Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Sausis (Jan) 5, 2006

Gift Giving

Regina Nuttall

 

The holidays have passed and we are back to our normal lives. I like it. Isnt it wonderful to be able to plan your day without endless advertisers offering special sales?  We will return to out schedule of updating this website once a week like we did before, and will try to answer all of your questions. Write to us and let us know what you are interested in. 

 

During last few weeks I have learned that the myth about thoughtless, stingy Americans is still very much alive. All kind of tales about those Yankees who dont want to buy gifts were spread over my native country. It was the very first thing I heard when I came from Lithuania almost six years ago.   Is it possible that a mother comes to visit her daughter with empty hands or friends come to see each other only carrying a bottle of wine? It is terrible!

 

(Read full text in English)

 


Dovanos

 Regina Nuttall

 

vents pasibaig ir vl grimztame kasdienybn. Man tai patinka. Argi nenuostabu planuoti savo dien, netrukdant kyrioms ypating ipardavim reklamoms?  Mes vl grtame  prie prasto ito tinklapio tvarkaraio (pakrausim kart per savait), kaip ir darme anksiau, mginsime atsakyti visus js klausimus. Raykite mums, kad inotume kas jums labiausiai rpi.

 

Per prajusias kelias savaites sitikinau, kad tebra gyvas mitas apie nesupratingus, ykius amerikieius. Daugyb pasak apie nenorinius pirkti dovan jankius prikurta mano gimtoje alyje. Btent tai ir igirdau pirmiausia, kai atvykau i Lietuvos beveik prie eeris metus. Ar tai manoma, kad motina atvyksta aplankyti dukros tuiomis rankomis, o draugai vienas kit lankydami atsinea tik butel vyno? Tai juk baisu!

 

Patikkit manimi, visikai nebaisu. Netgi atvirkiai-  grau ir mes galtume pasimokyti, jeigu tik nustotume sivaizduoti, jog ms tradicijos paios geriausios ir  visi kiti pasaulyje privalo sekti ms pavyzdiu. I ties esame pagarsj dovanotojai, bet vis daniau kyla klausimas k tas dovanojimas i tikrj reikia. Ar tai dosnumas ar nepasitikjimo savimi, savs nevertinimo iraika?  Nejaugi galvojame, kad ms draugai nepajgs diaugtis vien ms kompanija, dl ko ir stengiams nusipirkti biliet j namus?

 

Kvieiu k nors usukti, nes vertinu draugij. Malonu pasikalbti, pavaiinti, igerti  vyno. Nepatogiai pasijauiu, kai net persptas atvykti be dovan, kuris vis vien pasirodo su jomis.   Neigirdo k sakiau?  Ar jiems nerpi?  Bet kuriuo atveju man aiku, kad tos dovanos btinos jiems patiems, bet ne man. Gal tai stengiasi  mane taip kuo nors pareigoti? O gal  sivaizduoja, kad dovanos padarys juos patrauklesniais, leis pasirodyti dosniais. Bet man vis tiek sunku tok- dovana besistengiant pamaloninti- mog laikyti tikru draugu. Be galo vertinu lygiavert, laisv bendravim.

 

iais, Naujaisiais Metais, pamginkime vienas kit vertinti u tai, kuo esame, bet ne u daiktus, duodamus vien kitiems. Dovanoms- savas laikas ir sava vieta, bet jos negali virsti raktu draug irdis. Paraykite k galvojate.

 


(Lithuanian Text)

Gift Giving

Regina Nuttall

 

The holidays have passed and we are back to our normal lives. I like it. Isnt it wonderful to be able to plan your day without endless advertisers offering special sales?  We will return to out schedule of updating this website once a week like we did before, and will try to answer all of your questions. Write to us and let us know what you are interested in. 

 

During last few weeks I have learned that the myth about thoughtless, stingy Americans is still very much alive. All kind of tales about those Yankees who dont want to buy gifts were spread over my native country. It was the very first thing I heard when I came from Lithuania almost six years ago.   Is it possible that a mother comes to visit her daughter with empty hands or friends come to see each other only carrying a bottle of wine? It is terrible!

 

Believe me, it isnt terrible at all.  Just the opposite - its nice and we could learn a lot if we would stop imagining that our traditions are the best in the world and everybody else needs to do things our way. We are famous as gift givers, but more and more I question what our gift giving really says about us.  Does it show our generosity or our low self-esteem?  Do we really think that our friends will not welcome us for our company alone?  Do we really think we need to buy a ticket to their home?

 

When I invite somebody into my home it is because I value their company.  I want to share conversation, maybe a little food and wine.   When I tell people I dont want gifts, and they bring them anyway it makes me uncomfortable.  Didnt they hear what I said?  Or dont they care?  Anyway it is clear that they are giving the gift for themselves, not for me.  Maybe they want to obligate me in some way, or maybe they hope that a gift will make them look more attractive, more prosperous, more generous, whatever.  I dont need friends who feel like they have to bribe me to accept them.  And I dont want to be that kind of friend either.

 

For this New Year, lets all try to accept each other for who we are, not for the things we give each other.  There is a time and a place for gifts, but they are not the keys to our friends hearts.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.