Visas turinys (All Contents)

Apie mus (About Us)

Reginos Palėpė reginospalepe.com

Ra�yk mums 

Lai�kus, k�ryb�, ir kt.

          (Contact Us)

Kaip naudotis �iuo tinklapiu (How to navigate this website)

Naujausi puslapiai (Newest pages)

 

 

Birelio (June) 29, 2008 

ReginosPalp: 2 dalis (ReginosPalepe: Part 2)

Kur buvau dingus? (Where have I been?)

Namo praradimo pavojai i ariau (Losing your House)

Kas yra patriotas? (What is a patriot?)

Kaip veikia prezidento rinkim mechanizmas? (Electing a President)

 

 

Liepos (July) 24, 2006

Alimentai vaik ilaikymui (Child Support Enforcement)

Laik krepelis (Mailbag)

Nra imigracini naujien (No Action on Immigration)

Alimentai vaikui Kalifornijoje (California Child Support)

Ar tikrai kitoks? (Marketing Scheme)

Nemokama antivirusin (Free Anti-Virus Software)

Foto Konkursas (Photo Contest)

Birelio (June) 21, 2006

Mes keiiame krypt (Changing Direction)

Imigruoti Kanad (Immigration to Canada)

Kaip atvykti JAV ir dirbti gydytoju (Coming to the US as a doctor)

Keliauti Japonij (Traveling to Japan)

Balandis (Apr) 24, 2006

Paskutins imigracins inios (Immigration Update) 

Balandis (Apr) 13, 2006

Velykins mintys (Easter Thoughts)

Emigrant keliu (Emmigrant Road)

Lina Macaitien

Jau pavasaris (It's Spring)

Balandis (Apr) 10, 2006 

Kol kas nra jokios imigracins reformos (No Immigration Reform Yet)

Patikrinti Application Status (Checking Application Status)

Darbo leidimai (Work Permits)

Moters biologinis laikrodis (Women's Biological Clock)

Albino Hoffman fotografijos (Photos by Albinas Hoffman)

Kaip tinkamai pasirengti emigranto kelionei (Preparing for the Journey of Emmigration)

Pramogos, renginiai ikagoje (Chicago Activities)

Kovas (Mar) 30, 2006

Imigraciniai debatai (The Immigration Debate)

DREAM aktas (The DREAM Act)

Kelion maina su vaikais ir be j (Driving Vacations)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 23, 2006 

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Krepinis ir isilavinimas (Basketball and Education)

JAV pilietybs egzaminas (US Citizenship Exam)

Darbo viza  (Employment Visa)

 Imigrant vizos (Immigrant Visas)

Lietuvika garin pirtis ( Lithuanian steam baths)

Kovas (Mar) 16, 2006 

Amerikieiai ir imigrantai (Americans and Immigrants)

Tapimas legaliais (Becoming Legal)

Skatiname imigracij? (Encouraging Immigration?)

Amnestija (Amnesty)

Plauk alinimas lazeriu (Laser Hair Removal)

Investuokite Baltijos alyse (Invest in the Baltics)

Kovas (Mar) 9, 2006 

Pauki gripo naujienos (Bird Flu Update)

Antibiotik ala (Antibiotic Abuse)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letter from Norviliskiu Castle)

Kaip atsiimti nesumokt alg -- 2 (Unpaid Wages -- 2)

Imigraciniai klausimai (Immigration Questions)

Kur galiau rasti kvalifikuot eimos psicholog? (Finding a family therapist)

Laik krepelis (Mailbag)

Kovas (Mar) 3, 2006

Ms vieni metai (Its been One Year)

Reginos laikai (Regina's Letters)

Imigruojant Canada (Immigrate to Canada)

Padedate vieni kitiems (Readers Help Readers)

Lietuvos kulinarinis paveldas  (Lithuanias Culinary Heritage)

Kaip atsiimti nesumokt alg (Unpaid Wages Complaint)

  Poezijos tinklapis (Poetry Website)

Vasaris (Feb) 23, 2006 

Neramus laikas Buui (Troubles for Bush)

Ugavns (Shrove Tuesday)

Blynai, blyneliai, sklindiai (Pancakes, crepes, and scones)

Laik krepelis (Mailbag)

Skyrybos ir mokesiai (2) (Divorce and Taxes)

Vasaris (Feb) 16, 2006

Lietuvos nepriklausomyb (Lithuanian Independence)

Pompja (Pompeii)

Laikai i  Norviliki pilies Lietuvoje (Letters from Norviliskiu Castle)

Pasmerkto mirti istorija (Condemned to Die)

Skyrybos ir mokesiai (Divorce and Taxes)

Laik krepelis (Mailbag)

Paklausk Erikos (Ask Erika)

Vasaris (Feb) 9, 2006 

Bk Valentinu pati sau (Be your own Valentine)

Valentino diena (Valentine's Day)

Laik krepelis(Mailbag)

Psichologijos tinklapis - TAU!

Krepinio mokykla (School for Basketball)

Emigruoju Amerik (Coming to America)

Mam ir ti klubas (Mom and Dad's Club)

Skaitytoj kryba (Reader's Creations)

Vasaris (Feb) 2, 2006 

Reginos laikai (Regina's Letters)

Mokslinis mstymas 1 dalis (Scientific Thinking Part 1)

Mueik dovanos (Another Beating, Another Baubel)

Pagalba naujagimiui JAV (Public Aid for Baby)

10 met viza (10 Year Visa) 

Imigracin viza ankui (Immigrant Visa for Grandson)

Sausis (Jan) 26, 2006

Gydymas ar iliuzija? (Healing or Delusion)

Vaizduots galia (The Power of Imagination) 

Imigracins vizos (Immigration Visas)

Usienis ir dviguba pilietyb (Living Abroad with Dual Citizenship)

Sausis (Jan) 19, 2006

Psichinis gydymas (Psychic Healing)

Vitaminas D ir vins ligos (Vitamin D and Cancer)

Amerikos pilieiai usienyje (American Citizens Abroad)

New Yorko dirbanij apsauga (New York Workers Rights)

Laik krepelis(Mailbag)

Skaitytoj nuomons (Reader's Opinions)

Sausis (Jan) 12, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

Js kompiuterio saugumas (Security for your Computer)

Seksualinis priekabiavimas (Sexual Harassment)

Vairavimas Virginia valstijoje (Driving in Virginia)

Social Security pinigai (Social Security Benefits)

Sausis (Jan) 5, 2006

Reginos laikai (Regina's Letters)

alia arbata ir svorio metimas (Green Tea and Weight Loss)

"Uraganiniai" automobiliai (Hurricane Cars)

Klausimai ir atsakymai (Questions and Answers)

Gruodis (Dec) 15, 2005

 Kald kilm (The Origins of Christmas)

ventiniai Kald vakarliai (Christmas Parties)

Ar tai mokslas? (Is It Science?)

Smurtas namuose (Domestic Violence)

Paauglio klausimas (Teenager's Question)

Kaip atsiimti pinigus  (How to get Money Back)

Sualojimai darbe (On the Job Injury)

Diazas Lietuvoje (Jazz in Lithuania)

Geri dalykai Lietuvoje (Positive Things in Lithuania)

ventj ki ir kald puota

Gruodis (Dec) 7, 2005

Bliuz klubas (Blues Club)

Pauki gripo baim (Catching Bird Flu)

Kald varks kukuliukai

Senoviniai klaipdietiki patiekalai (Ancient Lithuanian Dishes)

Vertingas projektas (Important Project)

iema ikagoje (Winter in Chicago)

2006 Nauj Met sutiktuvs  ir renginiai kitose valstijose (New Years 2006)

Laik krepelis (Mailbag)

Lapkritis (Nov) 22, 2005 

Legendos apie isilavinim (Myths about Education)

Asimiliacija (Assimilation)

Eks- gubernatoriaus teismas (The Ryan Trial)

Poet and Musician (Poetas ir Muzikantas)

Lapkritis (Nov) 17, 2005 

Padkos piet receptai (Recipes for Thanksgiving)

Lietuvos kulinarijos enciklopedija (Encyclopedia of Lithuanian Cuisine)

Lietuvos kulinarins tradicijos (Lithuania's Culinary Tradition)

Palyginimai (Comparing)

Viskas apie kalakut (All About Turkey)

Lapkritis (Nov) 10, 2005 

K reikia Padkos vent  (What Thanksgiving Means)

Pasirengimas Padkos Dienos pietums (Pot Luck Thanksgiving)

Thanksgiving ventės atsiradimo istorija

Baltj rm rpesiai (White House Troubles)

Spaudos laisv (Freedom of the Press)

Skaitytoj laikai Tinai (Reader's Letters to Tina)

alios kortels loterija (Green Card Lottery)

Klausimas apie alios Kortels loterij (Question about Green Card Lottery)

Kaip jauiasi gr gyventi Lietuv? (2) (Back Home in Lithuania)

Invalidas Lietuvoje iandien (An Invalid in Lithuania Today)

 


 

Ankstesni pusl. (Older Pages)


Reginos Palp Home Page  Kovas (Mar) 30, 2006

The Dream Act

 Len Nuttall

My lawyer has been doing documents to try to make my family and me legal for the last three years.  I have a son who is 18 now.  He was twelve when we came to America.  The lawyer says that he can do papers under the Dream Act Is this possible?  I have already paid him a lot of money, but if my son can become legal, I want to try.

 

The DREAM Act has been introduced into Congress several times but has never yet been voted on.  We wrote about it last August.  You can click here to read that article.  It was introduced once again into the Judiciary Committee of the US Senate in November 2005, sponsored by Senator Richard Durbin (D-IL).  On March 28, 2006 the committee decided to send it to the full Senate for a vote.  This vote has not yet occurred.

 

(Read full text in English)

 


DREAM aktas  

Len Nuttall

 

Mano advokatas paskutinius tris metus daro dokumentus man ir mano eimai, kad taptume legals. Mano snui dabar 18. Jis buvo 12, kai atvykome Amerik. Advokatas sako, kad jam (mano snui) gali padaryti popierius pagal Dream Act. Ar tai manoma? A jau ir taip jam esu sumokjusi daugyb pinig, bet jei mano snui padt tapti legaliu, ryiausi pamginti.

 

 

 DREAM Aktas (neverskite kaip odio, nes tai yra inicial, odi pirmj raidi, rinkinys) ne vien kart jau buvo pristatytas Kongresui, bet u j niekad taip ir nebuvo balsuota. Mes rame apie j prajus rugpjt. Spauskite ia  jeigu  norite perskaityti vis straipsn. (Pasilym paketai pirmiausiai pristatomi atitinkamiems komitetams -Aplinkos, Teiss ir pan.- ir komitetai nusprendia ar pateikti Senatui konkret pasilym svarstyti, u j balsuoti. Labai danai pasilymai toliau komiteto nenukeliauja, nepasiekia Senato). Tas DREAM aktas, remiamas senatoriaus Richard Durbin (D-IL).  2005 met lapkriio mn. vl buvo pristatytas vienam i Jungtini Valstij Senato komitet   Judiciary Committee . O 2006 met kovo 28 dien komitetas nusprend j persisti visam Senatui (full Senate) balsuoti. Balsavimas dar nra vyks. 

 

Tap statymu ie pasilymai liest tuos nelegalius imigrantus, kurie al mai buvo atgabenti tv. Tokie legaliais tapti galt iomis slygomis:

 

  1. Jie atvyko JAV, neturdami 15 met;

  2. Amerikoje yra pragyven ne maiau 5 met;

  3. Jie baig vidurin mokykl (high school) arba buvo priimti koled  (accepted to college);

  4. Jie pasiymi geromis moralinmis savybmis, neturi kriminalins (nusikaltim) istorijos.

 

Jiems bt leidiama legaliai gyventi JAV dar eeris metus. Jeigu per t laik j gyvenamoji vieta nuolat bt JAV, jie ir toliau demonstruot geras moralines savybes ir  gaut tam tikr mokslo laipsn baig koled arba  2 metus bt tarnav JAV armijoje, jiems bt leidiama tapti pilnateisiais nuolatiniais ios alies gyventojais.

 

U pasilym dar niekas nebalsavo nei Senate nei Atstov Rmuose (theHouse of Representatives).  Jis turs nueiti ilg keli prie tapdamas statymu. Kadangi dar nra jokio panaaus statymo, tai ir advokatas niekuo Jums negali padti.

 

Bt labai domu Js advokato paklausti k jis planuoja daryti neegzistuojanio statymo pagrindu? Gal jis ruoiasi surayti ir pasisti (file) neegzistuojanius popierius?  Taiau nei kiek neabejoju, kad u tok savo darb jis teiks Jums tikr sskait.  Jeigu jis ada tikrai parengti ir isisti dokumentus, tai pasidomkite kokius konkreiai. Visi JAV vyriausybs dokumentai ir pareikimai turi numerius. Pavyzdiui, peticija nuolatinio gyventojo statusui tvirtinti (the petition to adjust status to Permanent Resident) yra vadinama Forma- I- 698 (a form I-698).  Js advokatas turi sugebti Jums pasakyti form numerius bet kuri  dokument, kuriuos tvirtina tvarks Js naudai. Tada galite pasitikrinti t dokument ir pamatyti ar tai Jums k nors reikia, ar yra reikalingas. tai JAV vyriausybinis tinklapis (US government website) kuriame ivardintos vairios su imigracija susijusios formos ir paaikinta kam jos reikalingos. 

 

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/index.htm

 

Kol dar esate klimpusi reikal, uduokite jam paprast klausim: k jis Js naudai padar per tuos tris paskutinius metus?

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

(Lithuanian Text)

The Dream Act

 Len Nuttall

My lawyer has been doing documents to try to make my family and me legal for the last three years.  I have a son who is 18 now.  He was twelve when we came to America.  The lawyer says that he can do papers under the Dream Act Is this possible?  I have already paid him a lot of money, but if my son can become legal, I want to try.

 

The DREAM Act has been introduced into Congress several times but has never yet been voted on.  We wrote about it last August.  You can click here to read that article.  It was introduced once again into the Judiciary Committee of the US Senate in November 2005, sponsored by Senator Richard Durbin (D-IL).  On March 28, 2006 the committee decided to send it to the full Senate for a vote.  This vote has not yet occurred.

 

It is a bill that would allow illegal immigrants who were brought here as children to become conditional legal residents under the following conditions:

 

  1. They came to the US when they were under 15 years old

  2. They have been in the US for at least five years

  3. They have graduated from high school or been accepted to college

  4. They are of good moral character with no criminal history

They would then be allowed to live legally in the US for six years.  If during that time they have maintained residence in the US, continued to demonstrate good moral character, and either gotten a college degree or served two years in the military, they would be allowed to become full permanent residents.

 

This bill has not yet been voted on by either the Senate or the House of Representatives.  It is a long way from becoming a law.  Since there is not yet any law, there is nothing a lawyer can do for you now.

 

It would be interesting to ask your lawyer just what he plans to do for you under this non-existent law.  Maybe he is going to file some non-existent papers.  But Im sure he will send you a very real bill.  If he claims he is going to file papers ask him specifically which ones.  All US government documents and applications have numbers.  For example the petition to adjust status to Permanent Resident is called a form I-698.  He should be able to give you the form numbers of any documents he is filing on your behalf.  You can then look this document up and see if it makes sense to you.  Here is a US government website that lists the various immigration related forms and tells what they are for.

 

http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/index.htm

 

While you are at it, you could ask him the same question about what he has been doing for you the past three years.

 

 

 

 

Reginos Palp Home Page  

 

 

Nar�yk (Search)
 


�altiniai (Resources)
Lietuva info (Lithuania Info) Naujienos (News)
Lietuvos kulinarinis paveldas (Lithuania's Culinary Heritage)
Renginiai Cikagoje (Chicago Activities)
N Green Gards
N Advokatai ir Kt. (Doing Business)

copyright (c) 2006 Regina Nuttall
These pages are copyrighted.  If you would like to use material from this site, please ask us.

Visas med�iagas �iame tinklapyje saugo autorini� teisi� �statymai. Jei norite kuria pasinaudoti- gaukite m�s� leidim�.