Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Public Aid for Baby in USA

 

I have a new baby and I have very little money.  How can I get help for taking care of my baby?

 

You do not say what state you live in, and public aid (welfare) programs vary greatly from one state to another.  Here is how it works in Illinois.

 

Since your baby was born here, he or she is automatically a citizen and is eligible for aid.  You do not say whether or not you are a legal resident.  If you are, you can also apply for aid for yourself.  The Illinois public aid programs are run by the Department of Human Services.  You can visit their website at:

 

http://www.dhs.state.il.us/ts/fss/dhs_foodStamps_fsai.asp

 

 

(Read full text in English)

 


Pagalba naujagimiui JAV

 

A turiu naujagim ir labai maai pinig. Kas galt man Amerikoje padti juo rpintis?

 

Js nenurodote valstijos, kurioje gyvenate, o visuomens pagalbos (public aid (welfare) programos kiekvienoje valstijoje skirtingos. tai kaip jos veikia Ilinojuje. sivaizduojame, kad js ioje valstijoje.

 

Kadangi js vaikutis gim ia, tai jis ar ji automatikai yra pilieiu, kuriam priklauso pagalba. Js nenurodote ar pati esate Amerikoje legaliai.  Jeigu taip, tai js taip pat galite kreiptis pagalbos sau. Ilinojaus visuomens pagalbos programos (The Illinois public aid programs) yra kuruojamos  Department of Human Services. Apsilankykite j tinklapyje: 

 

http://www.dhs.state.il.us/ts/fss/dhs_foodStamps_fsai.asp

 

Yra trys teikiamos pagalbos kategorijos: maisto talonai (food stamps), gryni pinigai (cash), ir medicinin (medical).  Js galite bti tinkama visoms ar kelioms i j, priklausomai nuo js aplinkybi (slyg). Pasikraukite pareikim (download an application) visoms trims iame tinklapyje: 

 

http://www.dhs.state.il.us/ts/fss/pdf/IL444-2378b.pdf

 

Jums prireiks (kad galtumte pasikrauti pareikimus; atspausdins gal deimt puslapi ir jeigu jums tinka pareikimas tik vienos pagalbos riai, atsirinksite t vien.) Jums prireiks Adobe Acrobat perskaityti iam failui. Jeigu neturite jo savo kompiuteryje, tai kaip j pasikrauti (download) ia:

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

Atsispausdinkite pareikim ir nuvykite su juo ariausiai js gyvenamos vietos esant  DHS (amer.) staig. Jeigu nenorite ar negalite to padaryti (spausdintis pati), tai paprasiausiai nuvykite artimiausi staig ir upildysite ten (duos pareikim ir pads upildyti, bet uims daugiau laiko). Adres rasite iame tinklapyje:  

 

http://www.dhs.state.il.us/officeLocator/

 

Sekite instrukcijomis. Pirmiausiai nurodykite al, kurioje gyvenate. Jeigu gyvenate  Cook county, tai nurodykite zip- kod.. Toliau surinkite staigos pobd (office type).  Jums reiks Human Capital Development.  Tada paspauskite  Find Offices ura (button). 

 

Jeigu gyvenate Cook County, tai sraas vis Cook County staig:

 

http://www.dhs.state.il.us/officeLocator/index.asp?county=Cook&zip=&officeTypeID=5

 

Jeigu kdikio tvas negyvena su jumis ir nemoka pinig vaiko ilaikymui (child support), valstija gali padti gauti pinigus i jo vaiko ilaikymui. Jie paklaus js kas jis toks ir kaip jie galt j surasti. Nebijokite atsakinti j klausimus, net jeigu esate ia nelegaliai.  Jums pavojus negresia. Jeigu js bendradarbiausite su jais, tai gausite pagalb ymiai greiiau. Labai svarbu, kad visus klausimus atsakytumte siningai. Jei taip padarysite, tai jums bus suteikta visa jums priklausanti pagalba. 


(Lithuanian Text)

Public Aid for Baby

 

I have a new baby and I have very little money.  How can I get help for taking care of my baby?

 

You do not say what state you live in, and public aid (welfare) programs vary greatly from one state to another.  Here is how it works in Illinois.

 

Since your baby was born here, he or she is automatically a citizen and is eligible for aid.  You do not say whether or not you are a legal resident.  If you are, you can also apply for aid for yourself.  The Illinois public aid programs are run by the Department of Human Services.  You can visit their website at:

 

http://www.dhs.state.il.us/ts/fss/dhs_foodStamps_fsai.asp

 

There are three categories of help available, food stamps, cash, and medical.  You may be eligible for some or all, depending on your circumstances.  You can download an application for all three at:

 

http://www.dhs.state.il.us/ts/fss/pdf/IL444-2378b.pdf

 

You will need Adobe Acrobat to read this file.  If you do not have it on your computer you can download it here:

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

Print out the application and bring it to your nearest DHS office.  If you do not want to do this, you can simply go to the office and fill it out there.  You can find the address at this website:

 

http://www.dhs.state.il.us/officeLocator/

 

Follow the instructions.  First select the county where you live.  If you live in Cook county, enter your zip code.  Next select the office type.  You want Human Capital Development.  Them press the Find Offices button. 

 

If you live in Cook County, here is a list of all Cook County offices:

 

http://www.dhs.state.il.us/officeLocator/index.asp?county=Cook&zip=&officeTypeID=5

 

If the babys father is not living with you and not paying child support, the state will help you get money from him for child support.  They will ask you who he is and how they can find him.  Dont be afraid to answer their questions, even if you are illegal.  You will not get in trouble.  If you cooperate with them, you will get the aid you need much quicker.  It is very important that you answer all questions honestly.  If you do, you will get all the help that you qualify for.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.