Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 23, 2006

 

Basketball and Education


Thank you for answering my question. Im the same mom, who is planning to emigrate to New York with my 14 year old son, a basketball player. We won Green Cards and still live in Lithuania, but not for long. Could you give me please exact information about this: F.D.R.High School-5800,20th Avenue,Brooklyn NY 11204. Do they have basketball team in this school? Or maybe you could offer another school for my son? He is a good student and excellent basketball player. 

 

Sonata

 

(Read full text in English)

 Ai, kad atsakte mano klausim. Esu ta pati mama, kuri planuoja emigruoti New York su 14- meiu snumi, krepininku. Mes laimjome alias Korteles, bet dar gyvename Lietuvoje, taiau jau nebeilgai. Ar negaltumte man pasakyti tiksliai ar gera i mokykla: F.D.R.High School-5800,20th Avenue, Brooklyn NY 11204? Ar jie turi krepinio komand toje mokykloje? Arba gal galite nurodyti kit mokykl mano snui? Jis gerai mokosi ir gerai aidia krepin.

 Sonata

 

Taip, joje yra krepinio komanda, kaip ir beveik visose kitose New Yorko mokyklose (Ameriokoje high schools kaip Lietuvoje vidurins).  Tarp kitko, mint mokykl (FDR) yra baigs Vinnie Johnson, kuris daug met aid Detroit Pistons NBA. tai tinklapis, kuriame rasite daugiau informacijos apie i mokykl:

 

http://www.nycenet.edu/OurSchools/Region7/K505/default.htm

 

Atrodo, kad krepinio komanda joje paskutiniais metais negarsja kaip gerai aidianti, bet tai nebtinai bloga naujiena. Js snui bus lengviau pradti joje aisti ir taip jis geriau gals pademonstruoti savo gabumus. Be to, krepinio aidimo stilius Lietuvoje skiriasi nuo amerikietikojo, taigi, tikriausiai prireiks tam tikro laiko persiorientavimui. Ir gal gale, jeigu jis geras aidjas, tai tikrai neliks nepastebtas. New Yorke (City) pilna profesional, kurie ieko aidj savo bei koled komandoms. Jie lankosi vis mokykl sporto varybose. FDR trenerio vardas- Brendan Sullivan, o jo el. pato (email) adresas yra BSulliv2@NYCBOE.NET , raykite, jeigu norite atsakym i jo paties lp.

 

Pakartosime k jau esame ra anksiau. Js snui nieko nra svarbiau u tinkam isilavinim. Pasistenkite, kad jis kaip galima greiiau imokt angl kalb, kad neatsilikt su mokslais savo klasje. Atkreipkite dmes kokio lygio jo klass (what level his classes are).  Imigrantai moksleiviai kartais prisikiriami emesnio lygio klasms, kadangi turi sunkum su angl kalba. Pasilikus tokiose ilgesniam laikui, galima daug prarasti, nes jose rimtai nestudijuojama. Jeigu jis bt pripaintas tinkamu garbs (paengusi, gabij, advanced) klasms, pasistenkite, kad jas ir lankyt. Advanced klass yra aukiausio lygio Amerikos mokyklose.(Paskaitykite ms straipsn apie isilavinim. J rasite, paspaudusi VIsas Turinys/Gyvenimas Amerikoje arba prie Naujausi Puslapi, vaiuojant emyn).

 

Neumirkite, kad krepinis tokiame mieste kaip New Yorkas turi galyb tarp savs konkuruojani aidj. ia aidia kai kurie geriausi pasaulio jaunieji. Pasistenkite snui tai paaikinti, kad nenusimint, jeigu jam nesiseks taip gerai aisti kaip Lietuvoje. Jeigu jis tuomet pasistengt savo krepininko gabumus  panaudoti studijuodamas kolede, bt nuostabu. 

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Basketball and Education


Thank you for answering my question. Im the same mom, who is planning to emigrate to New York with my 14 year old son, a basketball player. We won Green Cards and still live in Lithuania, but not for long. Could you give me please exact information about this: F.D.R.High School-5800,20th Avenue,Brooklyn NY 11204. Do they have basketball team in this school? Or maybe you could offer another school for my son? He is a good student and excellent basketball player. 

 

Sonata

 

Yes they do have a basketball team, like almost all New York City high schools.  In fact Vinnie Johnson, who played for the Detroit Pistons in the NBA for many years is a graduate of FDR.  Here is a website where you can find more information on this school.

 

http://www.nycenet.edu/OurSchools/Region7/K505/default.htm

 

It looks like the basketball team has not done very well in recent years, but that may not necessarily be bad.  It will be easier for your son to get playing time and show what he can do.  Also the style of basketball played in Lithuania is different from the style played in New York, so there will probably be a period of adjustment.  In the end, if he is a good player people will know.  New York City is a hotbed of basketball and college scouts spend a lot of time there.  The coach at FDR is named Brendan Sullivan and his email address is BSulliv2@NYCBOE.NET if you would like to get in touch with him.

 

We said it before, but it is important enough to repeat.  The most important thing is for your son to get a good education.  Make sure he learns English as quickly as possibly so he does not get left behind in his classes.  Pay attention to what level his classes are.  Immigrant students are sometimes put in lower level classes because of language difficulties.  In the long run this can hurt them because they dont learn very much.  If he can qualify for honors (advanced) classes make sure he takes them. 

 

Remember that basketball in a place like New York is very competitive.  Some of the best young players in the world play there.  Make sure your son understands this and doesnt get discouraged if he is not as successful there as he was in Lithuania.  If he can turn his basketball skills into a college education that would be wonderful.

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.