Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Rasa Vienut

 

Your article about gift giving is very complicated, because you put two different worlds together. Immigrants from the post-Soviet times (called the third wave) always show up with gifts; regardless of the occasion. It is necessary to separate simple visiting from special occasion (birthdays, graduations and others). Maybe you are talking about Christmas gifts? That is different. Gifts are given to our close relatives and our kids. We come together on Christmas Eve (usually over 15 persons). Each buys only one gift but for a pre-defined amount, for example for 30 dollars or less.  Gifts are nameless and and given at random. If somebody isnt satisfied he is allowed to exchange it with somebody else. There are no other occasions for gift giving, except a few special events. 

 

 

(Read full text in English)

 


Rasa Vienut

Js straipsnis apie  dovanas labai komplikuotas, nes susikerta du pasauliai. Treiabangininkai visada ateina su dovanomis, neirint kokia proga. Reikia skirti ar tai pasisveiavimas ar tai kokia proga (gimimo, mokyklos baigimo ar kas panaaus). Gal turite galvoje dovanas Kald veni proga? ia jau kitokia paira. Dovanoji artimiems, savo vaikams ar artimj vaikams. Mes praktikuojame dovanas vaikams, o susirink Ki vent (bna vir 15 moni). Ir nors visi artimi, perka kiekvienas tik vien dovan; nustatoma kaina,  pvz., 30 doleri ir  ne daugiau. Dovana bevard ir kas itraukia, tas gauna arba pasikeiia su kitu. Kitokiomis progomis nedovanojame, nebent speciali proga. Bet kai aplanko treiabangininkai, tai ateina su dovana ir neinai kaip kit kart pasielgti, kai pakvieia. Neti dovana arAPSIKIAULINTI? Tai ir nei, nes antraip bsi palaikyta yktuole amerikonka...

**

 

Eugenija Barktien

   Mano teta buvo nal su pulku vaik. Ji buvo -kaip mons sakydavo- ir prie taniaus ir roaniaus. Gyveno netoli ir mudu su mau broliuku danai visi kartu aisdavom. Kart aidm kvadrat su sviedinu ir pavarg susdome ant rst pailsti. irime: ieina kaimyn, neina kain kuo vyniotu rankluost ir sako: ia jums pavakariams. Matome: kepalas ragaiio ir medaus stiklinuk. Padkojome ir nurkome namo. Teta tuoj uvir iobreli arbatos, supjaust ragai (jis buvo buvo su utintom bulvm keptas), utep medus na, ir skaniai valgm.

Tada teta sako: Vaikai, dovana- tai skola, o skola- ne aizda, neugis. Turite atsilyginti.  

Ipt akis klausiame kaip?

Nagi, ji mgsta gili kav tai pririnkite maiel gili ir nunekite.

 Mes suradome uol, kuris augo plyname lauke, gairinamas vjo ir sauls, nes gils turi bti gerai prinokusios. inoma, teko su pirtais nulupinti galveles, o tai buvo nelengvas darbas. Pabaig susirepetavom dainel ir nujom pas j.

Kai atidar duris, sudainavome: Pasvarstyk, antele, cykiai plaukiodama,  pamislyk, tetule, mus pamyldama. Mes nemokam austi, mes nemokam verpti, bet mes mokam gilms galveles nuimti.

Ji nusiypsojo nuo ausies iki ausies ir nusijuok tokiu  juoku, kad dar rodos ir daber girdiu jos juok. . O man irdy pasidar gera, Skola atiduota.

Tetos odiai simin visam gyvenimui. Dabar, kai gaunu dovan, tuoj susirpinu neumirti atiduoti skol...

Gal kas ino ragaiio su utintom bulvm recept? Noreciau ibandyti...

**

 

Rita

O  jeigu jums mogus i paios irdies dovanoja nors pat maiausi niekut, ir nori ilikti js draugu? Kaip tada pasielgti? Neinau, gal mes buvome iauklti kitaip, bet draugais bdavo tie, kuriems pai sunkiausi akimirk paskambindavai, nors bdavo gilus vidurnaktis ar ankstyvas rytas, ar ankstyvas rytas .

 

 


(Lithuanian Text)

Rasa Vienut

 

Your article about gift giving is very complicated, because you put two different worlds together. Immigrants from the post-Soviet times (called the third wave) always show up with gifts; regardless of the occasion. It is necessary to separate simple visiting from special occasion (birthdays, graduations and others). Maybe you are talking about Christmas gifts? That is different. Gifts are given to our close relatives and our kids. We come together on Christmas Eve (usually over 15 persons). Each buys only one gift but for a pre-defined amount, for example for 30 dollars or less.  Gifts are nameless and and given at random. If somebody isnt satisfied he is allowed to exchange it with somebody else. There are no other occasions for gift giving, except a few special events.

 

But after third wave Lithuanians immigrants visit me with their expensive gifts I dont know how to act when I visit them. Should I bring a gift with me or risk being piggy in their eyes?  I bring something just so I wont be called a selfish American

 

**

 

Eugenija Barktien

 

 My aunt was a widow with a lot of kids. She was good at everything. She lived near us and my little brother and I often played in her yard. One time after our game we felt tired and sat down to take a breath. Suddenly we saw the neighbor coming toward us with something rolled up in a towel. She said This is for your lunch. We discovered a loaf of homemade bread and a jar of honey. We thanked her and rushed home. My aunt made some thyme tea, sliced the bread (it was made from steamed potatoes), spread with honey. We feasted on it.

Then my aunt said  Kids, a gift is a debt and a debt isnt a wound it will not heal by itself. You need to pay her back.

 

Our mouths dropped open.  How do we do that?

 

She likes acorn coffee. Go pick up some acorns and bring them to her.

 

We found an oak tree that grew in an open field, nourished by the wind and sun. Its acorns should be very well ripened.  We took off their caps with our fingers.  It wasnt easy. After that we rehearsed a song and went to see her. 

 

When she opened the door we sang: Take a thought, duck, silently swimming, take a thought, miss, loving us. We dont know how to wave, we dont know how to spin but we know how to take off of acorns.

 

She smiled from ear to ear and laughed loudly. I still hear her laugh. And I felt so good. I was free from the debt.

 

My aunts words have stayed with me all my life. And now the moment I get a gift, I begin to think of how to return it and free myself from the debt.

 

**

 

Rta


But what if a person gives you a gift from the bottom of his heart? Maybe its a very little thing and he just wants to stay your friend? What should you do then? My generation was educated differently.   We were taught that a real friend is one who will answer your call at midnight or earliest morning.

 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.