Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

 

Thanksgiving vents atsiradimo istorija

Piligrimai,  nuleid inkar prie Amerikos emyno krant, buvo inomi kaip Anglijos separatist banyios sektantai (a Puritan sect). Jie jautsi nesaugs tuometinje Anglijoje ir dairsi tinkamos vietos gyventi. Prie tai, bgdami nuo religini persekiojim,  kuriam laikui buvo apsistoj  Olandijoje. Juos diugino religin tolerancija ir piktino oland gyvenimo bdas bei, kaip jiems atrod, antidievikas mstymas. Trokdami viesesns ateities, mintieji separatistai ryosi dertis  su viena Londono akcij bira. Neuilgo bira paadjo finansuoti kelion Amerik. Kartu su piligrimais kompanija laiv susodino daug  savo darbuotoj, su minta sekta neturjusi joki  bendr interes. Separatistai tesudar vien tredal keliaunink.

Mayflower laivo gula isilaipino Plymouth Rock  (dab. Massachusetts valstijoje) 1620 met gruodio 11 dien. Pirmoji iema piligrimams buvo pratinga. Dar neatjus kitam rudeniui jie jau buvo netek 46 moni i 102, atplaukusi tuo laivu. Taiau 1621-j derliaus sulauk stebtinai gero. Igyven badmet  kolonistai nusprend surengti festival ir pakviet j ir vir devyniasdeimties tenyki indn, daug padjusi jiems tais pirmais, paiais sunkiausiais, metais. Be iabuvi pagalbos gal visi ligi vieno bt imir. vent kaip anuometinje Anglijoje: prasta derliaus vent paprastai tsdavosi tris dienas ir labai skyrsi nuo tos, kuri iandien vadiname Thanksgiving.

Gubernatorius William Brandford pasiunt keturis vyrus sumedioti  puotai laukini ani ir s. Laukinio kalakuto ant vaii stalo nebuvo, vietoje jo pirmosios Amerikos istorijoje Padkos dienos dalyviai valg stirnien.  Turkey piligrimai vadino vis laukini vri ms.

Molig pyrago, vieno i prasiausi iandienini Padkos piet valgi, pilgrimai t  XVII a. ruden nekep. Milt jie beveik neturjo, kaip ir joki miltini gardsi. Jie krimto virt molig, i kukrz kep duon. Neturjo pieno, bulvi, sviesto nei sidro. Namini galvij dar niekas neaugino pieno produktams, o tik k atrastos bulvs, kaip ir daugelyje Europos ali, buvo laikomos nuodingomis. Utat valias visi kimo uv, uogas, vandens augalus (watercress- petraoles panas, bet vandenyje augantys alumynai), vius, diovintus vaisius, geldutes, stirnien ir slyvas.

Kitais metais thanksgiving festivalio niekas nebesureng. Dar kitais- 1623m.- uklupo baisi sausra. Piligrimai susirinko bendrai maldai prayti lietaus. Sekani dien, prapliupus liiai, gubernatorius Bradford suskubo j paskelbti Thanksgiving, ir vl puot pakviesdamas draugikuosius indnus. itos vents paskui niekas nebeprisimin ir nebevent itisus 53 metus.

Birelio 20d., 1676m. Charlestown, Massachusetts, susirinko valdios vyrai ir sprend kaip atsidkoti palankiam likimui, padjusiam jiems saugiai sikurti svetimoje emje. Slaptu balsavimu birelio 29-j buvo nusprsta paskelbti Padkos diena. ioje ventje  iabuviai nebedalyvavo, o ikilmingame minjime jie buvo vadinami neapkeniamais vietiniais.

1777 m. spalio mn. pirm kart visos 13 kolonij  kartu vent thanksgiving. Tuo paiu buvo pagerbta tik k ikovota pergal prie britus Saratogoje.

George Washington 1789m. Thanksgiving paskelb nacionaline vente, nors daug kas nenorjo tam pritarti. Daugelio valstij oponentai piktinosi, jog saujels kakada atsibasiusi piligrim patirti sunkumai virsta nacionaline vente. Vliau prezidentas Thomas Jefferson juoksi i tokio pasilymo.

urnalo redaktor Sarah Josepha Hale djo daugiausia pastang, propaguodama Padkos vents idj. Ji para daugyb straipsni Boston Ladies magazine, Godeys Ladys Book. Po 40 met straipsni, laik prezidentams ir vyriausybs nariams raymo, Hale pastangos buvo apnaikuotos skme. 1863m prezidentas Lincoln paskutin lapkriio ketvirtadien paskelb nacionaline vente- Thanksgiving.

J i naujo skelb po Lincoln kiekvienas naujai irinktas prezidentas, keitindami datas. Pavyzdiui, Franklin Roosvelt tai dar, nordamas prailginti kaldiniams pirkiniams skirt laik.

Dar po dviej met, 1941m. kongresas (Congress) paskelb Thanksgiving nekilnojama nacionaline vente.

Ko nereikt pamirti prie ventinio stalo

*Alkoholis pakelia p, bet danai tampa dideli ir nepataisom nelaimi prieastimi. Pervarg, nepakankamai  miegoj, netinkamai maitinsi, apsvaigstame greiiau. Jei esame u vairo, venkime stipri grim ir tuo paiu stenkims nepadauginti. Laukdami svei, neumirkime ant stalo padti nealkoholini- yra moni, alergik alkoholiui (nesijuokite, tikrai yra), yra nenorini n lao imti burn, mgstani saugiai atsipalaiduoti namie.

 Neverskite svei gerti daugiau, negu jie patys nori. Ypa, jei inote, kad susirinkusieji- vairuojantys; tuomet ant stalo neturt bti statomas degtins, romo ar kito ugninio grimo butelis. Kas kita, kai vyrai kiloja stiklelius, inodami, jog namo parve taure vyno per vakar pasitenkinanios monos, draugs.

Amerikos policija paskutiniu metu sugrietino kovos su girtais vairuotojais taisykles. Anksiau isisukdav nedidele pinigine ar kitokia bauda, iandien nukenia ymiai skaudiau. Vis svarbiausia: mes nenorime n vienos btybs sualoti ar praudyti. Isiblaivius gyvenimas tapt nepakeliamas. Lygiai taip pat mes nenorime, kad kakoks apkaus pilietis rtsi ms vaik automobil kuriame greitkelyje. Nuo ma dien mokykime vaikus atsakomybs ir j akivaizdoje niekuomet igr nesskime u vairo. Kvieskims taksi, draugus, likime nakvoti ten, kur ventme. Kiekvienas jauskime rib, kuri perengus jau nebevalia isitraukti automobilio rakteli.

*Padkos dienos pietums gaminamas maistas- tukinantis. Neverta jo atsisakyti, jei laikots dietos. Prisiminkite ankstesniuose numeriuose spausdintus patarimus.

Kalakutiena turtinga liesais proteinais. Balta msa liesesn. Jei traukia kulis, siekite jos. Ji apytikriai sveria 9 uncijas  ir turi 1200 kalorij bei 27g riebal. (Balta kalakuto msa atitinkamai:  400 kalorij bei 9 g riebal). Tamsi kalakuto msa turi daug nauding mediag, padedani stiprti ms imuninei sistemai (cinkas, selenium, kurie taip pat yra galingi antioksidantai, sumainantys galimyb susirgti viu).

Didiausia dalis kalakuto riebal- skroje.

Jos nenunerkite vos ikep, nes sudius kalakutas, taiau prie patiekiant- galite. I viso, orkaitje kepti paukiai ileidia didesn dal riebal skard ir tai vienas i sveikiausi maisto gaminimo bd.

Kamalui naudojama sveik grd duona ( whole-grain bread) gerai inoma kaip sauganti nuo vini susirgim. Galite j naudoti vietoj kukurz.

Niekam tiks mitas skelbia, jog bulvs turi daug kalorij.

Bulvs kaloringomis tampa, kai jas apkrauname sviestu, grietine ar lainukais. Viena vidutinio dydio bulv turi 0g riebal. Jas patartina su ieve, nuplautas, kepti orkaitje. Valandos prireiks iki 400F kaitintoje orkaitje ir 10 min (on high) mikrobangje. Tuomet galite trinti ir gaminti kaip nurodyta ankstesniuose receptuose. Improvizuokite, bkite krybingos!

 

Jei nevsi, nebsi laimingas

Thanksgiving vent, nors ir vadinama amerikietika, savo aknimis yravairiataut. Gal todl iki iol nepraranda savo verts bei aktualumo. Tai ne "kalakutins"- puota, skirta vien pilvui (taip girdejau j pravardiuojant lietuvaii susibrime), o gera proga i irdies  padekoti Likimui, artimiesiems, draugams

Visais laikais buvo ir bus burbani: "neturiu u k", lygiai kaip ir  sugebani mauose

dalykuose irti diaugsmo kibirkt.irdimi isakyta, akimis ispindta padka gal pasieks net kit vandenyno pakrat ir nutps ant brangaus jums mogaus peties, gal aplankys j sapne ar sispraus ypsena tik k i skausmo  kramtytas lpas.

Dkojimo ritualai- vieni patys seniausi monijos istorijoje. Visuomet yra tkstaniai prieasi tarti "ai". U tai, kad iais, bedarbysts laikais, turime darb, kad aplenk ligos, didiosios nelaims, kad mylime, esame krybingi

Senovs balt yniai buvo sitikin, jog gyvenimo kokyb didele dalimi priklauso nuo to, kaip veniame. Tyras linksmumas, dainos ir okiai es privilioja skm, o nuoirdus dkingumas- mus globojanias antgamtines jgas; jas iandien vadiname angelais (angelais- sargais).

Neseniai  The Center of World Thanksgiving atlikti tyrimai leidia teigti, jog pirmieji amerikieiai ritualais ir ceremonijomis stengsi ireikti savo padk auktesnei u save jgai- Dievui. Seneca Indian genties apeigos prasiddavo odiais: "O, Krjau!..Ir toliau gyvenk aukiau, negu siekia dangus- toje vietoje, kur visi, nnai gyvenantys emje, baigs savo padkos vent." Kita citata priklauso Amerikos indnams (prie Kolumb): "Augalo aknis maitina em ir jo vaisiai brsta, auktinant viso to Krj..."

Kelios istorins detals nereikia, kad toks tra vienintelis bdas dkoti. monos, mamos, tiai ir vyrai savo mylimuosius palepins skaniais valgiais. Visai ne pro al imokti juos gaminti. Rasite tradicini, tikr padkos piet recept ir toki, kurie patiks sveikos gyvensenos alininkams. Dar vliau- patarim, kaip valgyti soius ventinius pietus ir...netukti.   Nepervargsite ir visk padarysite laiku, jei pradsite ruotis i anksto.  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.