Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page

Hurricane Cars

Len Nuttall

 

There have been reports from a number of cities around the US that cars damaged in the hurricane-related floods of last summer are showing up in used car lots.  Experts say that once a car has been submerged in salt water, it can never really be repaired and should not be driven again.  But it is very likely that hundreds of thousands of these cars will find their way back into the market.  Sometimes the owner didnt have insurance and is desperate to recoup some of his loss.  Sometimes unscrupulous auto recyclers will buy wrecked cars as scrap, then clean them up, re-title them in another state and offer them for sale.

 

 

(Read full text in English)

 


"Uraganiniai" automobiliai

Len Nuttall

 

Jau pasirod praneim, kuriuose sakoma, kad JAV miest automobili pardavimo aiktelse daugja prajusi vasar uraganiniuose potvyniuose skendusi main. Ekspert tvirtinimu, automobilis, syk mirks sriame vandenyje, nebegali bti i tikrj pataisomas ir jo nebedert vairuoti. Taiau atrodo, kad imtai tkstani automobili ras savo keli marketus. Yra savinink, neturjusi jokio draudimo ir besistengiani bet kokia kaina kompensuoti nors ma dal patirt nuostoli. Pasitaiko ir skrupul nepripastani auto perdirbj, kurie nuvalys juos, perdirbs ir pristatys pardavimui. 

 

Automobilio pirkimas gali virsti dideliu galvos skausmu. Elektrins ir elektronins detals, syk mirkusios sriame vandenyje, jau niekad nebetarnaus tinkamai, kad ir kaip auniai perdarytos. iandienos automobiliai itin priklausomi nuo juos operuojani kompiuteri, tokiems potvynis pridar dar daugiau nemalonum. Automobil gali bti sunku uvesti.   Jam reiks daugiau benzino ir prasiau vaiuos. Oro pagalvs gali laiku neiokti avarijos metu, taigi, avarijos metu nebsite apsaugoti.  Tai tik keli pavyzdiai i daugybs, kuriuos manoma tuose automobiliuose aptikti.

 

Jeigu jau esate nusprend pirkti naudot automobili markete, k turtumte daryti? Kaip inoti, ar js pasirinktas automobilis nebuvo apsemtas? Privalote bti labai atsargs. Negailkite laiko ir apirkite j i arti. Itirkite ar nra purvo ar druskos pdsak trkimuose, plyiuose, ypatingai mainos apaioje ir bagainje. Sukluskite pastebj naujai klot arba baisiai gerai ivalyt kilimin dang.  Atidiai patikrinkite elekrinius sujungimus ar nra rdijimo enkl.

 

Taiau vis svarbiausia patikrinti automobilio istorij. Tinklapyje: http://www.carfax.com galite rasti praneim (reports) su visomis svarbiomis detalmis- ten bet koks jums rpintis automobilis. Suinosite kiek tas ar kitas automobilis turjo savinink, kokiose valstijose buvo registruotas, ar buvo pateks avarijas ir dar daug k.   Jeigu automobilis dl kurios nors prieasties buvo paskelbtas nepataisomai prarastu (totaled), skaitant ir potvyn, tai irgi pamatysite tame raporte. i paslauga jums kainuos 25 dolerius, bet u t sum galite usisakyti kiek tik norite praneim (unlimited number of reports) 30 dien bgyje. Tai geras bdas, leidiantis  patikrinti eil automobili i t, kurie jums patiko ir galvojate vien i j pirkti. 

 

Dar vienas tinklapis gali pagelbti. Grup draudimo tyrintoj (agent, tardytoj) ir  Louisiana valstijos teissaugos pareign kr internetin duomen baz, kurioje vir 200,000 automobili, kurie buvo sualoti uragan. Adresas: http://www.nicb.org.  Bet tai tik dalis srao; jei automobilis jame nefigruoja, dar nereikia, kad yra varus, bet vis tiek  gera vieta  pradiai.


(Lithuanian Text)

Hurricane Cars

 

There have been reports from a number of cities around the US that cars damaged in the hurricane-related floods of last summer are showing up in used car lots.  Experts say that once a car has been submerged in salt water, it can never really be repaired and should not be driven again.  But it is very likely that hundreds of thousands of these cars will find their way back into the market.  Sometimes the owner didnt have insurance and is desperate to recoup some of his loss.  Sometimes unscrupulous auto recyclers will buy wrecked cars as scrap, then clean them up, re-title them in another state and offer them for sale.

 

Buying one of these cars can be a big headache.  After salt water has soaked the electrical and electronic components, they are never again completely reliable.  Since todays cars are so dependent on computers for virtually every aspect of their operation, flood damage can cause a huge range of problems.  The car might be difficult to start.  It might get poor gas mileage and poor acceleration.  Its ride and steering might be affected.  The airbag sensor might not work properly so you wont be protected in an accident.  These are only a few examples of the kinds of problems you might see.

 

If you are in the market for a used car what can you do?  How can you know if a car has been flooded?  You need to be very careful.  Take some time and examine it closely.  Look for traces of mud or salt in cracks and crevices, especially under the hood and in the trunk.  Be suspicious if the carpeting looks like it has been deep cleaned or replaced.  Carefully check electrical connections for signs of corrosion.  But the most important thing you can do is check out the history of the car.  At http://www.carfax.com you can get a report containing all sorts of useful information about the car you are considering.  It will tell you how many owners the car has had, what states it has been registered in, whether it has been in an accident, and much more.  If the car was ever totaled for any reason, including flooding, it will show up on the report.   This service will cost you $25, but you can get an unlimited number of reports for 30 days.  This way you can check out several different cars before you decide which one to buy. 

There is another website that might be helpful.  A group of insurance investigators and Louisiana law enforcement officials has created an on-line database of over 200,000 cars that were damaged in the hurricanes.  It is: http://www.nicb.org.  It is only a partial list obviously, so if a car is not listed here, it does not mean it is clean, but it is still a good place to start.

 

 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.