Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

 

Ancient Lithuanian Dishes

 

This is an article about the history and methods of food preparation among Lithuanians who lived along the seacoast in past centuries.

 


SENOVINIAI KLAIPDIETIKI PATIEKALAI

Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas

A.Vincentas Sakas 

Mob.tel: 8617 24338

El. patas: vincentas.sakas@takas.lt

 

 

  Prie kar Klaipda visoje Europoje garsjo savo restoranais su vasaros ir iemos sodais, kuri regimo pasiirti restoraninio verslo mons atvaiuodavo  net i viso pasaulio. Bdavo jie nustebinti ir promenad takais, vedaniais Girulius, Tauralauk su jaukiomis kavinmis. O Melnrag prie iaurinio molo esant restoran buvo net nutiesta tramvajaus linija, kad miestieiai ia galt ne tik skaniai pavalgyti, bet ir pasigroti jra, plaukianiai ir iplaukianiais i Klaipdos uosto laivais.

Klaipdieiai ir seniau, ir net iandien mgdavo ir mgsta pasivaikioti pajriu, pasigroti jros ir laiv vaizdais. Gaila, kad iandien nra gerai imananio restoranin versl, nra suprantani pajrio restorano reikms ir galimos duoti naudos. Minios klaipdiei ir ypa j svei iem ir vasar, ruden ir pavasar vaiktinja pajriu, taiau visame Klaipdos pajryje (ir aplamai visame Lietuvos pajryje) nra n vieno restorano, kur bt galima ramiai pasdti, gardiai pavalgyti, grotis ir mgautis niekada nepabostaniais jros vaizdais. Restoranas Melnragje buvo ypatingai mgiamas, - ia vietas bdavo galima gauti tik i anksto usisakius, - tai koks buvo anlagas. ia lanksi Vokietijos ir Rusijos imperatorikieji atstovai, ikils to meto mons, klaipdieiai ir j sveiai. Pairkite kiek moni prie jros susirenka audr, torm metu pasigroti stichija, taiau niekur negalima surasti pastogs, kad pabti uuovjoje, kad apsisaugoti nuo lietaus ar sniego. Paklauskite kokio nors vilnieio ar kuris nors j yra mats, kaip sninga jr, - tai yra nepakartojamas vaizdas, nepakartojamas reginys, kuriuo grotis jau iandien sulkt minios, jei, aiku, bt kur, jei, aiku, nebt t beprotikai garsiai transliuojam nuvalkiot rusik lageri, kaip Palangos Basanaviiaus gatvs lyktaus kio ueigose. Melnrags restoranas tuo ir buvo garsus, kad jo muzikinis fonas buvo jros nioktimas, bang ma, vjo melodijos...

Klaipdos restoranuose ir kavinse galdavai gauti vairiausi kav Vienos ir Berlyno, Paryiaus ir Atn, turkikos ir arabikos, brazilikos ir meksikietikos, bdavo daugyb vairiausi arbat, daug kakavos grim, dar daugiau okolado grim.

O jau saldumyn !..

Koki  bdavo pyragaii, tort, keks, ptifr, ekler, meduoli, traizeli, trizeli, o Klaipdos trudelis buvo odiai nenusakomas gardsis, - jo paragavs, amiams skon prisimindavai...

Beje, tais laikais  ne tik restoran ir kavini darbuotojai, bet ir kiekvienas lankytojas, net i koki nors Kint ar ards kaim atvyklis, puikiai inojo, kad saldumynai t.y. salds kepiniai, pieniki ir grietininiai ledai, blanman (salds drebuiai), salds kremai ir musai, parf jokiu bdu nra desertas.

Desertu gali bti tik nesalds patiekalai i vaisi, t.y. tokie patiekalai, kurie nesuteikia sotumo jausmo, kaip saldsiai, o, atvirkiai, rgtesni, lengvinantys virkinim, gaivinantys, darantys mog darbingu ir energingu. Desertu galima vadinti tik tokius patiekalus, kuri gamyboje nevartojamas cukrus, tad desertas bt  - patiekalai i vaisi ir uog, vaisi ir uog  suli, sambukai, vaisi, uog musai ir kremai, j pastils, vaisi uog ledai ir drebuiai (l). Prie desert dar galima priskirti  arbatas ir kavas be cukraus, nes jos irgi tonizuoja organizm, nuima persivalgymo jausm.

Bet grkime senj Klaipd jos nuostabius restoranus su vasaros ir iemos sodais. Aiku, visus avdavo fantastikai grai aplinka, bet nemaiau visi bdavo suavti ir klaipdietika virtuve. Klaipdos virtuv vystsi angl, oland, vokiei, kuri, br (lietuvinink, iioniki), emaii ir net prancz virtuvi takose, ir todl per daugel ami susiformavo savaiminga, iskirtin klaipdietika virtuv su savo valgi gamybos technologija ir bdais, instrumentarijumi, iskirtiniu maisto produkt panaudojimu, skoninmis, aromatinmis ir konsistencinmis savybmis.

Jau matyti, kad skaitytojams atsiranda apetitas, tad, ilgai nekalbant, ikart k nors skanaus pasigaminkime.

Visi esate girdj, kaip kuriai ruden gaudydavo per vasar nusipenjusius ir iskrendanius iemoti kovarnius ir kuosas, bet jokiu bdu ne dvseliena mintanias varnas ar kranklius (juodvarnius) ir galinius mones ukrsti vairiomis ligomis ir net maru.  Varniniai paukiai kovai ir kuosos minta tik visokiais vabalais ir sklomis, todl juos kuriai valgydavo. Aiku, prie tai atitinkamai jas paruo, - kas ino, kaip pasigaminti, - tai yra savotiko, iskirtinio skonio ir aromato domus  ir sveikas patiekalas. Tai it, kuri virtuvs takoje, Klaipdos restoran virjai sugalvojo savit, bding tik klaipdieiams patiekal, kuris vliau buvo miesteln ypa pamgtas, pasisavintas ir gana danai valgomas. tai jis:

Klaipdietiki karveliai

Visi  balandininkai ino kas yra garsieji Klaipdos balandiai, tai unikali pauki veisl, skirta tik kolekciniam auginimui. i balandi, savaime suprantama, maistui, iuktu! o, be to, bt ir per daug brangu...

Klaipdietikiems karveliams tinka visi sveiki balandiai,- tiek naminiai, tiek ir laukiniai.

Keturis balandius reikia papjauti, atsargiai nupeti, galima atsargiai nusvilinti likusius pkus ir nutrinti juos miltais. Kaklus ir kojeles nupjauti ir imesti, taip pat imesti ir vidurius, palikti tik kepenles, - prireiks padaui. Balandius i vidaus ir iors trinti druska, pipirais, prikimti vid iobreli ir palikti taip marinuotis trims valandoms. keptuv pilti raps aliejaus ir gerai j kaitinti, kad igaruot nereikalinga drgm. Graiai i vis pusi apkepinti balandlius ir, imus, padti iltai.

Nulupti sauj ma svognli, sauj esnako skilteli, supjaustyti iaudeliais pus nulupto saliero ir visk pakepinti likusiame nuo balandli aliejuje. Atgal sudti balandlius, dar mesti smulkiai sukapotas balandli kepenles, pilti stiklin vitienos sultinio, tredal stiklins sauso raudonojo vyno, por aukt pomidor tyrs, udengti ir trokinti tol, kol balandliai taps minkti. Tada balandlius iimti, dti ant pakaitintos lkts. Pada pertrinti per sietel ir juo upilti balandlius.

itaip paruotus Klaipdos karvelius galima valgyti su balta duona, ryiais arba naminiais makaronais. Bet gurmanai taip negadins nuostabaus j skonio, - jie smaguriaus tik vienais karveliais, pasidaydami j ksnelius gardiame ir aromatingame  padae.

Kurikai rkytas ungurys

 

Botanikai tikina, kad ajeras nra reliktinis Lietuvos augalas, - j greiiausia Lietuv bus atve Lietuvos, Krymo arba Artimj Ryt pirkliai. Pirm kart apie ajer Lietuvos raytiniuose altiniuose randame Vilniaus Domininkon vienuolyno inventorinse knygose. 1514 m. inventorinje knygoje urayta, kad kovo mnes i totoriaus pirklio  buvo pirkti du maiai ajero akn. Ajero akniastiebiai Lietuvos vienuolynuose buvo vartojami apetitui suadinti, likeri ir trauktini paskaninimui, bei konditerijos gamini gardinimui. Kai kuriuose Lietuvos dvaruose archimagyrai [Lietuvos karali, kunigaiki, didik ir bajor rm ir dvar virtuvse dirbdavo vien tik vyrai, kuriuos, norint atskirti nuo prastuomens valgio gamintoj, vadindavo magyrais arba archimagyrais (nuo graikiko odio mageiros virjas)] ajeru dar gardindavo laukinius vandens paukius gulbes, laukius ir vandens viteles, akniastiebi milteliais arba ajer aliejumi aromatizuodavo kremus, pudingus, kitokius kepinius, ddavo kompotus. Tarkuoto ajero btin btiniausiai ddavo krienus, patiekiamus prie darytos uvies karpio, lydekos ar sterko, - tai kodl garbs usienio sveiai negaldavo atsivalgyti itaip paruotos uvies, spdavo ir negaldavo atspti to nepakartojamai gardaus ir gaivaus skonio...

Ajeras Lietuvoje labai greitai prigijo prie vandens telkini ir dar spariau iplito. Jau XVI am. pabaigoje XVII am. pradioje i vienuolyn, pili ir dvar ajero vartojimo patirtis ateina ir miestiei bei kaimiei virtuv. Pavyzdiui, sodiets eimininks, nordamos kepamai duonai suteikti auktesn , ponikesn, ventikesn pobd kepdavo j ant ajer pado. Ajerais gardindavo rkomas glavandenes uvis bei kepam pyrag ar ragai uvies dar arba vis uv. Kitos eimininks sigudrindavo  pasigaminti cukrintinius ar net subtilaus skonio uogien i vidini, nepaaliavusi lap.

Maosios Lietuvos floros tyrjai H.J.N. von Cranz (1722-1797), J. Abromeit (1857-1946), nurodo, kad ajeras jau 18 a. plaiai augo palei vandens telkinius, o Frydrich Priotorijus (1624-1695) paymi, kad ajeras yra mgiamas kuri valgi pagardas. I ties, kuri virtuvje ajeras tampa vienu pagrindiniu prieskoniu, norint rkomai uviai, sugautai Kuri mariose ir danai turiniai dumblo kvap, j panaikinti, suteikti uviai pikantikesn, bet kartu velnesn, vandens vieumu atsiduodant aromat. Ajeru daugiausia gardinamas ungurys ir karpins uvys kariai, karpiai, karosai, lynai ir iobriai. Ajeru gardintas karto rkymo karpis ikikarinje Klaipdoje buvo didiausias delikatesas. Net ir iandien seniesiems memelenderiams, prisiminus rkyt su ajerais karp, ne tik aaros pradeda byrti...

tai, vienas archaikiausi ir charakteringiausi ajero panaudojimo recept:

Ungur variu smliu, pjuvenomis arba druska nuvalyti nuo gleivi ir nuplauti. Apipjauti apie galv od ir graiai j nusmaukti, bet neimesti, - imesti tik vidurius ir iplauti krauj, bet atsargiai, kad nepaeisti  plonos vidins plvels.

Vien aukt druskos imaiyti su auktu sutarkuotos vieios ajero aknies, aukteliu smulkiai sukapoto iobrelio ir aukteliu smulkiai sukapoto peletrno (galima naudoti Saldvos diovintus iobrelius ir peletrn, nes jie yra ypa geros kokybs ir labai kvapns, prilygstantys viei oli kvapui). iuo miiniu trinti ungur i vidaus ir iors. susidariusi nuo imest viduri ertm dti ajero aknies droli ir peletrno akeli. Usmaukti atgal od, graiai apriti stipriu pagatu ir pakabinti altoje vietoje dviem parom, kad ungurys sunokt ir gerai sigert prieskoni kvapo ir tik po to vis par altai rkydavo juodalksnio malkomis, pagardindavo tiktai iobrelio dmeliu, nes joks save gerbis nei kopininkas, nei emininkas vejas tiek emai nepult, kad jo paruotas ir irkytas ungurys, lyg kokie vulgars bro nupentos kiauls lainiai kadagiais atsiduot. Kurikai rkytas ungurys ir savait net aldytuve laikytas nepraranda savo skonini ir aromatini savybi.

Kai paragausite itokio ungurio, tai to kancerogeninio nuodgulio, kur dabar u 100 lit silo Nerijos naujakuriai (vietini gyventoj kuri jau senai nebra), net jei dar primokt ir 1000 lit ir imte neimtumte...

 

Ne tik Klaipdoje, bet ir visame Lietuvos pajryje uvies gaminti niekas nemoka !

 

Picture

Kad ir kaip iandien sumans verslininkai iradingai bevadint savo uvies patiekal maitinimo mones, - restoranais, vej ueigomis, kuri valgiais, deja, deja, niekur, - Klaipdoje, Palangoje, ventojoje, Juodkrantje, Nidoje uvies valgi niekas nemoka gaminti !!!

 Gda sakyti, bet i dien maisto gamybos technologai ir virjai moka tiktai uv kepti ir tai daniausiai tik aldyt. Kitoki gamybos bd garinimo, virimo, trokinimo, slopinimo, apkepimo, kepimo gruzdintuvse aliejuje, skrudinimo lydytame svieste, kuriko kepimo ant lent, kuriko kepimo keptuvje, kuriko laiini uv kepimo ant druskos, kuriko uv kepimo druskoje, nekalbant apie kepim grylyje, folijoje, ant iemo, grotelse, rikletse, vanuose maai kas yra ir girdjs. O kur dar alios, keptos, rkytos uvies marinavimas, sdymas, prieskoniavimas ?..

Japonijoje pabuv lietuvaiiai giriasi ragav saimi ir sui, bet jie niekada nra band alios laios,  salaio, syko, starkio, lakio, iobrio, kuri gabaliukus, palakst trupuiu obuoli acto, pagardin peletrno, kraujaols, bitkrsls arba iobrelio lapeliais (ventosios ir Palangos kuriai gardindavo rtomis) su keliomis sutrintomis kadagio uogomis ir prie tkstanius met, ir dabar valgo kuriai. Beje, kuriai, tiek kopininkai, tiek ir emininkai, uvis kepdavosi krosnyje ant medini lent (padkl), - kiekvienai uvies riai bdavo priskiriamas ir atitinkamos ries medis, nes kas tinka lydekai, tai nedera menkei, o kas gerai kariui, jokiu bdu nepritampa eeriui ir t.t. uvys bdavo kepamos ir su darais, ir be dar, kaip kokia proga, kaip koks metas. Ajero ir esnako ddavo prie karpini uv, menk iklodavo krapais, lydek svognais, eeriui, laiai, lakiui, uotui ir pleknei palikdavo j skon ir aromat. Taip keptos uvys stalan bdavo paduodamos su visa lenta, - nra gurmano akiai ir uoslei malonesnio vaizdo, kaip k tik ikepta uvis su visais savo syv nuvarvjimais, gardiaisiai prikepimais, parausvjimais, ir viskas ia, viskas ant vienos lentos

Jei kam tekt paragauti kurikai ant lentos kept kar, daryt bulvi tarkiais arba svognais su morkomis, tas tikrai tapt uvies valgi mgju. Taiau jei kam tekt paragauti druskoje kept Kuri mari eeri, bt pribloktas tuo, kad eeri msa nieko nesiskiria nuo krab, langust ar omar msos skonio.

Kuriai lai, laki, netgi syk niekada nekepdavo ant aliejaus, - laiins uvys yra pakankamai riebios, todl keptuvje gerai kaitindavo drusk ir oda emyn ddavo kepti uv, taip kepdavo kelias minutes, po to apversdavo ir dar kelias minutes kepdavo, - kas iuo patarimu susigundys, supras kas yra tikrasis laiini uv skonis ir aromatas, beje, itaip kepant galima i karto pamatyti koki laiin uv valgysite: jei kepta uvis paviess tai bus natrali, ekologikai vari, o jei nuo uvies druska nusidays raudonai, tai bsite tikri, kad uvis buvo auginama dirbtinai ir eriama dirbtiniu su raudonais daais sumaiytu maistu.

Jei kuriai uv kepdavo keptuvje, tai jokiu bdu ne viename aliejuje, - kiekviena save gerbianti kuriet turdavo indel lydyto sviesto, kur pirkdavo anapus mari i br arba Klaipdoje. uvis kuriai kepdavo aliejuje perpus su sviestu, - taip kepta uvis atskleidia savo tikrj skon ir kvap.

Kain ar teko kam nors ragauti k tik pagaut ir prie lauo ant vyteli arba grotelse ikept iobr, kur valgant reikia net rankoves atsiraityti, - toks jis  riebus, gardus ir burnoje tirpstantis. Gurmanai ypa gerai vertins lydytame svieste skrudintas strimles su bulvi koe, kept plekn su rkytos onins spirguiais, marinuotas su svognais stintas, su kadagio uogomis marinuotas nieges, ualdyt ali prieskoniuot menk, diovintos menks su vieiomis bulvytmis trokin, sterko suktinukus su maulyi kazlkiuk padau, lydytame svieste keptus eerius su obuoli koe, orkaitje kept karp, daryta juoda rugine duona, rkyta kiaulienos onine ir svognais, - nemanoma ivardinti vis uv, kurias savo mityboje vartojo kuriai, o jau kiek visokiausi grybi i i uv mokjo pasigaminti, tai reikt net atskiros interneto svetains arba storiausios knygos...

Pats egzotikiausias kuri uvies patiekalas, beje ir nepaprastai gardus, yra keptas man koe darytas jros velnias, - lietuviai vejai, po karo pradj gaudyti uvis jroje, ios uvies bijo, mityboje nevartojo ir nevartoja. Tuo tarpu kuriams jros velnias buvo sakralinis apeiginis valgis, nes, prasidjus vejybai jroje,  i uv kuriai pagaudavo ir tinklais, ir dmis. Pagautos uvies jokiu bdu neimesdavo, kaip tai daro lietuviai, o tik iskrosdavo, darydavo man koe ir kepdavo orkaitje ant juodalksnio lentos (ant ios lentos kit uv kepti negaldavo). is patiekalas atrodydavo ities fantastikai ir netgi bauginaniai su visais savo dygliais ir velnika ivaizda. eimos galva prie pradedant valgyti ias uvis, pasakydavo trump kalb, praydamas jros diev nepykti, nekelti vj, netrukdyti geros vejybos, o uv duoti tiek pat daug, kiek Dievas dav manos i dangaus, tiek daug, kiek man yra jros sarge iame jros velnyje. Likusias jros velnio dalis, - galv ir od su visais dygliais, kaulus neimesdavo, o sudegindavo krosnyje, taip atiduodami auk jr dievams.

Kuriai jroje danai pagaudavo krab, tinklus paklidavo moliusk, - ias grybes taip pat mokjo vartoti. Kol Kuri marios dar bdavo neutertos, pakrantse bdavo daug vi ir ypatingai daug grumzdin (kilbuk), kurie bdavo gero vyro delno ilgio ir riebs kaip pareliai, - ias uvis gaudydavo moterys ir vaikai. Svieste skrudinti grumzdinai bdavo didiausiais delikatesas, nemaai i uveli privytindavo visai iemai, preilikiai jas sdydavosi, kaip brtlingius.

Kuriai emininkai, gyven visame Baltijos pajryje, uv ant lent nekepdavo, taiau  geriausiai mokjo gamintis jros uvies valgius, ypa strimeli. Kuri kartai rkytas strimeles valgydavo ir neatsivalgydavo Rygos ir Karaliauiaus, Talino ir Vilniaus gyventojai. Ypatingai jas vertindavo Sankt Peterburgo ir Maskvos, Berlyno ir Vienos gurmanai. Tas pats sakytina ir apie keptas marinuotas nieges. Kiekviename kurio kieme nuo Klaipdos iki Rygos bdavo rkyklos, kuriose rkydavo silkes, stintas ir strimeles. Jas pirkdavo pirkliai, aplinkiniai gyventojai, nemaai rkyt silki, stint ir strimeli bdavo parduodama turguose, ia taip pat galdavai prisisemti riekutes i nendri krepi vytint brtlingi. Visi jas valg ir baisiomis ligomis nesirgo, nes anais laikais nebuvo veterinarijos klerk...Beje, apie brtlingius: i i vytint uveli gaudavosi ypatingai skanios tirtosios (dabar vadinam  - kreminmis) uviens, o alaus mgjai, kas kart paragauja vytint brtlingi, ikart pripasta, kad tai yra geriausia ukanda.

Nereikt pamirti ir ikr. Lai, laki, syk, lydek ikr bdavo ne tik kiekvieno kurio namuose, Karaliauiuje, Tilje, Klaipdoje, Kretingoje, Liepojoje, Ventspilyje ir Rygoje galdavai gauti lai, laki, syk, lydek, ypatingai paruot stint ir strimeli ikr. Ger paklaus turjo ir vieios, ir kurikai aliejuje su iobreliai ir kadagio uogomis keptos menks kepenys, strimeli pieniai, kuriuos ypatingai vertino ydai ir naudojo savo formak gamybai.

iandien danai maitinimo moni savininkai, ypa pajryje, skundiasi, kad nemanoma gauti vieios uvies, kad virtuvje veterinarini tarnyb klerkai draudia turti vieios uvies, - bet tai yra tik atsikalbinjimai ir nemokjimas gaminti uvies valgi. Niekas gi nedraudia maisto preki parduotuvms pardavinti gyv ir atvsint uv, niekas nedraudia ir sudaryti sutari su vej artelmis sezonins uvies pirkimui. Bda ia kitame, - maitinimo moni maisto gamybos technolog, kulinar ir virj nemokjimas apdoroti ir gaminti vairios uvies. iandien, sakykime, gaunate lyn, tai j ir gaminkite, rytoj gausite kuojas, btinai pasilykite jas, keptas darovse, uporyt vejas atne menk, tai savaime suprantama savo lankytojus galite nustebinti nepaprasto gardumo garsiaisiais Klaipdos tefteliais pomidor padae ir t.t., ir pan...

Reikia pripainti, kad kuriai, taip pat ir j giminaiiai kkliai, gyven iaurs Lietuvoje -  Skuodo Maeiki rajonuose yra ilik uvies valgymo aristokratais. Taip jau susiklost, kad uv lietuviai nuo sen senovs mgo ir daug bei danai vartojo savo mityboje. Ypatingai glavandenes uvis valg ir vertino Lietuvos didikai ir bajorai, aristokratai ir ponija, nes ias uvis reikjo mokti valgyti, j nebuvo galima chamikai nekramtant ryti, lemti ksniais. Prie aakotos uvies ir laiko daugiau sugaitama, - ia reikia ne tik mokti irinkti aakas, bet ir mokti gardiuotis velniu uvies skoniu, jos aromatu, nes juk kiekviena uvis turi tik jai bding veln aromat ir savo skon.

 

Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas

A.Vincentas Sakas 

Mob.tel: 8617 24338

El. patas: vincentas.sakas@takas.lt

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.