Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 30, 2006

The Immigration Debate

Len Nuttall

 

As almost everybody knows by now, the US House of Representatives recently passed a very harsh, punitive immigration bill.  It would make simply being in the US illegally a felony.  It would also make it a felony to help illegal residents in any way, and would impose new restrictions and penalties on employers.  The US Senate Judiciary Committee has now completed its immigration reform bill, which looks quite a bit different.  It has not yet been debated and voted on by the full Senate, but its main provisions are as follows: People who are in the country illegally now, and have been here since before 2004 would be able to get work permits that would allow them to live and work legally for six years.  To do this they would have to pay a $1000 fine and pass a background check to prove that they have no criminal history.

 

(Read full text in English)

 


Imigraciniai debatai

Len Nuttall

 

Jau kiekvienas ino, kad JAV Atstov Rmai (the US House of Representatives) neseniai balsavo u  griet, baudikik  imigracini statym paket (immigration bill). Jis paprasiausiai prilygina nelegal buvim JAV kriminaliniam nusikaltimui. Kriminaliniu nusikaltimu bt laikoma bet kokia pagalba nelegaliems gyventojams, o darbdaviai atitinkamai bt apkrauti naujomis baudomis ir apribojimais. JAV Senato teisinius klausimus nagrinjantis komitetas (US Senate Judiciary Committee) dabar jau baig sudaryti savo imigracini reform pasilym paket, kuris kai kuo skiriasi nuo tik k minto. U j Senatas dar nebalsavo, dl jo dar nebuvo diskutuota, bet jo pagrindin kryptis jau aiki.  tai kas siloma (tame statym pakete, u kur dar bus arba nebus balsuojama). mons, kurie nelegaliai alyje gyvena dabar ir buvo ia prie 2004-uosius,  galt gauti darbo leidimus (work permits) ir jiems bt leidiama legaliai gyventi bei dirbti dar eis metus. Norintys to, privalt sumokti 1000 (tkstanio) doleri baud, praeiti tam tikr patikrinim, rodant, jog nra padar joki nusikaltim. Pasibaigus eiems metams jie galt prayti leisti nuolatinai apsigyventi  (alios kortels), jei sumokt dar kart 1000 doleri baud ir visus priklausanius nemoktus mokesius (back taxes), taip pat parodyt geras angl kalbos inias.

 

Tas procesas, kurio metu formuojami imigracins reformos statymai, gali usitsti- vykti  ilg laik. Dauguma js esate ypatingai susidomj btent iuo, imkime ir pasiaikinkime kaip JAV yra kuriami federaliniai (nacionaliniai, visos alies) statymai.

 

JAV Kongresas turi dvi atakas: Atstov Rmus ir Senat. Pirmiausiai kiekviena i j parao po sav pasilyto statymo versij. Atstov Rmai tai jau yra padar; dabar ta paia kryptimi dirba Senatas. Visikai manoma, kad Senatas (pilna savo sudtimi) atmes teisinio komiteto (the Judiciary Committee) pasilym paket, kur jau esame aptar pradioje, arba pakeis tam tikras jo vietas prie j patvirtindamas. Panau, kad is statym paketas Senate bus patvirtintas be dideli pakeitim. 

 

Kai tai atsitiks, tursime du labai skirtingus, konkuruojanius statym pasilymus (bills).  Komitetas, sudarytas i abiej pusi Atstov Rm ir Senato- nari mgins apjungti tuos du ir padaryti i j vien statym paket (u kur vliau balsuojama atskirai abiejose atakose). Tokiu atveju kaip is, kai du pasilymai yra tokie skirtingi, manomi dideli sunkumai. 

 

Kai jungtinis (vienas, padarytas i dviej) pasilym paketas bus baigtas, jis bus siuniamas Atstov Rmus ir Senat balsavimui. Jeigu abiejose vietose balsuos u j tiksliai tok, koks yra, tuomet jis (tas pasilym paketas, balsavimu patvirtintas abejose atakose) keliaus pas prezident, kad bt pasiraytas ir tapt statymu. Taiau jeigu nors viena ataka reikalaus tam tikr pakeitim, tai tas pasilymas privals grti atgal komitet, kad bt parayta nauja jo versija ir pasista atgal abiems atakoms.  Kad pasilymas tapt statymu, Atstov Rmai ir Senatas turi patvirtinti absoliuiai t pat pasilym paket (exact same bill). Prietaringi pasilymai, tokie kaip is, danai t proces () praeina po kelis kartus, kol tampa statymu. Ir kartais pabaigoje dramatikai skiriasi nuo to, koks buvo pateiktas pradioje. 

 

Taigi, ko i viso to galime tiktis? Faktas tas, kad niekas neino. Atstov Rmuose dominuoja konservatyvieji respublikonai, kuri pagrindinis tikslas yra sutvirtinti sienas ir nemaloninti n vieno, kuris yra paeids statym. Jie niekada nepritars niekam, kas galt bti pavadinta amnestija.  Senate vyrauja pragmatikesnis mstymas. Jie supranta, kad milijonai nelegali imigrant yra iandien ia ir dauguma j sunkiai dirba, nekeldami joki rpesi. Deportuoti juos nra pats geriausias sprendimas- lygiai kaip ir versti dar giliau slptis. Taiau net ir ie (Senato) mons supranta, jog neteisinga bt legaliu gyventojo statusu apdovanoti paeidusius statym, eils pabaigoje paliekant tuos, kurie laiksi statym ir met metais lauk imigranto vizos.

 

Gal ir nra jokio bdo, leidianio tas dvi pozicijas paversti viena. iuo atveju statymuose nebt padaryta joki enkli pakeitim. Jeigu statym priims, tai labiausiai tiktina, kad baudos nelegaliems imigrantams ir tiems, kurie juos darbina, iaugs. Tikriausiai iuo metu gyvenantys nelegaliai gaus leidimus dirbti (work permits). statymas gal leis o gal ir neleis jiems tapti legaliais gyventojais, taiau jeigu taip, tai t teis reiks usidirbti. Imigrantai turs parodyti, kad nori tapti tikrais amerikieiais ir tapti naia, vaisinga Amerikos sistemos dalimi. 

 

inoma, kaip ir kiekvien kart, pagarsjus kalboms apie legalizavim, lobius mediojantys advokatai (bet ne tie, kurie siningai dirba) prads briais liauti i tamsiausi plyi, mgindami pasigrobti js pinigus.  Kol kas nra statymo; taigi, nra jokio reikalo samdyti advokat, nebent labai norite padti j vaikams mokytis koleduose. Jeigu kuri nors io statym paketo dalis taps statymu, tai niekas neino koks praymo procesas (application process, kai pildomi dokumentai ir siuniami) sigalios; pamstykime logikai vien minut. Reiks dokumente nurodyti kas tokie js esate, kiek laiko pragyvenote ioje alyje, kur dirbote, gyvenote. Bus reikalaujama ir kitokios informacijos. Tikriausiai kai kuriuos ta forma sutrikdys ir igsdins, todl jie nors pasamdyti advokat, kad jiems padt. Tai gerai. Advokatas ar jo asistentas sugai kelias valandas, rinkdami informacij, raydami ir pasisdami tinkamai agentrai. Po to nieko daugiau nebereiks daryti, vien laukti atsakymo. Advokatas nusipeln tinkamo umokesio u savo darb. Bet supraskite, kad js jam mokate maiau (gal net ymiai maiau) negu vertas jo darbo dienos laikas. Tie, kurie reikalauja sumokti tkstanius doleri, vien vagia i js. Jums nepriklauso mokti mnesinio mokesio advokatui, kuris nedirba jums jokio darbo.Ar moktumte kiekvien mnes automechanikui ar geriau atsiskaitytumte u konkret padaryt darb? Advokatai niekuo nesiskiria.

 

Prie pasamdydami advokat, labai tiksliai supraskite kok darb jis rengiasi js naudai dirbti ir kiek js tursite u t darb mokti. Jeigu js nepatenkins tie atsakymai, kuriuos i jo igirsite, kreipkits kit. Nors advokatai skaiiuoja u kiekvien valand teismo bylose ir kriminalini, kitoki nusikaltim atvejais,  u atskiro dokumento suraym ir pasiuntim turtumte mokti vienkartin, i anksto nustatyt mokest. Paklauskite jo apie mokest u telefono skambuius. Mokdami u jo darbo valandas, js privalsite mokti u tam tikr valandos dal (gal u 15 min., jei tekalbjote 3 ar 5, bet negali js prayti mokti u valand)- jeigu norsite pasikalbti su savo advokatu telefonu. Jeigu mokate vienkartin mokest, tai turite turti galimyb karts nuo karto nemokamai pasiteirauti apie savo pareikimo status (kokioje stadijoje, pas k js dokumentai).

 

Prisiminkite, kad advokatas dirba jums ir js turite teis inoti u k mokate. (Nuo savs pridursiu, jog imigrantai danai laikosi prieingos taisykls, apsikeisdami vietomis ir dirbdami advokatui: moka vos paprayti, daug kart ir danai neino u k, toleruoja nepagarb, nedalykik bendravim. Plikauti advokatams statymai draudia kaip ir bet kuriam i ms. Bet kokius neteistus advokato veiksmus galima ir reikia apsksti. Jei kyla tarim, kreipkits profesionalus. Spauskite deinje altiniai/Biznio reikalai. Ten pat rasite kaip pasirinkti ger advokat. Kreipkite dmes jo realias ABA pripaintas  kvalifikacijas, o ne anglikai keli odi nesuprantani kmui rekomendacijas.- R.N.). Jeigu jis daro dokumentus, tai sitikinkite, kokius dokumentus jis siunia (filing) ir kam ( su imigraciniais klausimais turi keliauti CIS arba BCIS departament ir pan. Js visada turite turti galimyb tame departamente patikrinti ar dokument advokatas tikrai yra pristats).  I advokato gautoje sskaitoje paeiliui (punktais 1, 2) turi bti nurodyta, u k ir kiek jam mokate, net jeigu tai dviej doleri sskaita u dokumento kopij. (Toks mokjimo bdas yra daniausiai pasitaikantis. Joks tikras advokatas neima gryn pinig, o jeigu taip atsitinka, teikia jums oficial dokument, kad juos gavo, jame  paeiliui ivardindamas u kokias suteiktas paslaugas. Jeigu mokate grynais tiesiai kien ir negaunate joki t mokjim patvirtinani dokument, inokite, kad turite reikal su sukiumi. Kuo greiiau apie tai pranekite ABA. Nelabai mokantys angl kalb gali atsivesti vertj, o j kiek inantys-  mginti susikalbti patys.-R.N.)

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

The Immigration Debate

Len Nuttall

 

As almost everybody knows by now, the US House of Representatives recently passed a very harsh, punitive immigration bill.  It would make simply being in the US illegally a felony.  It would also make it a felony to help illegal residents in any way, and would impose new restrictions and penalties on employers.  The US Senate Judiciary Committee has now completed its immigration reform bill, which looks quite a bit different.  It has not yet been debated and voted on by the full Senate, but its main provisions are as follows: People who are in the country illegally now, and have been here since before 2004 would be able to get work permits that would allow them to live and work legally for six years.  To do this they would have to pay a $1000 fine and pass a background check to prove that they have no criminal history.  At the end of the six years they could apply for permanent residency (green card) if they pay another $1000 fine, any back taxes they owe, and demonstrate that they have learned English.  The bill also contains some provisions of the so-called DREAM act that would allow immigrants who were brought here when they were children to become legal.

 

The process of creating an immigration reform law still has a very long way to go.  Since many of you are interested in this particular one, lets review the process of creating federal laws in the US.

 

The US Congress has two branches, the House of Representatives and the Senate.  The first step is for each of these to write its own version of the proposed law.  The House has already done this, and the Senate is working on it.  It is possible that the full Senate will reject the Judiciary Committee bill that we described above, or change it in important ways before passing it.  At this point however, it seems likely that the bill will pass the Senate without major changes.

 

When that happens, there will be two very different, competing bills.  A committee of both House and Senate members will try to combine the two, and produce a single bill that can then be voted on by both branches.  In a case like this, where the two bills are so different, it can be very difficult.

 

When the combined bill is finished, it is then sent to both the House and Senate for votes.  If they both pass it exactly as it is, it is then sent to the president to sign into law.  If either branch wants to make a change, the bill must go back to the committee where a new version is written and sent back to both branches.  For it to become law, both the House and Senate must approve the exact same bill.  Controversial bills like this can go through the process quite a few times before becoming law, and they sometimes look dramatically different at the end than they did at the beginning.

 

So what can we expect from all this?  The fact is nobody knows.  The House is dominated by conservative Republicans whose main goal is to tighten the borders without rewarding anybody who has broken the law.  They will not be happy with anything that could be called an amnesty.  The Senate is more pragmatic.  They recognize that there are millions of illegal immigrants here now, most of whom work hard and dont make trouble.  Deporting them is not a good option, neither is driving them deeper underground.  But they still see the basic unfairness of granting residency to people who broke the law, ahead of those who followed the law and have been waiting many years for an immigrant visa.

 

Maybe there is no way to reconcile these two positions.  In that case there will be no change in the law.  If a law does pass, it will almost certainly have increased penalties for future illegal immigrants and the people who employ them.  It will also probably have a way for people who are currently illegal to get work permits.  It may or may not allow them to become permanent residents, but if it does it will have to be earned.  Immigrants will have to show that they want to really be Americans and become a productive part of the American system.

 

Of course now, as we have seen every time there has been talk of legalization, fortune-hunting lawyers will crawl out of the woodwork and try to get their hands on your money.  There is no law yet, so there is no reason to hire a lawyer unless you just want to help send his kids to college.  If some form of this bill does become law, nobody yet knows exactly what the application process will be, but lets think logically for a moment.  There will be a document to fill out stating who you are, how long you have lived in the country, where you have worked, where you have lived.  Maybe there will be some other information.  Probably some people will be confused or intimidated by the form and would like to hire a lawyer to help them.  That is fine.  The lawyer or his assistant will spend a few hours with you gathering information, typing it up and submitting it to the appropriate agency.  After that, there will be nothing to do but wait for a response.  The lawyer deserves to be paid a reasonable amount for his work.  But understand that you are paying for less (maybe much less) than a day of his time.  Somebody who tries to charge you thousands of dollars is only trying to steal from you.  Likewise you should not pay a monthly fee to a lawyer when he is doing no work for you.  Would you pay every month to your auto mechanic, or would you pay him only for the work he does?  Lawyers are no different.

 

Before you hire a lawyer, get a clear understanding about what work he is going to do for you and what you are going to pay for that work.  If you are not happy with the answers you get, go someplace else.  Although lawyers charge by the hour for lawsuits and criminal cases, creating and filing a document is a single task and you should pay a single pre-determined fee.  Ask about his policy on charging for phone calls.  When paying by the hour, you may need to pay for a certain fraction of an hour (maybe 15 minutes) to talk the lawyer on the phone.  If you pay a single fee, you should be able to occasionally ask the status of your application without paying.

 

Remember that the lawyer works for you and you have a right to know what you are paying for.  If he is doing documents be sure you know what documents he is filing and who he is filing them with.  When you get a bill from him, it should give an itemized list of what he has done and how much he is charging for each item.

 

We have heard from readers that there are a number of lawyers who take money without receipts or any documentation on what work they did.  This is not an acceptable practice.  If your lawyer will not provide you with an itemized receipt, you should make a complaint about him to the state.  You can see how by going to "Resources/Doing Business".

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.