Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Healing or Delusion

Len Nuttall

 

Last week we mentioned that Lena Lolivili, the famous psychic advisor to former Lithuanian president Paksas, had tried in 2000 to win the James Randi Educational Foundation (JREF) Million Dollar Challenge by demonstrating her powers of psychic healing.  We promised to tell more about this, so here it is.

 

The JREF Challenge is a standing offer of one million dollars to anyone who can demonstrate in a controlled scientific setting, ANY kind of psychic power whatsoever.  Click here to read more details of this challenge.

 

In the summer of 2000, Lena Lolivili wrote to JREF offering to prove that she could diagnose and cure a wide range of illnesses.  The JREF representative, Andrew Harter, tried several times to get her to state exactly what she was going to do and exactly how he could tell if she had done it.  JREF is very strict about getting test criteria specified and agreed-upon by all parties before any testing is done.

 

 

(Read full text in English)

 


Gydymas ar iliuzija?

Len Nuttall

 

Prajusi savait usiminme, kad Lena Lolivili,  buvusio Lietuvos Prezidento Pakso psichin patarja, 2000-aisiais mgino laimti  milijon doleri James Randi Educational Foundation (JREF) Million Dollar Challenge, demonstruodama savo psichines gydymo galias. (Tiems, kurie neskait: spausti VISAS TURINYS / MOKSLAS ir skaityti: Milijono verts pasilymas; Psichinis gydymas.)  Mes adjome plaiau papasakoti apie tai ir tai visa istorija.

 

 JREF  kvieia bet kur pademonstruoti BET KOKIOS RIES tikrai veikianius paranormalius sugebjimus mokslinink kontroliuojamoje aplinkoje ir silo milijon doleri.  Spauskite ia jei norite susipainti su io pasilymo detalmis.

 

2000- j vasar, Lena Lolivili para JREF ir pasisil parodyti, kad  gali diagnozuoti ir gydyti ligas. JREF atstovas, Andrew Harter, kelis kartus reikalavo jos nurodyti k konkreiai ji rengiasi daryti ir kaip jam rodys, kad padar tai, k buvo numaiusi padaryti. JREF turi labai grietas taisykles, reikalaujanias prie testo pradi, abiej pusi susitarimu, tiksliai nurodyti koki rezultat bus siekiama testo metu. Tokiu bdu vliau ivengiama  gin apie tai ar testas buvo skmingas ar ne. Taiau Lolivili nenorjo ar negaljo pateikti reikalaujamos informacijos, leidianios dalyvauti patikrinime (teste), todl jai buvo praneta, kad testui nra kvieiama.

 

2000 rugsj,  Lolivili, jos draug ir vertja- visos trys pasirod Floridoje, Ft. Lauderdale, ant JREF staigos (ofiso) slenksio. Aikiareg reikalavo, kad jos paranormals sugebjimai bt patikrinti.  Harter tuo metu buvo nepasiekiamas ir ji kalbjosi su fondo galva James Randi.  Kadangi Randi paprastai asmenikai nedalyvauja tokiuose testuose, iimt nusprend padaryti vien todl, kad moterys buvo labai malonios, saksi sukorusios ilg keli u savus pinigus ir atkeliavusios vien dl to...Taigi, jis sutiko su jomis pasikalbti. Tuo metu Randi jau buvo perkops 70 met ir lyg tyia tik k prajs nuodugn  visuotin medicinin patikrinim (comprehensive medical exam).  Jis puikiai inojo savo sveikatos bkl, skaitant dvi ypatingas problemas. Jis nusprend nesilaikyti prastos JREF procedros ir sutiko, kad ji (Lolivili) preliminariai j patikrint.

 

Prie tai jis videojuostoje ufiksavo savo sveikatos apraym, nurodydamas savo medicinin bkl. Tada jis leido Lolivili egzaminuoti save, i procedra taip pat buvo rayta videojuost. Jis smoningai vis egzaminavimo laik laiksi pasyviai ir buvo tylus, neatsiliepdamas jos mginimus igauti koki nors informacij. Ji pateik jam sra negalavim, bding jo amiaus vyrams, visikai neusimindama nei apie vien jo tikrai turt sveikatos problem. Jis papra jos sugrti po keli dien.

 

James Randi sura visas Lolivili diagnozes ir faksu pasiunt keliems gydytojams, kurie gerai iman jo sveikatos bkl. Lolivili pasirod ne truput, bet visikai klydusia. 

 

Prajus kelioms dienoms, kai Lolivili sugro, Randi, prie pasakydamas naujienas, kalbjosi su ja. Jis paklaus kaip ji jaustsi suinojusi, kad klydo. Lolivili atsak, kad jai  nemanoma suklysti. Jis paklaus koki prireikt rodym, kad ji suprast klydusi. Ji vl atsak, kad tai absoliuiai nemanoma, ji niekada neklysta. 

 

Netgi po to, kai jai buvo parodytas praneimas, ji atrodo nesuprato, kad neilaik testo. Ji reagavo tvirtindama, kad visi Randi daktarai klydo, buvo neteiss. Kai pagaliau trys moteriks suvok, kad nelaimjo prizo, neatrod, kad dl to smarkiai krimstsi. Jos apvert savo prie tai pasakot istorij (kad atvyko vien dalyvauti teste) auktyn kojomis ir pasisak atvykusios ( Amerik) visai kitokiais reikalais. Koks buvo Lolivili didios galios altinis? Ar tai jo i Dievo? Ar ia buvo kas kita?  Randi atsak, kad jis neirjo jokios galios. Lolivili vis dar nesuprato.

 

i istorija iliustruoja kai kuriuos inotinus dalykus apie psichinius gydytojus (lietuvi kalboje jie vadinami aikiaregiais, bioenergetikais, ekstrasensais) bei jais tikinius mones. Daugyb t, kurie nuoirdiai prisiekinja tur psichins galios, atrodo netgi nesupranta paios rodymo koncepsijos. Jie sitikin, kad utenka vien to, jog jie tiki.  Net ir didiausi objektyvs rodymai, jog j sitikinimas neteisingas, nepriveria j pakeisti tokios nuomons apie save, neva turinius paranormali sugebjim. Jie visada sakys, kad rodymas gali bti klaidingas, be to, j akyse jis tokiu ir tegali bti- klaidingu. Kaip taisykl,  jie sitikin, kad niekada negali klysti. Nesu psichiatras, bet pairkime psichozs apibrim  tinklapyje WebMD Health Guide.

 

Psichoz

Psichoz yra proto ir elgesio sutrikimas, kai asmuo kalbdamas patiria sunkum, mgindamas  atskirti tai, kas realu nuo to, kas nerealu. Tai gali jam  iaukti itin keistas mintis bei elges. 

Asmuo, sergantis psichoze, gali pasiymti:

  • Iliuzijomis,kurios paremtos tvirtais, bet klaidingais sitikinimais. Iracionalus (neparemtas loginiu mstymu) kit tarinjimas (paranoja)- vienas i bding daugumai. Asmeniui gali atrodyti, kad kiti rengiasi skaudinti ar net nuudyti j ar j.

  • Hallucinacijomis, kurios yra klaidingas suvokimas. Haliucinacijos gali apimti matym (regjimus), pojius, uosl (uuodiami nesantys kvapai) arba skanavim realiai neegzistuojani dalyk. 

  • Asmenybs pasikeitimais.

Argi neskamba atpastamai?

 

Silpniems ir klausim sau nekeliantiems protams didiuls takos gali turti asmuo, pasiymintis baisiai dideliu, beatodairiku sitikinimu. Normaliai mstantys mons retai kada bna 100% kuo nors tikri.  Visada yra dl ko abejoti.  Tiems, kuriuos toks gyvenimo netikrumas lidina, itin patogu galvoti, kad tai atsirado kuris nors apdovanotas absoliuiu inojimu. Daugelis moni link tikti, kad gydytojai turi tokios ries inias ir blogai pasijunta suvok toki savo mini klaidingum. io tipo mons jau geriau tiks psichopatu arlatanu, kalbaniu jiems gra mel, negu mokslo ar ini mogumi, sakaniu kari ties.

 

 


(Lithuanian Text)

Healing or Delusion

Len Nuttall

 

Last week we mentioned that Lena Lolivili, the famous psychic advisor to former Lithuanian president Paksas, had tried in 2000 to win the James Randi Educational Foundation (JREF) Million Dollar Challenge by demonstrating her powers of psychic healing.  We promised to tell more about this, so here it is.

 

The JREF Challenge is a standing offer of one million dollars to anyone who can demonstrate in a controlled scientific setting, ANY kind of psychic power whatsoever.  Click here to read more details of this challenge.

 

In the summer of 2000, Lena Lolivili wrote to JREF offering to prove that she could diagnose and cure a wide range of illnesses.  The JREF representative, Andrew Harter, tried several times to get her to state exactly what she was going to do and exactly how he could tell if she had done it.  JREF is very strict about getting test criteria specified and agreed-upon by all parties before any testing is done.  That way there can be no argument about whether a given test was successful or not.  She was unwilling or unable to provide enough information for JREF to devise a test for her, and they told her they would be unable to continue.

 

In September of 2000,  Lolivili, a friend, and a translator appeared at the JREF office in Ft. Lauderdale, Florida, demanding that she be tested.  Harter was not available at the time so they talked with James Randi, the head of the foundation.  While Randi does not normally get personally involved in these tests, the women were very pleasant and they had come a long way at great expense, so he agreed to talk to them.  Randi was in his 70s at the time, and had just finished a comprehensive medical exam.  He knew very well what the state of his health was, including two distinct problems.  He decided to go outside of the normal JREF procedure and give her the preliminary test himself.

 

He first made a videotape, in private, where he described his own understanding of his medical condition.  He then allowed Lolivili to examine him, a procedure that he also videotaped.  He purposely remained passive and quiet during the examination, not responding to her probes for information.  She gave him a list of ailments common to men of his age, completely missing every problem that he knew he had.  He asked her to come back in a few days.

 

He wrote out a transcript of her diagnosis and faxed it to several doctors who were familiar with his medical history.  She was completely wrong on every count.

 

When she returned, he talked with her before giving her the news.  He asked her what she would think if she were wrong.  She replied that it wasnt possible for her to be wrong.  He asked her what sort of proof it would take for her to think she had been wrong.  Again she replied that it was not possible for her to be wrong.

 

Even when she was shown the report she did not seem to understand that she had failed the test.  Her response was that all the doctors were wrong.  When the three women finally understood that they were not going to win the prize, it didnt seem to bother them.  They changes course and said they had really come for another reason.  What was the source of Lolivilis great power?  Did it come from God?  Or was it something else?  Randi replied that he had seen no evidence of any power.  She still didnt understand.

 

 

This story illustrates some important things about psychics and the people who believe in them.  Most people who sincerely claim psychic power do not even understand the concept of proof.  If they believe, that is enough.  No amount of objective evidence can convince them that their belief is in any way incorrect.  The evidence can be wrong, in fact it must be wrong.  But they themselves can never be wrong.  I am not a psychiatrist, but lets look at the WebMD Health Guide definition of psychosis.

 

Psychosis

Psychosis is a mental and behavioral disorder in which a person has trouble telling the difference between what is real and what is not real. It may cause bizarre thoughts and behavior.

A person with psychosis may have:

  • Delusions, which are firmly held but false beliefs. Irrational suspicion of others (paranoia) is a common delusion. The person may think others are watching or trying to hurt or even kill him or her.

  • Hallucinations, which are false perceptions. Hallucinations can include seeing, hearing, feeling, smelling, or tasting things that are not really there.

  • Personality changes.

Does it sound familiar?

 

Weak and unquestioning minds can be hugely influenced by a person who has total, unreasoning conviction.  People with normal minds are seldom 100% certain.  There are always doubts.  To someone who finds the uncertainties of life upsetting, it can be very comfortable to think that someone else has absolute knowledge.  Many people want to think that doctors have this kind of knowledge, and they become disillusioned when they find out that this is not so.  They would rather believe the psychic charlatan telling them a pretty lie than a person with real knowledge telling them a difficult truth.

 

 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.