Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  

American Citizens Abroad

 

I have had American citizenship for 5 years. Can I go live in a European country? I have lived in USA already for 10 years. Sometimes I went on vacations to Lithuania but never stayed longer than for a month. LINA

 

As a general rule, US citizens may live anywhere they are legally allowed without danger of losing their US citizenship.  However, people who have been naturalized citizens for less than one year may have a problem if the US government decides that they never intended to live in the US when they applied for citizenship and are only doing it as a convenience.  If you have been a citizen for five years and have lived in the US for that time, you should be safe, but it is always a good idea to get advice from a knowledgeable lawyer before taking such a big step.

 

(Read full text in English)

 


Amerikos pilieiai usienyje

 

Esu JAV piliet jau penki metai. Ar  galiu gyventi bet kokioje EUROPOS  alyje?  JAV   pragyvenau 10 met, ivykdama tik retkariais paatostogauti Lietuv ne ilgesniam  negu 1  mn.  laikotarpiui.  LINA

 

I esms Amerikos pilieiai gali gyventi bet kurioje alyje legaliai, neprarasdami JAV pilietybs. Taiau monms, kuriems pilietyb buvo suteikta (naturalized citizens) prie maiau negu 1 metus, gali turti problem, jeigu JAV vyriausyb nusprs, kad jie niekada neketino nuolatinai apsigyventi Amerikoje, vien tik naudojosi situacija. Jeigu js esate piliet penkeris metus ir vis t laik gyvenote Amerikoje, tai galite jaustis saugi, nors visada gera mintis yra pasiklausti  patyrusio advokato patarimo, prie engiant tok svarb ingsn. 

 

Js galite prarasti pilietb tuo atveju, jeigu priimsite kitos alies pilietyb arba oficialiai prisieksite lojalum (itikimyb) kitai aliai. Be to, i js reikalaujama mokti amerikietikus mokesius, neirint to, kad gyvenate kitoje alyje. Js turtumte susisiekti su patyrusiu mokesi isnpektoriumi (accountant), kuris nusimano ioje srityje (expatriate taxes emigrant mokesiai).

 

Prie kreipdamasi, pairkite ar nepasibaigs js paso galiojimo laikas. Taip pat sitikinkite ar turite ger (atitinkani visus teisinius reikalvimus) viz tos alies, kuri rengiats persikelti. Paprastai tokios vizos iduodamos JAV, prie ivykstant. Atvykus numatyt gyvenam viet ir inodama kur gyvensite, tursite nueiti vietos JAV ambasad ar konsulat usiregistruoti. Neinote ar ateityje neteks susidurti su tam tikrais sunkumais ir ar neprireiks j pagalbos, todl geriausia, jei jie inos apie jus i anksto. Persikeldama kit viet, nauj adres turtumte praneti tai savo ambasadai.

 

Jeigu jums mokami Social Security pinigai ar kitokios vyriausybins paalpos, tai prie ivykdama turite susiekti su agentra (Social Security Administration staiga ir pan.) ir nurodyti kut sisti jums ekius. Priimta juos sisti tos sveios alies ambasad ar konsulat. ekius atsiimsite staigoje arba galite paprayti juos (ambasados, konsulato) siuntinti jums namus oro patu.

 

 

Daugiau informacijos iuo klausimu rasite West Virginia University remiamame  tinklapyje:

http://www.us-expatriate-handbook.com/contents.htm

 


(Lithuanian Text)

American Citizens Abroad

 

I have had American citizenship for 5 years. Can I go live in a European country? I have lived in USA already for 10 years. Sometimes I went on vacations to Lithuania but never stayed longer than for a month. LINA

As a general rule, US citizens may live anywhere they are legally allowed without danger of losing their US citizenship.  However, people who have been naturalized citizens for less than one year may have a problem if the US government decides that they never intended to live in the US when they applied for citizenship and are only doing it as a convenience.  If you have been a citizen for five years and have lived in the US for that time, you should be safe, but it is always a good idea to get advice from a knowledgeable lawyer before taking such a big step.

 

You can lose your citizenship if you accept citizenship from another country or take an oath of loyalty to another country.  In addition you are still required to pay American taxes, even though you are living in another country.  You should contact an accountant with experience in expatriate taxes.

 

Before you go, be sure your passport is up-to-date.  Also be sure you have the correct visa from the country where you intend to live.  Usually you will have to get that visa in the US, before you leave.  When you arrive at your destination and know where you will be living, it is a good idea to go to the local US embassy or consulate and register with them.  If you have a problem and need their help, things will be much easier if they know about you beforehand.  When you move, you should advise the embassy of your new address.

 

If you are collecting Social Security, or other government benefit, you should contact that agency before you leave the US and make arrangements for your check to be sent to you.  Usually it will be sent to the overseas embassy or consulate.  You can pick it up from them or have them mail it to you.

 

 

For more information here is a useful website sponsored by West Virginia University:

http://www.us-expatriate-handbook.com/contents.htm

 

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.