Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page    Lapkritis (Nov) 10, 2005

White House Troubles

Len Nuttall

 

By now you have probably heard that a man named Lewis Libby was indicted recently and resigned his position.  He was the top assistant to US Vice-President Dick Cheney.  Unless you follow American politics very closely, it may not be clear exactly who this man is and why he is important.  To get the answers we need to go back a few years, to the months before the US invasion of Iraq.  The Bush Administration was trying to build a case that would justify going to war.  They painted a picture of a dangerous country that had chemical and biological weapons, that was closely tied to terrorist groups, that was trying to acquire the ability to build a nuclear bomb.

 

 

(Read full text in English)

 


Baltj rm rpesiai

Len Nuttall

 

Tikriausiai jau esate girdj, kad vyras vardu Lewis Libby neseniai buvo apkaltintas ir atsistatydino. Jis buvo deinioji JAV vice prezidento Dick Cheney ranka. Jeigu nuosekliai nesidomite Amerikos politika, tai tai gali bti neaiku kas tas vyras ir kodl jis toks svarbus.  Iekant atsakym reiks nusikelti keli met senumo praeit, kai JAV dar tik rengsi invazijai Irake. Bush administracija stengsi sukurti prieast, kuri pateisint kar.   Jie pie pavojingos alies paveiksl: su cheminiais bei biologiniais ginklais, glaudiais ryiais susijusios su terorist grupuotmis, mginaniomis pasinaudoti galimybe sigyti atomin bomb.

 

Buvo pasirod praneim, kad Irakas mgino pirkti urano rd Nigerijoje, Afrikoje. Ital verslininkas Rocco Martino pateik dokument aplank, kuriais buvo siekiama pademnstruoti, jog tai tiesa. CIA (Central Intelligence Agency nipinjimo agentra, dirbanti JAV vyriausybs labui) nusprend pasisti savo mog Nigerij itirti ar tai ne melas. Jei tai bt patvirtinta, reikt, kad Irakas aktyviai dirbo, kurdamas atominius ginklus. Ankstesnis diplomatas Joseph Wilson ir tapo tuo pasistuoju asmeniu. Jis prie tai buvo praleids daug met Nigerijoje, kitose Afrikos dalyse, taip pat tarnavs JAV ambasadoje Irake. Jis gal net buvo paskutinis oficialus Amerikos asmuo, susitiks su  Saddam Hussein. 

 

2002 m. vasar jis ikeliavo Nigerij. Susitiko ten su Amerikos ambasadore Owens-Kirkpatrick.  Ji gerai inojo, kad Irakas kaltinamas mginimu pirkti uran ir buvo pati savo jgomis pradjusi tai tirti; jau buvo isiuntusi Vaington praneim, kad iame kaltinime nra n trupuio teisybs.  Jis (Wilson) Nigerijoje dvejose urano kasybos kompanijose susitiko su daugybe pareign. Galiausiai jis prijo ivados, kad tose kalbose (jog Irakas mgino pirkti uran Nigerijoje) nebuvo jokios tiesos. Martino (apie ital verslinink aukiau, antroje pastraipoje) pateikti dokumentai be jokios abejons buvo suklastoti (kakas sudjo tuos dokumentus kartu, kad atrodyt tikinamiau, bet kol kas neinoma kas tai padar). Tie dokumentai buvo pasirayti pareign, kuri tuo metu net nebuvo staigoje (ofise). Jis (Wilson) sugro Amerik ir apie savo atradimus informavo CIA (pilnas agentros pavadinimas aukiau). Jis galvojo, kad ia viskas ir baigsis.

 

Wilson labai nustebo, kai kaltinim 2003 m. sausio mn. pakartojo George Bush metinje savo kalboje (State of the Union speech), kuri laikoma didiausia Prezidento kalba ir kuri pagal statymus yra privaloma. Prezidentas i prieast (jog Irakas mgino pirkti uran Nigerijoje) pateik kaip vien svarbiausi, dl ko reikia pulti Irak. Po to Wilson praleido kelis mnesius, kalbdamasis su vairiais pareignais Vaingtone, mgindamas atkreipti j dmes aptiktus faktus Nigerijoje.  Niekas nerod jokio susidomjimo. 2003 met liep jis (Wilson) paskelb straipsn New York Times laikratyje, apraydamas savo misij ir savo atradimus. Savo straipsnyje jis klaus ar Bush administracija buvo sininga su visuomene, nurodydama karo (tuomet jau pradto) prieastis. Baltieji Rmai to. 

 

ioje istorijos vietoje (kaip tik tuo metu) vairiuose leidiniuose (columnist rao tai, kas paskelbiama daug kur, o vedamj (editorials) autoriai- tik vienam konkreiam leidiniui) pasirod kolumnisto Robert Novak straipsnis, jog Wilson mona dirbo CIA, ir kad ji pasil j sisti misijai Nigerij. Kai paaikjo, kad ji buvo ne vien CIA darbuotoja, bet taip pat slapta operatyvinink (nip), mons pradjo kelti klausimus. I kur ta informacija atjo? Kodl ji itekjo- buvo praleista ir iplatinta? Ir kodl btent tuo konkreiu momentu?

 

Bush administracijos oponentai (prieininkai) sitikin, kad tai buvo padaryta, siekiant diskredituoti Wilson, parodyti tarsi jo misija tebuvo monos uduotis sutuoktiniui. Jie (Bush oponentai) tuomet m spausti Bush, kad jis duot nurodym specialiai tarybai itirti kur ta informacija pratekjo ir kodl. Tai isiaikinti buvo pavesta vyrui vardu  Patrick Fitzgerald. Prajo du metai ir tai Lewis Libby buvo apkaltintas. Dar ne visikai aiku, kada i oficiali Libby apkaltos procedra (trial) prasids, bet tikriausiai ne greiiau negu u keli mnesi.iuo metu  Karl Rove, kuris yra George Bush pirmasis (vyriausias, aukiausias) patarjas, prane, kad tyrimas tebevyksta. Jeigu ir jis (Karl Rove)  bus apkaltintas ir priverstas atsistatydinti i uimamo posto, tai bus rimtas smgis Bush administracijai.  Rove tenka didiausia atsakomyb, kad Bush buvo irinktas; jis (Rove) buvo vyriausias jo (Prezidento) patarjas visus tuos penkeris Bush prezidentavimo metus. Be joki abejoni didioji naujiena ilgam uakriaus vis dmes.


(Lithuanian Text)

White House Troubles

Len Nuttall

 

By now you have probably heard that a man named Lewis Libby was indicted recently and resigned his position.  He was the top assistant to US Vice-President Dick Cheney.  Unless you follow American politics very closely, it may not be clear exactly who this man is and why he is important.  To get the answers we need to go back a few years, to the months before the US invasion of Iraq.  The Bush Administration was trying to build a case that would justify going to war.  They painted a picture of a dangerous country that had chemical and biological weapons, that was closely tied to terrorist groups, that was trying to acquire the ability to build a nuclear bomb.

 

There were reports that Iraq was trying to buy uranium ore from the country of Niger, in Africa.  An Italian businessman named Rocco Martino provided a set of documents that claimed to demonstrate this.  The CIA decided to send a person to Niger to investigate whether or not this was true.  If it were, it would be an indication that Iraq was actively working on nuclear weapons.  A former diplomat named Joseph Wilson was sent to investigate.  He had spent many years in Niger and other parts of Africa, and also had served in the US embassy in Iraq.  He was probably the last US official to meet with Saddam Hussein. 

 

In February of 2002, he traveled to Niger.  He met with the American ambassador there, a woman named Owens-Kirkpatrick.  She was well aware of the allegations that Iraq was trying to buy uranium, and had investigated on her own.  She had already sent reports to Washington debunking the claim.  He also met with many officials in Nigers two uranium mining companies.  In the end he concluded that there was no truth to the allegation.  The documents provided by Martino were obvious forgeries.  They had been signed by officials of the Niger government who were not even in office at the time.  He returned to the US and reported his findings to the CIA.  He thought the matter had ended there.

 

He was surprised however, to hear the claim repeated in George Bushs State of the Union speech in January 2003 as part of the reason for Bushs proposed invasion of Iraq.  He spent several months talking with various government officials and pointing out to them what he had discovered (or not discovered) in Niger.  Nobody was interested.  In July 2003 he published an article in the New York Times describing his mission and his findings.  In the article he questioned whether the Bush Administration was being honest with the public about its reasons for war.  The White House was furious with him.

 

At this point, a newspaper column by Robert Novak revealed that Wilsons wife worked for the CIA, and in fact she had proposed his name for this mission.  When it turned out that she was not only a CIA employee, but also an undercover operative, people began to ask questions.  Where had this information come from?  Why had it been leaked?  And why at this particular time?

 

Opponents of the Administration claimed that it had been done in an attempt to discredit Wilson, to make his mission seem like a make-work assignment from his wife.  They pressured Bush to appoint a special counsel to investigate who had leaked the information and why.  A man named Patrick Fitzgerald was put in charge of the case.  It is now two years later and Lewis Libby has been indicted.  It is not clear exactly when his trial will start, but it will probably be at least several months.   In the meantime Karl Rove, George Bushs top advisor is reported to be still under investigation.  If he is also indicted and forced to resign his position, it will be a very serious blow to the Bush Administration.  Rove is the man most responsible for getting Bush elected in the first place, and has been his chief advisor for the five years Bush has been in office.  Obviously this case will be big news for a long time.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.