Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 9, 2006

 

Regina Svambariene, Australia

Hi, Regina, I enjoyed reading ReginosPalepe.com. It was the right thing to create it. Im sure you got a lot of help from your programmer husband. Im just starting to learn to work with computers and Id like also to start my own website in Australia.  I understand that Lithuanians immigrants are having similar problems here. I hope to keep in touch with Lithuanians in America.

 

(Read full text in English)

 


Regina vambarien, Australija

Sveika Regina, man labai patiko skaityti ''Reginos palep". Gerai padarte. Manau, kad Jums padjo Js vyras, programuotojas. A dar tik pradedu mokytis naudotis komputeriu ir noriau taip pat pradti rayti savo kampel Australijoje. Supratau, kad lietuvi migrant bdos labai panaios ir ia. Tikiuosi palaikyti ry su Amerikoje esaniais lietuviais.
Iki sekanio sykio, su pagarba jums abiems. 
 **

Lina, Amerika

Ai  u  straipsnius NETRIBNINS  KALBOS  ir  MS  VIENI METAI.   Nuostabu,  gryna  tiesa. Raykite toki  straipsni  kuo  daugiau,  gal  LIETUVIAMS   atsivers  akys  greiiau? Nes  dabar  gyvena  lyg  usimerk.    SKMS! bbb

**

Neterkime savo lizdo

Albinas Hoffman, ikaga

Sveikinu su pirmosiomis vertingomis sukaktuvmis. Linkiu dar daug toki sukaktuvi. Neterkime savo lizdo-tai nereikia, kad mes privalome visas lietuvik, taip pat ir amerikietik padugni pasireikianias negeroves utuuoti. Anaiptol, pavieinant visokias ms tautiei negeroves, mes kaip tik tokiu bûdu valome savo lizd. Bijome? Ko? Negalvokite kad nelegalus asmuo nebeturi joki teisi Amerikoje. statymai, bei nusiengimai u juos, visiems taikomi vienodai.

Moteris, kuri po iprievartavimo, kol dar nedingo pdsakai, nesikreipë policij, pati tampa nusikaltimo bendre. Moteris, kuri tikisi bti iprievartauta ir nesikreipia policij, pati prisideda prie tokio nusikaltimo. "Mes nelegalios. Mus gali deportuoti". Kai kurioms net gaila, kad ir tuos vyrus kurie grasina, gali deportuoti. Nesuprantamas samprotavimas. Prie ko einame?
Man, i eilui autoriui, ne kart teko igirsti toki atsakym. Jeigu mogus pats nenori sau padti, tai svetimas, be jo pagalbos, niekada nesugebs jam padti.
Moterys, kurios iekojo teisybs, j rado. Nebuvo deportuotos. Baim pranyko, nes suprato kad nusikaltli, ir dar importuot, niekas ia nenori. Jie baudiami.
Niekada neklausykite draug arba draugi-aikiaregi patarim. Neinantiems ir nesuprantantiems angl kalbos, patariau kreiptis pas advokatus. Nebandykite advokatui nieko perdti arba nuslpti kas riasi su nusikaltimu. Advokatas nusprs kaip elgtis js byloje. Advokatai, ir j tarnautojai paslapi nevieina. Neumirkite, kad sumokta suma pinig pasiteisins.
Tiktai tokiu bdu ivalysime savo lizd. Tautos padugns priklauso iuklynui. Niekas u mus t laviko darb neatliks. Tai ms pai  pareiga.
**

 

Iekau mogaus Amerikoje

Aura, Vilnius

Pirmiausia su kalendoriniu pavasariu noriau Jus pasveikinti. Neinau kaip pas Jus, bet mes kol kas jo Lietuvoje tikrai nejauiame.Visur pusnys sniego ir altukas naktimis vis laikosi apie 15 laipsni...O taip jau isiilgome tos ilumos...

Noriu paklausti. inoma, puikiai suprantu, kad Amerika yra labai didel, bet gal egzistuoja kakas panaaus telefon knygas ar internetinius tinklapius, kur bt galima pabandyti surasti mog.

Trumpai pabandysiu nupasakot ko man konkreiai reikt.

Man buvo apie 10 met, kai JAV iskrido gyventi mano pusbrolis su savo mama. Tai mano mamyts brolio vaikas. Jo tvai buvo isiskyr, jis gyveno kitame Lietuvos rajone, taigi mes nedaug ir bendravome. Nors akyse dar ir iandien matau vos keliais metais u save vyresn berniuk. O prabgo jau apie 17 met. Savo tiui jis karts nuo karto atsisdavo kok laikel ar pasveikinim veni proga. Bet kiek inau, jis kelis paskutinius laikus nieko neatra, taip prie kelet met ir nutrko tas ryys..Kiek inau jis skmingai ved, baig mokslus (medicin ir dirba gydytoju), augina por vaikui. Paskutiniu metu labai suprastjo jo tvelio sveikata. Neinau kiek tai svarbu bt mano pusbroliui, bet kakaip labai noriau kakokiu bdu suinoti jo duomenis ir parayti jam laik..Neinau kodl man tai atrodo svarbu...Gal dl to, kad taip man brangus ir svarbus

mano tvelis, gal todl, kad jo ttis iuo  metu visikai nevaiktantis mogus yra vienias. Manau, kad vien snaus laikas iskleist jam sparnus ir nor gyventi toliau. Jo snus -Amerikoje, o dukt- Rusijoje. Tiesa, abu vaikai skirting mon. Du vaikai, kurie apie savo tt neino nieko. Pusseser manau pavyks surasti, bet dl pusbrolio...

inot, pradioje buvo vienas jo atgalinis adresas, vliau kitas. Galiu bandyt rayt, bet kiek inau jau buvo sistas jam laikas, bet gro. Todl noriau js paklausti: gal kakaip manoma pagal turimus adresus patikrinti ar toks pilietis gyvena nurodytu adresu? Arba pagal vard ir pavard pabandyti surasti? Pavard lietuvika, todl nemanau, kad galt bti daug  bendravardi. odiu, jei Js neapsunkinsiu, labai noriau sulaukti kokios nors informacijos. I anksto dkoju.

ReginosPalepe.com paskelbs atsakym kit savait.

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Regina Svambariene, Australia

Hi, Regina, I enjoyed reading ReginosPalepe.com. It was the right thing to create it. Im sure you got a lot of help from your programmer husband. Im just starting to learn to work with computers and Id like also to start my own website in Australia.  I understand that Lithuanians immigrants are having similar problems here. I hope to keep in touch with Lithuanians in America.

**

Lina

Thank you for our articles Things we dont say in public and Its been One Year. Its wonderful, its the plain truth. I wish youd write more articles like these. Maybe it will help Lithuanians open their eyes faster?  Now they are living with them closed. Good luck!

 **

Dont poop onto our nest

Albinas Hoffman, Chicago

Congratulations with your valuable first anniversary! I hope you have many of them in future. Dont poop into our nest-it doesnt mean that we need to hide all Lithuanian and American dirt. Opposite! We need to put all the negatives into the daylight because this is only way to clean our nest. Are we afraid? What for? Dont think that an illegal immigrant doesnt have any rights in America. Under the law everybody is equal also for breaking the law.

 

A woman who was raped and didnt call the police when the event was fresh became a participant in the crime. A woman who is afraid she might be raped and doesnt talk to the police also becomes a part of this kind of crime."We are illegal. They can deport us". Some of them even feel sorry for those guys who threaten them; they fell sorry they can be deported. I dont understand this way of thinking. Where are we going?


I, the author of those lines, many times listen to similar answers. If a person doesnt want to help himself then a stranger without the abused persons help will not be able to do anything good.


Women who were looking for the truth found it. Nobody deported them. Their fear went away and they understood that nobody welcomes criminals here- especially imported. They are going to be punished.

 
Never listen to your friends or fortune tellers advice. People who dont know English need to find lawyers. Dont even try to lie to your lawyer or to hide anything from him about this particular crime. The lawyer will decide how to deal with the case. Neither they nor people working for them will make your secrets public.  Dont forget that theyll work for your money.


This is the right way to clean our nest. The dirt of our nations belongs in the garbage. Nobody will sweep them away for us. That is our responsibility.
**

 

Im looking for a relative in America

Ausra, Vilnius- Lithuania

Ausra wants to find her cousin who left for America 17 years ago. Her cousins father, her uncle, is very sick and lonely. She knows that her cousin graduated from college became a physician, and has a nice family. Family members have tried to reach him by an old address but the letters were returned from USA. She asks if phone books or special websites exist in America. Her uncle has two adult kids from two different marriages but both of them live abroad and dont want to contact their father.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.