Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Driving in Virginia

 

Q.:    I came to VA to visit my girlfriend. I have Lithuanian Drivers License and I dont know if it is valid in the USA? If yes, then for how long? Do I have the possibility of getting my Drivers License in Virginia without knowing the English language? I speak Russian and German. Any advice where to apply?

 

A.:      The state of Virginia, like all American states allows visitors from other countries to drive using their foreign drivers license, as long as they are in legal tourist status and the foreign drivers license has not yet expired.  You can do this for a maximum of six months, then you are required to apply for a Virginia license,  It is helpful to have an International Drivers License (IDL) along with your foreign license because it serves as a translation of your primary license and proof of its validity.  The IDL by itself is NOT a drivers license.

 

(Read full text in English)

 


Vairavimas Virginia valstijoje

 

K.:      Atvykau psisveiuoti pas draug VA, (nurodytas miestelio pavadinimas). Lietuvikas vairavimo teises a turiu, bet ar jos galioja Amerikoje? Jei taip, tai kiek laiko? Ar yra galimyb isilaikyti Amerikoje galiojanias vairavimo teises, jei a nekalbu anglikai? Teises galiau laikyti rus arba vokiei kalbomis. Gal galite patarti kur kreiptis?

 

A.:      Virginia [virdinija] valstija, kaip ir kitos Amerikos valstijos, leidia atvykliams i kit ali vairuoti, naudojantis gimtoje alyje gautomis teismis. Svarbu, kad tie vairuotojai bt legaliai JAV esantys turistai ir turt galiojanias vairuotoj teises (iduotas j gimtose alyse). VA statymai ilgiausiai jums leis vainti 6 mnesius, po to reikia gauti tos valstijos vairavimo teises. (Internacionalins teiss tra kaip lietuvik vertimas, paios savaime jos negalioja). Patartina sigyti tarptautines vairuotoj teises- International Drivers License (IDL), drauge su js usienio (iuo atveju Lietuvos) teismis, nes jos (internacionalins) gali bti naudojamos vietoje vertimo kaip rodymas, kad naudojats geromis, galiojaniomis.

 

Virginia valstijoje, praradus legalaus turisto status, usienio vairuotojo teiss (iuo atveju lietuvikos) nebelaikomos tinkamomis. Tokiu atveju tursite gauti Virginia valstijos teises (Virginia License). Yra trys pagrindiniai bdai prarasti legaliam turisto statusui. Jeigu pasilikote vir vaiavimo vizoje nurodyto laiko, jeigu pradjote dirbti arba tapote studente- tuomet nebesate laikoma turiste ir usienio teiss nebetiks. Neirint nieko, jums gali pasisekti dar kur laik su jomis vainti, bet iuo atveju mes kalbame apie tai, kas statymikai leidiama. Jeigu vairuojate ilgiau negu leidiama, su alies, i kurios atvykote teismis (Lietuvos), tai jus sustabds policininkas to tikriausiai nepastebs, bet tai gali virsti problema patekus teism (avarija ir pan.)

 

Kreipdamasi Virginia valstijos teisi, bsite paprayta rodyti, kad esate ios valstijos gyventoja (kad i tikrj joje gyvenate), taip pat savo legal buvim Amerikoje. Jeigu pasilikote vir vaiavimo vizoje nurodyto laiko, tai Virginia valstijos vairuotojo teisms gauti bsite pripainta netinkama. Virginia valstijoje vairavimo teisms gauti egzaminai vyksta tik angl ir ispan kalbomis (ikagoje juos galima laikyti berods atuoniomis kalbomis).

 

 

tai ia yra Virginia valstijos auto priemoni departamento, atsakingo u vairavimo teisi idavim, tinklapis: 

http://www.dmv.state.va.us/webdoc/citizen/drivers/index.asp

 

 

Paskutiniais metais JAV stengiamasi vis labiau apsunkinti vairavim tiems, kurie ia yra nelegaliai. Didiausias dmesys nukreiptas mones, besikreipianius nauj vairuotoj teisi, bet ne jas atnaujinius (pratsianius). Tiems, kurie iuo metu turi vairuotojo teises, jas nesunku prasitsti (atsinaujinti) daugumoje valstij, tik nereikia laukti kol j galiojimo laikas pasibaigs. Tuomet priseit daryti t pat, kaip ir kreipiantis i naujo (aprayta aukiau). 


(Lithuanian Text)

Driving in Virginia

 

Q.:    I came to VA (shown the town) to visit my girlfriend. I have Lithuanian Drivers License and I dont are they valid in USA? If yes, than how long? Do I have possibility to get my Drivers License in Virginia without knowing English language? I speak Russian and German. Any advice where to apply?

 

A.:      The state of Virginia, like all American states allows visitors from other countries to drive using their foreign drivers license, as long as they are in legal tourist status and the foreign drivers license has not yet expired.  You can do this for a maximum of six months, then you are required to apply for a Virginia license,  It is helpful to have an International Drivers License (IDL) along with your foreign license because it serves as a translation of your primary license and proof of its validity.  The IDL by itself is NOT a drivers license.

 

In Virginia, once you are no longer legally a tourist, your foreign license is not acceptable any more, and you are required to apply for a Virginia License.  There are three main ways you can lose tourist status.  If you overstay your visa, accept a job, or become a student you are no longer in legal tourist status and your foreign license might not be accepted.  You might get away with it for a while, but we are talking here about what is legally allowed.  If you are driving on your foreign license longer than you should, the policeman who stops you probably wont know it, but you might have a problem if you have to go to court.

 

In order to get a Virginia license you will asked to show both proof of Virginia residency (that you really live in Virginia) as well as proof of legal presence in the US.  If you have overstayed your visa you will not be eligible to get a Virginia license.  In Virginia, drivers license exams are given in English and Spanish only.

 

 

Here is the website of the Virginia Department of Motor Vehicles which is responsible for issuing drivers licenses.

http://www.dmv.state.va.us/webdoc/citizen/drivers/index.asp

 

 

In the last few years the US has been making it more and more difficult for people who are not legal residents to drive.  Most of the effort is focused on people applying for new licenses, not people renewing old ones.  If you currently have a license in most states, you can apply for a renewal without showing proof of legal status, but if you let it expire, you will have to do that when you re-apply.

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.