Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 23, 2006

 

Employment Visa

 

How can I know if my employer is doing what he promised by getting me a work visa? I take care of my own taxes, and Im working for him as an independent contractor.  My friend is also a self-employed person and the same employer is doing a working visa for him. We both are Lithuanians and have been waiting two years for this visa. Our immigration status in USA overstayed visas. All this time we have been paying the lawyer who is doing our visas (we are giving money to our employer and he gives it to this lawyer we never saw).

 

(Read full text in English)

 


 

Kaip suinoti ar mano darbdavys daro k yra paadjs dl mano darbo vizos? A pats tvarkau savo mokesius, dirbu jam kaip nepriklausomas kontraktorius (an independent contractor, laisvai samdomas).  Mano draugas dirba kaip pats save darbins (a self- employed) asmuo ir tas pats darbdavys tvarko jam darbo viz. Mes abu esame lietuviai ir jau du metus laukiame tos vizos. Ms imigracinis statusas JAV yra pasilik vir viz galiojimo laiko (overstayed visas). Vis t laik mes mokame advokatui, tvarkaniam tas ms vizas (mes duodame pinigus darbdaviui, kuris perduoda advokatui, kurio nesame mat).

 

Jeigu darbdavys nori sponsoriauti jums tampant nuolatiniais gyventojais, tai jis (bet ne js) privalote upildyti dokument  form I-140 ir pasisti j USCIS (and file it with the USCIS). Jis gali rasti daugiau informacijos, pasikrovs it: 

 

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-140.htm

 

Sisdamas dokument jis privalo pasilyti Jums pilnos darbo dienos nuolatin darb (a full-time, permanent job) ir mokti u j tiek, kiek u tok darb Amerikoje mokama. Taip vadinami  self-employment nebus pripainti tinkamais. Kai kurie darbdaviai prisiekinja, kad j darbuotojai i tikrj yra self-employed, vengdami kuo maiau mokti mokesi. Amerikos mokesi inspekcija  IRS yra labai grietai apibrusi kas yra self-employed ir kas nra. Jeigu dirbate vienai kompanijai ir vykstate j dirbti beveik kasdien, tai jau tikrai nebesate self-employed.  Jeigu js darbdavys i tikrj yra pasiunts mint dokument  I-140 u jus, tai jis pats save stato labai didel pavoj. I jo gali bti pareikalauta sumokti visus nesumoktus mokesius (all back taxes) ir baudas (penalties su priaugusiais dideliais palkan procentais) u vis t laik, kur jam dirbate.  Priklausomai nuo to, kiek daug toki self-employed darbuotoj jis turi, jam gali baigtis labai lidnai, jei bus pripaintas skolingu tkstanius. Patys sau atsakykite ar jums atrodo, kad jis save kit tok pavoj dl js.

 

Js taip pat minjote, kad paskutinius kelis metus mokate advokatui. Dokumento siuntimo mokestis yra 195 doleri.  Advokatas gali kainuoti panaiai apie 500 doleri- tiek imama paprastai u to dokumento upildym ir pasiuntim (to fill out and file it).  Po to nieko daugiau nebereikia, vien laukti atsakymo. Jums nereikia advokatui mokti kas mnes, nes jis nieko daugiau dl js nebedaro (o ir nordamas neturt k daryti).

 

Js neparate kok darb dirbate, taiau darbinimo vizos greitai ir be joki problem iduodamos auktos kvalifikacijos darbuotojams, tokiems, koki nra pakankamai JAV. Jeigu dirbate statybose ar kokioje staigoje, tai nedaug galimybi, kad j gausite. Js perspektyvus (jus darbinantis) darbdavys turs rodyti, kad negali Amerikoje rasti darbinink iam darbui atlikti u priimtus (vidutin alga toje srityje) pinigus. Ir vl: js patys sau geriausiai galite atsakyti klausim ar tai tiesa iuo atveju. 

 

Dar vienas dalykas pabaigai. Jeigu jis i tikrj upild mint dokument (did file an I-140), tai turjo gauti ratel i USCIS (receipt from the USCIS), kad jie gavo t pareikim. Tai atsitinka (toks popierlis atsiuniamas), prajus kelioms savaitms po pareikimo siuntimo. Papraykite j t popierl jums parodyti. Jame bus nurodytas (ispausdintas) tikslus laikas, to ratelio numeris, kuris labai praveria domintis koks js pareikim statusas (kai klausiate paskambin ar nuvyk).

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

Employment Visa

 

How can I know if my employer is doing what he promised by getting me a work visa? I take care of my own taxes, and Im working for him as an independent contractor.  My friend is also a self-employed person and the same employer is doing a working visa for him. We both are Lithuanians and have been waiting two years for this visa. Our immigration status in USA overstayed visas. All this time we have been paying the lawyer who is doing our visas (we are giving money to our employer and he gives it to this lawyer we never saw).

 

If an employer wants to sponsor you to become a Permanent Resident he (not you) must fill out form I-140 and file it with the USCIS.  He can get more information and download this form at:

 

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-140.htm

 

When he files this form, he must also offer you a full-time, permanent job that pays a normal wage for that type of work.  So-called self-employment would not qualify.  Some employers try to claim that their employees are actually self-employed as a way of avoiding paying taxes.  The IRS has very strict rules about who is self-employed and who is not.  If you work for one company, and go to their place of business every day, you are almost certainly not self-employed.  If your employer has actually filed an I-140 for you, he is taking a big risk.  He could be liable for all back taxes and penalties for as long as you have worked there.  Depending on how many self-employed employees he has, he could end up owing thousands of dollars.  Ask yourself if it seems likely that he is putting himself in that kind of danger for you.

 

You also said that you have been paying a lawyer for the past two years.  The filing fee for the document is $195.  A lawyer might charge an additional $500 or so to fill out and file it.  After that, there is nothing to do except wait for an answer.  You should not be paying a lawyer every month because he is not doing anything for you.

 

You did not say what kind of work you do, but employment visas are mostly for highly skilled workers that are in short supply in the US.  If you are a construction laborer, or general office worker there is not much chance you will get one.  Your prospective employer would have to demonstrate that he couldnt find workers in the US to perform the job at a normal rate of pay.  Again, you can ask if this is likely to be true.

 

One final thing.  If he did file an I-140, he should have a receipt from the USCIS that they received the application.  This should have come within a few weeks after filing the form.  Ask him to show it to you.  It will have an estimated processing time printed on it as well as a receipt number that you can use to check on the status of the application.

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.