Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Lithuanian Independence

  Len Nuttall

 

February 16 marks the 88th anniversary of the 1918 restoration of Lithuanian Independence.  This period of self-rule was short, only 21 years, and filled with turmoil.  Poland claimed Vilnius as its territory and occupied it.  Kaunas became the Lithuanian capitol.  The Vatican recognized the Polish claim and as a result the Lithuanian Catholic church broke off relations with Rome. 

 

This short period ended in 1939.  In March of that year, Germany demanded that Lithuania give up the seaport city of Klaipeda.  Lithuania had no choice but to agree.  In August of the same year, Hitler and Stalin met to divide Europe between them.  The Baltics were placed in the Soviet section and the Russian army moved in.

 

(Read full text in English)

 


Lietuvos nepriklausomyb

Len Nuttall

 

Vasario 16- oji enklina 88- sias 1918 metais atkurtos Lietuvos nepriklausomybs metines. is savivaldos laikotarpis buvo trumpas, tik  21 metai, ir jis buvo persunktas neramum. Lenkija pretendavo Vilniaus teritorij, kaip jai priklausani ir j ugrob. Lietuvos sostine tapo Kaunas. Vatikanas pripaino Lenkijos pretenzijas esant teistomis ir dl to Lietuvos katalik banyia nutrauk visus ryius su Roma.  

 

is trumpas laikotarpis baigsi  1939 m. T met kovo mnes Vokietija pareikalavo, kad Lietuva atiduot Klaipdos uost. Lietuva neturjo kitos ieities, vien sutikti. T pai met rugpjio mnes, vyko Hitlerio ir Stalino susitikimas, kurio tikslas buvo pasidalinti Europ. Baltijos alys buvo priskirtos (atiduotos dalyb metu) Soviet sektoriui ir jas eng Rusijos armija, pradjusi i j  Sibir deportuoti imtus tkstani moni. 1941 metais okupavo naciai. 1944 metais sugro rusai ir pasiliko beveik pusei amiaus. Daugiau negu pus milijono lietuvi buvo isisti Sibir, itremti arba nuudyti. Deimtmeiais lietuviai svajojo gyventi nepriklausomoje alyje. Pagaliau   1990- aisiais Lietuva paskelb nepriklausomyb, o 1991 metais nepriklausomyb buvo oficialiai tvirtinta. 

 

Jums tie vykiai tikriausiai gerai inomi, bet a juos vardiju, kad tinkamiau galiau ireikti vien  mint. Jeigu reikt pasakyti koks Lietuvos istorijos esminis dvideimtojo amiaus momentas, tai- kova u nepriklausomyb. Netgi tuo trumpu laisvs laikotarpiu aliai rpjo rasti bdus kaip saugiai gyventi galing kaimyn pasienyje. Nedaug teliko laiko alies krimui ir valdymui, vystymui.

 

Ankstyvos 1990- j dienos ta prasme nedaug kuo skyrsi. mones buvo uvaldiusi nepriklausomybs euforija ir niekas neturjo pakankamai laiko ir energijos apmstyti jos prasmei. Jie buvo itin usim, mgindami tiesiog igyventi. Sunkus darbas ir vairi patogum, normali gyvenimo slyg atsisakymas atrod to vertas, nes alis buvo laisva. 

 

Dalykai dabar po truput keiiasi. Stiprus, atrus nepriklausomybs pojtis, lyg pirmas vieaus oro gurknis, atidarius lang pavasar, tampa kasdienikai prastu. mons priima tai kaip savaime suprantam.  Daugiau dmesio jie skiria kasdieniams savo gyvenimo usimimams. Tai sveikas poiris; enklas, liudijantis, jog nepriklausomyb tapo normalaus gyvenimo dalimi. Tuo paiu tai pavojingas laikotarpis, nes atrodo, mons link manyti, kad vyriausyb tapo j nebekontroliuojama. 

 

Tkstaniai nepriklausomybs judjim yra vyk paskutini keli ami bgyje, imtai revoliucij, kuri nemaa dalis baigsi skmingu nepriklausom valstybi krimu. Skaitant toki ali istorij, darosi aiku, kad yra didiulis skirtumas tarp nepriklausomybs paskelbimo ir tarp tapimo funkcionuojania alimi. Revoliucionieriai beveik niekad netampa gerais visuomens tarnais. J tikslas yra daugiau griauti senj santvark, negu jos vietoje kurti nauj. Gyvybins visuomens funkcijos, tokios kaip  keli taisymas ar iukli iveimas gali pasirodyti siaubingai nuobodiomis, lyginant su miais barikadose ir jimu prie tankus. Ikilms ir alies valdymo svaigulys visada yra labiau jaudinantys u  didyb miltus malant kasdien, pilk kininkavim.

 

Labai gerai inoma, kad galia korumpuoja. Sining, geriausi keitinim kupin mog, atsidrus galios suteikianiame poste, apima trokimas ja pasinaudoti. Anksiau ar vliau daugelis i j, jeigu ne dauguma, pasiduos tam trokimui. Paprastai i pradi susiviliojama maomis, vliau didesnmis, kol galiausiai ta galia imama naudotis savo asmeninms reikmms. Taip po kurio laiko tas pirminis tikslas tarnauti irinkusiems monms nutolsta ir pasidaro sunkiai beirimas.

 

Visoms alims bdinga ta pati problema. Kyla didiulis skandalas Amerikoje, pradjus aikti ir pateikus kaltinimus Amerikos vyriausybs, vairiems kongreso nariams u  tai, kad susigund ir prim neteistus pinigus. Kitas- dl to, kad JAV vyriausyb klaussi savo piliei pokalbi, j neperspjusi. Kanadoje tik k pasibaigusi rinkim metu  Paul Martin vyriausyb u palyginti smulkius finansinius prasiengimus buvo nualinta, neirint to, kad dar prie kelis metus is politikas buvo ypa populiarus. Kiekviena  vyriausyb pasaulyje tam tikrame lygmenyje yra nekompetetinga ir korumpuota, taiau jeigu alis i ties yra laisva, tai privalo parodyti, jog toki dalyk netoleruoja. Aukiausi visuomens pareignai privalo prisiimti atsakomyb u tai, kas vyksta emesniuose sluoksniuose.

 

Gyvuoja toks posakis: mons gauna toki vyriausyb, kokios yra nusipeln.  A biau links tai pasakyti kiek kitaip: mons gauna vyriausyb, kokios reikalauja.  Thomas Jefferson, kuris para Amerikos nepriklausomybs deklaracij (American Declaration of Independence) ir kuris buvo treiuoju Amerikos prezidentu, ra: Laisvs medis laiks nuo laiko turi bti atnaujinamas patriot ir tiron krauju.  Jis sako, kad tam tikru metu mons turi itin garsiai ir aikiai savo vyriausybei praneti, kad laikas kai k keisti. Demokratinje visuomenje mums nereikia lieti kraujo, veriant vyriausyb, bet mes privalome i oficiali vyriausybs atstov reikalauti atsakomybs u darbus, kuriems dirbti jie yra irinkti. Jeigu jie netinkamai tarnauja, balsuokite, kad bt paalinti i tos staigos. Jeigu jie praturtja mokesi moktoj sskaita, tai atsikratykite jais ir suraskite toki, kurie geriau dirbt t pat darb. 

 

N viena alis nra i tikrj laisva tol, kol jos pilieiai supranta, kad btent jie yra tikrieji ir galutiniai alies valdytojai. Esant demokratijai, bet kokio lygio vadovai, pradedant nuo maiausi staig vietos kaimeliuose ir baigiant didiausiomis nacionalinje vyriausybje, yra darbinti moni dirbti jiems patikt darb. Jeigu jie dirba nesiningai ir nekompetetingai, tai tie patys mons, kurie juos darbino, juos ir atleidia, paalina.

N viena alis nra i tikrj laisva, jeigu jos mons nesupranta, kad tai yra j alis ir kad jie yra u j atsakingi. Kurios nors alies pilieiai, atsisakantys tai pripainti ir suprasti, neturt stebtis, vien dien prabud ir pamat, kad laisv j alyje nebeegzistuoja.  

 


(Lithuanian Text)

Lithuanian Independence

  Len Nuttall

February 16 marks the 88th anniversary of the 1918 restoration of Lithuanian Independence.  This period of self-rule was short, only 21 years, and filled with turmoil.  Poland claimed Vilnius as its territory and occupied it.  Kaunas became the Lithuanian capitol.  The Vatican recognized the Polish claim and as a result the Lithuanian Catholic church broke off relations with Rome. 

 

This short period ended in 1939.  In March of that year, Germany demanded that Lithuania give up the seaport city of Klaipeda.  Lithuania had no choice but to agree.  In August of the same year, Hitler and Stalin met to divide Europe between them.  The Baltics were placed in the Soviet section and the Russian army moved in.  They started deporting hundreds of thousands of people to Siberia.  In 1941, the Nazis invaded.  In 1944 the Russians came back to stay for almost half a century.  Half a million more Lithuanians were sent to Siberia, exiled or killed.  For decades Lithuanians dreamed of having an independent country.  Finally in 1990 Lithuania declared independence and in 1991 that independence was made official.

 

You are probably familiar with these events, but I am listing them here to make a point.  If you have to say what the focus was of Lithuanian history in the twentieth century, it was the struggle for independence.  Even during the brief period of freedom in the twenties and thirties, the country was preoccupied with finding some way to keep its powerful neighbors on the other side of the border.  There was very little time for finding ways to build and run a country.

 

The early days of the 1990s were not much different.  People were euphoric over the idea of independence, but didnt have much time or energy to ponder its meaning.  They were too busy just trying to survive.  But the hard work and deprivation was all worth it because the country was free.

 

Things are changing a little bit now.  The sharp poignancy of independence, like that first blast of fresh air when you open the windows in the spring, has become familiar.  People take it somewhat for granted.  They pay more attention to the everyday business of their lives.  There is nothing wrong with that.  In a way, its a healthy thing, a sign that independence has become accepted as a normal part of life.  But this is also a dangerous time because people today seem to think their government is beyond their control.

 

There have been thousands of independence movements over the last few centuries, and hundreds of revolutions, many of these successfully creating independent states.  In reading the history of these countries, it becomes clear that there is a very big difference between declaring independence and becoming a functioning country.  Revolutionaries almost never make very good public servants.  Their goal is to tear down the old order, not so much to build the new one.  Vital public functions like repairing roads and collecting garbage can seem awfully boring compared to standing at the barricades and facing down tanks.  The pomp and circumstance of ruling a country are always more exciting than the grinding details of governing one.

 

It is well known that power corrupts.   An honest, well-meaning person put into a position of power faces constant temptations to abuse that power.  Sooner or later, many if not most, give in.  Usually in small ways at first, later in larger and larger ones, he takes advantage of his power for his own gain.  After a while the original goal of serving the people who elected him is far in the background.

 

All countries have this problem.  There is a potentially huge scandal starting to come to light in the American government, with various members of congress accused of accepting illicit payments.  There is another about the US government eavesdropping on US citizens without a warrant.  Canada has just finished an election where they threw out the government of Paul Martin, an extremely popular figure only a few years ago, because of a relatively small financial scandal in his administration.  Every government in the world has some degree of corruption and incompetence, but if a country is to stay free, it must refuse to tolerate it.  Public officials at the highest levels must be held responsible for what happens below them.

 

There is a saying, people get the government they deserve.  I prefer to say it a little differently, people get the government they demand.  Thomas Jefferson, who wrote the American Declaration of Independence and was the third US president, wrote The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.  He is saying that there are times when the people must tell its government loudly and clearly that things have to change.  In a democratic society, we do not need to throw down governments by blood and force of arms, but we do need to hold our government officials responsible for doing the jobs they were elected to do.  If they are not serving the public good, vote them out of office.  If they are becoming rich at the taxpayers expense, get rid of them and find somebody who will do the job better.

 

No country is ever really free until its citizens understand that they are their countrys final authority.  In a democracy, leaders at any level, from the smallest official at the local village to the highest level of the national government, are hired by the people to do a job.  If they do not do it honestly and competently, the people who hired them can also fire them.  No country is ever really free until its citizens understand that is their country and their responsibility.   If the citizens of any country fail to understand and accept this responsibility, they cannot be surprised when one day they wake up and find that their freedom is gone.

 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.