Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Liepos (July) 24, 2006

 

No Action on Immigration

Len Nuttall

 

It looks like there will be no immigration legislation passed by the US Congress this year.  At the recent G-8 meeting in Russia, President Vicente Fox of Mexico asked President Bush about the issue and Bush replied that he didnt think anything was going to be done before the November elections. 

 

(Read full text in English)

 


Nra imigracini naujien

Len Nuttall

 

Panau, kad joki imigracini statym iais metais JAV Kongresas nepriims. Neseniai vykusiame G-8 susitikime Rusijoje, Meksikos (Mexico) prezidentas Vicente Fox udav klausim prezidentui Bushui ia tema ir Bushas atsak nemans, kad kad kas nors bus padaryta iki rinkim- iki lapkriio mnesio. 

 

Problema tame, kad Senato ir Atstov Rm (the House of Representatives) idjos apie tai, koks statymas reikalingas, baisiai skiriasi. Atstov Rmai link didiausi dmes skirti sien saugumui ir nelegaliai alyje gyvenani imigrant bausmms, kai tuo tarpu Senatas tiki, kad reikalingas imintingesnis sprendimas, kuris leist nubausti mones, kurie to nusipeln, bet tuo paiu tam tikr laiko tarp pragyvenusiems JAV suteikt teis tapti legaliais.

 

Esame prierinkiminiame laikotarpyje ir visa, k vyriausyb, o ypa Atstov Rmai (the House of Representatives) daro, aikiai orientuojama artjanius rinkimus.  Rm atstovai kaskart irenkami dvejiems metams, taigi, 435 i j jau dabar pradeda kampanijas, nes trokta bti perrinkti. Tai nra geras metas bet kokio protingesnio statymo primimui.

 

pavasar mes rame, jog neaiku kokio pobdio statymas gali bti priimtas.  Deja, tai kol kas tebra tiesa. Bet kuris, pretenduojantis, jog ino (koks bus priimtas) yra arba kvailys arba melagis. Jeigu iuo metu nesate teisti (legals) JAV gyventojai ir tikits tokiais vien dien tapti, tai neduokite pinig n vienam, kuris sako, kad gali jums padti. Kol kas nepriimtas joks statymas, leidiantis tai gyvendinti ir niekas neino kada tai atsitiks.

 

Ms ausis pasiek daug gsdinani istorij, lieiani deportacijas. Tiesa ta, kad paskutiniu metu i ties buvo daugiau deportacij, bet jas iauk ypatingos aplinkybs. Buvo atlikti keli patikrinimai (reidai) tose gamyklose, kur darbdaviai buvo darbin itin daug nelegali darbinink ir t reid tikslas buvo kaip sykis darbdaviai, o ne darbininkai.  inoma, darbininkai kliuvo, taiau tikrai niekas nemedioja nieko blogo nepadariusi nelegali moni. Tarp kitko, vyriausyb iuo metu itin aktyviai ieko vairius nusikaltimus padariusi moni. Jeigu kurie nors aretuoti u vairavim alkoholio ar narkotik poveikyje (DUI), u vagyst, upuolim, iprievartavim ar kitok rimt nusikaltim, tai tikriausiai bus deportuoti. Be to, ypa iekomi tokie, kuriuos anksiau buvo nusprsta deportuoti ir kurie tok nutarim ignoravo ir toliau tebegyvena JAV.

 

Daugumai nelegali imigrant- tokiems, kurie paprasiausiai stengiasi diena i dienos gyventi- negresia joks didesnis pavojus. Kai kurie anksiau palyginti lengvai gaunami dalykai, tokie kaip vairuotojo teiss, nebra tokie paprasti. Taiau niekas nesistengia surasti nelegalius imigrantus ir juos deportuoti. Netikkite kalbaniais kitaip.

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

No Action on Immigration

Len Nuttall

 

It looks like there will be no immigration legislation passed by the US Congress this year.  At the recent G-8 meeting in Russia, President Vicente Fox of Mexico asked President Bush about the issue and Bush replied that he didnt think anything was going to be done before the November elections. 

 

The problem is that the Senate and the House of Representatives have very different ideas of what kind of legislation is needed.  The House wants to focus on border security and punishing illegal immigrants, while the Senate believes that a more comprehensive solution is needed that will punish people who deserve punishment, but allow many who have been in the US for an extended period of time to eventually become legal.

 

We are in the pre-election period now and everything the government, especially the House of Representatives does is done with the election in mind.  House members are elected for only two years at a time; so all 435 of them are campaigning for re-election now.  This is not a good time for passing any kind of thoughtful legislation.

 

This spring we stated that nobody knows what kind of legislation will eventually be passed.  Unfortunately, this is still true.  Anybody who pretends to know is either a fool or a liar.  If you are currently not a legal resident of the US and are hoping for the chance to become legal, dont give any money to anybody who says they can help you.  No law has yet been passed to make this possible and nobody knows when or if one will be.

 

We have also heard a lot of scare stories regarding deportation.  It is true that there have been more deportations recently, but these have occurred in very specific circumstances.  There have been a couple or raids on large employers that hire many illegal workers, but the targets of these raids have been the employers, not the workers.  Of course the workers got caught up in it, but nobody is hunting down illegal workers who have done nothing else wrong.  However the government is actively looking for people who have committed other crimes.  If someone is arrested for DUI, robbery, assault, rape, or any other serious crime they will probably be deported.  Also, the government is specifically looking for people who have previously been ordered deported and ignored the order. 

 

The large majority of illegal workers, those who are simply trying to live their lives from day to day, are not in any more danger than they have ever been.  Some of the things that used to be relatively easy, like getting a drivers license, are now much more difficult.  But there is no program of trying to find and deport illegal immigrants.  Dont let anybody tell you there is.

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.