Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

The Ryan Trial

 Len Nuttall

George Ryan, the former governor of Illinois is in a pile of trouble.  He and his longtime friend Larry Warner are on trial for bribery and corruption.  Many of the things he is accused of doing might sound relatively small.  He is charged with accepting gifts and vacations from people who wanted to do business with the state.  In return he allegedly did his best to steer state contracts to these same people.  He ran a government where you had to know the right people and grease the right palms to get things done.  His defenders say that what he did was really no worse than what hundreds of other politicians do, and that it is not fair to single him out for punishment.  Whether or not they are right, Ryan would not be on trial today except for one event that triggered the whole investigation.

 

 

 

(Read full text in English)

 


Eks- gubernatoriaus teismas

 

Len Nuttall

 

George Ryan [dordrajan] buvus Ilinojaus valstijos gubernatori, iuo metu yra apnik nemalonumai. Jis bei jo ilgametis draugas Larry Warner [lariworner] yra kaltinami kyininkavimu, korupcija. Daugyb nusikaltim i pirmo vilgsnio gali pasirodyti smulks, neverti didesnio dmesio. Buvs gubernatorius kaltinamas tuo, kad priimindavo dovanas i moni, kurie asmenikai buvo suinteresuoti bizniu Ilinojaus valstijoje. Atsilygindamas jis perduodavo vertingas valstijos sutartis t pai dovanotoj rankas. Jis vadovavo vyriausybei, su kuria bendraudamas turjai inoti kieno delnus patepti, kad reikalai klostytsi sklandiai. Jo gynjai tvirtina, kad jis niekuo ne blogesnis u imtus kit politik ir kad negalima atpirkimo oiu paversti vieno mogaus. Taiau Ryan tikriausiai nesdt iandien kaltinamj suole, jeigu ne vienas vykis, iprovokavs didiul tyrim. 

 

1994 met lapkriio mnes Rev. (protestant banyios dvasininkas) Scott Willis ir jo ei vaikai dideliu eimos automobiliu 94 greitkeliu vaiavo  iaurs kryptimi Milwaukee [milvoki]. Prieais juos greitkelyje atsidr didiulis sunkveimis  (tractor-trailer rig), vairuojamas Ricardo Guzman.  Sunkus metalo gabalas atsiskyr nuo sunkveimio ir nukrito po pastoriaus automobiliu, per akimirk paversdamas j sprogstaniu ugnies kamuoliu. Visi ei vaikai uvo.

vykio tyrjai iaikino, kad Guzman niekada nelaik egzamin komercinms vairuotojo teisms- Commercial Drivers License (CDL)- gauti.  Vietoje to, jis kakam valstijos (Secretary of State) staigoje, dav ky ir taip gavo tas vairuotojo teises. George Ryan tuo metu kaip tik jo Secretary of State pareigas, todl tiktina, kad pinigai, gauti i Guzman ir kit, nukeliavo Ryano kampanijos fond.

 

Ar teisinga kaltinti Ryan? Pagaliau juk tai buvo nelaimingas atsitikimas ir niekas nesiimt rodinti, kad jo bt buv manoma ivengti, jei Guzman bt gavs vairuotojo teises prastu keliu. Taip, teisinga. Jeigu Ryan i tikrj dar tai, u k yra kaltinamas, tai jis turi keliauti kaljim. Vyriausybs taisykls ir priimtos normos egzistuoja ne iaip sau. Dideli sunkveimiai- pavojingi aisliukai, o juos vairuojantys mons akimirksniu gali sugriauti aplink esani gyvenimus. Egzamino laikymas nesuteikia joki garantij, kad asmuo vairuos saugiai, bet leisti monms ssti u vairo be tinkamo parengimo ir patikrinimo tas pat kaip grsti keli nelaimei. Galima drsiai tvirtinti, kad mons, perkantys teises po stalu yra prastesni vairuotojai, pavojingesni keliuose u tuos, kurie prajo vis privalom mokymo kurs ir siningai ilaik egzaminus. Bet kuris vyriausybs pareignas,  toleruojantis vairuotojo teisi pirkim nusipelno grietos bausms. 

 

Bet kurioje demokratinje visuomenje mes renkame savo vyriausybi pareignus tam, kad jie tinkamai tarnaut monms, o ne kad supult ryti kaip kiauls prie visuomens lovio. staigai vadovauti renkamas mogus pasiada tarnauti j irinkusiems monms. Demokratija- tai ne vien balsavimo teis. Kiekviena pasaulio visuomen, laikanti save demokratika, turi nusprsti, koki elgesio norm reikalaus laikytis sav lyderi. Tai reikia, kad btina numatyti politik stebjimo (ir atsiskaitymo u veiksmus) procedras  Vos pereng linij jie turi bti baudiami. Politikai privalo laikytis auktesni standart, negu kiti mons ne emesni. Pagaliau juk j rankose visuomens pinigin ir visuomen j rankomis pasitiki. Jeigu Ilinojaus valstijos  ar kokia kita vyriausyb sako, kad nedidelis kyis- nieko baisaus, kad maut korupcija neivengiama, tai kas tuomet pasakys kur ta linija, skirianti galima nuo neleidiama?  Tik truputis visada veda prie iek tiek daugiau ir dar iek tiek daugiau, kol pavirsta iki paakn sugedusiu reikiniu. Laisva visuomen teturi vienintel keli ilikti laisva: versti pareignus atsiskaityti kiekvien kart, kai jie bna pagauti pereng linij. inoma, kad visada atsiras apgaudinjani ir nesining- kokioje srityje to nesam aptik?  Ir ne visada manoma tuos nesiningus surasti, taiau syk aptik, traikykime kaip tarakonus. Gal kiti politikai pasimokys.

 


(Lithuanian Text)

The Ryan Trial

 Len Nuttall

George Ryan, the former governor of Illinois is in a pile of trouble.  He and his longtime friend Larry Warner are on trial for bribery and corruption.  Many of the things he is accused of doing might sound relatively small.  He is charged with accepting gifts and vacations from people who wanted to do business with the state.  In return he allegedly did his best to steer state contracts to these same people.  He ran a government where you had to know the right people and grease the right palms to get things done.  His defenders say that what he did was really no worse than what hundreds of other politicians do, and that it is not fair to single him out for punishment.  Whether or not they are right, Ryan would not be on trial today except for one event that triggered the whole investigation.

 

In November 1994, Rev. Scott Willis and his six children were in the family van, driving north on Interstate 94 toward Milwaukee.  Ahead of them on the highway was a tractor-trailer rig driven by Ricardo Guzman.  A heavy piece of steel fell off the truck and went under the Willis van.  It sliced open the gas tank and sparked a huge fireball that engulfed the van, killing all six children.  Investigators learned that Guzman had never properly passed the exam for his Commercial Drivers License (CDL).  Instead, he had bribed somebody at the office of the Secretary of State, which is responsible for issuing licenses.  George Ryan was at that time Secretary of State, and it is alleged that the money paid by Guzman and others like him went into Ryans campaign fund.

 

Is it fair to blame Ryan?  It was an accident after all, and nobody can say for sure that it would not have happened had Guzman passed the test in the normal way.  Yes it is fair.  If Ryan really did the things he is accused of, he deserves to go to prison.  Government rules and regulations exist for a reason.  Big trucks are dangerous things, and the people who drive them can easily endanger the lives of everybody around them.  Passing a test certainly does not guarantee that somebody knows how to drive safely, but allowing people to get behind the wheel without the proper training and certification is a recipe for disaster.  While you cannot say that somebody taking a bribe caused any particular accident, it is undeniable that as a group, people who buy their licenses under the table are less capable, less safe drivers than those who are properly trained and able to pass the state test.  Any government official who allows these things to go on deserves to be punished.

 

In a democracy we elect our government officials to serve the public good, not to feed themselves like pigs at the public trough.  A person who runs for office promises to serve the people who elect him.  Democracy is not only about voting.  Every society in the world that wants to call itself democratic must decide what standards of behavior it will accept from its leaders.  It must have procedures for watching politicians and holding them accountable for their actions.  When they step out of line, they must be punished.  Politicians need to be held to a higher standard than other people, not a lower one.  After all, they are holding the public purse and the public trust in their hands.  If the State of Illinois or any other government is willing to say that a little bribery is ok, a little graft and corruption is unavoidable, it cannot ever draw a clear line between what is acceptable and what is not.  A little bit leads to a little more and a little more, until the whole process becomes rotten to the core.  The only way a free society can stay free in by holding its officials accountable every single time they are caught crossing the line.  Of course there will always be cheating and dishonesty in government, just like there is cheating and dishonesty in every other field of human activity.  Much of this dishonesty will never be found out, but when we do see it, we need to step on it like a cockroach.  Maybe the next politician will think twice.

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.