Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Birelio (June) 24, 2008

ReginosPalepe: Part 2

Regina and Len Nuttall

Well, we're back. The reason we have not updated this website recently is a long story. Some of you may know it already others can read about it in the article posted below. But right now we would like to talk not about why we were gone, but why we have returned. Managing a website like this takes a lot of work, and we have talked long and hard about why we would start doing it again. Frankly, our lives would be quieter and easier without it.

(Read full text in English)

 


ReginosPalp: 2 dalis

Regina ir Len Nuttall

Mes vl su jumis. Prieastis, ilg laik trukdiusias mums papildyti tinklap (nemgstu odio "tinklalapis") naujomis mediagomis, reikt labai ilgai vardinti. Kai kuriems jos inomos, kalbame apie jas emiau skelbiamame straipsnyje. Taiau iuo metu nortume sutelkti dmes ne tai, kodl buvome pritil, bet kodl pasiryome sugrti. Palaikyti tinklapio kaip is gyvybei reikia daug dirbti ir mes gana ilgai diskutavome, mgindami nusprsti ar tikrai verta to imtis. I ties ms abiej gyvenimas bt lengevsnis ir ramesnis, jeigu umirtume sumanym.

Sukrme (pradjome) tinklap 2004 aisiais, nes galybes dalyk turjome paaikinti imigrantams, nesuprantantiems gyvenimo JAV pagrind. Tuomet tebuvo keli lietuvi kalba leidiami periodiniai leidiniai, didiausi dmes skyr lietuvi bendruomens Amerikoje vykiams nuviesti. Niekas nera apie gyvenim u tos bendruomens sien, niekas nemgino suteikti platesns informacijos apie t "anapusin" pasaul. Todl didel dalis imigrant nieko neinojo apie Amerik, nors ir buvo ia pragyven nemaai met. Susipain su tarp j sklandiusia klaidinga informacija buvome tiesiog okituoti.

Pakutini keli met laikotarpyje ikagos priemiesiuose gim dar keli nauji periodiniai leidiniai. Kur laik tikjoms, kad vienas i j perims ms pradt darb. Deja, taip neatsitiko.

Kartais nenorime to girdti, bet Lietuva labai maa alis. Lietuviai Amerikoje tesudaro

nesivaizduojamai ma delelyt vis jos gyventoj. Jeigu mginsime pasaulyje vysktanius vykius velgti pro lietuvikus akinius, tai niekada j nesuprasime. vykiai pasaul;yje ir Amerikoje beveik visada yra ne apie Lietuv ir beveik niekada iskirtiniu bdu nepalieia lietuvi. Tai nereikia, kad jie neturi mums jokio poveikio. Prieingai, mes kaip tik esame t vyki labai veikiami, bet todl, jog esame pasaulio dalis, ne todl, kad esame nuo jo atsiskyr.

Yra daugyb viet, kur galite pasiskaityti apie lietuvi bendruomen, taip pat perirti naujienas i Lietuvos. ReginosPalp neturi tikslo kartoti ios informacijos. Ms misija yra atnaujinti (pradti vl) tinklap, suteikiant sining informacij, kuri padt suprasti tiek lietuviams Amerikoje, tiek Lietuvoje, k reikia gyventi ia. inoma, kai bus svarbu aptarti konkret vyk, tiesiogiai lieiant lietuvius, mes tai ir darysime. Tenorime vien praplsti horizontus.

Kai kuriems i js patiks ms kalbos, kai kuriems- ne. Ir tai gerai. Taip ir turi bti. Tikims sulaukti nuomoni i abiej stovykl. Inteligentika diskusija yra ini motina, o mes jei ko nors ir tikims i ReginosPalps, tai paskatinti siekti ini.

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

We started this website in 2004 because we saw there were so many things about living in America that Lithuanian immigrants didn't understand. There were only a few Lithuanian-language publications available and they mostly looked inward, focusing on events within the community. There was nothing looking outward, trying to give information about the wider world. As a result many immigrants knew nothing about America, even though they may have lived here for years. The amount of misinformation flying around was staggering.

In the past several years, a number of new publications have started. For a while were hopeful that one or more of these would pick up the task that we had started. Sadly, it seems not to be the case.

We sometimes don't like to hear it, but Lithuania is a very small country. Lithuanians in America make up only the tiniest fraction of the U.S. population. If we try to look at world events in terms of what they mean to Lithuanians we will never understand them. Events in the world and in America are almost never about Lithuanians, and almost never touch Lithuanians in a unique way. That doesn't mean they don't affect us. On the contrary, we are very much affected, but we are affected because we are a part of the world, not because we are apart from it.

There are plenty of places you can read about events in the Lithuanian community, and read news from Lithuania. It is not our purpose at ReginosPalepe to duplicate that information. Our mission in starting up the website again is to give Lithuanians, both in America and in Lithuania, honest information that will help you understand American and what it takes to live here. Of course, when there is a real reason to talk about how some particular event affects Lithuanians, we will do that. We don't plan to ignore Lithuanians. We only want to broaden our horizons.

Some of you will like what we have to say, and others will not. That's good. That's how it should be. We hope to hear from both camps. Lively, intelligent discussion is the soul of knowledge, and if there is one thing we hope ReginosPalepe is about, it is knowledge.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.