Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Is It Science?

Len Nuttall

 

There is a battle brewing in American education between the science establishment and the proponents of an idea called Intelligent Design over the way evolution is to be taught in American High Schools.  The theory of Evolution says that the diversity of plant and animal life on earth today has come about because species change over thousands or millions of years, eventually developing new species.  Supporters of Intelligent Design (ID) reject this idea, saying that some components of life are too complex to have formed by random changes and must have been designed by an intelligent being.

 

 

(Read full text in English)

 


Ar tai mokslas?

 

Len Nuttall

 

Mio debesys kaupiasi vir dvi stovyklas pasidalinusi Amerikos vietim takojani grupi: tarp mokslo moni ir taip vadinam Intelligent Desingn alinink. Nesutariama koks geriausias bdas mokyti evoliucijos Amerikos High School (atitinkamai vidurins mokyklos, gimnazijos Lietuvoje). Evoliucijos teorija moko, kad daugyb gyvn ir augal ri iandienos emje atsirado tkstanius ar milijonus met trukusi pasikeitim dka. Taip vadinamo Intelligent Design (ID, versti tikriausiai reikt kaip Auktesnio Proto) rmjai, atmeta i (evoliucijos) idj, sakydami, kad kai kurios gyvybs formos yra per daug sudtingos, todl negaljo atsirasti tam tikr pasikeitim dka, o buvo sukurtos mstanios btybs.

 

Jie niekur tiksliai nenurodo, kad tas krjas- Dievas, bet ir taip aiku, kad j turi galvoje. Amerikos teismai teorij, jog visk sukr Dievas, vadina religija ir draudia j (religij)  dstyti vieosiose mokyklose. Tai inodami, ID alininkai labai apdairiai stengiasi neminti Dievo ar Biblijos. Jie netgi tikinja, neva es mokslininkai, besiremiantys tai rodania informacija (ir jos iekantys) ir kad vadovaujasi mokslinink naudojamais  bdais. Jie tvirtina, kad j teorija yra mokslikai vertinga, todl privalo susilaukti lygiai tokios pat pagarbos kaip vadinamasis darvinizmas (Socialinis darvinizmas, kurio mus mok tarybinse ir tebemoko Nepriklausomos Lietuvos mokyklose, neturi nieko bendra su Darvinu ir biologija.- R.N.).) Jie (ID alininkai) sako, jog evoliucija tesanti tiktai teorija ir reikalauja, kad ID bt dstoma mokslo klasse ( in science classes, atitikmuo Lietuvoje bt biologijos, chemijos, fizikos ir pan. klass- R.N.) kaip alternatyva. Kokia viso to esm? 

 

Daug moni neteisingai supranta termin mokslas. Jie prilygina j terminui inios. Tai neteisinga. Mokslas reikia pasaulio painimo metod, paremt keliais labai paprastais, bet grietai apibrtais principais. Tai be abejo turs takos inioms, bet teigti, kad inios ir mokslas reikia t pat, tolygu automobil prilyginti j pagaminusiai gamyklai.  

 

Mokslas atsirado i tam tikros filosofijos atakos. Jis isivyst kaip organizuota mstymo sistema, egzaminuojanti pasaul aplink mus ir mginanti suprasti kaip gi jis veikia. Mokslas turi keturias pagrindines pakopas:

 

1                    Kruopiai itirk situacij, kuri mgini suprasti.  Matuok, usiraink. sitikink, kad tikrai inai su kuo susiduri (k matai) prie mgindamas tai paaikinti.

2                    Formuluok hipotezes.  Tai tavo mginimas  paaikinti tai, k ityrei pakopoje 1. Visada stenkis kurti paprastas ir patikrinamas hipotezes.

3                    Patikrink (test) savo hipotezes.   Tai paprastai bus forma to, k prognozuoji. Gal eksperimentas, kur gali atlikti laboratorijoje, o gal numatomi ateities atradimai ioje srityje.

4                    Patikrink (egzaminuok) savo test rezultatus ir atidiai palygink juos su savo prognozmis.  Jeigu jie neatitinka vienas kito visikai tiksliai, tai grk pakop 2, pakoreguok (pakeisk, pataisyk, papildyk) savo hipotezes ir pamgink i naujo. Jeigu jos atitinka, grk pakop 3 ir sugalvok kit bd joms patikrinti (vienas patikrinimas- testas moksle nedaug reikia- R.N.).  Arba paskelbk  (publish) savo rezultatus ir leisk kitiems mokslininkams juos patikrinti (test) arba pakartoti ir gauti tuos paius rezultatus (duplicate). 

 

Vis tai padars dar vis vien netursi teorijos moksline prasme. K tursi- tai kandidat teorij. Vien tuomet, kai tavo idja bus plaiai pripainta mokslinink kaip geriausias paaikinimas visiems aprptiems faktams, tik tuomet galsi pradti vadinti j teorija. Sekant mokslo prigimtimi, visos teorijos gali bti patikrintos arba atmestos, remiantis naujesniais tyrinjimais.

 

Kiek  ID (auktesnio proto idja) atitinka i filosofij? Visikai neatitinka. Ji prasideda  ivada, jog gyvyb buvo sukurta, tada  tarsi ieko rodym tai ivadai paremti.  ID alininkai nekuria joki prognozi, neatlieka joki eksperiment, neskelbia joki straipsni. Jie priekaitauja darvinizmui, bet visikai nesistengia atsakyti pagrindin klausim: Kaip tai atsitiko? 

 

ID tvirtina, kad gyvyb buvo sukurta Auktesnio Proto, bet jei tos idjos rmj paklausi kas tai buvo, jie atsako, kad neino. Kaip ji buvo sukurta? Jie neino. Kaip atrod krimo procesas? Jie neino. Krimas neatsiejamas nuo statybos. Kaip tas statymo procesas vyko? Jie neino. Ir jie neturi joki plan imokti tuos dalykus, kuri neino.  Mokslas yra nuolatin paieka  tam, kad engtum dar vien ingsn, imoktum tai, ko iki iol neinojai. ID laikosi principo sdti atsilous patogioje kdje nieko neinant ir nesistengiant suinoti. ID nra mokslas, o ios idjos alininkai trokta nugvelbti i mokslo utarnaut reputacij ini atradim srityje ir ukiti j anapus religins doktrinos. Bet jie yra pakankamai valgs, todl ir nevadina savo idj religinmis, nes iuolaikiniame pasaulyje tai  nebt laikoma tiesa.

 

Jeigu yra tikini, kad religija paaikina pasaul geriau, negu mokslas, tai j valia tai skelbti. Taiau jie turi siningai, nesislapstydami skelbti savo poir. Paskutini keli deimtmei laikotarpyje mokslas mus supaindino su milinikos reikms dalykais. alingiausia, k galime padaryti: versti moksl sekti religija; neilgai trukus toks sprendimas skaudiai paliest mus visus. 


(Lithuanian Text)

Is It Science?

Len Nuttall

 

There is a battle brewing in American education between the science establishment and the proponents of an idea called Intelligent Design over the way evolution is to be taught in American High Schools.  The theory of Evolution says that the diversity of plant and animal life on earth today has come about because species change over thousands or millions of years, eventually developing new species.  Supporters of Intelligent Design (ID) reject this idea, saying that some components of life are too complex to have formed by random changes and must have been designed by an intelligent being.

 

They never explicitly state that this creator is God, but it is very clear to most people that that is what they mean.  American courts have ruled that Creationism (the idea that God created everything) is religion and cannot be taught in public schools.  As a result, ID supporters carefully avoid any mention of God or the bible.  They claim that they are scientists, looking at the evidence in a scientific manner.  They claim that their theory is scientifically valid and should be given equal consideration with what they call Darwinism.  They say that evolution is only a theory and want ID taught in science classes as an alternative to it.  Do they have a point?

 

Most people misunderstand the term science.  They equate it with the term knowledge.  This is wrong.  Science is a means of investigating the world that follows a few very simple, but very strict principles.   It will hopefully result in knowledge, but to say that knowledge and science are the same is a little like saying that an automobile is the same thing as the plant that produced it.

 

Science was originally a branch of philosophy.  It was developed as an organized system of thought for examining the world around us and trying to understand its workings.  It has four basic steps.

 

1                    Carefully observe the situation you are trying to understand.  Make measurements; take notes.  Be sure you know what you are seeing before you try to explain it.

2                    Formulate a hypothesis.  This is your attempt to explain what you observed in step 1.  Always try to make this hypothesis simple and testable.

3                    Test your hypothesis.  This will usually be in the form of a prediction.  It might be an experiment you can do in a lab, or it might be a prediction about future discoveries in the field.

4                    Examine the results of your test and carefully compare them with your prediction.  If they do not match exactly, go back to step 2, revise your hypothesis and try again.  If they do match, go back to step 3 and try to figure out another way to test.   Or publish your results and let other scientists try to test or duplicate them.

 

When you have done all this, you still dont have a theory in the scientific sense.  What you have is a candidate to be a theory.  Only when your idea gains wide acceptance in the larger scientific community as the best explanation for all observable facts can you begin to call it a theory.  Because of the nature of science, all theories can be revised or even discarded at any time based on new discoveries.

 

How well does ID fit into this philosophy?  It simply doesnt.  It starts with a conclusion, that life was created, then goes hunting for evidence to support that conclusion.  ID supporters make no predictions, perform no experiments, publish no articles.  They complain about Darwinism, but dont even make an attempt to answer the central question, How did it happen?

 

ID claims that life was designed by an intelligent being, but if you ask its supporters who that being was they say they dont know.    How was it designed?  They dont know. What might the process of designing have looked like?  They dont know.  Designing implies building.  How did that building process occur?  They dont know.  And they have no plans for trying to learn the things they dont know.  Science is a constant quest to take the next step, to learn the next thing.  ID is content to sit back and not know.  ID is not science.  It is an attempt to hijack sciences well-deserved reputation for discovering knowledge and put that reputation behind a religious doctrine.

 

If people believe that religion explains the world better than science they are free to make that claim.  But they should be honest about it.  Science has taught us tremendous things over the past several centuries because it has followed its principles.  Corrupting science to make it follow religion and in the long run it will hurt us all.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.