Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

Immigrant Visa for Grandson

 

I am 70 years old and have a hard time living alone.  I would like to bring my grandson from Lithuania to live with me and help take care of my house.  Is this possible?

 

According to the USCIS, there are five basic categories of family-based immigration visas.  These are:

 • Immediate Relative of a US citizen--spouse, parent, or minor (under 21) son or daughter;

 • First preference--Unmarried sons and daughters of US citizens;

 • Second preference

A. Spouses and the under 21 unmarried sons and daughters of US permanent residents;

B. Unmarried sons and daughters of US permanent residents, age 21 or older;

 • Third preference--Married sons and daughters of US citizens and their spouses and children;

 • Fourth preference--Brothers and sisters of US citizens, age 21 or older, and their spouses and children

 

(Read full text in English)

 


Imigracin viza ankui

 

Esu 70- ies met ir man sunku gyventi vienai. Noriau pasikviesti ankk i Lietuvos, kad gyvent su manimi ir padt priirti nam. Ar tai manoma?

 

Sekant USCIS (amer. trumpinys), yra penkios pagrindins eimos pagrindu iduodam imigracini viz kategorijos. tai jos:

 • Artimas JAV pilieio giminaitis sutuoktinis, tvas,, nepilnametis (iki 21 met) snus ar dukt;

 • PirmumasJAV piliei nevedusiems snums ir netekjusioms dukroms;

 • Antrumo teis-

  1. A. Sutuoktiniams ir 21 met neturintiems JAV nuolatini gyventoj (US permanent residents- alia Kortel) nesusituokusiems snumss bei dukroms;

  2. B. JAV nuolatini gyventoj (US permanent residents- alia Kortel) susituokusiems snums bei dukroms, vyresni ems nei 21 met amiaus;  

 • Treioje vietojeSusituok JAV piliei sns bei dukros su savo monomis bei vyrais, savo vaikais; 

 • Ketvirtoje vietoje- JAV piliei broliai ir seserys, 21 met arba vyresni, ir j sutuoktiniai bei vaikai.

Pirmajai kategorijai (artimiems giminms) iduodam viz skaiius neribojamas. Visos kitos kategorijos turi limituot j skaiius, tam tikras skiriamas kiekvienai aliai atskirai. Kaip matote, niekur nra paminti ankai. Jums bt leidiama sponsoriauti savo snui ar dukrai, bet ne ankui. 

 

Taiau yra dar kita galimyb. Jeigu jis turi tam tikros specialybs kvalifikacij (tecchnins kvalifikacijos vertinamos labiausiai: jigu jis yra gydytojas ar slaugas (nurse) ar laboratorijos technikas ir t.t.) ir gali bti vertingu darbuotoju, tai galite pamginti surasti darbdav, kuris nort pasilyti js ankui darb ir padt gauti imigracin viz darbinimo pagrindu  (an employment-based immigration visa). Jeigu esate tikra, kad js ankas yra tinkamai apmokytas ir turi tinkam tam tikros ries kvalifikacij, tai vertt pasikonsultuoti su geru imigracins teiss advokatu prie imantis bet koki konkrei veiksm. 


(Lithuanian Text)

Immigrant Visa for Grandson

 

I am 70 years old and have a hard time living alone.  I would like to bring my grandson from Lithuania to live with me and help take care of my house.  Is this possible?

 

According to the USCIS, there are five basic categories of family-based immigration visas.  These are:

 • Immediate Relative of a US citizen--spouse, parent, or minor (under 21) son or daughter;

 • First preference--Unmarried sons and daughters of US citizens;

 • Second preference

A. Spouses and the under 21 unmarried sons and daughters of US permanent residents;

B. Unmarried sons and daughters of US permanent residents, age 21 or older;

 • Third preference--Married sons and daughters of US citizens and their spouses and children;

 • Fourth preference--Brothers and sisters of US citizens, age 21 or older, and their spouses and children

The first category (Immediate Relative) has an unlimited number of visas available.  All the other categories are limited to a certain number of visas that varies by country.  As you can see, there is no mention made of grandchildren.  You would be allowed to sponsor your son or daughter, but probably not your grandson.

 

There is another possibility however.  If he has specific job skills that would make him a valuable worker, you might try to find an employer willing to offer him a job and help him go through the process of getting an employment-based immigration visa.  If you think he has this kind of skills or training, it would be a good idea to consult a qualified immigration attorney to make sure.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.