Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 9, 2006

 

Ive read in your website that if Im a USA citizens brother or sister I can be 4th to apply for a green card. My questions: how long does it take from the day I apply to the day Im allowed to come into USA and who needs to file these documents the USA citizen or the person who wants to immigrate? How do we file these documents? Where?

Mindaugas 

The US citizen must file a petition (Form I-130) for a brother or sister to get an immigrant visa number.  Here is a web page that gives information on how to download and file this form:

http://uscis.gov/graphics/howdoi/sibapp.htm

 

 

(Read full text in English)

 


 

Skaiiau js tinklapyje, kad jeigu a esu JAV pilieio brolis ar sesuo, tai 4 eils pirmumo tvarka galiu kreiptis alios kortels. Mano klausimas: kiek laiko praeit nuo tos dienos, kai upildysiu dokumentus iki tos, kai man bus leista vaiuoti JAV? Ir kas turi tvarkyti tuos dokumentus- pilietis ar asmuo, kuris rengiasi imigruoti? Kaip pildyti tuos dokumentus ir kur?

 Mindaugas

JAV pilietis turi upildyti peticij- a petition (Form I-130) savo broliui ar seseriai, kad jis ar ji gaut imigracins vizos numer. Samdyti advokato Jums nereikia, Js sesuo ar brolis nusprs ar jie samdys advokat. Dokumentus visada galima upildyti patiems, bet geras advokatas pads visk atlikti teisingai. tai tinklapio puslapis, kuris suteikia informacij kaip pasikrauti  (download) ir sisti  (file) io dokumento form:

http://uscis.gov/graphics/howdoi/sibapp.htm

 

Kadangi Jums reiks laukti, kol vizos numeris pasidarys prieinamas, procesas gali uimti nemaai laiko (iki keli met). Turite bti kantrus. Jeigu pareikimas (application) bus patvirtintas, pripaintas galiojaniu  (approved), tuomet brolis ar sesuo turs nuvykti ariausiai esant JAV konsulat, kad gaut viz  (actual visa).  i viza suteiks Jums teis atvykti Amerik kaip imigrantui, o tai reikia, su nuolatinio apsigyvenimo  (alios kortels turtojo) teise.  Tuomet galite legaliai (teistai, pagal statymus) JAV gyventi ir dirbti.

 

 

Paskutinius du metus dirbu Londone asmens sargybiniu. K turiau padaryti, kad imginiau savo laim JAV?

Nerijus
 

Pirmiausia perspjimas: venkite tarpinink. Pagalbos pildyti darbo pareikimams kreipkits angl kalb suprantanius draugus. Vis t laik kaip galima intensyviau mokykits angl kalbos.  Pamok rasite iame tinklapyje paspauds: Visas Turinys/Mokoms angl kalbos.

 

Nesamdykite advokat. Js neinote ar Jums pasiseks, neinote kiek tai utruks. Dokumentus turi tvarkyti darbdavys, kuris sutiks Jus darbinti, o ne Js, jis ir turs pasamdyti advokat, jam mokti, jei to prireiks. Darbo vizos tvarkymas tegali trukti kelis  mnesius, o ne metus ir ne du, jos tvarkomos greiiau, negu kitos (darbdaviui darbininko reikia dabar, kuo greiiau, jis negali laukti met, statymai tai numato ir darbo vizos tvarkomos pagreitintai).

 

Yra keli skirtingi keliai gauti imigracinei vizai. Jeigu Js esate kvalifikuotas tam tikr darb darbininkas (specialized job skills), tuo remdamasis galite pamginti gauti viz. Peticijas (petitions) tokioms darbinimo pagrindu daromoms vizoms paprastai siunia darbdavys.  Taigi, pirmiausia Jums reiks susirasti tok, kuris nors Jus darbinti ir yra pasirys itverti visus sunkumus, susijusius su tokio pobdio dokument tvarkymu. tai tinklapio puslapis, kuris pasako (arba Js bsimasis darbdavys) kaip tai padaryti:

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-140.htm

 

Tinkamo darbdavio paiekos gali utrukti, uimti daug laiko. Jums gal teks susisiekti su ne vienu mogumi, kol surasite tok, kuris Jums pads. Paskaitykite apie Tani Zagraninaj, ikagos universiteto mokslinink, paspauds Visas Turinys/ Imigrantai/ Istorijos/"Kelias save per Amerik". Ji, gyvendama Rusijoje, siunt galybes pareikim daugybei universitet, iekodama darbo.) Jums gali labiau pasisekti, jei iekosite (darbo, darbdavio) toliau nuo didmiesi (big cities).  Mai miesteliai ir miesteliukai susiduria su sunkumais, nerasdami toki, kas dirbt tam tikrus darbus (susipainkite su JAV, paspauds kairje Naujausi puslapiai/Imigruoju Amerik) . tai tinklapis, kuriame yra nuorodos (links) visus JAV laikraius. irkite darbinimo sekcijoje  (employment sections) vairiausiuose laikraiuose ir susisiekite su monmis, kurie skelbiasi iekantys darbinink.

http://newslink.org/statnews.html

 

Nors gal tai ir netinka Jums, bet jei atsitiktinai esate vidaus lig gydytojas (a physician), kuris sutikt dirbti tokioje vietovje, kur trksta gydytoj, Js galite gauti speciali viz. tai tinklapis, kuriame paaikinta speciali programa gydytojams:

http://uscis.gov/graphics/services/residency/PhysWaiver.htm

 

Jeigu turite vien i tv ar broli, seser, kurie yra JAV pilieiai, jie gali kreiptis imigranto vizos Jums. Jei ne, tai geriausia dalyvauti alios Kortels loterijoje. Daugiau informacijos apie j rasite ia:

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html

 

2007 metams viz loterija pasibaigusi. Loterija 2008- j vizoms tikriausiai prasids pirmomis spalio savaitmis. Prisiminkite, kad Jums nereikia niekam mokti u dalyvavim loterijoje. Yra daug moni, kurie upildys Jums dalyvavimo form ir pareikalaus u tai dideli pinig. Js galite tai padaryti pats, niekam nemokdamas.

 

 

Ar galite man suteikti bent koki vilt, kad manoma kaip nors legalizuotis JAV? Atvykau nelegaliai, itekjau, turiu vaikut.

Mina

 

Js nepateikte daugiau informacijos, kuri praverst atsakant. Ar al vykote nelegaliai ar esate pasilikusi vir vizos galiojimo laiko? Sakote, kad itekjote. tariu, kad ne u Amerikos pilieio, nes tuomet btumte pasiuntusi dokumentus, tuo pagrindu suteikianius teis gyti legal status. Ar vaikas gim JAV? Jei taip, tai jam automatikai pripastama teis tapti JAV pilieiu. Nors tai nelabai Jums iuo metu gali padti, nes tik sulauks 21 met, tas vaikas gali sponsoriauti ir padti Jums tapti nuolatine alies gyventoja.

 

iuo metu matyt nra jokios galimybs tapti legalia. Tarp kitko, i met pabaigoje, gal net vasaros pradioje, vyks JAV kongreso tvarkaratyje  numatytos diskusijos, aptariant eil nelegalius imigrantus lieiani statym paket. Kai kuri t statym paket autoriai nori suteikti galimyb tiems, kurie iuo metu nelegaliai gyvena JAV, legalizuotis. Kai kuri- kaip manoma apsunkinti, padaryti nemanomu gyvenim ir darb nelegaliems imigrantams. Senatorius Arlen Specter neseniai supaindino su statym paketu, kuris tarsi silo kak per vidur. Daugumai darbinink, kurie nelegaliai alyje buvo prie 2004m. sausio 4d. (bet ne atvykusiems po ios datos) bt leidiama legaliai pasilikti tol, kol jie  bt darbinti, bet nebt suteikiama teis tapti nuolatiniais gyventojais ar pilieiais. (darbintu laikomas tas mogus, kuris legaliai dirba, turi legal darbdav, mokant pagal statymus priklausani ne per ma alg, moka mokesius). Kol kas viskas neaiku. Anksiausiai i vasar suinosime kuri pus krypstama.  Mes stebsime labai atidiai ir praneime svarbiausias naujienas, tad vis sugrkite paskaityti.

 


 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)


Ive read in your website that if Im a USA citizens brother or sister I can be 4th to apply for a green card. My questions: how long does it take from the day I apply to the day Im allowed to come into USA and who needs to file these documents the USA citizen or the person who wants to immigrate? How do we file these documents? Where?

Mindaugas 

The US citizen must file a petition (Form I-130) for a brother or sister to get an immigrant visa number.  Here is a web page that gives information on how to download and file this form:

http://uscis.gov/graphics/howdoi/sibapp.htm

 

Since you have to wait for a visa number to become available, the process can take a long time (up to several years). You will have to be patient.  If the application is approved, the brother or sister must then go to the nearest US Consulate to get the actual visa.  This visa will allow you to come to the US as an immigrant, which means that you will be considered a permanent resident (green card holder) at that point.  You may then legally come to the US to live and work.

 


For the last two years I have worked in London as a security guard .  What do I need to do if I want to try my luck in the USA?

Nerijus 

There are several different ways you can get an immigrant visa.  If you have specialized job skills, you can try to get a visa on that basis.  Petitions for employment-based visas are usually filed by the employer.  So first you need to find somebody who wants to hire you, and is willing to go through the trouble of filing the documents.  Here is a web page that tells you (or your prospective employer) how to do it:

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-140.htm

 

Finding a prospective employer might be a time-consuming job.  You may have to contact quite a few people before you find one who will help you.  You might have better luck looking in places outside the big cities.  Small cities and towns sometimes have trouble filling certain kinds of jobs.  Here is a website that gives links to newspapers all across the US.  Look in the employment sections of various papers and get in touch with people advertising for workers.

http://newslink.org/statnews.html

 

Although this probably doesnt apply to you, if you happen to be a physician who is willing to work in an area that needs doctors, you can get special immigration consideration.  Here is a page that explains the special program for doctors:

http://uscis.gov/graphics/services/residency/PhysWaiver.htm

 

If you have a parent or sibling who is a US citizen, they can apply for an immigrant visa on your behalf.  Otherwise, your best bet is to enter the Diversity Lottery.  You can get more information on this at:

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html

 

The lottery for 2007 visas is now over.  The lottery for 2008 visas will probably start in early October.  Remember that you do not need to pay anybody anything to enter this lottery.  There are many people out there who will file your entry for you and charge you a lot of money.  You can do it yourself and pay nothing.

 

 

Can you give me any little hope for me to legalize in USA? I came in illegally, married, I have a baby.

Mina

 

There is a lot of information you did not provide.  Did you enter the country illegally or did you overstay your visa?  You say you are married.  I assume you did not marry an American citizen or you would have filed for an adjustment of status on that basis.  Was your baby born in the US?  If so, he or she is automatically eligible to be a US citizen.  Although this does not help you much now, when the baby turns 21, he can sponsor you to become a permanent resident.

 

At this moment there is probably no way for you to become legal.  However, later this year, maybe in early summer, the US congress is scheduled to start discussing a number of bills relating to illegal immigrants.  Some want to provide a way for people who are currently illegal to begin the process of legalization.  Others want to make it as difficult as possible for illegal immigrants to live and work in the US.  Senator Arlen Specter has recently introduced a bill that would do something in the middle.  It would allow most workers who were in the country illegally before Jan 4, 2004 to stay as long as they are employed, but would not automatically allow them to become permanent residents or citizens.  As of now, nothing is even close to being acted on.  This summer is probably the earliest we will have any idea what is happening.  We will be watching this issue closely however, so keep checking back.  We will let you know whatever happens.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.