Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Vasario (Feb) 9, 2006

Stupidity is taking over in Lithuania

 

A reader from Lithuania

 

The charlatans have become very active in Lithuania. In every issue of any publication, on all TV shows, there are only cards, fortune tellers, and hypnotists. It makes me sick. I have never seen so many dishonest, rude faces in one place cheating readers and viewers. People in Lithuania feel lost and dont know whom to believe. 

 

Our nation is deeply disappointed in its politicians and priests. This problem is real. But history teaches that a crowd is always looking for any kind of leader, but in this situation it is finding the wrong one.

 

And our TV uses this subject shamelessly. Money, money.  Thats why there are so many young people who dont believe that wise words cant change anything. Maybe things really will not change but I cant stay silent.

 

 

(Read full text in English)

 


Lietuvoje siautja juodosios jgos

 

Skaitytoja i Lietuvos

 

Dl arlatanizmo Lietuvoje,  tai  jau  cirkas gaunasi - ne tik spauda, bet kas bjauriausi, per  visus  TV  kanalus  byra  kortos, aikiaregysts, hipnozs...Net  bjauru.  Tiek apsiaukli,  li  asmenybi   dar  neteko matyt  vienoj krvoj. mons  neino  kuo  tikti. 

 

Kada  politikai  bei kunigai  (yra  tokia bda)  nuvilia  mini,  ji  instinktyviai  ieko vedli...O  ms  TV  eskaluoja  i  tem be  jokios  gdos.  Pinigai, pinigai

Utat yra jaun moni, kurie nebetiki,  kad sveiko proto padiktuotas  odis  gali  k nors pakeisti.  Gal  dar  ir  nepakeis  iuo  metu,  bet  tylti nesinori.

 

Gyvenant  dabar  Lietuvoje  belieka  irt  visk  su  jumoru;  turiu pasakyt  su  lidnu  jumoru.  Taiau  turt  is  juodj  jg  siautjimo  laikas  praeit.  To  ir  tikiuosi.

 

 

Lietuva grta tamsius viduramius

Liucija B., Vilnius


Vlyv popiet sijungiu vien TV kanal- rodo hipnozs seans, pabandau kit - brja kortomis pranaauja ateit, treiame demonstruoja metalins piramids gydymo galias... 

Tiktai sutapimas, bet nuteik labai nemaloniai - pasijutau pakely atgal viduramius. Ar ia " i didelio rato einam i krato?" Nesuprantamas fenomenas. O gal tiesiog palankus laikas ilsti tamsos jgoms i savo slapt kamp? Taiau nesitikjau, kad j tiek daug.

tai viena domi juodaplauk per TV pasakojosi kaip atgaivino numirus?! Dar egzorcizmu usiiminjo...
Bet po savaites per kit kanal jos buvs pastamas nuoirdiai stebjosi: "Ji turi antgamtini gali? Juk ji aferist..." Bet ia tik konkuruojanio TV kanalo idaigos. Kiti kanalai suteikia ger ir ilg laik visokioms painioms istorijoms. Graiai pateikia, spdingai pakomentuoja...

Dar neseniai po TV ekran, vis mindama Dievo vard, mosavosi tokia ponia Lolovili. Sddavo su auktais valdios vyrais Arkikatedroj per miias. Tikintiesiems atrod tikri velnio monai vyksta...
Taiau jos laikas- kaip ir jos palaikomo politiko- jau prajo. Neberao spauda, neberodo TV. O buvo laikas, kai pas j pakliti ne kiekvienam buvo nulemta. Energetikai kraudavo vanden; ne vienas valstybs vyras ieidavo i jos buto su trilitriniu stiklainiu...Kaip ten kam ji "plaudavo smegenis" istorija nutyli. Taiau kai "pakrov" tualetin popieri, net ir patys naivieji pradjo kraipyti galvas. Kain kas ia padar toki klaid? O gal atrodm tokia avin tauta, kad bet kas gali daryt su mumis k nori? 
Dabar gi i ponia tokiais pat paslaptingais metodais kaip atsirado, taip ir dingo. Visoki straipsni buvo apie j spaudoje, netgi apie specialios rus mokyklos diplom buvo rayta, bet kam tai rpjo? 
Sveikata ir gerove rpinams visi. O ji juk turjo itoki "antgamtini" gali... Lietuvos elito aikiareg...

Viena laim, jog visa, kas turi pradi, turs ir pabaig. 


(Lithuanian Text)

Stupidity is taking over in Lithuania

 

A reader from Lithuania

 

The charlatans have become very active in Lithuania. In every issue of any publication, on all TV shows, there are only cards, fortune tellers, and hypnotists. It makes me sick. I have never seen so many dishonest, rude faces in one place cheating readers and viewers. People in Lithuania feel lost and dont know whom to believe. 

 

Our nation is deeply disappointed in its politicians and priests. This problem is real. But history teaches that a crowd is always looking for any kind of leader, but in this situation it is finding the wrong one.

 

And our TV uses this subject shamelessly. Money, money.  Thats why there are so many young people who dont believe that wise words cant change anything. Maybe things really will not change but I cant stay silent.

 

Living in Lithuania today I have only one choice left; to look at everything with a sense of humor. With a sad sense of humor. But I comfort myself thinking that nothing lasts forever and this time of widely spread stupidity one day will be over. I hope.

 

 

 

Lithuania is coming back to the Dark Ages

Liucija B., Vilnius, Lithuania

 

Late one afternoon I turned on the TV. The first channel showed a hypnosis session. I tried another a card woman was talking about the future. On a third pyramids made of metal were shown as a very powerful way to heal diseases You might say this is some kind of an accident? Maybe. But I felt bad - like somebody is pushing me back to live in the Dark Ages. Are we so overwhelmed with knowledge that we are losing our minds or is it maybe the opposite? It is not possible to understand this phenomena. Or maybe it is just a good time for all the dark forces that had been hiding in dusty corners to show up? If it is I didnt think we had so many of them.

 

A week ago I saw on TV an interesting looking dark haired woman who was telling her story about a dead man who she returned to life with her magic?! Also she claims to have performed exorcisms. But the next week on a different TV channel an ex-friend friend of hers very sincerely stated: "Do you say this woman has magic power? She is only a cheater".

 

Maybe these are competitive games. It is easy to understand: our nation is small but there are so many TV channels. Maybe they are very bad channels but still Thats why every one of them tries to find a lot of time for these stories. All of them packing very nicely- for us, Lithuanian viewers. Not long ago on TV very often we saw that Lolosvili person with Gods name on her lips. She was always sitting with high government people during mass in Vilnius Cathedral Church. Real religious people at this time said that the Devil was doing his job very well. But Lolosvilis time, like the time of Lithuanian President Paksas who she supported and who believed in her magic powers, passed.

 

Newspapers dont write about her anymore, TV doesnt show her. But there was a time when an appointment with her was called an act of destiny and not everybody could be so lucky. She cast spells on water and many government officials were seen leaving her apartment with a gallon jug of water. History doesnt tell us about the ways she washed peoples brains. But when she started casting "spells" on toilet paper even the most naive Lithuanians started feeling suspicious. Who could make such a mistake? Maybe we Lithuanians, in her eyes looked like a nation of sheep you could do anything you wanted to?

 

This woman (Lolosvili) disappeared in the same strange unknown way she appeared. After her disappearance there were many different articles about her in our publications. Some of them said she had a diploma from a special Russian school but who cared about her then? We know how useful health and wealth is. And we were told she had magic power. And she was Lithuanias elite fortune teller. Luckily, everything that has a beginning will have an end.

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.