Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 23, 2006

 

US Citizenship Exam

 

Could you tell me where to look for information for my citizenship exam and would you please explain the whole process? Where to find everything I need for this exam and how to know what I need? Thank you. 

Raimondas

 

First lets go over the basic eligibility requirements for becoming a US citizen.  Assuming you have a green card, here is a summary of the requirements.

 

You have to have lived as a Lawful Permanent Resident in the US for at least five years (three if you got your green card by marriage to a US citizen).  During that time you cannot have been out of the US for any period longer that one year.  If you had any absences longer than six months, you might be asked to prove that you did not abandon your residence in the US during that time.  You must also have been physically present in the US for at least 30 months during that five years.

 

(Read full text in English)

 


Ar negaltumte nurodyti kur iekoti informacijos pilietybs egzaminui ir ar nepaaikintumte viso proceso? Kur visk rasti tam egzaminui ir kaip inoti ko jam reikia? Raimondas

 

Pirmiausiai aptarkime reikalavimus, keliamus tiems, kurie nori tapti JAV pilieiais. tai kokie keliami turintiems alias Korteles (santrauka).

 

Turite bti JAV pragyvens kaip pilnateisis nuolatinis gyventojas (Lawful Permanent Resident in the US) maiausiai paskutinius penkeris metus (tris, jeigu gavote ali Kortel susituok su JAV pilieiais). Per vis t laik negaljote bti ivyks i JAV ilgiau negu 1 metus. Jeigu Amerikoje nebuvote ilgiau negu eis mnesius, tai galite bti papraytas rodyti, kad tuo metu nesiruote pamesti savo gyvenimo ia. Js taip pat privalote bti JAV pragyvens (physically present in the US) maiausiai 30 mnesi t penki met laikotarpyje.

 

Turite bti pragyvens vienoje konkreioje valstijoje maiausiai tris mnesius prie sisdamas pareikim (application) pilietybei gauti. 

 

Reikalaujama, kad btumte moralus. mons, kurie buvo nusikalt vien ar daugiau kart ar buvo sitrauk prostitucij arba narkotik platinim, gali bti pripainti netinkamais (diskvalifikuoti). Gali bti neleidiama siekti pilietybs ir dl kitoki prieasi: tiems, kurie neilaiko vaiko/vaik (nemoka aliment), yra girtuokliai, melagingai upild pareikim aliai Kortelei gauti.

 

Privalote pakeniamai kalbti, skaityti ir rayti anglikai. is reikalavimas gali bti netaikomas tiems, kurie 15 ar daugiau met yra teisti nuolatiniai JAV gyventijai ir yra 65 met amiaus ar vyresni.

 

Privalote inoti Amerikos istorijos pagrindus ir imanyti Amerikos vyriausybs veiklos esm. Vlgi, tas reikalavimas ne visada taikomas 65 met ar vyresniems ilgalaikiams nuolatiniams alies gyventojams. tai nuoroda dokument su 100 klausim bei atsakym pavyzdiais, labai panaiais tuos, kokius gausite egzamino metu.

 

http://uscis.gov/graphics/services/natz/100q.pdf

 

tai tinklapio puslapis, kuriame galite pasipraktikuoti istorijos egzamino testui:

http://uscis.gov/graphics/exec/natz/natztest.asp

 

Jeigu atitiksite visus reikalavimus ir skmingai ilaikysite istorijos egzamin, tai privalsite priimti priesaik, pasiaddamas ginti Jungtines Valstijas ir atsisakydamas lojalumo bet kokiai kitai aliai. http://uscis.gov/graphics/services/natz/howapply.htm

 

(Pagal statym, prims i priesaik, Js nebegalite bti dar ir kitos alies pilieiu. Apie tai rame Reginospalepe.com, r. Visas turinys/Gyvenimas Amerikoje arba straipsni iekokite Naujausiuose Puslapiuose, vaiuodamas emyn).

 

 

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

US Citizenship Exam

 

Could you tell me where to look for information for my citizenship exam and would you please explain the whole process? Where to find everything I need for this exam and how to know what I need? Thank you. 

Raimondas

 

First lets go over the basic eligibility requirements for becoming a US citizen.  Assuming you have a green card, here is a summary of the requirements.

 

You have to have lived as a Lawful Permanent Resident in the US for at least five years (three if you got your green card by marriage to a US citizen).  During that time you cannot have been out of the US for any period longer that one year.  If you had any absences longer than six months, you might be asked to prove that you did not abandon your residence in the US during that time.  You must also have been physically present in the US for at least 30 months during that five years.

 

You must also have resided in a particular state for at least three months before filing your application. 

 

You must be of good moral character.  If you have been convicted of one or more crimes, or have been involved in prostitution or drug dealing you can be disqualified.  You can also be disqualified for other reasons like failing to provide support for your children, being a habitual drunkard, or having lied on your green card application.

 

You must be able to speak, read and write basic English.  This requirement can be waived for people who have been a Lawful Permanent Resident in the US for fifteen years or more and are over 55 years old.

 

You must understand the basics of American history and how the American system of government works.  Again, this requirement can be waived for some longtime residents who are over 65 years old.  Here is a link to a document with 100 sample questions (and answers) similar to what you might be asked on the exam. 

 

http://uscis.gov/graphics/services/natz/100q.pdf

 

Here is a web page where you can practice taking the history exam.

http://uscis.gov/graphics/exec/natz/natztest.asp

 

If you meet all requirements and pass the history exam you must take an oath, swearing to defend the United States and renounce your allegiance to any other country.

 

Here is a web page where you can download all the forms and instructions necessary for applying for US citizenship.

 

http://uscis.gov/graphics/services/natz/howapply.htm

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.