Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Vincentas Sakas, Lithuania



Hi, I feel kindly surprised that you put into your website my letter from the castle. Im an independent culinary and eating expert and most of the time I write about culinary things. I have written 38 volumes of my "Lithuanian Culinary Encyclopedia". I want to return to my nation those things that made it famous in the world but have been deleted from my nations memory and life during all the occupations, famines and epidemics. 

Do you think it wouldnt be worth it to open a new section called Lithuanian culinary heritage on your interesting and beautiful website? All Europe is crazy about it now.

 

(Read full text in English)

 


Vincentas Sakas, Lietuva

 Sveiki, esu maloniai nustebintas tuo, kad patalpinote laik i pilies. iaip a esu nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas ir daugiausiai raau apie kulinarij. Jau esu paras 38 tomus "Lietuvos kulinarijos enciklopedijos". Man ypa svarbu sugrinti mano tautai tai, kuo ji garsjo visame pasaulyje ir kas per visas okupacijas, marus ir badmeius buvo itrinta i tautos atminties ir buities.

Kaip manote, ar nevertt  Js graioje ir domioje svetainje atidaryti atskir skyrel "Lietuvos kulinarinis paveldas"?  Dabar visa Europa tuo ypatingai rpinasi. Pavyzdiui, ekai ir vengrai neatsitraukdami, net po dvi valandas prasdi prie televizori, kai vyksta TV laidos apie j nacionalin kulinarin paveld. Italai, pranczai, ispanai, graikai, vedai, danai, vokieiai, austrai tiesiog pami dl savo kulinarinio paveldo. Gal tai tapt svarbu ir usieniuose gyvenantiems lietuviams? Mediagos turiu netgi daugiau nei reikia, ir ypatingai daug senovini recept; vien mano proseneliai yra surink tkstanius ir net leid kulinarines knygas.

Na, o jei jau patalpinote mano laikel apie Norvelikiu pil, tai tada tsiu toliau iuos rainius, nes Dieveniki kilpa ( pazirkite Lietuvos emlapyje) yra ir moni, ir diev pamirtas kratas. Tiek uguit moneli, ypatingai skriaudiam, niekinam moter ir vaik, vyr be atminties, be kalbos, be suvokimo kas vyksta Lietuvoje- man dar neteko regti. iurpas ima irint, kad j gyvenimas, - greiiau egzistencija primena 16-17 amius, bet ne ms laikus. Varganas bulveles kasa rankomis, rugius pjauna pjautuvais ir pan.

Taiau apie tai plaiau kituose laikuose. Tuo paiu apraysiu ir pilyje vykstanias bajorikas puotas, kurios jau pradtos ia rengti lankytojams.  Jei smalsu, galite atsiversti www.pilys.com , ten daugiau suinosite apie vis projekt kuris dabar vykdomas.

Reginospalepe.com prieraas: Lietuvos kulinarinis paveldas jau yra ms tinklapyje! Nuo iol skaitykite Vincento Sako straipsnius jame ir vskite , laikydamiesi aprayt tradicij, gaminkite senovs lietuvi valgius savo ir savo svei ir namiki sveikat!

**

Albinas, FL, JAV

Raiiausi i juoko, skaitydamas Albino laik. Na, ir pataik! Kaip pirtu ak! Turiu ger mon- gera eiminink, mama ms vaikams, rpestinga. Bet tiki kortomis. Ne taip aklai, beatodairikai kaip kitos, bet dl to danai susipykstam. A jau ne kart pagalvojau, o dabar ir Rasa para. O kas bus, jei kokia prietranka per kortas teigs jai, kad esu neitikimas? Nors to nra ir negali bti. Ji tikrai per daug tiki kortomis, nors dabar jau man nesako kada ten eina. Daviau paskaityti Albino laik ir pirm kart nesusipykom, nes ia mums jautri tema. Gal krito kokia mintel jos galv? Spaudiu vyrikai rank Albinui ir dkoju u netikt pagalb. Beje, a irgi Albinas.

**

Virktorija Z., dstytoja, Lietuva

Jeigu pradsite spausdinti laikus i Norviliki ir nesustosite ties antru, tai tapsiu itikima Js skaitytoja. Paraginsiu ir savo studentus. Beje, tinklap radau atsitiktinai ir kol kas perbgau turinio temas, atidiau perskaiiau tik kelis naujausius puslapius. Atsakydami 20- meiui vaikinui (Emigruoju Amerik), suteikte man prog pakeliauti. Tokios nuorodos net nesapnavau, be galo informatyvi. Pervaiavau visas valstijas savo pele. Niekada nebuvau Amerikoje, o jauiuosi, kad j jau iek tiek pastu. Sukoriau didiul keli, neatsitraukdama nuo kompiuterio!

Pagalvojau, kad bdama imigrante, labai vertiniau isamius, aikius Js atsakymus. Jie tikrai Amerik parodo esant kitokia, negu apie j iki iol girddavau i joje nelegaliai ir laikinai gyvenusi lp. Galiu tik pakartoti, k tikriausiai esate girdj i kit: Ai, kad esate!

**

 

Elvyra, Kaunas

Man atrodo, a pastu Ras. Ji- mano bendradarb. Ar ji ne kauniet? Jei taip, tai mane ve pas brj. Tik t dien atrodiau patenkinta, bet paskui tai niekas neisipild. Nenorjau apsikvailinti, todl ir toliau vaidinau, kad viskas yra taip, kaip pranaavo. A jau klausiau Rasos, bet ji apsimeta, kad nieko neino apie Js tinklap. Ji juk architekt, ar a klystu?

Reginospalepe.com prieraas: Jeigu skaitytojas nori ilikti neinomu, tai mes gerbiame nor ir nei pavards, nei miesto neskelbiame. Labai atsipraome, jeigu toks atsakymas Js netenkina. Galime tik pridurti, kad Rasa- ne kauniet ir ne architekt.


(Lithuanian Text)

Vincentas Sakas, Lithuania



Hi, I feel kindly surprised that you put into your website my letter from the castle. Im an independent culinary and eating expert and most of the time I write about culinary things. I have written 38 volumes of my "Lithuanian Culinary Encyclopedia". I want to return to my nation those things that made it famous in the world but have been deleted from my nations memory and life during all the occupations, famines and epidemics. 

Do you think it wouldnt be worth it to open a new section called Lithuanian culinary heritage on your interesting and beautiful website? All Europe is crazy about it now. For instance, Czechs and Hungarians can watch TV for two hours straight when there is a show about their national culinary heritage. Italians, French, Spanish, Greeks, Swedish, Danes, Germans and Austrians have gone crazy for it too. Maybe it would be very valuable for Lithuanians abroad? I have more material than anybody could possibly need, especially ancient recipes. My forefathers collected thousands of them and even published culinary books. 

I see you have put in your website my letter from Norveliskes castle in Lithuania, so Ill continue writing them. This place is very special. I havent ever seen so many abused and neglected women and children, also men without memory, without language, without understanding of what is going in todays Lithuania. It is shocking to look at their lives. They remind me of the 16th 17th centuries but not modern days. Small potatoes are dug by hand and rye is cut with a hand sickle.

But Ill write more about that in my future letters. At the same time Ill describe the aristocrats balls for visitors that are starting to take place here in this castle. If you are interested, look at the website www.pilys.com , where youll find more information about this project.
**


Albinas, FL, JAV


I had a good laugh reading Albinas letter. He really hit the mark. I have a nice wife. She is a good housekeeper, a loving mother. But she believes in cards. Not so blindly as others but we very often argue about it. Several times I have thought about things I found in Rasas letter. What would happen if the cards showed that Im cheating on my wife? This has never happened and never will. But she believes in cards. I asked her to read Albinas letter and first time we didnt argue because it is very sensitive subject for us. Maybe some kind of useful idea went into her head? I'd like to shake Albinas hand, man to man.  Im grateful for his unexpected help. However, Im Albinas too.
**


Virktorija Z., college teacher from Lithuania



If you start to publish those letters from Norviliskes castle and don't stop after two of them, Ill become a regular reader of  your website. Ill also encourage my students to read your website because it looks like you have a lot valuable things. I found you accidentally on the Internet and while jumping from subject to subject was able to carefully to read only few of the newest pages. In your answer to the 20 year old guy from Lithuania (Emigrate to America) who is ready to move to America you gave me a possibility to travel. I couldnt even dream about a link like this.  It was very informative. I drove through all USA states with my mouse I have never been in America but I have a feeling now like I know it. I went a long way sitting at my computer. 
I thought that if I were an immigrant I would value your clear, deep answers very much. They show that America is different from what I have heard from the lips of people who temporarily and illegally worked there. I can only repeat what you might heard already from the lips of others: Thank you for being there! 
**


Elvyra, Kaunas

 


I think I know who Rasa is. She is my co- worker. Is she from Kaunas? If she is, than she drove me to see this card woman. I looked happy that day, but later nothing happened that the card woman foretold. I didnt want to look foolish and continued to pretend that everything was happening like she said. I asked Rasa but she pretends that she doesnt know anything about your website. Is she an architect? 


Reginospalepe.com comment: If our reader wants to stay unknown we respect this wish and dont publish his or her name. Were sorry if the answer doesnt satisfy you. We can only add, that Rasa isnt from Kaunas and she isnt an architect. 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.