Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

About Charlatans

Albinas

 

 

Many Lithuanians in Lithuania and America still are falling into the fortuneteller trap.  There is big money being paid in Lithuania for TV advertising for fortune tellers.  I have never yet heard that some abracadabra could tell somebody where to find a great fortune.  They cannot magic wealth even to themselves.  They get all their income from ignorant clients.  Fortune tellers have bottomless pockets for these ignorant people to put lots of money.  

 

 

(Read full text in English)

 


Apie arlatanus

AlbinasDaug ms tautiei, tiek ia, tiek ir Lietuvoje, vis dar pasiduoda burtinink apgavystei. Lietuvoje dideli pinigai metami apmokant burtinink- aikiaregi televizijos reklamas. Dar niekada neteko girdti, kad tie burtininkai kam nors bt ibr didelius lobius ir kur jie paslpti. Net ir sau nesugeba isiburti turt. J visos pajamos gaunamos i tamsiaregi klient. To amato mons turi bedugnes kienes, kurias aikiaregysts iekantieji sumeta didias sumas pinig. Gal beviltikumas juos veda iekoti ieities pas burtininkes? Veriau tie pinigai bt panaudojami vertingesniems buitiniams reikalams. Galbt turtingieji, kurie nevariu bdu praturtjo, turdami perdaug pinig, juos mto tik dl pramogos? Neturtingieji, kurie randasi skurdo line, nori i jo ibristi ir beviltikai atiduoda paskutin skatik net nebesuprasdami savo veiksm. Tai ia ir yra ta pieva, kurioje galima lengvai ienauti pinigus nusivylusij moni sskaita.

 

Bet yra buv ir kitoki aikiaregi.
Amerikos vakaruose buvo pagarsjs indnas, kuris visada teisingai atspdavo or. mons- ypa turistai - apie jo tikr pranaavim suinodavo vieni i kit. inoma, jis buvo siningas ir u savo pranaystes pinig neimdavo, tad mons jam iek tiek sumesdavo kok nors indel. Kart vyko netiktumas. Indnas atsisak pranaauti apie or. inoma, mons tapo nepatenkinti tokiu jo streikuojaniu elgesiu. Kaip sakoma, mons var j kamp, ir tada jisai paaikino apie savo keist elges. Dovanokite, sako, pasibaig mano tranzistoriaus radijo baterijos.

 

******

Apie tok Jokb  

Rasa

Lietuvoje,  esant  tokiam  medicininiam  aptarnavimui,  ne  kiekvienas  mogus  gali  tinkamai atlikti  savo  sveikatos  bkls  diagnostik  medicininj  staigoj,  todl  vairiausi  ekstrasensai  bei  bioenergetkai  tiesiog  klesti. I  daugelio moni  pasakojim  susidariau  spd,  jog  pas  ekstrasens  apsilankyti  tiesiog  verta.  inoma,  ne  pas  koki nors  Lolovili,  kuri  labai  jau  neprotingai  pasielg,  ukalbjusi  tualetin  popieri...  Yra  juk  ir  neapsijuokusi,  tyliai  pogrindy  dirbani, variausio  plauko  asmenybi.

Aurin  man  igyr  toki  vien  moterik,  kuri  j  tiesiog  ived  i  transo  bsenos  sunkiu  jai  gyvenimo  laikotarpiu.  Sveikata  nesiskundiau, inojau  savo  skrandio  probleml,  tad  nusprendiau  tiesiog  i  smalsumo  -  reikia  pabandyti  kokie  gi  ten  stebuklai  vyksta? Prisiruoiau  ir  nuvykau.  Koki  45 met  simpatika  moteris  sived  mane    kambarel su  daugybe  ezoterinio  turinio  knyg.  Pamaiau  ir  medicinins  literatros  lentynel.  Aha,  vadinasi  apsiskaiiusi. Po  nereikmingo  pokalbio  pasisil  "pakrauti  mano  energetin  lauk",  nes  neva jis  yra  gantinai  nualintas.  Apie  skrand  joki  kalb.  "Pakrov",  bet  a  nieko  ypatingesnio  nepajutau.  Kol  ji  darbavosi,  a atkreipiau  dmes  aliejiniais  daais  nutapyt  vyrik  portret:  moteris  pasak,  jog  tai  jos  paios  darbas...

Ankstyvoj  jaunystj  labai  domjausi  menu - tapymo  maniera  man  daug  k  sak,  todl  kakas  patemp u  lieuvio  paklausti: " O kodl  js  su  juo  isiskyrte?" Ji nustebo i  kur  a  tai  inau,  bet  a  tik  gudriai  ypsojausi... Keista,  bet  kok  pusvaland  ji  man  pasakojosi  savo  meils  istorij,  i  kurios  supratau;  ji  negali  su  juo  gyventi,  taiau  jai  labai  sunku ir be  jo...U  dur  brazdjo  nauja  klient.  Kakaip  liko  nepatogu  ilgiau  bti  ir  miau  atsisveikinti.  Ijusi  pakraipiau  galv:  ir  k a  ia  veikiau?  Bet  rezultatas  buvo  - 40 lit  palengvjusi  pinigin. "Tiek  to, nebeisiu  pas  tuos  burtininkus,  nusprendiau. 

Prajo pora met. Virga  prisipra nuveti  j  pas  brj. Turjau  laiko, brja  pasiov  imesti  kortas  ir  man.  Kuri  gi  moteris  atsisakys?  Taiau  dabar  jau  atsisakyiau.  Brja  akiplikai  man  pareik: "  Btinai  isiskirk  su  vyru -  jis  mgsta  jaunas  ir  pinigingas  moteris  ir  yra tau  neitikimas..."  inoma,  a  nepuoliau  aikinti,  kad  mano  itaip  apauktas  vyrelis  dabar  skmingai  gyja  po  prostatito  operacijos.  Pagailo  man  savs, tksliau  savo  pasidavimo  kalbinjimams.  Juk  sumokesiu  kelet  lit. Et, tiek to, tebus  labdara. O  Virga  tai jautsi  patenkinta.

Kelet met  gyvenau  nekankinama  paintini  mini.  Bet  gyvenimas  taip  sakant  vystosi  priek.  Tokia  Birut  man  galv  i  apie  nepaprast  sugebjim  turint  Jokb,  kad  pagaliau  a  ir  vel  pasiryau.  Juolab  nebrangininkas. Vl  pakliuvau  kambar- bibliotek.  Matytas  vaizdelis.  Labai  malonus  kuklus  mogus  pasisodino  ant  kduts  ir  pradjo  "diagnozuoti".  Po  ilgokos  tylos  jis  pareik:  "Ilgokai  uleista  skrandio  problema,  arnyno  disbakterioz bei padidjusios kepenys" Va,  e  tai  tau!  Reiks  pasitikrinti  tas  kepenis.  Tam  yra  echoskopija. ( Pasitikrinau, pasitvirtino).  Ponas  Jokbas  dav  ger  patarim,  susijusi  su  liaudies  medicina,  ir  galiu  sakyt  isigydziau  netgi  ir  skrand.  Pridursiu,  jog  Birut  apie  mano  skrandio  negalavim  neinojo,  nes  tai laikiau  menka  problema,  kad  turiau  pasakotis.Taigi,  k  ia  bepridurti?  Tas  Jokbas  sujauk  mano  nuomon  apie tokio  plauko  "gyduolius" . Dabar galvoju, kad  gal  ir   yra  moni,  Dievo  apdovanot?

K  js  manote?

 

 


(Lithuanian Text)

About Charlatans

Albinas

 

 

Many Lithuanians in Lithuania and America still are falling into the fortuneteller trap.  There is big money being paid in Lithuania for TV advertising for fortune tellers.  I have never yet heard that some abracadabra could tell somebody where to find a great fortune.  They cannot magic wealth even to themselves.  They get all their income from ignorant clients.  Fortune tellers have bottomless pockets for these ignorant people to put lots of money. 

 

Are they so hopeless that they can't find a better answer than a fortune teller?  They could use the money in many more useful ways.  Maybe rich people who have more money than they need can waste money for this kind of thing, but it is those who live in poverty who want to change the conditions of their lives and give their last penny without even realizing what they are doing.

 

But I have heard of a different kind of fortune teller.  In the American west was a famous Indian who was very accurate in forecasting the weather.  People, especially tourists heard about him from each other.  He was very honest and never asked for money for his predictions, but people still left money for him.  One time he refused to make a forecast.  People didn't like it and wondered if he was no strike.  They asked and asked until he explained his strange behavior.  "Forgive me", he said, "but the batteries in my radio are dead."

 

 

About Jokubas

Rasa

 

 

In Lithuania today, not everybody can afford to check their health at the doctor's office.  That's why the psychic healers are more popular than ever before.  After listening to different stories, I decided to go to one of them.  I didn't have any real problems, except something small wrong with my stomach, and I was curious.  Why not try?

 

I visited a nice-looking lady in her mid-forties.  She took me into a room with a lot of paranormal books and a few medical texts.  I left her with 40 litos less in my pocket and a firm decision never to do that again.

 

Two years later, my girlfriend asked me to take her to a card woman.  The woman offered to give me a reading and I agreed.  She told me to divorce my husband because he liked young, rich women and he was cheating on me.  I didn't explain to her that my husband was healing after prostate surgery.  I felt ashamed that I had fallen for this again. 

 

A few years later, another girlfriend recommended a healer named Jokubas.  Again I went into a library.  A very modest and kind man asked me to sit on a bench while he "diagnosed" me.  After a long silence, he told me I had a stomach and intestinal problem and an enlarged liver.  This was news to me.  I checked in a medical office and it happened to be the truth.  Jokubas gave valuable folk medicine advice and I healed my stomach.  Now I really don't know what to think.  Maybe there are really people who are gifted by God.  What is your opinion?

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.