Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Sausis (Jan) 12, 2006

Gift giving (2)

 Regina Nuttall

 

I dont know anybody who doesnt like gifts, one of our readers wrote and asked than we not mention her name. In her e-mail I found many valuable thoughts.  One of them is about the relationship between parents who work abroad and their kids who are left in Lithuania. She thinks that gifts keep these relationships alive.  I hope that you all will write what you think but for me this form of communication is hard to call a relationship. These gifts are more useful to the giver than to the recipient. A mother who lives in America and works 24 hours a day for a family with one day off a month feels terrible guilt and anxiety. Each time she sends a gift she gets a momentary sense of relief but what does it do to her kids?

 

 

(Read full text in English)

 


Dovanos (2) 

Regina Nuttall

 Nedaug pasaulyje toki, kuriems nerpt dovanos, - para viena skaitytoja, praiusi neskelbti vardo. Jos atsistame e- laike daug verting mini ir viena i j apie dovanomis palaikom ry tarp Lietuvoje gyvenani vaik ir usienyje pinigus kalani tv. Tikuosi, paraysite savo nuomon.  Tokios bendravimo formos a ryiu nevadiniau. ia reikt sugrti prie minties: dovanos labiau reikalingos paiam dovanotojui, negu jas gaunaniam. Mama, gyvenanti Amerikoje ir 24 val. per par dirbanti eimoje (beveik be ieigini) be abejo, yra grauiama siaubingo kalts jausmo, kamuojama nerimo. Isiuniamos dovanos- bent jau trumpam- atnea jai palengvjim, o vaikams?..

Koleg pasakojo apie moter, kuri po deimties nelegalaus gyvenimo Amerikoje met sugalvojo grti Lietuv. Snui, paliktam 8 metuk, jau buvo suj 18-a ir jis neapsidiaug, igirds naujien; pageidavo, kad ji ir toliau gyvent Amerikoje, kas mnes ir toliau siuntindama pinigus. Na, moteris raudojo: Va, koks nedkingas bernas uaugo,  kalnus dovan pirkinjau, o jis motinos isiada.

Beraant ov galv keista mintis: ar ne todl esame visokiais arlatanais, ekstracirkininkais, brjais tikinti tauta, kad perdm sureikminame daiktus? sivaizduojam juos pakrautus bloga ar gera energija, neanius gr ar blog... Kodl to paties nesakome apie bendravim, tarpusavio santykius? Draugikas odis, moralin parama, sugebjimas iklausyti gali padti geriau pasijausti, paskatinti imtis neveikiamu atrodanios uduoties ir j skmingai atlikti.  To nepadarys kur nors lentynoje gulinti dovana. Tokiomis atsitiktinai gautomis stengiuosi kuo greiiau atsikratyti. Kas kita- jei jos nuo artim moni. A saugau visas nuostabiais odiais primargintas ger moni atvirutes, ypa diaugiuosi tomis, kurias esu gavusi nuo abiej savo mergaii ir Leno. Kaip kartais malonu jas atsivertus skaityti! I j liejasi man maloni, artim moni jausmai ir joks daiktas pasaulyje to negalt atstoti. Na, gal ir galt. Kartais gurknoju kavut i vyrens dukters Barboros Lietuvoje dovanot maulyi puodeli; grimo skonis pasidaro kitoks, net atsiranda brangios kompanijos jausmas.

Tikriausiai dovanoms yra savas metas ir sava vieta. Menkai pastami ar draugais vienas kit vadinantys asmenys turt nuo j susilaikyti (iskyrus ypatingus atvejus, inoma). Jei paklaustumte mans, tai pasakyiau, kad nesivaizduoju mogaus, besidiaugianio dovana, gauta i sunkiai jai piniglius sukrapiusio rank. Keli mano draugai, skolingi kredito kompanijoms po keliasdeimt tkstani doleri ir net nedrstantys nusipirkti brangiau kainuojanio maisto, sveius vaiuoja, prisikrov mantriausi grim, restoranuose usakyt gurmanik valgi. Vienia mama, savo jgomis auginanti du vaikuius, Kaldoms atvea papuoal dut, apie kuri gal pati svajoja jau kelinti metai. Grindama eisiau, o priimdama sipareigosiu atsilyginti tuo paiu. Kadangi netikiu, jog suaugus mog galima pakeisti, belieka nutraukti bendravim. Jis  bt galjs vien dien peraugti grai draugyst, kurios nerasi parduotuvje, skirtingai nuo bet kokio pirkinio.

Nesitakykite dovanomis. Prisiminkite, kad bet kokia dovana- tik daiktas, kuris niekada negals pavirsti jausmu,  atstoti nuoirdaus bendravimo, niekuo nepareigojanio draugikumo. Tuo labiau-  rakto ird, kurioje nra jums skirtos vietos (kaip aukiau pasakotoje istorijoje).


(Lithuanian Text)

Gift giving (2)

 Regina Nuttall

 

I dont know anybody who doesnt like gifts, one of our readers wrote and asked than we not mention her name. In her e-mail I found many valuable thoughts.  One of them is about the relationship between parents who work abroad and their kids who are left in Lithuania. She thinks that gifts keep these relationships alive.  I hope that you all will write what you think but for me this form of communication is hard to call a relationship. These gifts are more useful to the giver than to the recipient. A mother who lives in America and works 24 hours a day for a family with one day off a month feels terrible guilt and anxiety. Each time she sends a gift she gets a momentary sense of relief but what does it do to her kids?

 

Recently a colleague of mine told me a story about a woman who had lived illegally in America for ten years then decided to come back to Lithuania. Her son who was 8 years old when she left was now an 18 year old young adult. He didnt look happy when he heard the news, then asked his mother to stay in America and continue to send him money every month. This woman cried: Such a thankless lad I raised! I sent him all kinds of gifts.  Who thought he would turn on his own mother!

 

Unfortunately, this kind of bribery does not always bring to us the results we dreamed of. There are many different kinds of bribery.  The best known is probably about greasing the palms of officials and people who might be useful to me.

 

While writing this a very strange idea came to me. Maybe we attach too much significance to things like the good or bad energies hiding in things.  Our nation is famous for believing in all kinds of  ESP charlatans, fortune tellers and all kinds of others. Do we think the same way about communication, relationships? Of course we dont!

 

But a friendly word, a bit of moral support, the possibility of listening might help us feel better or inspire us to solve a hard problem. You would never get this help from some gift that lying on the shelf collecting dust. I always try to get rid of incidental gifts as fast as I can. It is different when they are from people I love. I save all greeting and homemade cards.  They have such wonderful words and I especially enjoy the ones from my girls and my husband Len. It is such a big pleasure from time to time to open and reread them! I get flooded than with the best feelings I can imagine. Sometimes Im sipping my coffee from the little tiny coffee cups that I got as a gift from my oldest daughter Barbora when I was in Lithuania and the drink begins to taste different.  I start to sink into the feeling that Im in my darlings company.

 

There is a special place and time for gifts. People who dont know each other very well or only call themselves friends should maybe avoid these dangerous gift giving rituals. If you ask me, Id say that I cant imagine anybody enjoying a gift from the hands of someone poor. A few friends of mine have thousands of dollars of debt on their credit cards.  They dont even eat well enough but if they visit somebody they always buy piles of fancy foods and liquors. One lonely mother who raises two little children on her own, came on Christmas eve with a box of jewelry that she dreams about for herself. If I returned the jewelry she would feel insulted, but if I take it Ill be obligated to do the same. Though I dont believe that it is possible to change an adult and her habits, I dont have any choice other then to break up a relationship. It might have become a nice friendship. 

 

Dont give gifts very often. Remember that a gift will not become a feeling, a sincere communication, an obligation-free friendliness. It never will become the key to a heart where you dont have a place. 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.