Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Immigrate to Canada

 

The government of Canada has a website that tells you everything about immigrating to Canada.  We have listed some shortcuts to pages within their website that you might find especially useful. Here is a link to a web page that will help you determine whether you are eligible to immigrate to Canada as a skilled worker:

 

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp

 

(Read full text in English)

 


Imigruojant Canada

  Gavome klausim apie imigracij Kanad. Viena skaitytoja para, kad du jos pastami buvo pripainti tam netinkamais, nes nelegaliai gyveno JAV, kiti prane, kad advokatai labai ilgai "temp gum" ilupo daug pinig ir...nieko gero nepadar. Ms pasilymas: stenkits apseiti be tarpinink, iekokite informacijos patys, nesamdykite pirmo pasitaikiusio advokato. Apie j patikimum suinosite ABA (spauskite altiniai/Biznio reikalai). Mes perirjome Kanados vyriausybs tinklap ir neradome nieko, kur jie klaust ar esate nelegalus arba kur gyvenate dabar. Jie (statistinse suvestinse)  nekalba apie atvykstani imigrant al, kurioje jie gyvena, jie kalba apie al, kuri buvo paskutin j nuolatinio gyvenimo vieta (the country of your last permanant residence). Vienas labai svarbus dalykas, tai kalbos mokjimas (language skills). Jeigu nemokate anglikai ar pranczikai, tai galimybs nedidels. Eikite tinklap, sekite nurodymais, atsakykite klausimus, gausite vertinim (score) ir suinosite ar esate tinkami. Kanada kitokia negu JAV. Net jeigu jums parodys, kad nesate tinkami pagal t pagrindin test, tada vilgterkite individuali provincij reikalavimus. Gal jums pavyks ten. 

Kanados (Canada) vyriausyb yra sukrusi tinklalap, kuriame viskas paaikinta apie imigracij Kanad. Mes surame nuorodas kai kuriuos to tinklapio puslapius, kurie jums gali bti ypa naudingi. tai i nuoroda  (spauskite ant jos) pads jums suprasti ar esate pripastamas tinkamu imigruoti Kanad kaip tinkam kvalifikacij turintis darbininkas (skilled worker):

 

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp

 

Js taip pat galite tiktis imigruoti Kanad be didesni sunkum, jeigu esate verslo asmuo ( businessperson) arba investuotojas (investor).  tai is puslapis pads jums vertinti savas galimybes.

   

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/index.asp

 

Kanadoje atskiroms provincijoms (individual Provinces) leidiama suteikti materialin ir kitoki param imigrantams (sponsor immigrants).  Kanada suskirstyta provincijomis kaip Amerika- valstijomis. iame tinklapio puslapyje galite susipainti su vairi provincij reikalavimais (requirements).

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/provincial/index.asp 

 

 

Panorj daugiau suinoti apie Kanad ir gyvenimo bdus joje, vilgterkite iuos puslapius:

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-canada.asp

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-move.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/guide/section-07.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/guide/section-08.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/guide/section-09.asp

 


(Lithuanian Text)

Immigrate to Canada

 

The government of Canada has a website that tells you everything about immigrating to Canada.  We have listed some shortcuts to pages within their website that you might find especially useful. Here is a link to a web page that will help you determine whether you are eligible to immigrate to Canada as a skilled worker:

   

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp

 

You can also qualify for a Canadian immigration visa if you have experience as a businessperson or investor.  Here is a web page that will help you evaluate your chances.

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/index.asp 

 

In Canada individual Provinces are allowed to sponsor immigrants.  Here is a web page where you can look up the requirements of the various provinces.

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/provincial/index.asp 

 

 

If you want to learn more about Canada and the Canadian way of life you can go to the following pages:

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-canada.asp

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-move.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/guide/section-07.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/guide/section-08.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/guide/section-09.asp

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.