Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Domestic Violence

 

Nomeda Hanna is a licensed real estate agent and mortgage specialist also translates legal documents.  You can reach her by e-mail: nomeda315@yahoo.com.

 

Nomeda explains how to know if your situation qualifies as abusive.  She tells where to get help or support.  She meets Lithuanian victims of domestic violence, mostly women, but a few men. 

 


Nacionalin nusikaltim namuose "karta linija". 24 valandas visoms 50 Amerikos valstij. (The National Domestic Violence Hotline. 24-Hour Access from all 50 states). http://www.ndvh.org/  

 


Nemokama, lengvai suprantama teisin informacija ir altiniai. (We provide free, easy-to-understand legal information and resources!) www.WomensLaw.org

 

Didelio dmesio verti  du iame puslapyje nurodyti tinklapiai; btinai atsidarykite juos. Pirmajame rasite visoms 50 Amerikos valstij skirt informacij ir telefonus, prie kuri kiekvien par neatsitraukdami budi galintys patarti, pakonsultuoti, nukreipti, paaikinti ir t.t. mons. Jie turi gdi susikalbti ir su silpnai anglikai kalbaniais.

 

 Smurtas namuose 

 

Nomeda Hanna yra licenzijuota nekilnojamo turto agent, licenzijuota paskol specialist, veria teisinius, kitokius dokumentus.  Su ja susisiekti galite raydami jai: nomeda315@yahoo.com

 

 Vis daniau susiduriu su nuo smurto nukentjusiomis moterimis, kartais vyrais, ir apie tai adjau parayti www.reginospalepe.com gana senai. Kad auka netaptum tu, arba k daryti jeigu jau nukentjai? i informacija yra ne mano igalvota, ji yra paruota psicholog ir socialini darbuotoj, j taip pat galite gauti bet kuriame teisme. tai santrauka.

 

Kas yra nam smurtas?

Yra keletas smurto tip, kurie turi dar daugyb vairiausi form.Visuomen yra danai pernelyg tolerantika smurtui, todl kartais nra taip lengva atpainti tai netgi esant jo akivaizdoje. Smurtas gali bti fizinis, psichologinis ir seksualinis.

 

Kas yra fizinis smurtas ir kaip j atpainti?

Jei tave:

*stm;

*laik prispauds prie tavo vali, ir neleido atsikelti arba ieiti;

*kando;

*spyr;

*smaug;

*trenk ranka ar kumiu vien/du ar daugiau kart, net jei ir yms vliau nepasirod;

*pririo ar kitaip fizikai suvar;

*met tave daiktus, nesvarbu pataik ar ne;

*urakino prie tavo vali namuose, arba neleido namus;

*paliko pavojingoje ar neinomoje vietoje;

*atsisak padti, pvz., gauti medicinin pagalb, kai sirgai, buvai sueista ar nia;

*privert vaiuoti su juo maina, vairavo neatidiai ar pavojingai, gal bt sukeldamas pavoj tau ar tavo vaikams;

*pe plaukus;

*nupl rbus;

*neleido vairuoti arba band nustumti main nuo kelio;

*gsdino ginklu, panaudojo ginkl prie tave;

*mu ar trenk kitais daiktais;

*nudegino.

 

Kas yra psichologinis smurtas ir kaip j atpainti?

Taip pat turi daugyb form; smurtautojas:

*ignoravo tavo jausmus arba sumenkino juos;

*tyiojosi ar eidinjo moteris kaip moni grup, vadindamas jas kvailomis, jautriomis, neimananiomis;

*elgsi su tavimi altai, bandydamas "nubausti" tave;

*pastoviai kritikavo, pravardiavo, auk;

*nemanoma tikti, nesvarbu kaip besistengtum;

*eidinjo tavo artimuosius ir draugus, taip atitolindamas juos nuo tavs;

*kritikavo ir gdino tave vieoje vietoje;

*nenorjo bti matomas su tavimi vieoje vietoje, arba niekur su tavimi neidavo, arba ignoravo net jei ir ivykote kur kartu;

*grietai nenorjo, kad dirbtum, arba vert dirbti daugiau, nei norjai, pats atsisak dirbti, kontroliavo tavo pinigus, savo pinigus naudojo tik sau vienam;

*liep prayti leidimo prie einant ar darant k nors, bet kada norjo inoti tiksli tavo buvimo viet, visk nutardavo pats nepasitariant su tavimi;

*atm mainos raktus, pinigus arba daiktus;

*sugadino, imet arba atidav tau brangius daiktus;

*nuolat gsdindavo tave paliksis arba liep tau ieiti;

*grasino pakenkti tau ir tavo artimiesiems (pvz., "umuiu", "priduosiu  Imigracinei Tarnybai");

*grasino, kad pagrobs ir ive vaikus, jei j paliktum;

*kaltino tave dl bt ir nebt problem;

*grubiai elgsi su naminiais gyvnliais tam, kad tave skaudint;

*kabinjosi dl sivaizduojam tavo santyki su kitais vyrais;

*manipuliavo tavimi, meluodamas ir prietaraudamas pats sau;

*psichologikai antaavo tave, manipuliuodamas tavo jausmais, pvz.,sak nusiudysis, jei j paliktum;

*sak, kad tai tavo kalt, jei jis ugauliai elgsi su tavimi, "usitarnavai", "prisipraei", "tau patinka", "pati kalta" ir pan.;

*neig, kad jo elgesys ugaulus, arba sumaino tokio elgesio reikm, sakydamas, kad prisigalvoji nebt dalyk, esi kvaila, silpna, iprotjusi ir pan.

 

Kaip atpainti seksualin smurt?

Seksualinis smurtas taip pat turi daugyb form, pvz., jei jis:

*pasakoja seksualnio pobdio, eminanius juokelius apie moteris;

*su moterimis elgsi kaip su objektais;

*nenormaliai pavydus, piktas, tarus ir prisigalvojo, kad apgaudinjai j su kiekvienu sutiktu vyru, moterimi;

*ijuok tavo rengimosi stili arba reikalavo, kad rengtumeisi "atviresniais" rbais nei tau patinka;

*aipsi i tavo figros ar atskir kno dali;

*menkino tavo jausmus ir kritikavo tave jums bnant lovoje;

*vadino tave pasileidle ar itvirkle;

*kyriai liet tave, kai nenorjai bti lieiama- kai buvote vieni ar vieoje vietoje;

*vert okti striptiz tau nenorint, kai buvote vieni ar vieoje vietoje;

*atvirai rod seksualin susidomjim kitomis moterimis vieumoje ar namuose, pvz., irint TV;

*vert atlikti seksualinius veiksmus tau nenorint;

Seksualinis smurtas nra vien iprievartavimas, tai apima visk, kas tave menkina, emina ir veria tave jaustis paeidiama.

 

Kodl moterys toleruoja smurt ir nepalieka kaltinink?

Suprantama, yra daugyb individuali prieasi, bet tai keletas pacituot pai moter:

*bijo, kad ijus, smurtininkas pasidarys dar agresyvesnis;

*neturi darbo, arba santaup, ir bijo, kad nepragyvens;

*bijo, kok poveik skyrybos padaryt vaikams;

*bijo giminaii, draug, bendruomens pasmerkimo ir izoliacijos;

*kultriniai ir religiniai prietarai ar sitikinimai, kad svarbu isaugoti eim, kas benutikt;

*smurto supratimas kaip normalaus dalyko, kadangi tai prasta nuo maens;

*gdos ir bejgikumo jausmai, nenorjimas atskleisti problem vieai;

*emocin priklausomyb vedybiniams santykiams, kas danai yra susij su nepakankamu savs vertinimu ir kalts jausmu;

*bijoma, kad isiskyrus bus prarastas ekonominis saugumas, gal bt pensija ar sveikatos draudimas;

*vylimasis, kad santykiai pagers ir smurtas nebepasikartos, partneris pasikeis;

*tikjimas, kad smurtas nepablogs, smurtinio elgesio pateisinimas, nesugebjimas vertinti rizikos, susijusios su situacija, nesigaudymas realybje;

*netikjimas, kad policija ar kitos institucijos galt apsaugoti;

*nepasisek bandymai praeityje gauti pagalbos i giminaii, teissaugos ar socialini grupi.

 

Smurtautoj poymiai (Red Flags):

tai keletas poymi, kurie gal bt pads tau atpainti smurtautoj, prie siveliant su juo draugyst arba paskatins nesitikti geresni laik, kuo skubiau iekoti pagalbos:

*smurtas buvo danas reikinys namuose, kai jis buvo vaikas;

*rodo agresyvum, iaurum kit moni, gyvuli ar daikt atvilgiu;

*patinka iaurs filmai;

*avisi ginklais - naudoja juos savo apsaugai;

*greitai supyksta;

*piktnaudiauja alkoholiu, iraytais vaistais ar narkotikais;

*bando tave izoliuoti- neleidia matytis su draugais, eima, nori pastoviai inoti, kur tiksliai esi. Reikalauja, kad vis laisvalaik praleistum su juo;

*labai supyksta, jei nedarai taip, kaip liepia;

*grietai paskirstytos vyr- moter rols: vyrai turi stiprs, nerodyti emocij, privalo vadovauti, moterys turi bti tylios, pasyvios, paklusnios;

*danai keiia darbus;

*pernelyg savininkikas: "negaliu be tavs gyventi", "tu-man viskas", ir pan.;

*veria tave gyventi su juo, ar tekti u jo;

*bijai, k jis gali padaryti tau, jei j paliktum;

*buvo aretuotas ne kart;

*nenoriai pasakoja apie savo praeit;

*reikalauja, kad jis tvarkyt piniginius reikalus- tavo ir savo;

*pastoviai kritikuoja tave: dl tvarkos, dl tavo ivaizdos, rbus, charakter ir pan.;

*kaltina tave dl savo problem.b

 

Nukentjusi daniausiai uduodami klausimai:

 

Kas yra nam smurtas?

Tai fizinis, psichologinis kito asmens paeminimas, gsdinimas arba kontroliavimas.

 

K daryti, kai prie tave smurtaujama?

Nedelsdama skambink  policijai telefono numeriu 911, ir visk papasakok, kai atvaiuos. (Numeris 911 galioja visose Amerikos valstijose, bet ne visuose miestuose, gyvenvietse. Patariama savo telefon knygoje susirasti vietos policijos nuovados -local police station- telefon, persirayti j ant atskir lapeli ir pasidti juos keliose vietose namuose, simesti rankin, kad reikalui esant bt po ranka). Jei bus prieastis, policija j aretuos. Galsi prayti Order of Protection savo paios saugumui, kad jis negalt prie tavs prieiti, skambinti, bandyti susisiekti per tavo pastamus. ikagoje bei jos priemiesiuose nemokamos pagalbos galite kreiptis iais telefonais:

A Safe Place, Lake County (847) 249- 4450;

Life Span, Des Plaines (847) 824- 5311;

Center for Legal Services and Advocacy (312) 408-1210;

Jefferson Park Office, Chicago (773) 777-8031;

Skubiai, bet kuriuo paros metu, Crisis Line (847)824-4454;

Skubiai, lenk kalba (847) 814-1158.

 

Kas bus, jeigu j aretuos?

Vliau kas nors i Valstijos prokuroro ofiso apklaus tave ir jei bus nustatyta, kad jis padar nusikaltim, prokuroras ikels byl tavo vardu.

 

K daryti, jei jis paeis apsaugos sakym (Order of Protection)?

I karto skambink 911 ir pranek policijai. Smurtautoj aretuos ir pateiks papildomus kaltinimus dl teismo sakymo paeidimo. Laikyk Order of Protection saugioje vietoje, kad, reikalui esant, galtumte parodyti policijai. Taip pat gali idalinti kopijas draugams, giminaiiams ir darbdaviams, kad jie inot, jog  smurtautojui draudiama susisiekti su tavimi per juos.

 

Jei norsi gauti platesns informacijos arba pasikonsultuoti dl savo konkreios situacijos, skambink aukiau ivardintais telefonais.

 

Dar noriu paymti, kad nebtinai smurtautojai yra tik vyrai, o aukos vien tik moterys. Daug reiau, bet pasitaiko ir atvirkiai. Vyrai, tap moter aukomis, taip pat gali kreiptis aukiau mintais telefonais, naudotis visa smurto aukoms skirta informacija, ginaniais  statymais.

 


Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.