Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Q:   My friend is traveling in America and has promised to buy a lottery ticket for me.  If I win, will I be able to claim the money?  How does it work?

A:   There are lots of different lotteries in the US and they all have their own rules about who is eligible to play, but we have never heard of one that has a residency requirement.  Most lotteries are run by a state or group of states as a way of raising money without increasing taxes on their citizens.  They are very happy to collect money from people who live somewhere else.  In most cases, the only people prohibited from entering a lottery are those who are under 18, and those who work for a company connected with the lottery and their family members.  This second category can be pretty large because it includes not only people working for the agency that administers the lottery, but also anybody working for a company connected to it such as an advertising agency or accounting firm.  But as long as you are 18 or over, and do not have a close relative who works in such a job, you should be eligible.

 

(Read full text in English)

 


K.:      Gyvenu Lietuvoje. Draug adjo i Amerikos parveti loterijos biliet. Ar galiau laimjim atsiimti, bdama ia?

 

A.:      JAV yra daugyb skirting loterij ir visos turi skirtingas taisykles, kuriose nurodoma, kas gali loime dalyvauti, bet nesame girdj, kad kam bt keliami gyvenamosios vietos reikalavimai. Didesn dalis loim yra organizuoja kurios vienos  valstijos ar j grups, stengiantis surinkti pinigus, tuo paiu nedidinant gyventoj mokesi. Jie su malonumu renka pinigus i moni, gyvenani kur nors kitur. Daugeliu atveju loterijose neleidiama dalyvauti tik tiems, kurie dar nra sulauk 18 met arba tiems, kurie patys ar j eim nariai dirba su  loimu susijusiose kompanijose. Tai antrai kategorijai gali priklausyti labai didelis skaiius, nes j eina ne vien tie, kurie dirba loim administruojaniose agentrose, bet ir t firm reklamininkai, sskaitininkai. Taiau jeigu esate 18 ar vyresn ir neturite artim giminaii, dirbani iame loimo biznyje, dalyvauti neturt bti joki klii. 

 

Laimjusi kitoje bilieto pusje perskaitykite informacij kaip atsiimti priz. Paprastai laimjim atsiimti leidiama met bgyje. Jeigu nortumte, kad jums i kitos alies persist pinigus, tai turtumte susisiekti tiesiogiai su loterijos agentra ir iaisikinti kaip tai padaryti. 

 

 

K.:      Skaitytoja i Lietuvos atsiunt lietuviko tinklapio adres su klausimu ar jis patikimas.

A.:       Mes neturime galimybs patikrinti, todl negalime nei teigiamai nei neigiamai komentuoti.

 

 

K.:       Turime nuomos sutart, kuri galioja iki rugpjio. Dabar eimininkai sugalvojo nam parduoti ir nori, kad jo apirti ateinantys mons galt laisvai eiti ms apartamentus tuo metu, kai esame darbe. Mes su tuo nesutinkame, norime, kad jie atvykt, kai esame namie. Savininkas ada taisyti skaii kodu valdom urakt prie ms dur- sau ir potencialiems pirkjams. Ar tai legalu?

 

A.:     Isinuomav apartament ar nam,  turite teis tam tikr privatum. eimininkas negali js namus eiti kada panorjs. Taiau kaip tos nuosavybs savininkas, jis turi tam tikras teises. Jis gali, jus prie tai perspjs, eiti js nuomojamas valdas apirti arba suremontuoti arba aprodyti patalpas perpsektyviam nuomininkui, pirkjui. Jeigu tik manoma, turite su juo pasikalbti ir priimti bendr sprendim, susitarti kada ir kaip tai turt bti daroma. Instaliuoti koduot spyn, kuri leist nepastamiems bet kada eiti js namus visais atvilgiais bloga mintis.  Pamginkite surasti alternatyv. Pavyzdiui, jeigu jis persps jus prie 24 val. gal surastumte k nors, kuo pasitikite ir kas galt tuo metu bti js namuose ir leist jiems eiti?  Jeigu svaitgaliai ar vakarai nepriimtini, tai gal kaip nors galimyb atsiprayti i darbo ir pasilikti namuose vien ryt ir vien popiet per savait, vlgi, i anksto perspta. Geriausia rasti ieit, neskubant griebtis teism bei advokat paslaug, kurios brangiai kainuot ir apsunkit gyvenim abiems pusms.

 

reginospalepe.com


(Lithuanian Text)

Q:   My friend is traveling in America and has promised to buy a lottery ticket for me.  If I win, will I be able to claim the money?  How does it work?

A:   There are lots of different lotteries in the US and they all have their own rules about who is eligible to play, but we have never heard of one that has a residency requirement.  Most lotteries are run by a state or group of states as a way of raising money without increasing taxes on their citizens.  They are very happy to collect money from people who live somewhere else.  In most cases, the only people prohibited from entering a lottery are those who are under 18, and those who work for a company connected with the lottery and their family members.  This second category can be pretty large because it includes not only people working for the agency that administers the lottery, but also anybody working for a company connected to it such as an advertising agency or accounting firm.  But as long as you are 18 or over, and do not have a close relative who works in such a job, you should be eligible.

 

If you win, there should be information about collecting your prize printed on the back of the ticket.  Usually you have one year from the date of the drawing to collect your winnings.  If you need to have the money sent to you outside the country you may need to contact the lottery agency directly to find out how to do it.

 

Q:   A reader from Lithuania wrote to ask us if a particular website was trustworthy.

 

A:   We do not have any direct knowledge of this website and cannot comment on it either positively or negatively.

   

Q:   We have a lease until August.  Our landlord wants to sell the property and wants to let potential buyers come in to inspect it when we are not there.  He wants to install a coded lock and give the code to potential buyers so they could come in.  Is this legal?

 

A:   When you rent a house or apartment, you do have a right to a reasonable amount of privacy.  The landlord cannot just come into your home whenever he feels like it.  However, as the owner of the property, he also has rights.  He can, with reasonable notice, enter the property to perform maintenance or repairs, or to show the property to a prospective tenant or buyer.  If it is at all possible, you should talk with him and try to come to an agreement about when and how this is to be done.  Installing a coded lock that would allow strangers to enter your home whenever they want does not seem like a good idea, either for you or for him.  Try to think of some workable alternative.  For example, if he gives you 24 hours notice before showing the building, could you or somebody you trust arrange to be there and let them in?  If evenings and weekends alone are not sufficient, maybe you could find a way to be there one morning and one afternoon during the week, again with sufficient notice.  The key is to try to work something out without involving courts and lawyers.  That would be expensive and inconvenient for everybody.

 

 

reginospalepe.com

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.