Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

School for Basketball

 

I have a green card and I will be coming to the US with my 14-year-old son soon.  We will be living in New York.  My son is a very talented basketball player.  How can I find a school where he will be able to get the most out of his basketball abilities?

 

Your son is only 14.  It is far too early to assume that his future lies in basketball.  It is not a good idea to make all your decisions based on that possibility.  Even when a boy is a senior in high school, usually eighteen, it is impossible to tell how well he will make the transition from the high school game to the college game. 

 

 

(Read full text in English)

 


Krepinio mokykla

 

Esu Lietuvoje, turiu ali Kortel ir atvykstu gyventi Amerik su savo 14 met snumi. Apsigyvensime New Yorke.  Mano snus be galo talentingas krepininkas.  Kaip galiau rasti mokykl, kurioje jis galt skmingai ugdyti savo talent?

 

Js snui tik 14. Dar per anksti sieti jo ateit su krepiniu. Nra gera mintis priimti visus kitus sprendimus, remiantis vien ia tikimybe. Net kai berniukai yra paskutinse vidurini mokykl klasse  (senior in high school), paprastai atuoniolikos, bna nemanoma numatyti kaip jie perne pervedim i mokyklinio aidimo (komandos) koledo. Daugyb berniuk, buvusi vaigdmis vidurinje mokykloje, kuriais labai rimtai domjosi ir kviet ymieji (turintys stiprias krepinink komandas) koledai, staiga pasijunta nebesantys vaigdmis tame kitame lygmeny (kolede). Tas pats atsitinka, pereinant i koledo profesional. aidjas pasirodo nesantis pakankamai auktas, taiklus ar greitas.

 

Geriausia, k galite padaryti, tai surasti mokykl, kurioje snus gaut tinkam isilavinim. Jeigu Js snus ais bet kurioje New Yorko vidurins mokyklos komandoje (any high school in New York City), jis bus pastebtas. Jeigu jis tikrai geras aidjas, mons atkreips dmes. Koledai turi tam tikrus darbuotojus (scouts), kuri darbas yra lankytis vidurini mokykl  (high school) varybose, dairantis aidj.  Jeigu Js snus pakankamai geras, tai jie pastebs. iais laikais nra neinom atlet.  Vyksta labai stipri konkurencija tarp koled, iekant aidj. Koledai ir profesionals treneriai (professional coaches) rengia vasaros stovyklas, kur Js snus gals vystyti savo sugebjimus ir pasidaryti inomu.  Nesvarbu kokioje mokykloje mokysis Js snus, treneris visada gals jam patarti.

 

Nerandu tinkam odi, kuriais pakankamai stipriai galiau ireikti mint kaip Js snui svarbu gauti ger isilavinim alia krepinio. iandien JAV yra deimt tkstani (!)   keturiolikmei, kurie galvoja vien dien aisti NBA. Gal dvideimiai ar trisdeimiai i j kada nors tai pavyks. Likusiems reiks rasti kitok pragyvenimo altin. Jeigu Js snus imanys vien tik krepin, tai gali praleisti vis likus gyvenim, pumpuodamas benzin (degalinje) arba dirbdamas sunk darbininko darb statybose. Jeigu jis pakankamai gerai ais, tai it savo sugebjim dka gali pelnyti nemokamas  studijas kolede. Jei taip atsitikt, nepraleiskite galimybs. Labai panau, kad isilavinimo, o ne krepinio pagalba Js vaikas vliau irsis per savo gyvenim.


(Lithuanian Text)

School for Basketball

 

I have a green card and I will be coming to the US with my 14-year-old son soon.  We will be living in New York.  My son is a very talented basketball player.  How can I find a school where he will be able to get the most out of his basketball abilities?

 

Your son is only 14.  It is far too early to assume that his future lies in basketball.  It is not a good idea to make all your decisions based on that possibility.  Even when a boy is a senior in high school, usually eighteen, it is impossible to tell how well he will make the transition from the high school game to the college game.  Many boys who were stars in high school, and heavily recruited by big-time colleges, find that they are not stars at the next level.  The same thing happens going from college to the pros.  A player is just not big enough or fast enough or a good enough shooter to succeed.

 

The best thing you can do is to find a school where your son will get a good education.  If your son plays for any high school in New York City, he will be seen.  If he really is a good player, people will know.  Colleges have scouts whose full-time job is going to high school games looking for players.  If he is good enough, the scouts will pay attention.  These days there are no unknown athletes.  There is very strong competition among colleges to find and recruit players.  There are also a lot of summer camps run by college and professional coaches where he will be able perfect his skills and make himself known.  The coach at whatever high school he attends will be able to advise him.

 

I cannot stress strongly enough how important it is that your son get a good education outside of basketball.  There are ten thousand 14-year-olds who all think they will play in the NBA one day.  Maybe twenty or thirty will actually make it.  The rest will have to make a living at something else.  If basketball is all he knows, he could spend his life pumping gas or being a construction laborer.  If he is good enough, his basketball skills could get him a free college education.  If this happens, dont waste the opportunity.  It is very likely that it will be the education and not the basketball that will carry him the rest of his life.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.