Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 23, 2006

 

 Lithuanian steam baths

 

by Vincentas Sakas

Vincentas Sakas writes about real Lithuanian steam baths and introduces us to the history of Russian and Lithuanian baths. Photos sent by the author. His email is at the end of the article.

 


Alausyne_1   Minavuone_1    Zarija_7  

 

 Ar tikrai lietuviai neino kas yra lietuvika garin pirtis?  

Vincentas Sakas  

 Kas yra rusika pirtis

iniasklaidoje, turizmo ir kelioni kataloguose, internete radau imtus pasilym naudotis rusikomis pirtimis. Pabuvojau visose vietose, o rusik piri taip ir neregjau, kaip tyia ten visur bdavo rengtos lietuvikos garins pirtys.

Supratau, kad lietuviai visi be iimties per sovietmet ir rusinimo politik yra prarad atmint ir iandien n vienas nebesuvokia kas yra kas. Todl pirmiausia isiaikinkime kas yra ta rusika pirtis.

 Kad nepykt istorikai, pradti reikt nuo pirmyki moni, nes archeologiniai tyrimai rodo, kad apie tuos dalykus pirmykiai jau iman, nes kart gaminosi liedami vanden ant kart akmen. Pirmieji raytiniai altiniai randami graik istoriko Herodoto (484-425 m prie ms er) ratuose, kuris ra, kad pirmosios pirtys vairiose tautose atsirado beveik vienu metu. Apsilanks Egipte, Sirijoje, Babilone, graik kolonijose prie Juodosios jros, jis ra, kad vienur tai buvo vandens telkiniai su karto vandens versmmis, kitur bdavo statomi statiniai su kartu oru arba garins. Netgi skitai statydavosi palapines, ten sunedavo kaitintus akmenis ir ant j mesdavo kanapi sklas (bet tai veikiau ne pirtis, bet narkotik vartojimas).

Tiesa, vliau, atradus Amerik, buvo aprayta, kad indnai actekai, perm i tradicij i maj, statydavosi kupolo statin emje (temeskal), ten ant kaitint akmen mesdavo gydomsias oleles ir nuogi kvpuodavo i oleli kvapu, kitos indn gentys prie kno ddavosi kaitint oleli pundelius, kad sukelti greitesn kno prakaitavim. iaurs Amerikoje gyvenantys indnai specialiai atskirai pastatyt vigvam nedavo ligon, ten taip pat nedavo iki raudonumo kaitintus akmenis ir indn amanai ant t kaitint akmen pildavo gydomj oleli nuovirus, kuri garais turdavo kvpuoti sergantis. Priklausomai nuo ligos, tokioms gar inhaliacijoms bdavo daromi vairi gydomj oleli nuovirai.

Tiek Vakar, tiek Ryt, ypa arab keliautojai, jau nuo XII amiaus ra apie tai, kaip rusai prausiasi ir maudosi. Rusuose i vis nebuvo mados praustis ir juolab maudytis. Nuo pagonybs laik rusai buvo sitikin, kad praustis yra nesveika, kad geriausias mogaus kvapas yra suutusio prakaito tvaikas, netgi gimus vaikeliui, nebuvo galima j apiprausti. Priimta staiatiki tikyba, rpindamasi tautos sveikata ir higiena, sakmiai liep praustis po darb  ir bent du kartus metuose maudytis, o tik gimus vaikeliui, tuoj pat j kriktyti, t.y. tris kartus pamurkdyti vandens kubile ir bent taip nuprausti naujagimius.

Prausimasis bdavo atliekamas vasar per pagonik vent Kupal (Jonines), nors tiesa, tai bdavo ne maudymosi, bet visuotinio paleistuvavimo vent, matyt ilikusi nuo matriarchato laik, rusi moter atsinetos dabartin Rusijos teritorij. Per Kupal russ ne tik maudydavosi upse ir eeruose, bet turdavo teis patenkinti savo geidulius ir aistras bei paios galdavo kaip galima daugiau pasimylti ir netgi iprievartauti vyr.

Antrasis maudymasis, bdavo prie Saielnik (Kias), - apie j susiavj ra Rusijoje buv keliautojai,- visi kaip vienas jie ra apie tai, kaip rusai iem sikaitin voliojasi sniege. Deja, n vienas keliautojas iki XVIII amiaus nemini odio bania. Yra aprayta, kaip rusai iaudais (iaud suodiai netepa) kaitina krosnies tutum, kurioje yra laikomos ar diovinamos malkos, ten lenda su visais rbais, utinasi (paritusia. Nuo ia ir parennaja repa) iki tiek, kiek gali itverti, paskui puola laukan ir voliojasi sniege, nusivelka rbus ir i j ikrato nuo kario ir alio permain nukeipusias utles ar dar kai kokius parazitus...

Taigi, rusika pirtis i ties yra duonkeps krosnies malk anga, kaitinta iaudais ir ten (toje angoje) reikia utintis (paritsia) su visais rbais. iandien iekantiems netikt pramog, tokia pirtis tikrai bt domia atrakcija.

 

Lietuvikose garinse pirtyse ir gimdydavo, ir udydavo

Aiku, rus kunigaikiai, lankydamiesi Lietuvoje naudojosi garinmis pirtimis, kurios Lietuvoje buvo labai populiarios ir mgiamos. Nra ilik raytini duomen, kaip naudojosi pirtimis Rusijoje gyven Algirdaiiai, Daumantas, valds Pskov, Lietuvos vietininkai, vald daugel Rusijos miest, lietuvi karins gulos Lietuvos Didiosios kunigaiktysts slavikosios dalies pilyse. Reikia manyti, kad Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje statydami didiules iki ms dien dar tebestovinias pilis, piri savo reikmm jie tikrai buvo surent, nes anuo metu pirtyse ne tik maudydavosi, bet ir gimdydavo,  - gimdyti namuose, troboje nebdavo leidiama.

Slavams toks maudymasis ir primasis pirtyse buvo i vis nesuprantamas. Prisiminkite, kaip lenkams buvo nesuvokiamas, netgi virts pasityiojimu karaliaus Jogailos protis ir pomgis vanotis pirtyje. Beje, atkreipkite dmes dar vienus domius istorinius faktus: vaidai, nepageidaujam moni ir konkurent udyns bdavo vykdomos ten, kur mons bdavo maiausiai atsargs, atsipalaidav, apting. Slavuose ir germanuose udyns bdavo rengiamos puot metu, o lietuviai sskaitas suvedindavo pirtyse. Metraiai mini, kad eidamas pirt buvo nuudytas Lietuvos Didysis kunigaiktis Treniota, grdamas i pirties nuudytas Traidenis. Kstuio dukra Danut, itekjusi u Mazovijos kunigaikio Jonuo liep jai pastatyti pirt, kurioje vliau buvo ipraustas i kryiuoi nelaisvs Marienburgo kaljimo pabgs Lietuvos Didysis kunigaiktis Kstutis.

Pirtyse pagonys lietuviai atlikdavo vairias apeigas deivei Laimai, gydydavosi, gimdydavo vaikus. Vlesniais laikais valstieiai pirtyse mindavo linus, rkydavo ms, diovindavo odas.

Lietuvos pirtys anksiausiai minimos XIII-XIV a. Kryiuoi ir Livonijos ordin kronikose, rus metraiuose, vliau XV-XVII a. dvar inventoriuose. 1536 metais Vilniaus miestas turjo karaliaus privilegij statytis viesias pirtis. Jau XVI amiuje vien Vilniuje buvo inventorizuota per 60 visuomeninio naudojimo piri ir neskaiiuota galyb privai piri. Tuo tarpu Rusijoje pirmoji mokama pirtis buvo pastatyta Maskvoje tik po dviej imt met, t.y. XVIII  amiuje.

Lietuvoje kaimuose nuo sen senovs pirt turjo beveik kiekviena arba kas antra eima. Tiesa, po rus okupacijos ir 1708-1711 met maro, kai Lietuvoje imir daugiau nei tredalis gyventoj, piri ypa emaitijoje ir Sduviuose (Suvalkijoj) enkliai sumajo. Prie j naikinimo ypa prisidjo rus okupacin kariuomen. ia buvo dvaras, kur gyveno paseninis. J sudegino ganydami arklius, idykaudami Maskvos kareiviai, o kitus trobesius maskoliai iard sukreno Tok pat nyk vaizd matome i praneim ir kitose Lietuvos srityse: didiausi plotai pavirt dykuma, daugybe dvar ir kaim sulyginti su eme, laukai apl miku, galvijai iplti kareivi, gyventojai imir nuo lig ir bado, daugyb ibgioj nuo plikaujani bri usien arba stoj kariuomen, daugelis ivaryti tolimus Rusijos kratus.  

Rusijoje pirtis pradjo statyti caras Petras I-sis

Didiausi spd lietuvikos garins pirtys paliko Petrui I-jam. Vykdamas Olandij mokintis laivadirbysts, jis, usuks Vilni, buvo nustebintas visuomenini ir asmenini garini piri gausybe ir jose ugaio nema laiko. Aiku, kitose Europos alyse piri jis nerado, nes tuo metu Vakar ali miestieiai maudydavosi visuomeninse voniose.

              

 

Reikia manyti, kad ir is taisymas Rusijos carui bus patiks, nes voniose buvo ne tik maudomasi, bet ir smagiai bei daug paleistuvaujama.

Grdamas namo, Petras I-sis, vl buvo apsistojs Vilniuje ir to laiko metratininkai aprao, kaip jis ia apkriktijo juodaod Hanibal ir netgi kaitino bei vanojo j Vilniaus didik Sapieg ir Pac pirtyse.

Grs Maskv, Rusijos caras savo bojarinams sak pakeisti rbus, nusimauti auktsias sabal kepures, kurios i ties buvo ne tiek valdios enklu, kiek slp klaikiausius kaltnus, nukirpo jiems barzdas ir specialiu sakymu privalomai liep statyti garines pirtis, taiau, pamirs lietuvik od pirtis, jis  liep jas vadinti i Olandijos atsivetu odiu vana vonia, kuris tautoje vliau virto bania. Suprantama tiek bojarinai, tiek ir visa rus tauta ilgai prieinosi nauj paproi vedimui, bet prie tinginio pratusiai tautai vliau is renginys tapo labai mgiamu ir garbinamu, o XIX-jo amiaus pabaigoje ir ypa XX-jo amiaus pradioje pirtys buvo pradtos statyti visuomeniniam naudojimui ir kituose Rusijos miestuose. Sibire pirmsias pirtis pradjo statyti Sibir itremti Lietuvos sukilliai, ir nors nuo Petro I-jo laik galiojo sakymas statyti pirtis visose Rusijos gubernijose, kai kurie Sibiro valdininkai lietuvi pastatytas pirtis liepdavo nugriauti, ibo nebilo by smuty v narode...

Sovietins okupacijos metais lietuvik garini piri nebuvo daug. 1987 m suraymo duomenimis Lietuvos kaimuose j buvo tik per 30 000 (ia liko neskaiiuotos pirtys, rengtos sodo nameliuose, gyvenamuosiuose namuose, j rsiuose). Sovietmeiu labai ipopuliarjo suomikos pirtys-saunos. Prabangias, reprezentacines, graiausiuose vietose prie eer, upi, tvenkini statsi komunistins nomenklatros ulai, ministerij vadovai, gamykl direktoriai, ems ki ir net didesni staig vadovai.

iandien Vilniaus valdios mons, higienistai, medikai ir iaip visokie veterinarai, valdinink imone patap higienos ir sveikatos ulais, sukrit vonias savo tingiomis smegenlmis negali suvokti piri naudos lietuvi tautos savasiai, gyvensenai, buiiai, sveikatai ir higienai...

Kad garin pirtis Rusijoje yra naujas reikinys, rodo ir piri terminija. Rusai v baniach paritsia, - pirtyse tiktai kaitinasi. Lietuviai savo garinse pirtyse ir maudosi, ir prausiasi, ir kaitinasi, ir garinasi, ir vanojasi, ir periasi. Rusai periasi venikami,- jie venikais ir grindis luoja. Lietuviai grindis luoja luotomis, o periasi ir vanojasi vantomis. Ir kaip n viena pasaulio tauta perimuisi naudoja net 54 gydomj augal vantas.

 

 

Sveikiausia pirtis - lietuvika garin pirtis  

 

Jei rusai primuisi naudoja daugiausia berines vantas (su laiku imoko pertis uolinmis, kadaginmis bei dilgli vantomis), tai lietuviai vieninteliai visame pasaulyje primuisi naudoja net 54 gydomj augal vantas!!!

Lietuviai vieninteliai pasaulyje savo garsiosiose garinse pirtyse profilaktikos ir gydymo tikslams darosi vairiausi med (lauko gli, viri, liep, griki, miko ir pan.) masa, garinms inhaliacijoms naudoja vair vanden pelki, altini, upi, eer, lietaus, taip pat gir, al, mid, degtins, 60 vaistaoli nuovir ir antpil skiedinius (geri pirtininkai iki i dien ino t skiedini proporcijos, beje, jos inomos ir man). Tik visiki nemokos ant kaitint akmen pila gryn al ar mid, - i karto matyti, kad apie lietuvikas garines pirtis tokie mogeliai nieko neimano. Be to lietuviai savo pirtyse mgsta ir naudojasi kontrastinmis oro ir vandens procedromis, apsipylimais altu vandeniu, maudymosi eketse, murkdymusi altame vandenyje kubiluose,  voliojimosi sniege. 

Lietuviai vieninteliai pasaulyje moka statytis emines pirtis, pusiauemines, juodsias (dmines) pirtis, baltsias pirtis i rst arba molio su iaudais, pirtis su krusnimi, ant kurio kaitusi akmen pilamas vanduo garui susidaryti, emaiiai iki ms dien dar naudoja ir kubilines pirtis, t.y. bet kurioje i aukiau mint piri btinai karto vandens kubil meta i upi itrauktus iki raudonumo kaitintus akmenis (ia irgi reikia inoti kokie tai turi bti kubilai, koks vanduo ir kokie akmenys).

Aiku, pats didiausias pirtinink menas yra vant paruoimas, suriimas, idiovinimas, utinimas, kad periantis nenukrist lapai.

Apie pat primsi net ir kalbti bt ventvagika, - ia jau vis lietuvikos garins pirties men virn ir reikalaujanti atskiro didelio straipsnio. Kam teko pasinaudoti gero vanotojo paslaugomis, tas jau amiams nebepamir ios palaimos.  Metraiuose randame, kad Vytauto laikais geras perjas kainavo tiek pat kiek keturi irgai. Perjai profesionalai savo amat perduodavo i kartos kart, net bdavo atskiri kaimai, kuri vis gyventoj amatas bdavo mokintis primo meno ir jie savo vaikus, jaunim ruodavo atsakingam pirtinink darbui didik ir bajor dvar ir rm pirtims. Kain kodl Lietuvoje niekas, net darbo bira nesteigia pirtinink akademijos?...

 

Rusika pirtis blogos pirties sinonimas

Bet kodl lietuviai patys neino apie savo fantastines garines pirtis, kodl jie nemoka taip reklamuotis ir girtis savo pirtimis, kaip tai daro suomiai su estais, po vis pasaul igarsin savo karto oro pirtis saunas?..

Rusams okupavus Lietuv, jos patriotai pradjo partizanin kar. Lietuvos kaimuose, vienkiemiuose beveik prie kiekvieno namo buvo pirtis, danai jos bdavo kaimo pakraiuose, palei upes ar eerus ir jose danai apsilankydavo partizanai, ia ir nusiprausdavo, ir pasiildydavo. Todl Rusijos KGB specialiu sakymu liep nugriauti visas kaim ir vienkiemi pirtis, retai kur jos iliko, tad ir naujosios kartos lietuvaiiai apie lietuvikas garines pirtis nieko jau nebeino, neimano, o rusikomis jas pradjo vadinti tada, kai sovietmeiu buvo pradtos statyti visuomenins pirtys miestuose, miesteliuose ir net kolchozuose. iose pirtyse bdavo prausiamasi, maudomasi ir kartais, jei mokdavo geriau rengti prykl, net periamasi. Prausiamasi bdavo i rusik metalini tazik, kuriuose mons atsinedavo kart ar alt vanden.

Senieji mons, dar puikiai atmindami tikrj lietuvik garini piri teikiamus malonumus ir neapsakom palaim, pasityiodami tas visuomenines sovietines pirtis vadindavo rusikomis pirtimis. Va, taip ir prigijo patyiomis vadint visuomenini sovietini piri pavadinimas rusikomis garinms pirtims. Prie io pavadinimo iplitimo prisidjo ir sovietins nomenklatros, ypa kolchoz pirminink ir partorg ymiai vliau rengiamos pramatnios pirtys, kuriose savaitgaliais komunistiniai ulai ne tiek garindavosi, kiek keldavo daugiadienes orgijas girtuokliaudami ir paleistuvaudami.

iandien, kai verslininkai savo garines pirtis reklamuodami vadina rusikomis pirtimis, taip ir norisi j paklausti -  ar tai yra duonkeps krosnys, ar tai yra ypatingai prasti patyias sukeliantys renginiai?

 

Lietuvikos garins pirtys geras udarbis 

 Suprantu, kad tokia rusika pirtis bt rengta Grto parke kaip sovietizmo reliktas su visa atributika, slidiomis gliaumotomis grindimis, vis laik muilinais suolais, aplamdytais, aprdijusiais tazikais, supjaustytais skalbimo muilo gaballiais, neusidaraniomis pryklos durimis, dirbaniais arba tik karto, arba tik alto vandens kranais su aplusiomis rankenomis, vos laaniais, kalktais duais, neusidaraniomis aplusiomis rb spintelmis...

Bet dar didesnius pinigus atnet visas lietuvik garini piri kompleksas su:

emine,

Juodja (dmine),

Baltja rstine,

Baltja moline,

Dzkika krsnine,

emaitika kubiline pirtimis.

Kiekvienoje i j bt siloma:

54 gydomj augal vantos su lietuviku vant primuisi paruoimu bei ypatinga primo procedra,

60 vaistaolini augal nuovir ir antpil, giros, alaus, medaus skiedini sveikatinanios garins inhaliacijos,

vairi ri (griki, lauko gli, liep, miko, viri) medaus masaai,

kontrastins oro ir vandens procedros,

baigiamieji raminamieji masaai su  lietuvik eterini augal aliejais.

mogus, pakliuvs tikr lietuvik garini piri kompleks gaut ne tik teikiam paslaug sra, j gydomj poveik mogaus organizmui, bet ir nordamas patirti visas gydomsias procedras, noromis nenoromis ia turt lankytis maiausiai trejet mnesi i eils. Tad prie piri komplekso galima rengti viebut ir valgykl su specialiu gydomuoju maistu bei sveikatinaniais alaus, gir bei sul grimais.

Galima rengti ir dar didesn piri kompleks, - prie lietuvik garini piri bt galima rengti;

Indnik pirt su sausa vaistaoli inhaliacija,

    Infraraudonj spinduli pirt,

    Japonik ofuro pirt,

Japonik sento pirt,

Suomik sauso oro pirt,

Romnik terarij,

Rusik pirt (duonkep krosn),

Tailandik put pirt,

Turkik pirt,

Karto gydomojo purvo basein, kuriame klientai panardinami iki kaklo,

Vandens basein su kaskadomis, vandens masauotojais ir pan.,

vairiausius duus (arko, kontrastinius, apliejamuosius, patrankinius ir pan.),

Vonias (diakuzi, perlin, masain) tai bt pirmasis pasaulyje toks piri kompleksas, o jei prie j dar pasilius japonik masa iacu, vedik masa, tailandik masa, aurosomos seansus, aromatoterapij, adat terapij, kaul terapij, reiki ritualus, meditacijas, gydomsias dietas, riebal deginimo procedras ir dietas, japonik ir kinik arbat grimo ceremonijas, lietuvikas procedras gydymu alumi, rytietikus jaunysts eliksyrus ir pan.,  - tada visas pasaulis vaiuot atgauti gyvast ir sveikat....

 

Piri dvaro scenarijus

Piri dvar turt sudaryti lietuvik garini piri atskir statini kompleksas:

 

Centrinis pastatas su nusirengimo kambariais, duais prausimuisi (lankytojai centriniame pastate nusirengia, nusiprausia, gauna specialius apdangalus (paklodes, rankluosius) ir jais apsisiaut eina pasirinktas pirtis, WC, masao kambarius su vairi ri (griki, lauko gli, liep, miko, viri) medaus masaais, baigiamuosius raminamuosius masaus su  lietuvik eterini augal aliejais, medik kabinetu, piri tarnautoj ir vanotoj patalpa, parduotuve pirties kepurms, pirtinms, vantoms, eteriniams aliejams, vaistaoli  antpilams, medumi masaui ir kitoms piri priemonms (54 gydomj augal vantos su lietuviku vant primuisi paruoimu bei ypatinga primo procedr receptromis, 60 vaistaolini augal nuovir ir antpil, giros, alaus, medaus skiedini sveikatinanios garins inhaliacijos su naudojimosi receptromis, klient poilsio kambariais, alaus baru, kuriame bt kepami ir rkomi uptakiai. 

Aplink centrin pastat reikt statyti pirtis. Gerai bt rengti kanal su tekaniu aeruojamu vandeniu. Per kanal nutiesti tiltelius pirtis. Kanale bt galima laikyti uptakius, kuriuos lankytojai gaudyt ir atiduot alaus baro virtuv-rkykl. Virtuv-rkykl rengti taip, kad klientai galt stebti kaip k tik pagautos uvys paruoiamos (idaromos, prieskoniuojamos ir pan.), kepamos arba rkomos. U piri bt gerai rengti tvenkinius maudymuisi pasiprus.

 

Baltosios molins garins pirtys. Pastatai turi bti pastatyti i molio ir iaud miinio. I lauko nutinkuoti, o viduje turi bti netinkuotos molio ir iaud miinio sienos. Lubos medins, stogas iaudinis. Pastatas turi turti dvi patalpas: priepirt su poilsio suolais, sienos ir grindys gali bti medins. Grindys gali bti ir plktins su iaud dembliais (dembliai keiiami). Antra patalpa vanotuv su keli aukt drebuliniais plautais, suolu mediniams kubilliams vandeniui ir vant utinimui ir kauams sudti. iose pirtyse reikia sumryti specialias krosnis su kaitinamais akmenimis ir karto vandens baku. Pirtyse rengti kanalizacij, ventiliacij, elektrifikuoti, turi bti temperatros matuokliai. Gerai bt prie pirties pastatyti atvir verand, kurioje bt galima pasiprus atsigaivinti grynu oru. alia pastato turi bti pastog berinms malkoms laikyti.

 

Baltosios rstins garins pirtys. Pastatai statyti  i pu, - i rst su durimis, langeliais. Lubos medins, stogas medini skiedr. Pastatas turi turti dvi patalpas: priepirt su poilsio suolais, stalu, gali bti idinys, sienos ir grindys medins. Antra patalpa vanotuv su drebuls lent sienomis, keli aukt drebuls plautais, suolu mediniams kubilliams vandeniui ir vant utinimui ir kauams sudti. iose pirtyse reikia sumryti specialias krosnis su kaitinamais akmenimis ir karto vandens baku. Pirtyse rengti kanalizacij, ventiliacij, elektrifikuoti, turi bti temperatros ir drgms matuokliai. Gerai bt prie pirties pastatyti atvir verand, kurioje bt galima pasiprus atsigaivinti grynu oru. alia pastato turi bti pastog berinms malkoms laikyti.

 

Juodosios (dmins) garins pirtys. Pastatai statyti i pu rst su durimis, bet be lang su anga lubose ir stoge dmams ieiti. Sienos rstins, lubos medins, stogas medini skiedr. Pastatas turi turti dvi patalpas: priepirt su poilsio suolais, stalu, gali bti idinys, sienos ir grindys medins. Antra patalpa vanotuv su keli aukt drebuls plautais, suolu mediniams kubilliams vandeniui ir vant utinimui ir kauams sudti. Vanotuvi viduryje reikia sumryti atvir idin. iame idinyje vir krenam malk kaitinami akmenys ir bakas su kartu vandeniu. Pirtyse turi bti ypatingai gerai rengta ventiliacija, kanalizacija, elektrifikuotos, turi bti temperatros ir drgms matuokliai. Gerai bt prie pirties pastatyti atvir verand, kurioje bt galima pasiprus atsigaivinti grynu oru. alia pastato turi bti pastog malkoms laikyti.

 

Krsnins garins pirtys. Pastatai statyti tik i liepos medio, -  liepos medio rast su durimis, langeliais. Sienos liepos medio lent, lubos liepos medio, iaudinis stogas. Pastatas turi turti dvi patalpas: priepirt su poilsio suolais, stalu, sienos ir grindys medins. Antra patalpa vanotuv su keli aukt liepos medio plautais, suolu mediniams kubilliams vandeniui ir vant utinimui ir kauams sudti. iose pirtyse reikia sumryti specialias krosnis su kaitinamais akmenimis, karto vandens baku ir ildomais priemriais, ieinaniais priepirt, - ant i ilt priemri po vanojimosi atsigaivinama. Pirtyse rengta kanalizacija, ventiliacija, elektrifikuotos, turi bti temperatros ir drgms matuokliai. Gerai bt prie pirties pastatyti atvir verand, kurioje bt galima pasiprus atsigaivinti grynu oru. alia pastato turi bti pastog malkoms laikyti

 

Kurikos sauso oro pirtys su vaistaoli inhaliacija. Pastatai statyti i pu rast su durimis, langeliais. Sienos drebuls medio lent, lubos medins, nendrinis stogas. Pastatas turi turti dvi patalpas: priepirt su poilsio suolais, stalu, gali bti idinys, sienos ir grindys i drebuls medio. Antra patalpa vanotuv su keli aukt drebuls plautais. Vanotuvi viduryje reikia sumryti udar idin. iame idinyje vir krenam malk kaitinami akmenys. Ant kaitint akmen ulainami vaistaolini augal antpilai arba nuovirai. iose pirtyse mons nedaro karto garo, o kaitinasi kartame ore ir retsykiais darosi vaistaoli inhaliacijas. Pirtyse rengta kanalizacija, ventiliacija, elektrifikuotos, turi bti temperatros ir drgms matuokliai. Gerai bt prie pirties pastatyti atvir verand, kurioje bt galima pasiprus atsigaivinti grynu oru. alia pastato turi bti pastog malkoms laikyti

 

emaitikos kubilins pirtys. Pastatai statyti i pu rast su durimis, langeliais. Sienos i drebuls lent, lubos medins, iaudinis stogas. Pastatas turi turti dvi patalpas: priepirt su dideliu alto vandens kubilu, kur isiprus pasimurkdoma, poilsio suolais, stalu, gali bti idinys, sienos ir grindys medins. Antra patalpa vanotuv su keli aukt liepos medio plautais, lietaus, altinio (arba ulinio) ir jros vandenio skroblo kubilais. Vanotuvje rengta speciali krosnis akmenims kaitinti, akmenys imami specialiomis nyplmis ir metami kubilus su vandeniu garui sudaryti. Pirtyse rengta kanalizacija, ventiliacija, elektrifikuotos, turi bti temperatros ir drgms matuokliai. Gerai bt prie pirties pastatyti atvir verand, kurioje bt galima pasiprus atsigaivinti grynu oru.

 

emins garins pirtys, rengtos emje. Tai emje ikastos pirtys, sienos sutvirtinamos arba nuievint karkl pynutmis arba nuievint karkl kartimis, lubos drebuls medio, stogas apklotas velna. Pirtyje turi jaustis ems ir karkl aromatas. pirt yra nulipama laipteliais i storo drebuls medio. Pirtis turi turti dvi patalpas: priepirt su dideliu alto vandens kubilu, kur isiprus pasimurkdoma, poilsio suolais, sienos ir grindys medins. Grindys gali bti ir plktins su iaud dembliais (dembliai keiiami). Antra patalpa vanotuv su drebuliniais plautais, suolu mediniams kubilliams vandeniui ir vant utinimui ir kauams sudti. iose pirtyse reikia sumryti specialias krosnis su kaitinamais akmenimis ir karto vandens baku. Pirtyse rengti kanalizacij, ventiliacij, elektrifikuoti, turi bti temperatros matuokliai. Gerai bt prie pirties pastatyti atvir verand, kurioje bt galima pasiprus atsigaivinti grynu oru. alia verandos turi bti pastog malkoms laikyti.

 

Kubilai su kartu vandeniu lauke po atviru dangumi. Viename kubile turt tilpti 6-8 mons. alia kubil reikt rengti kabinas apsiaustams (rankluosiams, paklodms) pasidti. Geria bt kubilus statyti prie tvenkini, kuriuose kait lankytojai galt atsigaivinti. alia kubil turt bti rengta malkin.

 

Karto gydomojo purvo baseinas, kuriame klientai panardinami iki kaklo. 9 metr ilgio, 6 metr ploio, 1,50 m gylio apildomomis sienomis ir grindimis baseinai, pripildyti gydomosios ekologikai varios suspensijos NOOE (Lietuvos eer sapropelio). Baseine, palei ilgsias sienas reikt rengti suolus, kad klientas, atsisds ant suolo gydomj suspensij galt panirti iki kaklo. Apie basein turt bti iklota plytelmis, kuriomis nebt galima paslysti, taip pat rengta kanalizacija. Vir baseino galima rengti stumdom gaubt. alia baseino reikia rengti kabinas apsiaustams (rankluosiams, paklodms) pasidti ir duin su galingais duais, suspensijai nusiplauti.

 

mogus, pakliuvs tikr lietuvik garini piri kompleks gaut ne tik teikiam paslaug sra, j gydomj poveik mogaus organizmui, bet ir nordamas patirti visas gydomsias procedras, noromis nenoromis ia turt lankytis maiausiai kelet mnesi i eils. Tad prie piri komplekso ateityje bt galima rengti speciali valgykl su specialiu gydomuoju maistu bei sveikatinaniais alaus, gir bei sul grimais.

 

Nuotraukas atsiunt teksto autoriaus

Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas

A.Vincentas Sakas

Tel. 8~46 35 02 92. Mob tel. 8~617 24 338

          El.patas: vincentas.sakas@takas.lt

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.