Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 16, 2006

Amnesty

Albinas Hoffman

 

 I remind you that the US House of Representatives last December voted for a very strong immigration bill.  It is named after its primary sponsors Sensenbrenner and King.  It mandates the criminilization of illegal residents and the people who hire them, asking for large fines.  

 

Now we are waiting for the US Senate to pass some kind of immigration bill.  The procedure in the US government is that the House and Senate versions of legislation need to be put together into a form that both can support and send to the President to sign.

 

(Read full text in English)

 


Amnestija

 

Albinas HoffmanPriminsiu, kad JAV Kongreso Atstov Rmai, 2005 m. gruodio mn. prim gana griet imigracijos projekt. is projektas pavadintas jo autoriaus ir pravedjo Sensenbrenner vardu. Jame reikalaujama kriminalizuoti nelegalus, o j samdytojus, (darbinanius) laikyti nusikaltliais, taikant dideles baudas.

Dabar laukiama kok imigracin projekt priims JAV Senatas. Tik viena inome, kad abiej Rm projektai privalo bti suderinti ir bendrai priimtini kad bt galima pateikti JAV Prezidentui pasirayti kad tapt statymu. Gal bus kreipiamasi ir Aukiausi Teism iaikinimui ar is naujas statymas neprietarauja Konstitucijai.

. m. kovo 10 d. ikagoje vyko, dalyvaujant apie 100,000 miniai, demonstracija, reikalaujanti leisti nelegalams toliau gyventi JAV-se ir reikalauti pilietybs. Nemanau, jog bet kokia kita alis pasaulyje toleruot tokio tikslo demonstracijas.  Prie ios demonstracijos organizavimo prisidjo visokio plauko ispanikai kalbantieji rinktieji politikai.  Dël bals? Neatsiliko ir vietiniai Honchos, utardami nelegalus. Tiktai dl bals, nes nelegal gimins- pilieiai tai balsuoja.

Kyla klausimas ar Amerikos pilieiai, nuvyk kit krat, galët taip nelegaliai gyventi ir dirbti? Neseniai lietuvikoje spaudoje skaitme kaip, perilgai usilikusi Amerikos piliet, lietuvait, Lietuvoje turjo bd ivykstant. Reikalaujama buvo baudos ir visoki paym. Lietuvoje tokie vykiai  laikomi normaliais. Ivykstant i JAV niekas dmesio nekreipia apie neleistin (per ilg, vir vizoje nurodyto leistino laiko) usibuvim. Svarbu, kad ivykstama.

Manau, jog aikiai matosi kokie vëjai puia JAV Kongrese. Balsuotojai reikalauja i renkam Atstov aiki pasisakym apie nelegali imigracij. Taip pat girdisi bals, kad vieose vietose ir valdikose staigose bt naudojama vienintel oficiali angl kalba. Kodl alia angl kalbos valdikose staigose naudojamos ispan ir dar lenk kalbos? Gal i krat mons maiau isilavin arba emesns kultros, kad jiems angl kalba nekandama? Kodl niekur valdikose staigose nepastebime ura lietuvi arba kitomis Europoje naudojamomis kalbomis?

Ar neprasids ienapjt monms, kurie usiiminja tiksliaisiais spliojimais?

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Amnesty

Albinas Hoffman

 

 

 I remind you that the US House of Representatives last December voted for a very strong immigration bill.  It is named after its primary sponsors Sensenbrenner and King.  It mandates the criminilization of illegal residents and the people who hire them, asking for large fines.  

 

Now we are waiting for the US Senate to pass some kind of immigration bill.  The procedure in the US government is that the House and Senate versions of legislation need to be put together into a form that both can support and send to the President to sign.  The Supreme Court might also be asked to rule on the constitutionality of any resulting law.  

 

On Mar 10 there was a big demonstration in Chicago of people demanding that the US government give illegal residents the right to become citizens.  I don't know any other country in the world that would tolerate this kind of demonstration.  Many Spanish-speaking politicians had a part in organizing this demonstration, maybe for their own political advantage.  Local "honchos" supported this idea too because they are worrying about attracting the votes of friends and relatives of the illegal residents who are citizens and who can vote.

 

I have a question.  Would American citizens be able to go to another country to live and work illegally?  I read recently in a Lithuanian publication, how an American citizen had a big problem leaving Lithuania because she had overstayed her tourist visa.  She was asked to pay fines and to provide all kinds of documents.  In Lithuania these things are considered normal.  When leaving the US, nobody pays any attention to whether or not you have overstayed a visa.  It only matters that you are leaving.  

 

I think it is very clear what kind of wind is blowing in the US Congress.  Voters are asking for very plain answers about illegal immigrants from their representatives.  Also there are voices asking in public places and government offices to use only one official language, English.  Why should there be, next to English in government offices, Spanish and Polish?  Maybe people from these countries are less educated or have a lower culture so that they cannot learn English.  Why don't we see in any government office signs in Lithuanian or other European languages?

 

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.