki, daryk visk tam, kad pamalonintum save, o ne kakok sivaizduojam vyrik. Jausies laimingesn ir labiau patenkinta savo gyvenimu. Pasaulis matys, kad turi gra spindes akyse, bding monms, kurie patenkinti tuo, kuo yra. Gal rasi meil. Gal meil suras tave- joki garantij. Visa, k gali padaryti- tai padidinti (pakeisti) savo galimybes.  Netgi pasiliekant t pat tiksl- sutikti sau skirt vyrik- argi ne daug maloniau jo laukti, gyvenant pilnavert, tave pai patenkinant gyvenim?


(Lithuanian Text)

Be your own Valentine

Regina Nuttall

Len Nuttall

 

Valentines Day can be a lot of fun for people who have found their special somebody.  But for many others, it can be a day for being reminded of how lonely they are.  Every Valentines Day advertisement and special event seems particularly calculated to make you feel bad.

 

What can you do?  You could just stay in bed all week and keep the pillow over your head, waiting for it all to go away.  But that probably wouldnt help in the long run.  You could walk around moaning and groaning and telling everybody in sight how miserable you are, but that would just chase away the friends you have and make you feel lonelier.

 

If you look at it the right way, Valentines Day can give you the push you need to make changes in your life.  Because, lets face it, if what youre doing now isnt working, its time to try something new.  Start by taking a good, long look in the mirror.  Dont look for the flaws; dont look at the lines and wrinkles and blemishes.  Pay attention to the person looking back at you out of the mirror.  Decide that you like that person, that this is somebody you can be best friends with.  Notice how much more interesting that person looks when she is smiling, when her eyes have that sparkle of life in them.  Until you really decide that you like yourself, you are not ready to ask somebody else to like you.

 

How can you make that woman in the mirror more attractive and interesting?  Think about couples you have known in your life that had a long-lasting, satisfying relationship.  Chances are they shared big pieces of their lives with each other.  They had common interests.  They spent time doing things together that both of them enjoyed.  They were neither master nor servant to each other.  Ask yourself what you enjoy, what you would like to share with that special man.  If your usual habit is to sit around smoking and gossiping, dont be surprised if is difficult to find a man to share that with.

 

Ask yourself what kind of conversations you have with people.  Do you read books and newspapers and have interesting opinions about things.  Do you know much about what is happening in the world?  If you were to meet somebody and he wanted to talk about politics or science or art, could you hold up your end of the conversation?

 

Many women fall into the trap of thinking that the reasons they cant find love all have to do with appearance.  They are too fat; they have too many wrinkles; their clothes are not stylish enough; their hair is too gray.  They spend all their time and effort on botox treatments and hair salons, and manicures, and every new fad diet that comes along.  But that isnt the answer.  Sure, appearance matters.  You have to be clean and presentable and maybe even a little stylish, but the things that really make a difference are the things that go on between your ears. 

 

Look in the mirror and decide that the person you see there is important.  Take some time to spend with her.  Expand your interests.  Ask yourself what new thing you would like to learn and go take a class.  Maybe you would like to learn pottery or French.  Maybe you would like to join a gym and get your body in shape.  Maybe you would like to buy a bicycle and spend your weekends riding along the lakefront.  Find out where your local library is and learn how to use it.  If you live in America and you dont know enough English to do these things, make learning English your top priority.

 

Whatever you do, do it for yourself, not because it will please some imaginary man.  You will be happier and more satisfied with your life.  The world will see that you have that beautiful sparkle in your eyes that comes from being content with who you are.  Maybe you will find love.  Maybe it will find you.  There are no guarantees about love.  All you can do is try to change the odds.  But a more satisfying life is the real goal anyway, isnt it?

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.