Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page Vasaris (Feb) 2, 2006

Why Believe?

Regina Nuttall

 

We have been talking a lot about fortunetellers and psychic healers lately.  Not everybody is happy about what we have been saying, but we think it is an important subject, especially for the Lithuanian community.  It is difficult to find a Lithuanian who will say out loud that they do not believe in these things. 

 

Belief in fortune telling is a big part of Lithuanian culture and history, but maybe it is time to understand that it belongs in the past.  As all Lithuanians know, there was a time when we were a large, powerful nation.  In the centuries since that time, other societies have discarded their beliefs in psychics, but we have held on tightly to ours.  In that time, these other countries have become bigger and more powerful, and Lithuania has become smaller and weaker.  Is there a connection?

 

 

(Read full text in English)

 


Kodl tikti?

 Regina Nuttall

 

Paskutiniu metu daug kalbjome apie ateities pranaautojus ir psichinius gydytojus (lietuvikai  juos vadina ukalbtojais, brjais, ekstrasensais, pranaais ir t.t.). Ne visiems patinka ms mintys, taiau iki iol tebegalvojame, kad tai labai svarbi tema, ypatingai ms, lietuvi, bendruomenei. Sunku rasti tautiet, kuris garsiai prisipaint netikintis panaiais dalykais.

 

Tikjimas pranaystmis- svarbi Lietuvos kultros bei istorijos dalis, bet gal jau laikas suprasti, kad tai praeities relikvija. Nesutiksi lietuvio, kuris neinot, jog kakada buvome didel, galinga tauta. Tai buvo prie daug ami ir per t laik kitos visuomens atsisak tikjimo visokio plauko burtininkais, bet mes vis dar stipriai prisiri prie savojo. Per tuos amius tos kitos alys tapo didesnmis ir galingsnmis, o Lietuva pasidar silpnesn ir maesn. Ar negalime irti tam tikro  ryio?  

 

2005-ieji galjo bti nuostabiais metais visokiems aikiaregiams. Metai, pilni kataklizmini vyki, palietusi bilijon moni gyvenimus.  Bet kuris, i tikrj nors iek tiek regintis ateit (), turjo perspti apie  besiartinanias nelaimes. Ar kas nors numat, kad   uraganas "Katrina (Hurricane Katrina) apsems Nju Orlens (New Orleans)?  Ar kas nors numat, kad cunamis (tsunami) praudys ketvirt milijon moni? Arba kad Paksitane, ems drebjimo metu, us 100,000?  Ne. O k pasakytumt apie terorist sprogdintas bombas Londone? Arba- grtant prie senesni vyki- ar kas numat rugsjo 11-, visiems laikams pakeitusi  pasaul? Vlgi ne. 

 

Manote, brja kortomis, susirgus pati ar sunegalavus jos vaikui, ieko atsakymo kortose kas negerai?  inoma, kad ne. Ji ieko daktaro. Bet kodl?

 

Tikjimas ateities pranaystmis arba psichiniu gydymu (ekstrasensais ir pan.) aloja tiek mus paius, tiek ms kultr. Tas tikjimas daro mus pasyviais. Mes liauiojame aplink ir priekaitaujame savo likimams, uuot pajudin upakalius ir msi keisti tai, kas nepatinka. Tikintys visokio plauko burtininkais ir ekstromis galvoja, kad mes tiesiog negalime suprasti t dalyk, nes neturime galios. Tai sutrukdo laiku kreiptis medicinins pagalbos, nes kain kokia apsiaukl gydytoja  tikina, kad ji gals nuvaryti lig. 

Ar i tikrj mes esame tai tokie?

 

 


(Lithuanian Text)

Why Believe?

Regina Nuttall

 

We have been talking a lot about fortunetellers and psychic healers lately.  Not everybody is happy about what we have been saying, but we think it is an important subject, especially for the Lithuanian community.  It is difficult to find a Lithuanian who will say out loud that they do not believe in these things. 

 

Belief in fortune telling is a big part of Lithuanian culture and history, but maybe it is time to understand that it belongs in the past.  As all Lithuanians know, there was a time when we were a large, powerful nation.  In the centuries since that time, other societies have discarded their beliefs in psychics, but we have held on tightly to ours.  In that time, these other countries have become bigger and more powerful, and Lithuania has become smaller and weaker.  Is there a connection?

 

2005 should have been a great year for psychics.  It was filled with cataclysmic events that touched the lives of billions of people.  Anybody who can truly see, even a little bit into the future should have been able to tell these things were coming.  Did anybody predict that Hurricane Katrina would flood New Orleans?  Did anybody see that a tsunami would kill a quarter of a million people?  Or that an earthquake in Pakistan would kill 100,000?  No.  How about the terrorist bombings in London?  Or, to go back a few years, did anybody predict the events of 9/11 and they way they would change the world?  Again no.

 

When the card woman is sick, or her child is sick, does she look at cards to see what is wrong?  Of course not.  She is not stupid.  She goes to the doctor.  Why is that?

 

Believing in fortune telling and psychic healing harms both our culture and us.  It makes us passive.  We sit around and complain about our destinies instead of getting up off our butts and doing something about it.  It makes us think that we cannot ever understand things for ourselves because we dont have the power.  It makes us not get the medical care we need because some fake healer tells us she can make our disease go away.  Do we really want to be like this? 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.