Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Lapkritis (Nov) 10, 2005

Question about Green Card Lottery

I have been in America for four years on an overstayed visa.  I recently talked to a lawyer who told me that there was a special application to enter the green card lottery.  He said it would cost a lot of money to get this application.  Could you tell me a website where I could download this application for less or maybe for free?

 

There is no fee to enter the lottery, but if you are here on an overstayed visa, you will not be eligible.  Please read our other article about the lottery for details.  According to the US State Department website that describes the eligibility requirements for the Diversity (Green Card) Lottery (http://www.dvlottery.state.gov/), foreign nationals who are currently present in the US are eligible to win an immigrant visa in the Lottery only if they qualify under Section 245 of the Immigration and Naturalization Act.  Reading this piece of the law, it specifically excludes anybody who

 

is not in a lawful nonimmigrant status; or (8) any alien who was employed while the alien was an unauthorized alien, as defined in section 274A(h)(3), or who has otherwise violated the terms of a nonimmigrant visa. 

 

 

(Read full text in English)

 


Klausimas apie alios Kortels loterij

Keturis metus gyvenu Amerikoje su nebegaliojania turistine viza, pasilikau vir nustatyto laiko (overstayed visa).  Neseniai kalbjausi su advokatu ir jis man pasak, kad gali upildyti special pareikim dalyvavimui alios Kortels loterijoje ir kad labai daug pinig jam kainuos gauti tok pareikim (application). Ar negaltumte nurodyti tinklapio adreso, kur galiau pasikrauti (download) tok pareikim u maesn kain arba nemokamai?

 

 JAV vyriausybs departamento (US State Department) tinklapyje nurodomi reikalavimai, keliami tiems, kurie nori dalyvauti alios Kortels loterijoje (Diversity (Green Card) Lottery) Tinklapio adresas: (http://www.dvlottery.state.gov/), usienio ali pilieiams,  iuo metu gyvenantiems JAV, leidiama ioje loterijoje dalyvauti ir mginti laimti imigranto viz tik tuo atveju, jeigu jie atitinka tam tikrus statymu keliamus reikalavimus, idstytus dokumente Section 245 of the Immigration and Naturalization Act.  Skaitydama io statymo itrauk galite suprasti, kad ypatingai iskiriami (kaip negalintys dalyvauti loterijoje) visi 

 

neturintys teisto nonimigracinio statuso; arba (8) bet kuris  ne amerikietis  (any alien), kuris dirbo, neturdamas leidimo dirbti JAV, kaip apibrta sekcijoje section 274A(h)(3), arba bet kuris, paeids nonimigracins (pvz.: turistins, studento) vizos terminus.   

 

ia labai aikiai pasakyta, kad jeigu paeidte non-imigracins vizos terminus, tai js nesate tinkama (dalyvauti loterijoje).  Tiek pasiliekant vir vizoje nurodyto laiko, tiek dirbant be leidimo darbui paeidiami turistins vizos galiojimo terminai, todl nebegalite dalyvauti alios kortels loterijoje (Diversity Lottery).

 

Tas pats vyriausybs departamento (State Department) tinklapis aikiai nurodo, kad tra VIENAS kelias sijungti loterij. Jokie popieriniai pareikimai nebus priimami. Taip pat labai aikiai sakoma, kad nra jokio mokesio u registravim. Jeigu kam nors mokate pinigus u tai, kad padeda jus registruoti, tai tie pinigai eina tam asmeniui, o ne JAV vyriausybei. Mes kiek sutrikome igird, ir nesuprantam kodl jums paaikino, kad reikalinga speciali forma monms, kurie iuo metu nelegaliai gyvena JAV.  Atrodo, kad i speciali forma tra specialus bdas ivilioti i js sunkiai udirbtus pinigus.  

 

I tikrj yra nemaai moni, kurie neblogai pragyvena, mulkindami nelegalius imigrantus, besitikinius, kad kokiu nors bdu jie gali tapti legaliais. Mes esame girdj ne vien istorij apie mones, kurie, sumokj po keliolik tkstani doleri u neva jiems parengt ali Kortel, vliau sitikino, kad ji buvo netikra. Trokim tapti legaliu nesunku suprasti, bet turite bti atsargs ir apdairs. Kai kas nors sako jums, kad tai yra bdas kaip tai padaryti, bet reiks mokti didelius pinigus, laikas kak pradti tarti. iandien maiausiai 11 milijon moni nelegaliai gyvena JAV ir kiekvienas i j nort pasidaryti legaliu. Deja, daugeliu atvej tai visikai nemanoma. 


(Lithuanian Text)

Question about Green Card Lottery

 

According to the US State Department website that describes the eligibility requirements for the Diversity (Green Card) Lottery (http://www.dvlottery.state.gov/), foreign nationals who are currently present in the US are eligible to win an immigrant visa in the Lottery only if they qualify under Section 245 of the Immigration and Naturalization Act.  Reading this piece of the law, it specifically excludes anybody who

 

is not in a lawful nonimmigrant status; or (8) any alien who was employed while the alien was an unauthorized alien, as defined in section 274A(h)(3), or who has otherwise violated the terms of a nonimmigrant visa. 

 

This pretty clearly says that if you have violated the terms of a non-immigrant visa, you are not eligible.  Both overstaying a visa and working without authorization would violate the terms of a tourist visa and make you ineligible to enter the Diversity Lottery.

 

The same State Department website clearly states that there is only ONE way to enter.  You must do it electronically at their website.  No paper entries will be accepted.  It also clearly states that there is no fee charged to enter.  If you pay somebody to help you enter, your money goes only to that person, not to the US government.  We are a little confused why you were told that there was a special form for people who are currently illegal in the US.  It seems likely that this special form is only a special way to give away your hard-earned money. 

 

There are people out there who make a living by taking advantage of illegal immigrants who hope that they can somehow become legal.  We have heard stories of several people who have paid many thousands of dollars for what was supposed to be a green card, only to find out later that it was a fake.  The desire to become legal is perfectly understandable, but you need to be careful.  When somebody tells you there is a way to do it, but it will cost you a lot of money, it is time to be suspicious.  There are at least 11 million people now living illegally in the US and every one of them would like to become legal.  However, in most cases it is just not possible.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.