Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Balandis (Apr) 10, 2006

Checking Application Status

 

I live in Maryland, but I think that immigration law is the same everywhere. I married an American  2 and a half years ago. I had an interview for my green card (Permanent Residence card) 7 months after we filed my papers. They asked us to prove that we live together and we did. We made copies of the rent checks, our bank accounts, health insurance cards. After the interview I was asked to sign a green paper and give my finger print. I dont know what it means because we didnt hire a lawyer. Last February I got my third work permit and all documents to travel. I havent heard anything about the status of my green card yet. How long do I need to wait? Am I waiting in this long line for a so-called green card number? Please tell me what is going on with my case and how I am suppose to act? 

Agne

 

(Read full text in English)

 


Patikrinti Application Status

 

A gyvenu Maryland valstijoje, bet manau, kad imigracijos statymai panas visoj Amerikoj. Itekjau u amerikieio prie 2,5 met. Interviu dl alios Kortos vyko po 7 mn. po to,  kai pridaviau dokumentus. vasar man buvo iduotas jau treias darbo leidimas, gavau keliavimo dokumentus be problem, bet vis dar laukiu atsakymo po mintojo interviu dl alios kortos. Norjau paklausti, kiek laiko reikia laukti atsakymo? Ar a laukiu ilgoje eilje, vadinamo alios kortos numerio? Tiesa, po interviu mans papra pasirayti ant lyg ir alio lapo ir padti smiliaus antspaud. K tai reikia neinau, nes interviu metu neturjome advokato. Praau paraykit, kas js manymu vyksta su mano byla ir kaip man elgtis tokiu atveju?
Per t interviu mus klaus visko - kiek laiko draugaujame, kaip susipainome, klausinjo apie asmenin gvenim, kaip sutariam, irjo vestuvi nuotraukas. Reikjo parodyti dokumentus, kad kartu gyvenam atsikopijavo nuomos sutart, parodm bendr sskait banke, sveikatos draudimo korteles. Dkoju jums u js laik.
Agn

 

 

 

Kiekvienas, turjs reikal su JAV imigracini reikal departamentu, ino, kad pareikimo pateikimo ir jo tikrinimo, primimo procesas uima daug laiko.  Kartais jums tiesiog tereikia laukti. Du su puse met ms dienomis nra neprastai ilgas laiko tarpas, bet jis jau turt bti besibaigiantis. Js galite pasitikrinti ir sitikinti, ar Js byla tebra gyva,  o ne umesta guli kur dulktoj lentynoj.  Po to, kai pasiuntte savo upildytus dokumentus imigracinio statuso pakeitimui, Js gavote laik, praneant, kad Js dokumentus jie gavo su numeriu (a receipt number) i tos imigracins tarnybos (from BCIS). Kvito (antspaude, neinau kaip aikiau pasakyti) numerio pradioje yra trys raids. Suraskite it numer, atsidarykite tai tinklap ir raykite t numer tam skirt dut. raindama (spausdindama) numer, neraykite joki brkneli (-) bet vien tuos enklus (raides, numerius), kuriuos matote ant mintojo savo dokumento ( kvito i BCIS).

 

https://egov.immigration.gov/cris/caseStatusSearchDisplay.do

 

ia ir suinosite kokioje stadijoje yra Js dokumentai. Jeigu tai, k suinojote, Js netenkina arba nesuprantate k tai reikia, tai Js galite pasiskirti susitikim- usiregistruoti jam- (you can make an appointment) tam skirtame tinklapyje (on the USCIS website) ir nuvykti ariausiai Js gyvenamos vietos esant imigracijos ofis pasikalbti apie tai (apie savo bylos eig) su jo darbuotojais.  tai kaip tai padaryti. Pirmiausiai atsidarykite tinklapio puslap:

 

http://infopass.uscis.gov/

 

 

Pasirinkite kalb, kuria naudosits. Tada ekrane pasirodys trys pasirinkimo galimybs. Pasirinkite su urau: Make your appointment with InfoPass. raykite savo gyvenamosios vietos zip kod ir spustelkite ant  Continue.  Pasirodys ekranas su urau, praaniu pasirinkti kokios ries susitikimo norite (to select the type of appointment you want).  Pasirinkite You have a question about your case.  Tada Jums pasilys pasitikrinti bylos eig online(to got the Case Status Service Online). Kadangi Js tai jau padarte (paioje pradioje), tai spauskite ant Continue. Pasirodys ekranas, kuriame bus praoma pateikti asmenins informacijos (Js apie save).  Suraykite vis informacij, kurios reikalauja. Tada pasirinksite susitikimo dat ir laik  (a date and time for your appointment). Ekrane pasirodys patvirtinimas (confirmation) su Js pasirinkta data ir laiku. Atsispausdinkite j, nes reiks turti su savimi ten nuvykus. Vykdama neumirkite pasiimti Js tapatyb liudijani dokument, toki kaip pasas ir vairuotojo teiss (paprastai reikalauja dviej), lygiai kaip vis su Js byla susijusi dokument.

 

Jeigu dl tam tikr prieasi Jums prireikt ataukti ar pakeisti susitikim (to cancel or change your appointment), tai darykite tame paiame tinklapyje. 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Checking Application Status

 

I live in Maryland, but I think that immigration law is the same everywhere. I married an American  2 and a half years ago. I had an interview for my green card (Permanent Residence card) 7 months after we filed my papers. They asked us to prove that we live together and we did. We made copies of the rent checks, our bank accounts, health insurance cards. After the interview I was asked to sign a green paper and give my finger print. I dont know what it means because we didnt hire a lawyer. Last February I got my third work permit and all documents to travel. I havent heard anything about the status of my green card yet. How long do I need to wait? Am I waiting in this long line for a so-called green card number? Please tell me what is going on with my case and how I am suppose to act? 

Agne

 

 

As everybody knows who has ever been involved with the immigration department, processing an application can take a lot of time.  Sometimes you just have to wait.  Two and a half years is not an unusually long time for an adjustment of status these days, but it should be getting near the end.  There is a way you can check to make sure that your case is still in process and has not been misplaced.  When you first filed your paperwork to change immigration status, you received a receipt number from BCIS.  It begins with three letters.  Find this number, go to the following website and enter it into the space box provided.  When you type the number, leave out any dashes (-) but enter all other characters exactly as they appear on your documents.

 

https://egov.immigration.gov/cris/caseStatusSearchDisplay.do

 

This will tell you what the status of your paperwork is.  If you are not satisfied, or you dont understand what it is telling you, you can make an appointment on the USCIS website to go into your nearest Immigration office and discuss your case in person.  Here is how to do it.  Go to this web page.

 

http://infopass.uscis.gov/

 

 

Select the language you want to use.  A screen will appear with three choices.  Select Make your appointment with InfoPass.  Enter the zip code where you live and click on Continue.  The next screen asks you to select the type of appointment you want.  Select You have a question about your case.  The next screen will ask you to got the Case Status Service Online.  Since you have already done this, click Continue.  A screen will appear asking for information on you.  Enter the requested data.  Next you will pick a date and time for your appointment.  An appointment confirmation with the date and time you have selected will appear on your screen.  Print it out because you will have to bring it with you.  When you come to your appointment be sure to bring identification such as your passport and drivers license, as well as all the documents relevant to your case.

 

If you need to cancel or change your appointment for any reason, go to the same website to do it.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.