Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Birelio (June) 21, 2006

Changing Direction

Regina Nuttall

Len Nuttall 

 

We have recently received many letters from readers asking what has happened to us.  Did we change our website address?  Did we just stop publishing?  Two months ago, we decided to take a break.  The break has become a little longer than we planned and it has given us an opportunity to think about what we are doing and why we are doing it.  We have not given up on this website, but we are going to do things differently in the future.

 

(Read full text in English)

 


Mes keiiame krypt

Regina Nuttall

Len Nuttall

Neseniai mus pasiek daugyb laik i skaitytoj, klausiani kas mums nutiko. Ar  nepakeitme tinklapio adreso? Ar i viso nustojome egzistuoti ir niekad nebepaskelbsime joki publikacij? Prie du mnesius mes nusprendme padaryti pertrauk ir atsipsti. Toji pertrauka usits ilgiau negu planavome  ir tuo paiu tapo proga pagalvoti k ir kodl mes darome, kas savait naujais tekstais atnaujindami i savo internetin svetain.

 

Pradjome reginospalepe.com vedami idjos, kad lietuvi imigrant bendruomenei Amerikoje reikalinga informacija, padedanti suprasti kaip diena i dienos gyventi ioje alyje. mons pasakodavo vieni kitiems istorijas apie gyvenim JAV, vadindami jas faktais, taiau tos istorijos neturdavo nieko bendro su realybe; jos bdavo igalvotos, lautos i pirto ir platinamos tarsi teisyb. Pradjome rayti apie darbus, sveikatos apsaug, maistines mediagas ir visa kita, kas ms galva yra labai svarbu.

 

Sukrme tinklap, kur mons gali rasti i svarbi informacij ir atidavme jam didel savo itis gyvenimo met dal. Visa informacija ir iandien tebeegzistuoja reginospalepe.com ir mes adame j ilaikyti jums prieinam dar labai ilg laik. Tikims, kad jums taps proiu perbgti tais senais gabalais, iekant atsakym jums rpinius klausimus iandien. Per vis t laik, stengdamiesi padti lietuvi bendruomenei, mes padjome daugiau pastang, negu galite sivaizduoti.

 

Kai pagaliau mums pasitaik proga atsissti ir aptarti k mes ia darome, keli dalykai i karto abiems pasirod aiks. Supratome, jog pradedame atsakinti tuos paius klausimus- vl ir vl...Skaitytojai, nenusiteik naryti po tinklap ir taip iekoti jiems reikalingos informacijos,  pradjo pageidauti, kad paimtume juos u rankos ir vestume. Be to, kai kurie atsiuniami klausimai mus privert pasijausti kiek nepatogiai. Vienas i svarbiausi dalyk, kuriuos mginome paaikinti apie gyvenim Amerikoje: kiekvienas yra atsakingas u savo (jos ar jo) gyvenim bei ateit. Negalite tiktis, jog kakas ims ir stebuklingu bdu jumis pasirpins. Negalite tiktis veltui ko nors gauti. Vis daugiau ir daugiau ms skaitytoj pradjo rayti laikus, klausindami kaip apeiti galiojanius statymus, kaip sukiauti arba kaip gauti patarnavimus, dalykus ir kt. nemokamai. Mes nesirengiame eikvoti savo gyvenimo laiko, iekodami bd, padedani jums sukiauti. Jauiams laimingi, suteikdami teising informacij, bet ir prie geriausi nor nepajgtume isprsti js problem. Privalote tai padaryti patys.

 

Kaip jau minjome, mes paventme itisus savo gyvenimo metus tam, kad atsirast is tinklapis toks, koks yra iandien. Tuo metu daugyb asmenini dalyk buvome priversti atidti al. Taiau dabar keiiame savo kurs. Ir toliau skelbsime straipsnius, bet nesilaikysime reguliaraus tvarkaraio. Aptik k nors ypatingai svarbaus, naudingo ar domaus, btinai jums paraysime. Ir toliau atsakinsime klausimus, kurie galt bti aktuals didesnei daliai reginospalepe.com skaitytoj.

 

Jums gal nepatiks ms atsakymai ar skelbiami straipsniai. Nra gerai kalbti vien tai, k norite igirsti. Tai darani moni utektinai yra lietuvi bendruomenje. Mes visada stengsims su jumis bendrauti atvirai ir siningai.

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

 

Changing Direction

Regina Nuttall

Len Nuttall 

 

We have recently received many letters from readers asking what has happened to us.  Did we change our website address?  Did we just stop publishing?  Two months ago, we decided to take a break.  The break has become a little longer than we planned and it has given us an opportunity to think about what we are doing and why we are doing it.  We have not given up on this website, but we are going to do things differently in the future.

 

When we first started reginospalepe.com, it was with the idea that the Lithuanian immigrant community in the US needed information about how to get along in this country.  People were telling each other facts about life in America that were nothing more than stories somebody had made up that were being passed around as truth.  We started writing stories about working, health care, nutrition and other things we thought were important for people to know.

 

For one year we devoted a large part of our lives to creating a website where people could find this information.  It all still exists, and will be there for the forseeable future. We hope you will get in the habit of looking through these old pieces to find the answers to some of your questions.  During this time we put more effort into helping the Lithuanian community than most of you can imagine.

 

When we had the chance to sit down and analyze what we were doing, a couple of things became clear.  We were starting to answer the same questions over and over again.  Readers who had not been willing to look through the website to find the information they needed, wanted us to take them by the hand and lead them to it.  We were also uncomfortable with the nature of some of the questions.  If there is one thing we have tried to communicate about life in America, it is that everybody is responsible for his or her own life and future.  You cant expect to be taken care of.  You cant expect to get something for nothing.  But more and more, people were asking how to beat the system, how to cheat and get things for free.  We are not going to waste our lives telling you how to cheat.  We are happy to give you whatever legitimate information we can get, but we cannot solve your problems for you.  You have to do that for yourself.

 

As we said, we have devoted a year of our lives to getting this website off the ground.  In the process, we have put off many things in our own lives.  We are now changing course.  We will continue to post articles, but not on any regular schedule.  When we find something we feel is particularly useful or interesting, we will write about it.  We will continue to answer questions that we think are of general interest to readers.

 

You may or may not like the answers we give you or the articles we publish.  It is not our goal to tell you only what you want to hear.  There are plenty of people in the Lithuanian immigrant community doing that.  But we will always try to give you the honest story.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.