Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Pompeii

 

On August 20 in the year 79AD, the most famous volcanic eruption in recorded history occurred.  Mount Vesuvius, located near the city of Naples in present-day Italy exploded in spectacular fashion, throwing a 12-mile high cloud of dust, ash and rock into the atmosphere, blocking out the sun.  Later that evening, further, even worse eruptions began.  By morning, the towns of Pompeii and Herculaneum were covered with volcanic mud, with nobody left alive.  The two towns remained buried for 1700 years before being rediscovered by archeologists.  For the past three centuries people the world over have been fascinated with the results of archeological exploration of the area.

 

(Read full text in English)

 


Pompja

 

Regina Nuttall

Len Nuttall

 

Rugpjio 20- j, 79 metais po Kristaus gimimo (prie 1927 metus), vyko ymiausias, i vis raytinje istorijoje ufiksuot, vulkano isiverimas. Vezuvijaus kalnas (Mount Vesuvius), esantis netoli Neapolio (Naples) miesto, iuo metu priklausanio Italijai, sprogo efektingu bdu, imesdamas atmosfer, 12 myli (1 mylia- 1.6 km) aukt debesis dulki, pelen bei uolien, udengusi saul. Kiek vliau, t pat vakar, prasidjo dar baisesni isiverimai. Atjus rytui, Pompjos (Pompeii) ir Herculaneum miestai buvo ukloti vulkaninio purvo sluoksniu, be joki gyvybs ymi.  Du miestai taip palaidoti ibuvo po emmis 1700 met, kol j neaptiko archeologai. Paskutinius tris imtmeius viso pasaulio mons stebisi tose apylinkse aptiktais archeologiniais radiniais.

 

ymiame ikagos muziejuje-The Field Museum of Natural History in Chicago (Spausk ia ir pateksi o muziejaus tinklap) dabar veikia keliaujanti Pompjos ir jos apylinki paroda, kurioje eksponuojami mogaus rank dirbiniai (ne uol ir ne lavos pavyzdiai). Mes neseniai joje apsilankme ir  labai rekomenduojame j pamatyti visiems, kuriems atstumas iki ikagos senamiesio yra veikiamas.

 

Pirmas pritrenkiantis dalykas, lankantis ioje parodoje- tai tragedijos pojtis (rodomi ne vien eksponatai, bet ir skaitmenine technika sukurti  filmai apie miest tragedijos ivakarse ir vulkano prasiverimo akimirkos; ant sien daug nuotrauk, informacijos). Tkstaniai moni uvo per labai trump laik ir kai kuri paskutins minuts  rodomos visam pasauliui. Knai buvo apneti pelenais ir purvu. Kai knai sunyko (supuvo), jie paliko ymes sukietjusiame purve lyg skulptoriaus liejimui paruotos formos. Tyrintojai sugebjo tas atsiradusias tutumas upildyti specialia mediaga ir taip atkurti kvap gniauianias  t moni paskutines gyvenimo akimirkas. Kai kur net galima irti aukos veido iraik, jam ar jai mirtant. 

 

Jau vien to utekt, kad prisimintume Pompj, bet tai bt  gsdinanti, ikreipta atmintis, vien apie mirt. Yra kita dalyko pus. Laikas tiems monms sustojo staiga, paliko mums nuostabiai gerai isilaikiusius j gyvenimo prie vykstant siaubingai tragedijai- liudininkus. Matome kaip atrod j namai, kaip buvo dekoruoti, kokie buvo neiojami papuoalai, kokie daiktai juos supo kasdienje buityje. Neabejotinai pajausite, kad jie buvo panas mus. Jie rpinosi savo eimomis. Jie lo, gr ir puotavo. Jie mgo prabang ir patogum. Daugelis i j tikriausiai mir (nespjo pabgti), nes daug laiko prarado, rinkdami paius vertingiausius daiktus, o paskui jau buvo per vlu. 

 

Tai vietov, kurioje turtingi romnai turjo savo vilas.  Aiku, kad tai nebuvo miestas vidutiniams gyventojams. Taiau net tai turint galvoje, prabangos ir civilizacijos lygis- pritrenkiantis. Romos imperija grind kelius ir leido monms lengvai keliauti. Jie stat utvankas (surinkdami vanden kalnuose ir tarsi nutiestais vandens keliais leisdami jam tekti gyvenvietes), aprpindami gyventojus tekaniu vandeniu. Turjo vieas pirtis ir sanitarijai buvo skiriamas ypatingai didelis, pirmenybinis, dmesys. Jie suprato iuolaikins medicinos pagrindus ir net turjo galimyb atlikti tam tikras operacijas. Jie intensyviai prekiavo ir atsigabendavo grybi i u tkstani myli. lugus imperijai, ankstyvajame ketvirtame amiuje, prajo dar tkstantis met ir Europa net tuomet dar nebuvo pradjusi siekti auktos romn gyvenimo kokybs. Tai tarsi skaudus priminimas mums iandien, sakantis, kad istorija nra vien pirmyn ygiuojanti procesija vis geresnius ir geresnius laikus. Anaiptol. Istorija- nesibaigiani pasikeitim procesas, kartais ger, o kartais blog. 

 

Trumpa paintis su senovs romn gyvenimu mums parodo ir kit, iaurij, dalyk pus. Vyravo vergov, egzistavo arena gladiatoriams, kurioje jie kovsi ir ud vienas kit, nes ems savininkas toki pramog laik sportu. Civilizacija visais laikais tebuvo plona fanerin sienel, skirianti nuo nusikalstamos mogaus prigimties.  Barbarikum (civilizacija) kontroliuoja tik iki tam tikro laipsnio- ji jo nepaalina. Lygiai kaip velgdami i be galo civilizuot visuomen ( parodoj), galime matyti barbarizmo aspekt, taip kakas, pavelgs ms dabartin visuomen i alies, pamatys kak panaaus. Turtume prisiminti. 

 

Senovs Romos gyvenimas, tarsi pamatytas pro Pompeii ir Herculaneum padidinamj stikl, yra tam tikras ms dabartinio gyvenimo atspindys. Tie mons gyveno prie du tkstanius met, bet nelabai kuo nuo ms tesiskyr. velgdami j gyvenim primenanius eksponatus, pagalvokime koks nuostabus ir trapus yra msikis. 

 


(Lithuanian Text)

Pompeii

 

On August 20 in the year 79AD, the most famous volcanic eruption in recorded history occurred.  Mount Vesuvius, located near the city of Naples in present-day Italy exploded in spectacular fashion, throwing a 12-mile high cloud of dust, ash and rock into the atmosphere, blocking out the sun.  Later that evening, further, even worse eruptions began.  By morning, the towns of Pompeii and Herculaneum were covered with volcanic mud, with nobody left alive.  The two towns remained buried for 1700 years before being rediscovered by archeologists.  For the past three centuries people the world over have been fascinated with the results of archeological exploration of the area.

 

The Field Museum of Natural History in Chicago (Click here to visit their website) is currently hosting a traveling exhibition of artifacts from Pompeii and the surrounding countryside.  We visited it recently and highly recommend it to anyone who is in the area.

 

The first thing that strikes you, looking at the exhibit, is the tragedy.  Thousands of people died in a very short space of time, with their final moments preserved for the whole world to see.  Bodies were buried in ash and mud.  When the bodies decayed, it left a void in the hardened mud like a sculptors mold.  Researchers were able to fill the cavities with plaster and create amazing images of the last seconds of these peoples lives.  In some cases you can even see the expressions on the victims face when he or she died.

 

This by itself would be enough for us to remember Pompeii, but it would be a gruesome, twisted memory, only about death.  But there is another side to it.  Time stopped for these people so quickly that we can also see a wonderfully preserved image of how they lived until that final, horrible moment.  We can see what their houses looked like and how they were decorated, what kind of jewelry they wore, what kind of things they surrounded themselves with in their everyday lives.  You get an inescapable sense that they were very much like us.  They took care of their families. They gambled and drank and feasted.  They loved their luxuries and comforts.  Many of them probably died because they took the time to collect their most valuable possessions before fleeing, and when they did, it was too late.

 

This was a place where rich Romans had their country villas.  It was clearly not a city of the common man.  But even keeping that in mind, the level of luxury and civilization is striking.  The Roman Empire built paved roads that allowed people to travel easily.  They built aqueducts to provide running water.  They had public bathhouses and made sanitation in their cities a high priority.  They understood the basics of modern medicine and were even able to perform some fairly sophisticated surgery.  They conducted extensive trade and brought in goods from thousands of miles away.  After the fall of the empire in the early fourth century, Europe did not even begin to approach the Roman quality of life for well over a thousand years.  It makes a dramatic reminder to us today, that history is not a constant march forward, with life getting better and better all the time.  It is instead a process of continuous change, sometimes for the better, sometimes for the worse.

 

This snapshot of ancient Roman life also shows us another, crueler side of things.  Slavery was common, and the arena where gladiators fought and killed each other for sport was a prominent landmark.  Civilization is and always has been a thin veneer over the basic violence of human nature.  But it only controls the savagery to a degree -- it doesnt eliminate it.   Just as we can look at this highly civilized society, and see aspects of barbarism, we should always remember that our society, seen from outside, would probably look pretty much the same.

 

The life of ancient Rome, seen through the lens of Pompeii and Herculaneum is a little bit like a mirror on our modern way of life.  These people lived two thousand years ago, but they were really not much different from us.  We can look at the remains of their lives and be reminded how precious and fragile our own are.  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.