Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 23, 2006

Immigrant Visas

 

My grandparents lived and died in California. I live with my parents in Lithuania. Do I have a right to get a green card? I know Polish woman who was in the same situation and got green card, later became USA citizen.

  Evelina

 

To get an immigrant visa based on family relationships, your relative must file an application for you.  You cannot do it yourself.  Since your grandparents are dead, they obviously cannot do that.  If you have no living relatives in the US it does not seem possible for you to get a family related visa.  You will have to go through other channels like the Diversity Lottery if you want to get an immigrant visa.  The woman you knew must have had some other way of applying for her green card.

 

(Read full text in English)

 


 

Mano seneliai gyveno ir mir California valstijoje. A gyvenu su tvais Lietuvoje. Ar turiu teis ali Kortel? Pastu lenk, kuri buvo panaioje situacijoje ir vliau tapo JAV piliete. 

Evelina

 

Kad gautumte imigranto viz, remdamasi eimos ryiais, js giminaiiai turi upildyti dokumentus (must file an application for you). Js negalite to padaryti pati. O kadangi Js seneliai yra mir, tai savaime suprantama, kad jie to nepadarys.  Jeigu neturite JAV gyvenani giminaii, tai neatrodo tiktina, kad gausite eimos ryi pagrindu iduodam viz.  Jums reiks jos siekti kitais kanalais, tokiais kaip dalyvavimu alios Kortels loterijoje (Diversity Lottery)- jeigu norite imigrantikos vizos. Js pastama moteris matomai naudojosi kitais keliais, kad gaut ali Kortel.

 

 

Mano broils yra JAV pilietis. Man 18 met. Jeigu jis prads tvarkyti man popierius, tai gali utrukti 12 met. O kas, jeigu jis pradt juos tvarkyti ms mamai? Gal tai bt man pats paprasiausias kelias ali Kortel? Girdjau, kad mano amiaus vaikams (iki 21 met) yra leidiama vykti kartu su tvais. 

Vaikinas

 

Jeigu Js broliui yra daugiau negu 21 metai ir jis yra JAV pilietis, tai jam leidiama kreiptis dl mamos imigrantikos vizos pirmumo teismis (daugiau skaitykite Nanujausiuose Puslapiuose, vaiuodamas emyn). Tai reikia, kad jai nereiks laukti, kol vizos numeris pasidarys prieinamas. Vos tik pareikimas bus patvirtintas, ji gals imigruoti (atskristi legaliai apsigyventi). Tai vis vien gali kiek utrukti, taiau ne taip ilgai, kaip laukiant vizos numerio. Vaik, neturini 21 met, pavards gali bti raytos tuos paius tv pareikimus. Js broliui dert susisiekti su tikrai geru imigracins teiss advokatu ir su juo aptarti detales. Jam reiks upildyti ir isisti form I- 130 ( to file a form I-130). J galima pasikrauti iuo adresu (spauskite ant nuorodos):

 

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/i-130.pdf

  

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Immigrant Visas

 

My grandparents lived and died in California. I live with my parents in Lithuania. Do I have a right to get a green card? I know Polish woman who was in the same situation and got green card, later became USA citizen.

 

Evelina

 

To get an immigrant visa based on family relationships, your relative must file an application for you.  You cannot do it yourself.  Since your grandparents are dead, they obviously cannot do that.  If you have no living relatives in the US it does not seem possible for you to get a family related visa.  You will have to go through other channels like the Diversity Lottery if you want to get an immigrant visa.  The woman you knew must have had some other way of applying for her green card.

 

My brother is a USA citizen. Im 18 years old. If he would apply for me to come to America it might take 12 years. What if he would start doing documents for our mother? Maybe this is a more simple way for my green card too? I heard that kids of my age (before 21) are allowed to move together?

A young man

 

If your brother is over 21 and a US citizen, he is allowed to apply for an immigrant visa for his mother on a first priority basis.  That means that she will not have to wait for a visa number to become available.  As soon as the application is approved, she will be allowed to immigrate.  This could still take some time, but not anywhere near as long as waiting for a visa number.  Children under 21 can be included on their parents applications.  Your brother should get in touch with a good immigration attorney who can advise him on the details.  He will have to file a form I-130.  You can download this form at the following address.

 

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/i-130.pdf 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.