Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

 

Q: Raminta from Illinois writes that she decided to shorten her long Lithuanian name in the American style.  In the yellow pages she found an entry for Paralegal Services.  They came and she paid in cash $520 plus $128 for court expenses.  The representative promised to contact her after a week and tell her how things were going.  After three weeks she called them and was asked to call back tomorrow.  Every day for another three weeks she called and was told the same thing: call tomorrow.  After that she became angry and decided to try to handle it herself.  She went to the court after six weeks and was told that there was an open case in her name, but papers had never been filed.  Her question is: Is it possible to get this money back?  She read about small claims court recently in reginospalepe.com.  Is that a good place to start?

 

(Read full text in English)

 


Kaip atsiimti pinigus?

Raminta, Illinois 

K: Sugalvojau pasitrumpint pavard. Pairjus i gelton puslapi knyg, suradau Paralegal servise, kuris daro tas paslaugas. Pasiskambinau, sutarm dl kainos- u mano ir dukros pavards pakeitim- 520 doleri grynais, plius 148 doleri teismo ilaidoms. Atvaiavo namus mogus, sura visus dokumentus, pasiraiau, dav ek, kad pinigus gavo. Pasak, kad po savaits man paskambins, pasakys kaip viskas vyksta.Palaukiau 3 savaites, tylu. Paskambinau pati, atsiliep moteris, pasak, kad paskambiniau rytoj, taip tssi dar kelet savaii. Po to, kai paskambinu, ji pradeda rkti (rekti !), kad daugiau jai neskambiniau arba pati galiu eiti   teism ir tvarkyti dokumentus. Kai pasakau, kad a jums u tai sumokjau ( labai "protingai " padariau, kad sumokjau priek) ji trenkia ragel.Po 6 savaii pati nujau teism, darbuotojos pairjo kompiuter ir pasak, kad byla atidaryta ir nieko daugiau; neinau kaip lietuvikai, bet anglikai skambjo taip : case is opened, but they didnt file". odiu, pradjau verkti, padaviau dokumentus kaip jos patar, nuvaiavau laikraio redakcij, djau skelbim dl vardo keitimo. Dar redakcijoj paklausiau ar joks paralegal servisas neskelb apie mane. Jie sako, kad ne. Pabaiga. Klausimas: ar dar manoma atsiimti pinigus ? Nuo ko pradti? K tik perskaiiau informacij ia pas jus apie smulkias bylas, ar nuo to ir pradti ?  

A: Gera vieta pradti- ma byl teismai.. Taiau prie kreipiantis j, pamgink dar kai k. Surink visus faktus ir parayk tos kompanijos savininkui ar prezidentui. Tam gali prireikti atlikti tam tikras paiekas, bet visada verta suinoti su kuo turi reikal. Laike aikiai nurodyk kuo skundiesi ir kokios slygos Tave patenkint (iuo atveju atgauti 648 dol.) Isisk laik registruotu patu, kad turtum paliudijim (record), kad adresat jis pasiek. Jeigu negausi jokio atsakymo arba tokio, kuris Tave patenkint, pagalvok apie kreipimsi ma byl teism (Small Claim Court). Spausk ia ir rasi anksiau apie ma byl teismus spausdint straipsn; spausk ia ir rasi tok teism ariausiai savo gyvenamos vietos. 

b

Jeigu tebegalvoji apie vardo pakeitim, spausk ia ir atsidursi tam skirtame tinklapyje (gyvenantiems Illinois valstijoje). Tai kainuos Tau apie 13 doleri (12,95 dol.)


(Lithuanian Text)

 

Q: Raminta from Illinois writes that she decided to shorten her long Lithuanian name in the American style.  In the yellow pages she found an entry for Paralegal Services.  They came and she paid in cash $520 plus $128 for court expenses.  The representative promised to contact her after a week and tell her how things were going.  After three weeks she called them and was asked to call back tomorrow.  Every day for another three weeks she called and was told the same thing: call tomorrow.  After that she became angry and decided to try to handle it herself.  She went to the court after six weeks and was told that there was an open case in her name, but papers had never been filed.  Her question is: Is it possible to get this money back?  She read about small claims court recently in reginospalepe.com.  Is that a good place to start?

 

A: Small claims court is certainly a good place to start.  But first make one last attempt to settle the matter out of court.  Get all your facts together and write a letter to the owner or president of the company.  This may take a little research, but it is necessary to know who you are actually dealing with.  State in your letter exactly what your complaint is and exactly what it would take to satisfy you (In this case, getting back your $648).  Send the letter by registered mail so there is a record of the person actually receiving it.  If there is no response or an unsatisfactory one, think about filing a suit in small claims court.  You can click here to read our earlier article on this subject and here to find the appropriate court near you.

 

By the way, if you are still looking for a way to change your name, click here to go to a website where you can purchase the documents you will need in Illinois.  It will cost you $12.95.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.