Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Birelio (June) 21, 2006

 

Immigration to Canada

 

You have talked about immigrating to Canada.  Many of my friends have told me that Canada is not a good place to live.  People work hard and are very poor.  Why do you suggest going there?

 

First of all, Canada is a very nice country.  Like anyplace, it has its plusses and minuses.  Wages in general are probably a little lower than in the US, but there are compensations like free health care and free university educations for your children.  There are fewer rich people, but also fewer poor people.  It is a country of friendly people, reasonably good government, and plenty of resources to build a bright future.

 

(Read full text in English)

 


Imigruoti Kanad

 

Js pasakojote apie imigravim Kanad. Daug mano draug tvirtina, kad Kanada ne pati geriausia vieta gyventi. mons ten sunkiai dirba ir yra vargai. Kodl silote joje apsigyventi?

 

Vis pirma, Kanada- be galo grai alis. Kaip ir kiekviena kita vieta, ji turi sav plius ir minus. Algos pagrinde i esms matyt yra maesns negu Amerikoje, bet tai kompensuoja nemokama sveikatos apsauga, nemokamas universitetinis mokslas js vaikams. Kanadoje maiau turting moni, bet maiau ir varg (lyginant su Amerika). Tai draugik moni, pakeniamai geros vyriausybs kratas, kuriame pakankamai daug puiki, palanki galimybi susikurti ger ateit.

 

Nepastu js draug, bet jeigu jie mgino Kanadoje gyventi nelegaliai, galjo susidurti su panaiais sunkumais kaip ir nelegaliai gyvenantys JAV. Nacionalin sveikatos sistema Kanadoje apsunkina nelegali darbinink darbinim; joje nra galimybi sidarbinti piliei namuose slaugais (home caregivers) kaip Amerikoje.   

 

Antra vertus, imigruoti Amerik darosi vis sunkiau ir sunkiau ir turtumte vyti alin bet koki mint apie nelegal imigravim. Kanada yra didiul alis su palyginus nedideliu gyventoj skaiiumi. Ji laukia imigrant, pasirengusi joje dirbti ir kurti ateit. Pirmenyb teikiama jaunesnio (sunkiau bus jei esate 60-ies) amiaus monms, mokantiems angl, prancz arba abi kalbas. Prieingai negu Amerikoje, kur imigracijos paradui vadovauja federalin vyriausyb, Kanada leidia imigrantams patiems susirasti sponsorius  atskirose provincijose; j yra ne viena ir ne dvi, todl yra kur ibandyti laim.  Bet kuriuo atveju norintys kreiptis turi tai daryti (pildyti dokumentus) i tos pasaulio vietos, kurioje gyvena legaliai- ar tai bt gimtoji alis ar koks kitas kratas, kuriame jums leista legaliai (laikantis galiojani statym) bti. Nelegaliai gyvenantys JAV ar kurioje kitoje alyje nebus pripainti tam tinkamais.

 

Jeigu i ties esate susidomjs tokia idja, tai keli tinklapi puslapiai, kuriuose rasite daugiau informacijos apie imigravim Kanad.

 

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-1.html

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-5.html

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/how-1.html

http://www.cic.gc.ca/english/offices/apply-where.html

 

 

Galite pasikrauti didesn dal form (pareikim), jei sugalvosite rimtai jas pildyti tai ia:

 

http://www.cic.gc.ca/english/applications/index.html

 

Nurodymus kaip nemokamai instaliuoti program PDF dokument (fail) atidarymui, rasite iame ReginosPalepe.com kovo 3d. po antrate "Kaip atsiimti nesumokt alg" teksto pabaigoje.

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Immigration to Canada

 

You have talked about immigrating to Canada.  Many of my friends have told me that Canada is not a good place to live.  People work hard and are very poor.  Why do you suggest going there?

 

First of all, Canada is a very nice country.  Like anyplace, it has its plusses and minuses.  Wages in general are probably a little lower than in the US, but there are compensations like free health care and free university educations for your children.  There are fewer rich people, but also fewer poor people.  It is a country of friendly people, reasonably good government, and plenty of resources to build a bright future.

 

I dont know who your friends are, but if they were trying to live illegally in Canada, they might have had more difficulties than they would have in the US.  It is harder to hire illegal workers in Canada, and because of the national health care system, there is not a market for home caregivers like there is in America. 

 

In any case, immigrating to America is getting more and more difficult, and you shouldnt even consider coming illegally.  Canada is a very large country with a very small population.  It welcomes immigrants who are willing to work and build a future.  They prefer younger people who speak English, French, or both.  Unlike the US, where all immigration is handled by the federal government, Canada allows immigrants to be sponsored by individual provinces, so there is more than one avenue to try.  However, if you want to apply, you must do so from someplace where you live legally, whether that is your home country or someplace else you are legally allowed to be.  If you are living illegally in the US or some other country, you will not be eligible.

 

If you are interested, here are some web pages where you can find out more about immigrating to Canada.

 

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-1.html

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-5.html

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/how-1.html

http://www.cic.gc.ca/english/offices/apply-where.html

 

 

You can download most of the forms you will need if you decide to apply from:

 

http://www.cic.gc.ca/english/applications/index.html

 

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.