Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Myths about Education

Regina and Len Nuttall

 

When we talk with Lithuanians, both here in America and in Lithuania, there are certain frustrating themes about life in America that come up over and over again.  We say frustrating because much of the so-called information being distributed is just plain wrong.  And when we try to tell things that we have seen with our own eyes in our own daily lives, people look at as if to say, Dont try to fool me.  I know better than that.

 

(Read full text in English)

 


Legendos apie isilavinim

Regina ir  Len Nuttall

 

Kalbdamiesi su lietuviais- tiek ia, Jungtinse Valstijose, tiek Lietuvoje- prisiklausome daug nesmoni apie gyvenim Amerikoje.  Skleidiama taip vadinama informacija, o i ties klaidinantys gandai . Kai mginame papasakoti apie tai, k savo akimis esame mat, mums paprastai atria: Nekvailink mans. A geriau inau.

 

Labai danai mons, atvykstantys gyventi, savo paauglius vaikus palieka Lietuvoje baigti vidurins mokyklos. Tikriausiai sprendim nulemia daugyb prieasi, bet mes girdime aikinim, kad tokiu bdu vaikai gaus geresn isilavinim. Taiau paklaus: Kokia prasme geresn? igirstame: Tiesiog geresn. Visi ino.

 

Mes ia neirime nieko geresnio. Greiiau atvirkiai. Amerikoje nuo paties studento priklauso kiek ir kaip jis mokosi- nuo to, koks jo susidomjimo lygis ir kokie motyvai. Danai yra plati praraja tarp toje paioje mokykloje besimokanio gero studento ir vos pasivelkanio. Nustatyti skirtingi lygiai, studijuojantiems t pat dalyk ir gaunantiems tuos paius (A, B, C) paymius. Pavyzdiui, moksleivis, kuris savo ateit sieja su  mokslu, medicina ar ininerija, pasiims biologijos, matematikos ir chemijos klases; jam reiks daugiau ir sunkiau studijuoti negu tam, kuris negalvoja apie koled.

 

Didesnje dalyje Amerikos mokykl vaikai yra mokoma trim lygiais: garbs klasse (honors classes), kurias patenka paeng, gabesni u kitus mokiniai (advanced students); normaliose klasse (regular classes), skirtose vidutini gabum  (average) moksleiviams  ir.atsiliekani (remedial) klasse- tiems, kurie negali mokytis.  Deja, daug imigrant vaik patenka atsiliekani klases, kadangi j angl kalba nra tokia gera, kad leist atsidurti auktesnio lygio klasje (arba paeistos smegenys, emocin atmosfera namuose neleidia susikaupti ir t.t.). iame atsilikli lygyje nelabai daug studijuojama. Jeigu moksleivis nespaudiamas geriau imokti angl kalbos ir pereiti pagrindin (normal) arba paengusij lyg, tai jam ima grsti tinginyst ir ramus savimi pasitenkinimas (blogja prasme, nieko daugiau nereikalaujant), nes viskas iame lygyje daug lengviau. Atsilikli klass skirtos tiems, kurie nesugeba ir nenori vargti mokydamiesi.  Vaikai, atsidr jose vien dl to, kad nemokjo angl kalbos, neturt ilgai usibti. Jis arba ji privalo dti visas pastangas ir pereiti auktesn.  Daugyb imigrant tv to nenori suprasti, nes patys nekalba anglikai, todl negali efektyviai bendrauti su mokyklos mokytojais bei administratoriais. Bet kuriuo atveju tvams priklauso pasirpinti tuo, kad j vaikai lankyt tinkamas klases. 

 

vietimo sistemos nra sukuriamos i nieko. ia jos yra gimusios didesnje visuomenje ir j tikslas yra parengti moksleiv gyvenimui toje visuomenje. Amerikiei visuomen ypa orientuota individ.  Vienam pasiseka, kitas lunga.  Vienas asmuo tampa milijonieriumi, o kitas gyvena skurde. Amerikoje diplomas neutikrina nieko. Paiu geriausiu atveju atrakina duris, bet pro jas eiti reikia paiam. Pats turi susitvarkyti su viskuo, k aptiksi anapus dur. Amerikoje priimtina klajoti vairiais takeliais, skirtingais gyvenimo laikotarpiais, imginant skirtingas patirtis. Tokio mstymo rezultatas- mokymasis Amerikoje nesiejamas su kalimu mintinai. Tikslas- imokyti student savarankikai mstyti.  Po keli met faktai, kuriuos suinojai mokykloje, bus pamirti. Iliks vien sugebjimas galvoti ir prieastis.  Mintinai kalti versti studentai tokio sugebjimo paprastai negyja.

 

Lietuvos mokykl sistema buvo sukurta, tenkinant Sovietu kultros poreikius ir iki iol tebra savyje ilaikiusi daug sovietini nuod. Ko sovietai netroko? Imokyti mones mstyti. Jie stengsi i anksto nusprsti kuo vaikas nors bti  ir tinkamai tam parengti.  Individai nebuvo laikomi naudingais. Svarbiausi buvo alies, kolektyvo poreikiai. Buvo mokoma galvoti koja kojon su visais kitais.

 

Prie kelis metus Lenas buvo papraytas padti nusprsti kuriuos programuotojus (computer programmers) priimti dirbti. Tuo metu ikagoje maisi daug imigrant i Rusijos ir visi jie turjo spdingai skambanius patirties, darbo, baigt moksl  apraymus. Kompanija darbino kelis, bet greitai baisiai jais nusivyl. Tie mons mokjo pasirodyti, bet ne padaryti konkret darb. Tikjosi, kad kakas nurodins kaip engti kiekvien ingsn. Jeigu jiems duodavo uduot, reiklalaujani patiems rasti sprendim, jie sutrikdavo. 

 

Mokymosi sistema, kurta sovietmeio vaikams, iandien nebegali bti naudinga. mons turi sugebti mstyti ir priimti sprendimus savarankikai, lygiai taip pat reaguoti pasaulyje vykstanius pasikeitimus. Jie turi inoti apie pasaul (mokti ne vien lietuvi kalb, kuria pasaulyje tekalba siauras ratelis moni ir inoti ne vien Lietuvos kultros istorij). 

 

Amerikietiko stiliaus mokymasis kaip tik tai ir suteikia studentams, jeigu tik jie yra nusiteik mokytis ir sunkiai dirbti, siekdami ini. Amerikos universitetai- geriausi pasaulyje. The Times of London neseniai ispausdino savo pai sudaryt geriausi pasaulio universitet sra. Paiame viruje (i pirm deimties)- septyni Amerikoje, kiti du- Jungtinje Karalystje ir vienas veicarijoje. Kitas universitetas -Shanghais Jiao Tong University- paskelb sav sra, bet su panaiais rezultatais. Atuoni pirmieji buvo Amerikoje. 

 

Dar viena skaudi lietuviams vieta. Tai- kalbos klausimas. Kai studentas mokosi tik lietuvi kalba, tai jis yra tiesiogiai priklausomas nuo vertim.  Bet juk didiausia pasaulio rat  dalis buvo parayta kitomis kalbomis. Tik kai kurie ratai buvo iversti lietuvi kalb ir tai ne visi gerai. Bet kuriuo atveju skaitydamas vertim susipasti su vertjo idja, jo nuomone apie autori. Knygos, iverstos sovietmeiu, ypa istorins, daugiausia buvo leidiamos tam, kad palaikyt ir tvirtint sovietin pasaulir; tie vertimai danai labai skiriasi nuo original.  Sutikite: moni, priverst taip apsiriboti ir tegalini skaityti vien vertimus, isilavinime atsiranda didiuls spragos. Tokiu atveju prie milinik ini lobyn nebelieka prijimo. 

 

Ms draugas studijavo muzik garsiajame ikagos universitete (University of Chicago).  Kadangi jo specializacija buvo Bachas, o dauguma genijaus verting darb parayti vokikai, tai jis imoko t kalb, nordamas skaityti didio kompozitoriaus uraus tikrja kalba. Niekas negali atstoti skaitymo originalo kalba.

 

Lietuviai, atvykstantys Amerik, labai danai supyksta suprat, kad niekas ia per daug nevertina j diplom. Puola kaltinti amerikieius prieikumu arba pavydu, bet tai nra tikroji prieastis. Lidniausia, kad dauguma moni, besididiuojani Lietuvoje gautais diplomais, kaip ir tie i senosios Soviet sjungos, nra tinkamai parengti gyvenimui pasaulyje, (nors Lietuvoje gal jauiasi parengti). Tie keli, kurie nusiteik stengtis- ir kurie yra iimtis- turi persimokyti; dti ymiai daugiau pastang, kad susipaint su naujomis idjomis, koncepsijomis ir darbo bdais kitoje alyje.


(Lithuanian Text)

Myths about Education

Regina and Len Nuttall

 

When we talk with Lithuanians, both here in America and in Lithuania, there are certain frustrating themes about life in America that come up over and over again.  We say frustrating because much of the so-called information being distributed is just plain wrong.  And when we try to tell things that we have seen with our own eyes in our own daily lives, people look at as if to say, Dont try to fool me.  I know better than that.

 

We often hear about people who come to America to live, but leave their teenage children behind to finish their schooling in Lithuania.  Probably there are many different reasons involved in this decision, but what these people always say is that their children will get a better education that way.  But if you ask them Better in what way? they only answer Just better.  Everybody knows that.

 

To be perfectly honest, we dont see that it is better.  In fact we see exactly the opposite.  In American education, how much and how well a student learns depends very much on how interested and motivated he is.  As a result there is often a wide gap between the top and bottom students at the same school.  There are different levels at which the same subject in the same grade is taught.  For example, a student who is interested in a future in science, medicine or engineering will take classes in biology and math and chemistry that are more involved and difficult than one who does not plan to go on to college, or even one who plans to pursue a non-technical degree in college.  In most American high schools subjects are taught at three levels, honors classes for advanced students, regular classes for average students and remedial classes for those who have difficulty learning or studying.  Unfortunately, many children of immigrants are placed in remedial classes because they dont know enough English to keep up with their classmates at the higher level.  At this level, not much real learning occurs.  If the student is not pushed to learn English and move into the mainstream or advanced classes, he is in danger of becoming lazy and complacent because everything is much easier at that level.  Remedial classes are for children who cannot learn.  Someone who is there simply because of a language difficulty does not belong in that class long term.  He or she needs to overcome that deficiency and get out.  Many immigrant parents do not understand this because they themselves do not speak English and cannot communicate effectively with the schools teachers and administrators.  But it is still the parents responsibility to make sure that their children are in the appropriate classes.

 

Educational systems are not created from nothing.  They grow out of the larger society in an attempt to prepare students to live in that society.  American society is very much based around the individual.  One person succeeds, another fails.  One person becomes a millionaire, another lives in poverty.  In America, a diploma or degree guarantees you nothing.  At best, it unlocks a door for you, but you need to open that door and walk through it yourself.  You need to deal with whatever you find behind that door yourself.  In America it is assumed that you might walk down many paths in your life and need different sets of skills at different times.  As a result, education in America is not focused on memorization.  The goal of education in America is teaching the student to think for himself.  After a few years, most of the facts you learned in school are gone.  What remains is your ability to think and reason.  That is what enables someone to take a set of circumstances they have never seen before and make something out of it.

 

The Lithuanian school system was originally developed for Soviet culture and still retains a lot of the Soviet poisons.  The last thing in the world the Soviets wanted to do was teach people to think independently.  They wanted to decide very early what a student was going to do with his or her life and train that student for exactly that thing.  The individual was not important.  The goal was to provide for the state, the collective.  Students were taught to think in lockstep with everybody else.

 

Some years ago, Len was involved in hiring computer programmers for his company.  At this time there were a lot of Russian immigrants with impressive sounding backgrounds looking for work.  They hired several of them, but were tremendously disappointed with the results.  These people all talked a great game, but when it came to getting actual work done, they were unable to do it.  They expected to be told what to do every step of the way.  If they were given an assignment that required them to do some figuring out, they were lost.

 

An educational system designed for teaching children to thrive in the Soviet Union is not very useful today.  People need to be able to think and make decisions independently, to react to a world that changes every time we turn around.  They need to know about the world.

 

American-style education provides students with this kind of background if the student is willing to put in the work it takes.  American universities are the best in the world.  The Times of London recently published their ranking of the worlds best universities.  Out of their top ten, seven are American, two are in the UK, and one is in Switzerland.  Shanghais Jiao Tong University published their own list that showed very similar results.  Eight out of their top ten were American.

 

There is another issue that touches a sore spot with many Lithuanians.  That is the issue of language.  When a student gets an education in the Lithuanian language, he is at the mercy of translators.  The large majority of works in any subject were written in other languages.  Only some of these have been translated at all, and many of those were not translated very well.  All you can get is the translators idea of what the author is saying.  Translations done during the Soviet era, especially of history, were very much slanted to support Soviet views.  Only approved works were translated in the first place and what is said in these translations may be very different from what is said in the original.  When you are limited to reading translations, there are by necessity huge gaps in your education.  There are vast areas of knowledge to which you have no access at all.

 

We have a friend who studied music at the University of Chicago.  Since he specialized in Bach, and most of the important works about Bach had been written in German, he learned that language only so he could read those papers in their proper language.  There is no substitute for reading the originals.

 

Lithuanians who come to the US are often angry to discover that nobody here counts their diplomas very highly.  They blame it on bigotry or jealousy, but that isnt the reason.  The sad fact is that many people educated in Lithuania, like in much of the old Soviet Union, are not well equipped for life in the rest of the world.  Those few who make it have to unlearn many things that they have learned and work much harder than other people to become familiar with new concepts, ideas and ways of doing things. 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.