Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

 

English starts here

 

(Read full text in English)

 

Lithuania's Culinary Tradition

Vincentas Sakas

 

Lithuania today has a serious problem because everybody who knows how to cook professionally has gone abroad. They cannot live on 400 litas ($150) a month. During Soviet times there was a policy of ignoring Lithuanian culinary achievements because they wanted Russian cuisine and culinary traditions to take over.  Even most of the terms that were used in kitchens were Russian ones, not Lithuanian.


Lietuvos kulinarins tradicijos

Vincentas Sakas

 

 

Gerbiamieji,

Dabar Lietuvoje turime didel bd, nes visai nebra virj, - kas bent kiek geriau mokjo gaminti valg, visi jau ilk dirbti ir gyventi usien, nes u 400 imtus lit pragyventi Lietuvoje nemanoma.

 

Ta praktika, kuri klesti Lietuvoje nusikopijuoti jau dirbanios mons valgiarat, persivilioti virjus (daniausiai nelabai iprususius, mokanius gaminti tik vienus ir tuos paius valgius, daniausiai net neteisingai) i jau dirbanios maitinimo mons, kitaip pervardinti patiekalus, yra vesta intelektu neibani maisto gamybos technologi, kurios dabar sugeba per tris mnesius paruoti diplomuotus virjus.

 

Stebina Vilniaus darbo biros irmn centro virj mokymo programa, kur dstomas gamybos organizavimas, teiss pagrindai, maisto preki mokslas ir etc., netgi verslo organizavimas, taiau taip ir nesugebama paruoti n vieno virjo. io centro absolventai nemoka pjaustyti darovi, virti sriubos ar kepti kepsnio, ia profesiniai dalykai mokomi atmestinai, nes iame centre nra maisto gamybos technolog, kurie turt bent ali supratim apie maisto gamybos ir ruoybos technologijas, lietuvi valgi gamyb, iuolaikinius maisto gamybos reikalavimus, turt bent minimalias inias apie i dien virtuvin rang ir instrumentarij. Tad kam i vis reikalinga i profonacija? iandien Lietuvoje rasti virj yra nemanoma, tai ypa sakytina apie rajoninius virj ruoimo mokslus, kur virj amat dsto kas netingi, - sovietinio  obepito valgykl vedjos, kolchozini valgykl virjos, net ir nam eimininks.

 

Per sovietmet visa tai buvo specialiai ignoruojama, kad lietuvi kulinarin kultra, buvusi ymiai auktesn ir labiau isivysiusi u rus, bt ne tik sumenkinta, bet ir pamirta, itrinta i tautos atminties, o bt priimta obepitin sovietin kulinarin kultra, maisto gamybos principai ir technologijos  bei sisavinti rusikai - sovietiniai mitybos gdiai ir proiai.

 

 Deja, tenka pripainti, kad 50 met tokio diegimo kulinarikai maiau iprususiai tautos daliai regimai atsiliep, - btent jie  ir tapo  Makdonaldo maisto, pic ir steik garbintojais, btent jie iandien yra apkerti agresyviu picerij puolimu ir iandien lietuvi nacionalinis patiekalas yra ne kas kita, o tik pica.

 

Nemaai painiavos ms tautos mityb yra ne ir kalbininkai, kurie, normindami lietuvi kalb, per savo siaur specialybs prizm vilgtelj kulinarij ir i vis jos neimanydami, nesuvokdami, kad kulinarija yra tokia pat svarbi lietuvi kultros ir buities dalis, kaip ir pati kalba. Gal dar ir svarbesn, nes nuo tautos kulinarijos priklauso mogaus sveikata ir gyvenimas, poreiki formacija, organizmo ir psichologiniai pokyiai, netgi tos paios kalbos vystymasis, - deja, sovietinio mstymo stereotipai daug kam neleidia suvokti, kad Lietuvos kulinarija yra ne bereikm, kakur erdvje egzistuojanti kategorija, o viena svarbiausi ms kultros sudedamj, ir kulinarijos krjai (nereikia j maiyti su paprastomis virjomis) yra lygiaveriai su ymiausiais muzikantais ir aktoriais.

 

Niekur pasaulyje nerasime tautos, kuri iki ms dien, neirint polonizacij, germanizavim, ypatingai ar rus antikultros diegim, iki ms dien ilaik ne tik savaimingas, viena nuo kitos regimai skirtingas regionines virtuves su savo valgiais, bet ir bendrus tik lietuvi tautai bdingus bendratautinius etninius, iskirtinius patiekalus, kuri kulinarins tradicijos, gamybos, valgymo, vaiinimo bdai siekia tkstantmeius ir yra tampriai susiej su senoviniu lietuvi tautos tikjimu pagonybe.

 

N vena pasaulio tauta neturi dvylikos vent Ki patiekal, padt ant iaud patiestos staltiess, neturi archaini, susiet su krikionybe: Advento, Atvelykio, Devintini, Gavnios, Keli, Sekmini, etini, vent Kald, vent Velyk keturi dien valgi, Verb, Vis ventj, olini, vento Andriejaus, vento Blaiejaus, vento Florijono, vento Lauryno, vento Kazimiero, vento Martyno, vento Motiejaus speciali valgi.  N viena pasaulio tauta nebeturi, o gal ir niekada neturjo iskirtini sakralini, apeigini, tik ioms pagonikoms ventms gaminam valgi: Aviienio, Bangpio (tinkl metimui), Biiuli (bitinjimo) dienai, Bob vasaros, Bulviakasio dienai, Derliaus ventei, Gandrinms (Starkinims), Joninms (Rasoms), Keturiasdeimties pauki dienai, Linarts, Pavasario, Vasaros, Rudens ir iemos lygiadieniams, Paskutinio grybo, Pelen dienai, Pemps dienai, Tinklaii traukimui, Ugavnms, Vlini, Vieversio dienai, slkio dienai, iemoveriui, iobrynms. Kain ar yra lik pasaulyje speciali senovini valgi, gaminam tik per specialius ems kio darbus: mloveio, bulviasodio, bulviakasio, sjos, rugiapjts, linarts, linamins, klimo, ienapjts, bii kopinjimo, alaus ragavimo ir t.t., ir pan. 

 

N VIENA PASAULIO TAUTA NEGALI PASIGIRTI TUO, K DAR TURI ILAIK LIETUVIAI - KAS MNES PO TRIS - KETURIS KARTU GAMINTYS EKSKLIUZYVINIUS SAKRALINIUS, APEIGINIUS VALGIUS.

Grtant prie ms dien kalbinink ir susipainus su dabartiniais j sudarytais kulinarijos terminais, matyti, kad jie kulinarij supranta kaip paprast valgymo darym, kad lietuvi tauta neturi savo maisto produkt atsiradimo, naudojimo ir vystymosi istorijos,  kulinarijos vystymosi istorijos, atskir valgi atsiradimo istorijos, j gamybos technologij atsiradimo ir vystymosi, valgi gamybos ind ir instrumentarijaus atsiradimo ir vystymosi.

 

 Daug termin, atsiradusi prie keliolika imtmei arba patekusi lietuvi kulinarij, takojant vienoms virtuvms kitas, tarptautini termin, nusakani iskirtinius gamybos procesus, technologines subtilybes, gal gale, pai valgi pavadinim, nurodani j kilm, atsiradimo istorij ir inomus visam civilizuotam pasauliui, kalbininkai tiesiog imet, visk pavardino vienu bendriniu vardu, tuo rodydami, kad jie kulinarijoje yra absoliuts analfabetai ir todl negali turti teiss ia k nors sprsti. Jeigu pradti vardinti visas klaidas, kurias yra padar ndienos kalbininkai, tai visos verio odos neutekt. Btina tik paymti, kad taip sudark Lietuvos kultrin kulinarijos paveld,  kalbininkai patys save priskyr kulinarini neiprusli kohortai...

 

Dar vienas ypatingai eminantis ms taut dalykas yra tai, kad Lietuvos kulinarij usienyje rengiamuose renginiuose, usienyje leidiamuose kulinariniuose leidiniuose prezentuoja tik kaimiki bulviniai valgiai. Apie tai paskaitykite kit savait straipsnyje apie Lietuvos auktj kulinarij.

 

A.Vincentas Sakas

Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas

El.patas: vincentas.sakas@takas.lt

Daugiau galite rasti internetinje svetainje www.Meniu.lt  skyrelyje Kulinarija pagal V.Sak

 

 


(Lithuanian Text)

Lithuania's Culinary Tradition

Vincentas Sakas

 

Lithuania today has a serious problem because everybody who knows how to cook professionally has gone abroad. They cannot live on 400 litas ($150) a month. During Soviet times there was a policy of ignoring Lithuanian culinary achievements because they wanted Russian cuisine and culinary traditions to take over.  Even most of the terms that were used in kitchens were Russian ones, not Lithuanian.

 

We can thank our Lithuanian linguists for much of the confusion about this issue.  Without any knowledge or understanding of how a country's cuisine is important to culture, they created nonsensical words to talk about culinary subjects.  Looking at their list of culinary terms, it is obvious that they see culinary arts as simply making food.  It is much more than that.  A nation's cuisine affects its health, psychology and lifestyle.  It even influences the language.  Culinary creators are as important to culture as famous musicians or actors.  Even though we have been occupied for much of our history, there is a unique Lithuanian tradition of cooking that goes back to pagan times.  

 

It is a shame that our great culinary history has been all but forgotten and even our own leaders and other representatives talk about Lithuanian cuisine being potatoes, cabbage and carrots.  This is the tradition of our villages and peasants.  It is not the tradition of the entire country.

 

You can contact Vincentas Sakas at

vincentas.sakas@takas.lt

 

We will continue this subject next week when Sakas will talk about the high cuisine tradition in Lithuania's past.

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.