Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Liepos (July) 24, 2006

 

It was wonderful to see your page again because I was worried that you might disappear.  You made a good decision not to argue with people about moral issues.  More an more skilled people are leaving for other European Union countries and I do the work of three people.  Everything else is ok.

Aldona Meistien

 

(Read full text in English)

 


Miela  buvo  ivyst  js  puslap. O tai jau darsi  neramu... 

Labai  auniai  nusprendt, sveikinu, et, polemikos  tautiei  morals  temomis  nebus.  Kas  i  to?  Tiesa? 

I  Lietuvos  baigia  specialistai  ibgiot  EU.

Tenka  dirbt u  tris. iaip  viskas  gerai.

Aldona Meistien

 

 


 

Sveiki Regina ir Len,
Labai retai pribgu prie interneto, retai paskaitau ir js puslap. Bet kai galiu tam paskirti savo laiko, visad stabteliu. Labai gerai kad turit savo "stubur", t.y. nepataikaujat skaitytojui. Man js puslapyje taip pat reikia tik informacijos apie gyvenim JAV, psichologini straipsni apie monikus tarpusavio santykius ir atsiradusi problem sprendim bd; tiesiog graaus bendravimo tarp kit internaut. Atsiversdama js puslap, visad tikiuosi imokti ko nors (kartais tiesiog suinoti kaip kitas mogus jauiasi tam tikroje aplinkoje).Todl ai, kad truput atsikvpt, pailsjot ir vl mus pradiuginsit  savo lakais skaitytojui, specialist komentarais, kelioni spdiais ir t.t. Visiems linkiu geros vasaros ir ilt pasimatym Reginos svetainje!

Reda

 

 


Esu labai dkinga, kad pasidalinate su mumis visomis naujienomis ir mes galime tobulti Js pagalba. Sekms!

Irena

 


Iekojau informacijos apie laukini gyvn tauk naudojim liaudies medicinoje ir aptikau js puslap. lietuvi kalb yra iversta Genadijaus Malachovo knyga "Biorimologijas ir urinoterapija". Nesu ypatinga nei Malachovo, nei urinos (gydymosi lapimu) gerbja, bet turiu pripainti, kad jokiose vaistinse nei kosmetikos preki parduotuvse neradau nieko, kas bt padj isprsti greitai ragjani pad ir kuln  problemas ir su ia problema susijusi alutini pasekmi, o tai garintos (iki 1/4 lygio) urinos kompresai grno mano pdoms sveik ir estetik ivaizd.  Procedra, inoma, ne i kvapij, bet juk kasdien atliekam nekvapias "procedras ", tad belieka rinktis: kvapu, brangu ir neveiksminga ar dvoku, pigu, bet 100 proc. naudinga.
Msos nevalgau 25 metus, bet puikiai suprantu, kad tai ne mano, o genetikos nuopelnas. Skms Jums - dirbat nuostab darb. Einu toliau iekoti apie laukini gyvn tauk panaudojim liaudies medicinoje.
Laima, Vilnius

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

 

It was wonderful to see your page again because I was worried that you might disappear.  You made a good decision not to argue with people about moral issues.  More an more skilled people are leaving for other European Union countries and I do the work of three people.  Everything else is ok.

Aldona Meistien

 


 

Hi Regina and Len,

I very seldom turn on the Internet and rarely read your page, but if I have time I always do.  I am glad that you have a spine and dont try to please all readers.  In your pages I look for information about how to live in the US, articles about relationships between people and how to communicate nicely.  Opening your page, I always hope to learn something new.  I thank you for taking a break and resting so you can continue to provide your letters to readers, comments and articles.  I wish everybody a warm welcome at reginospalepe.com.

Reda

 


I am very glad that you share your information with us and help us achieve our own personal growth.  Good Luck.

Irena

 


I was looking for information about how to use fat from wild animals in folk medicine and found your page.  Since you write about health, I would like to share my experiences.  I had a problem with too much callus on the soles and heels of my feet.  I couldnt find anything in the drug or cosmetic stores that helped.  I steamed my feet in urine for a while.  My feet look wonderful now.  Of course this procedure doesnt smell very good, but we do smelly things all the time.  Sometime we need to choose between something that is expensive, pleasant smelling and ineffective and something cheap and smelly that works very well.  I wish you success, you are doing a very useful job.

Laima, Vilnius

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.