Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page   Lapkritis (Nov) 10, 2005 

 

Green Card Lottery

 

The 2007 Diversity Lottery will be accepting until December 4.  You must apply online if you want to put your name into the lottery.  Instructions can be found at:

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1318.html

 

The website to make the actual application is:

http://www.dvlottery.state.gov/

 

(Read full text in English)

 


alios kortels loterija

 

2007 Diversity Lottery tsis iki gruodio 4 d.  Jeigu norite savo vard registruoti ioje loterijoje, turite tai daryti internetu. Instrukcijas rasite iame tinklapyje (spausti ant adreso):

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1318.html

 

O iame tinklapyje rasite konkret pareikim, kur reiks upildyti:

http://www.dvlottery.state.gov/

 

 

Dalyvavimo taisykls

 

Oficialios taisykls ir procedros nurodytos aukiau uraytame tinklapyje. tai trumpa santrauka:

 

 • Privalote upildyti pareikim (an application) aukiau nurodytame tinklapyje  iki 2005 m. gruodio  4 d., skaiiuojant laik pagal rytinje Amerikos pakrantje -New York arba Washington DC- priimtus standartus (Eastern Standard Time).  Nesiskite popierini dokument, jie negaliojantys. is tinklapis yra VIENINTEL vieta registruotis.  Neumirkite rayti vis eimos nari vard, kurie imigruot ( Amerik, jei ilotumte) drauge su jumis.

 • Jeigu usiregistruosite daugiau negu vien kart (upildysite daugiau negu vien pareikim), bsite diskvalifikuoti (imesti i aidimo).

 • Turite prisegti po vien skaitmenin nuotrauk (daryt skaitmenine kamera) po vien kiekvieno pareikime paminto asmens. Reikalavimai nuotraukoms:  JPEG format, 320 pixels high (aukio) by 240 pixels wide (ploio).  Gali bti arba 24-bit color (spalvotos) arba 8-bit grayscale (pilkai baltos). Technini reikalavim neveriu, nes ie terminai angl kalba inomi visose pasaulio alyse ir bet kuris specialistas supras ko praote (nebent neimanyt kaip dirbti su skaitmenine technika, bet tokio jums ir nereikia).

 • Fotografuojamas asmuo turi irti tiesiai kamer. Galva negali bti pakelta, nuleista arba pasukta on. Asmens galva turi uimti (upildyti) 50% nuotraukos. Fonas turi bti viesios spalvos, be joki pieini, detali, brini, faktr. Nuotrauka turi bti labai aiki. Neleidiama dvti joki skrybli, sauls akini ar kitoki veid pridengiani, paslepiani  aksesuar.

 • Privalote urayti vard, pavard, gimimo viet bei laik savo, savo sutuoktinio, vis vaik ir vaiki iki 21 met amiaus, net jeigu jie negyvena kartu su jumis ir nesirengia kartu imigruoti.

 • Nra jokio mokesio u dalyvavim loterijoje. JAV vyriausyb nedarbina joki paalini konsultant asistavimui (ioje programoje). Jeigu nusprsite mokti tam, kuris upildys js pareikim (application)- js reikalas, bet ne btinyb.    Pareikimas, kur upildysite patys, turi lygiai tokius pat ansus laimti kaip ir tas, kur pild koks pagalbininkas u pinigus.

 • Jums leidiama dalyvauti loterijoje, jeigu legaliai gyvenate JAV (pavyzdiui su galiojania- nepasibaigusia- studento ar turisto viza).  Jums neleidiama dalyvauti loterijoje, jeigu Amerikoje atsidrte ir gyvenate nelegaliai arba dirbote neturdami leidimo darbui.

 • Apie laimjim pareikjui bus praneta oro patu tarp 2006 m. gegus ir balandio mnesi. Tie, kurie nelaimjo, negaus joki praneim.

 • Nordamas gauti viz, laimjs pareikjas turs atitikti visus JAV statym keliamus reikalvimus.


(Lithuanian Text)

Green Card Lottery

 

The 2007 Diversity Lottery will be accepting until December 4.  You must apply online if you want to put your name into the lottery.  Instructions can be found at:

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1318.html

 

The website to make the actual application is:

http://www.dvlottery.state.gov/

 

 

Rules for Submitting an Entry

 

For the official rules and procedures see the website listed above.  Here is a quick synopsis of how to apply.

 

 • You must fill out an application at the above website before midnight Dec 4, 2005 Eastern Standard Time.  Paper entries will not be accepted.  This website is the ONLY way to enter.  Please remember to include the names of all family members who would immigrate with you.

 • If you submit more than one entry you will be disqualified.

 • You must submit a digital photo of each person on the application.  These photos must be in JPEG format, 320 pixels high by 240 pixels wide.  They may be either 24-bit color or 8-bit grayscale.

 • The person being photographed must directly face the camera.  The head must not be tilted up, down or to the side.  The persons head should fill about 50% of the picture.  The background must be light-colored with no pattern.  The photo must be in good focus.  No hats, sunglasses or other items that hide the face are allowed.

 • You must include the name, date and place of birth of your spouse and all children an stepchildren under the age of 21, even if they do not live with you and will not be immigrating with you.

 • There is no fee charged to enter the lottery.  The US government does not employ any outside consultants to assist in this program.  If you choose to pay somebody to fill out your application that is up to you but there is no advantage in doing so.  The application you fill out will have exactly the same chance of winning as one filled out by a paid preparer.

 • You ARE allowed to enter if you are legally in the US (as a tourist or student for example).  You are NOT allowed to enter if you entered the US illegally or worked in the US without authorization.

 • Winning applicants will be notified by mail between May and July 2006.  Those who did not win will not be notified.

 • In order to get a visa, winning applicants must meet ALL eligibility requirements under US law.

 

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.