Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Divorce and Taxes

 

Ten years ago I married an American citizen and moved to the US.  After several years I got my green card, then five years ago my husband told me we were divorced.  He had filed the papers in Lithuania.  I never signed anything but he assured me that we really were divorced.  However my daughter and I have continued to live in his house, taking care of him.  Every year he files his tax return as though we were still married and claiming my daughter as an exemption, although he has never asked me to sign them.  I recently became a US citizen.  Now he wants us to leave.  Do we have any rights?  What should we do?

 

This is a very complicated situation.  The first question is, are you really divorced?  On the surface, it seems that the answer might be no.  We cannot be certain what Lithuanian law allows, but as far as we know, you must sign the divorce document for it to be legal.  The more important question however, is what does American law say?  He is an American citizen, and was at the time of the divorce.  You were a US Permanent Resident.  Any divorce procedure should have taken place in the American state where you lived at the time.

 

(Read full text in English)

 


Skyrybos ir mokesiai

 

Prie deimt met itekjau u Amerikos pilieio ir persikliau gyventi JAV.  Po keli met gavau ali Kortel. Prajus dar keliems metams, i viso penkiems po vedyb, mano vyras pasak, kad esame isiskyr.  Jis saksi isiunts (skyryb) dokumentus Lietuv.  A niekad niekur nepasiraiau, bet jis tikinjo, kad mes tikrai esame isiskyr. Kaip ten bebt, a ir mano dukra tebegyvename jo name, rpinams juo. Kiekvienais metais jis siunia savo mokesi  dokumentus  (files his tax return), upildydamas juos taip, tarsi mes btume ved, mano dukr nurodydamas kaip  an exemption (Amerikoje kuo daugiau eimos nari, tuo maiau vyriausyb atskaiiuoja mokesi), nors niekad nra pras mans juose pasirayti. Neseniai tapau JAV piliete. Dabar jis liepia mums ieiti. Ar mes turime koki nors teisi? K turtume daryti? 

 

Tai labai komplikuota situacija. Pirmas klausimas: ar js tikrai isiskyr?  I pirmo vilgsnio atrodyt, kad ne. Mes nesame tikri dl Lietuvoje galiojani statym, bet kiek mums inoma, ir Lietuvoje skyryb dokumentus btina abiems pasirayti, kad jie tapt galiojaniais (legaliais). Dar svarbesnis klausimas yra: k sako Amerikos statymai?  Jis (js vyras / eks-vyras) yra Amerikos pilietis, ir buvo juo skyryb metu. Js tuo metu buvote nuolatin Amerikos gyventoja (US Permanent Resident).  Pagal galiojanius JAV statymus, bet kuri js skyryb procedra turjo vykti toje Amerikos valstijoje, kurioje tuo metu gyvenote.

 

Pasak US State Department, amerikiei skyrybos, vykstanios kitose alyse, paprastai yra pripastamos JAV, jeigu laikomasi dviej slyg.

 

1                    Abiems skyryb proceso dalyviams buvo lygiavertikai (adekvaiai) praneta apie procedr (dokumentai skyryboms surayti, apie juos jums i anksto praneta, js turite laiko pagalvoti, atsakyti ir pan. Tai negali vykti u js nugaros, jums neinant) .

2                    Vienas i moni tuo metu gyveno (ne viejo) usienio alyje (buvo ne Amerikoje).

 

Sekant tuo, k js pasakte, nebuvo laikomasi n vienos i mint slyg. Jums nebuvo praneta apie procedr, suinojote tik tuomet, kai ji jau buvo vykusi, ir js abu gyvenote tuo metu JAV. Jums, be abejo, btina pasikonsultuoti su advokatu, kad sitikintumte, bet atrodo, kad statymikai (teistai) js niekada nebuvote isiskyrusi.

 

Kita kalba apie js mokesi dalies sugrinim (tax returns). Jeigu kakokiu bdu js esate isiskyr, tai js vyras neturi jokios teiss sisti bendro su jumis dokumento. Jeigu jis tuose mokesi dokumentuose nurodinja, kad iki iol kaip eima gyvenate kartu, tai yra nusikaltimas.  Panau, kad iki iol tebesate ved (neisiskyr), tuomet js PRIVALOTE pasirayti toje mokesi formoje (return).  Js vyrui neleidiama pasirainti u jus. Jeigu jis tai daro, tai taip pat paeidia statymus. Js abu esate vienodai atsakingi u tai, kas surayta tame mokesi dokumente. 

 

Atrodo, kad js vyras / eks-vyras meluoja jums. Tokiu atveju btina susirasti advokat, kuris pads susigaudyti. Ir jums paiai laikas apie kai k pagalvoti. Jeigu dabar nesate isiskyrusi, tai k nortumte daryti? Ar troktate ir toliau bti itekjusia u io vyro, ar ryits siekti reali skyryb? Jeigu turite labai maai pinig, yra agentr, kurios suteikia teisin pagalb u ma mokest arba nemokamai. Amerikos statymai numato jums dideles teises skyryb situacijoje. Neleiskite niekam sakyti, kad toki teisi neturite. 


(Lithuanian Text)

Divorce and Taxes

 

Ten years ago I married an American citizen and moved to the US.  After several years I got my green card, then five years ago my husband told me we were divorced.  He had filed the papers in Lithuania.  I never signed anything but he assured me that we really were divorced.  However my daughter and I have continued to live in his house, taking care of him.  Every year he files his tax return as though we were still married and claiming my daughter as an exemption, although he has never asked me to sign them.  I recently became a US citizen.  Now he wants us to leave.  Do we have any rights?  What should we do?

 

This is a very complicated situation.  The first question is, are you really divorced?  On the surface, it seems that the answer might be no.  We cannot be certain what Lithuanian law allows, but as far as we know, you must sign the divorce document for it to be legal.  The more important question however, is what does American law say?  He is an American citizen, and was at the time of the divorce.  You were a US Permanent Resident.  Any divorce procedure should have taken place in the American state where you lived at the time.

 

According to the US State Department, divorces involving Americans that take place in other countries are usually recognized in the US providing two conditions have been met.

 

1                    Both people involved were adequately notified of the proceeding.

2                    One of the two people was living in (not visiting) the foreign country at the time.

 

According to what you have said, neither of these conditions was met.  You were not told of the proceeding until after it happened, and both of you were living in the US at the time.  You should certainly consult a lawyer to be sure, but it seems very likely that you were never legally divorced.

 

There is another issue regarding your tax returns.  If somehow you are divorced then your ex-husband has no right to file a joint return with you.  If he is claiming that you are still living together as a family on the return, that is a crime.  If, as seems more likely, you are really still married, you MUST sign the return.  Your husband is not allowed to sign it for you.  If he is doing that, he is also breaking the law.  You and he are equally responsible for what is reported in the return.

 

It is very likely that your husband/ex-husband has been lying to you about things.  At this point you very much need to find a lawyer who will help you get this mess figured out.  And you have some thinking to do.  If you are not now divorced, what do you want to do?  Do you want to continue being married to this man, or do you want to get a real divorce?  If you do not have much money, there are agencies where you can get legal help at reduced cost or even for free.  In America you have a lot of rights in a divorce situation.  Dont let anybody tell you that you dont. 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.